Vælg Land og sprog

 

Otis Worldwide Corporation og dets datterselskaber og tilknyttede selskaber (kollektivt "Otis") respekterer dit privatliv. Vi bruger tekniske, administrative og fysiske foranstaltninger til at beskytte de personlige oplysninger, som vi indsamler.

Vi indsamler oplysninger gennem vores kontraktforhold, korrespondancer, dine interaktioner med vores hjemmesider og via sociale medier, gennem vores apps og gennem interaktioner med slutbrugerne af vores produkter, hvilket alt sammen er underlagt betingelserne angivet i denne meddelelse, Otis Elevators globale meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger ("Otis' meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger") medmindre andet udtrykkeligt er angivet eller aftalt.

Vores medarbejderes personlige oplysninger og de personlige oplysninger for personer, der ansøger om ansættelse hos os, er underlagt betingelserne angivet i meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger for Otis-medarbejdere og meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger for Otis-jobansøgere.

Otis' globale meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger ("Otis' meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger") beskriver vores generelle praksis for indsamling og behandling af personlige oplysninger. Otis overholder de relevante love og bestemmelser og hverken indsamler eller bruger personlige oplysninger på områder eller måder, som er forbudt i henhold til lokal lovgivning. Når du videregiver personlige eller andre oplysninger til os, accepterer du de vilkår og betingelser, der er angivet i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvilke personlige oplysninger indsamler Otis?

Typerne af data, som Otis indsamler, er angivet nedenfor. Eftersom denne meddelelse (Otis' meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger) dækker en bred vifte af situationer, kan der være dataelementer, der ikke er relevante for din specifikke situation. Kontakt os via kanalerne beskrevet i afsnittet "Sådan kontakter du Otis" (i slutningen af dokumentet), hvis du har spørgsmål.

 • Navn, herunder fornavn, efternavn og mellemnavn og tiltaleform (f.eks. fru eller hr.)
 • Grundlæggende id-oplysninger, herunder fødselsdato, køn og/eller relation til Otis (f.eks. medarbejder, pårørende til medarbejder, arveberettiget, kunde, slutbruger, leverandør)
 • Fødeland, statsborgerskab (tidligere og nuværende) og bopælsland som krævet eller tilladt i henhold til gældende lov
 • Præferencer for sprog og kommunikation
 • Arbejdskontaktoplysninger, herunder telefonnummer, e-mailadresse, postadresse og arbejdssted
 • Hjemmekontaktoplysninger, personlig e-mailadresse og hjemmetelefonnummer, herunder personligt mobiltelefonnummer
 • Kontaktoplysninger i tilfælde af en nødsituation (hvilket kan inkludere tredjeparters personlige oplysninger, som du videregiver til os)
 • Enhedslokalitet, herunder geografiske lokalitetsdata, og andre data til brug ifm. sikkerhedsgodkendelse fra din computer eller telefon – gælder for visse typer af medarbejdere, sælgere (i henhold til en kontrakt) samt kunder og slutbrugere, der melder sig til
 • Otis' computer-, netværks- og kommunikationsoplysninger samt -logfiler, der registrerer brugen af virksomhedens telefoner, computere og elektroniske kommunikation (f.eks. e-mail og elektroniske kalendere),
 • Oplysninger om, hvordan du eller din virksomhed bruger Otis' produkter og tjenester, herunder dine personlige præferencer
 • Ansættelsesoplysninger, herunder stillingsbetegnelse, afdeling, jobfunktion, omkostningscenter og navnene på chef og/eller assistenter
 • Arbejdsgiveroplysninger, herunder virksomhedsnavn(e), virksomhedsadresse(r) og virksomhedens jurisdiktion
 • Professionel erfaring, uddannelses- og jobhistorik, færdighedskategorier (herunder sprogfærdigheder), licenser, certificeringer, autorisation til at udføre bestemte arbejdsopgaver eller medlemskaber af og deltagelse i handelsorganisationer eller faglige organisationer
 • Oplysninger om uddannelse, udvikling og medarbejderudviklingssamtaler
 • Arbejdsopgaver og arbejdsoutput, der kan være relateret til dig, herunder, men ikke begrænset til, dokumenter og filer, hvor du er angivet som forfatter, og opgaver tildelt dig eller din virksomhed
 • Oplysninger om militærtjeneste som krævet i henhold til gældende lov eller oplyst frivilligt
 • Miljø-, sundheds- og sikkerhedsoplysninger, herunder skaderelaterede oplysninger
 • Aftaler, programmer og aktiviteter, som du deltager i
 • Betalings- og fakturarelaterede oplysninger, herunder personnumre og bankkontonumre
 • Oplysninger indsamlet gennem valgfrie undersøgelser eller kampagner eller gennem brug af produkter eller tjenester
 • Optegnelser over alle hændelser, der sker på Otis' områder, i eller tæt på et Otis-køretøj eller på et område tilhørende en kunde, hvis elevatoren vedligeholdes af eller er fremstillet af Otis
 • Rejse- og udgiftsoplysninger relateret til arbejdsopgaver, herunder oplysninger om visum, oplysninger om eventuelle udgifter indsendt til Otis til betaling og oplysninger udledt fra revisioner udført for at sikre overholdelse af rejsepolitikker eller vilkår i sælgerkontrakter
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med en opgave eller adgang til faciliteter tilhørende bestemte kunder eller Otis, herunder tids- og fremmødedata, badgeoplysninger, fotos, lyd, video, biometriske oplysninger (f.eks. fingeraftryk, irisscanning eller stemmegenkendelse) eller geografiske lokalitetsdata brugt til en bestemt rolle eller opgave – denne indsamling vil imidlertid være tydelig, transparent og i overensstemmelse med gældende lov
 • Påkrævede screeninger, herunder helbredsundersøgelser, screening af lægemidler (hvor det er tilladt) og baggrundstjek som krævet eller tilladt i henhold til gældende lov
 • Oplysninger, der kan være påkrævede i forbindelse med overholdelse af internationale handelsbestemmelser med henblik på at få adgang til bestemte teknologier, produkter eller særlige arbejdsopgaver eller besøg som krævet i henhold til gældende lov
 • Id-numre udstedt af myndighederne (helt eller delvist), såsom et skattenummer, Otis-udstedt id-nummer, personnummer, kørekort udstedt af de relevante myndigheder, visum, pas eller en anden form for dokumentation
 • Kvalifikationer for at være sælger, herunder bekræftelse af interessekonflikter, hvilket kan involvere referencer fra tredjeparter
 • Oplysninger om besøgende, herunder klokkeslæt og dato for besøg samt besøgssteder, oplysninger vedrørende køretøj med henblik på parkering samt oplysninger, der er nødvendige for at kunne udfylde besøgsregistreringer og udføre besøgsscreening af afviste personer
 • Notering af gaver, som du har fået eller givet (ubetydelige eller signifikante)
 • Lokalitetsoplysninger til bestemte hjemmesider, der leverer lokalitetsbestemte tjenester, såsom kort, adgang til printere baseret på din lokalitet eller tilgængeligheden af mødelokaler i nærheden – denne indsamling vil imidlertid være tydelig og transparent
 • Oplysninger relateret til din deltagelse i en konference eller et møde, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om hotelbookinger og flyoplysninger, bl.a. lufthavn, flynummer, ankomst- og afrejsetidspunkter, kostpræferencer eller -begrænsninger og rejsemakkere
 • Oplysninger givet for at få adgang til en tjeneste eller for at anmode om hjælp, f.eks. i tilfælde af indespærring i en elevator, samt opkald til Otis-kontorer eller OtisLine™-callcentre
 • Oplysninger krævet for at behandle et krav eller levere ønskede ydelser eller tjenester, hvilket kan inkludere helbredsoplysninger, personnumre, lokalitetsoplysninger eller andre oplysninger, der er nødvendige for at Otis kan behandle kravet fyldestgørende
 • Alle oplysninger, som en person vælger at inkludere i et dokument, der er en del af en juridisk procedure, der involverer Otis.

Hvordan kan OTIS benytte de indsamlede personlige oplysninger?

Otis bruger kun dine personlige oplysninger til legitime forretningsformål, for at opfylde retlige forpligtelser eller for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser som beskrevet i denne meddelelse (Otis' globale meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger). Eftersom denne meddelelse (Otis' meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger) dækker en bred vifte af situationer, kan der være omtalt brugstilfælde, der ikke er relevante for din specifikke situation. Kontakt os via kanalerne beskrevet i afsnittet "Sådan kontakter du Otis" nedenfor, hvis du har spørgsmål. Otis kan bruge dine data til at:

 • Udføre almindelig forretningsdrift, herunder administration af vores kontraktmæssige forpligtelser og vores forpligtelser til lovgivende instanser og myndigheder, administration af leverandører, kundeengagement og udvikling af nye produkter og tjenester
 • Levere de oplysninger, den vare eller den tjeneste, som du har bedt om – dette kan omfatte brugen af geografiske lokalitetsdata til bestemte applikationer for at facilitere tjenester såsom at give adgang til en bygning eller elevator eller at aktivere integrerede funktioner relateret til vores elevatortjenester
 • Levere tilpassede tjenester og indhold til dig, der er relevant for dine specifikke behov og interesser
 • Administrere vores lokale og centraliserede driftsdatabaser, herunder (uden begrænsninger) vores ERP-værktøjer (Enterprise Resource Planning), vores kundedatabase og vores OtisLine™- callcenterdatabase
 • Evaluere effektiviteten af vores markedsføringskampagner og vores kampagner på de sociale medier samt nyttigheden af vores produkter og tjenester (herunder vores apps) ved at registrere ydeevne, evaluere engagement og foretage forretningsanalyser
 • Udvikle nye tilbud, forbedre kvaliteten af vores produkter, forbedre den personligt tilpassede brugeroplevelse og forbedre fremtidige produkter og fremtidigt indhold med udgangspunkt i vores brugeres kollektive interesser
 • Administrere både indgående og udgående fakturaer og betalinger
 • Reagere på situationer, der involverer sundheds- eller sikkerhedsrisici, herunder både nødsituationer og implementering af sikkerhedsforanstaltninger
 • Formidle sundheds- og sikkerhedstjenester, herunder screening af lægemidler (dette kan inkludere on-site-screening, årlige sundhedscertificeringer som krævet ved lov i nogle retsområder og screening af lægemidler, hvor det er tilladt og vurderes til at være passende eller nødvendigt)
 • Administrere fysisk sikkerhed, herunder udstedelse af adgangskontrol og katastrofeberedskab
 • Administrere, vedligeholde og beskytte it-systemer, såsom computernetværk, e-mail, internetadgang og adgang til vores produktrelaterede systemer, der er nødvendige for disse aktiviteter
  • Bekræfte din identitet som led i adgangskontrol og sikkerhed i forbindelse med computersystemer og andre systemer
  • Adgang til internet, intranet, e-mail, sociale medier og andre elektroniske systemer
  • Virus, indtrængen og scanning og analyser af interne trusler
  • Oprettelse og analyse af logfiler til sikkerheds- og helpdeskformål
  • Levering af helpdesksupport og aktiviteter relateret til vedligeholdelse af systemer
  • Sikkerhedskopiering og gendannelse af data samt levering af katastrofeberedskab
 • Udføre rapporterings- og statistikanalyse, herunder på oplysninger om det globale medarbejderantal, demografiske forhold og relaterede omkostninger
 • Føre tilsyn med lokalitetssporing, varighed og andre telematiske oplysninger vedrørende visse OTIS-aktiver og visse applikationer til administration af leverede tjenester, sikkerhed, effektivitet og din bekvemmelighed
 • Sikre og bekræfte overholdelse af import-, eksport- og andre kontrolforanstaltninger i forbindelse med international handel, herunder administration af registreringer og autorisationer, fastsættelse af adgang til kontrolleret teknologi og/eller produkter samt screening efter lande eller personer, der er underlagt sanktioner eller begrænsninger.
 • Respondere på etiske spørgsmål, bekymringer og klager
 • Gennemføre revisioner, overholdelseskontroller og interne undersøgelser (herunder undersøgelser, der er resultatet af anklager, som vi er blevet gjort opmærksomme på) for at sikre og bekræfte overholdelse af gældende politikker, bestemmelser, lovgivning, etiske retningslinjer og handelsbestemmelser samt rapportere resultater og oplysninger til vores chefer, ledelse og – hvis det er passende eller påkrævet – til relevante myndigheder
 • Evaluere og rapportere i forbindelse med interessekonflikter (herunder registrering af forretningsgaver)
 • Adressere miljø-, sundheds- eller sikkerhedsproblemer, herunder skadesanmeldelser og implementering af kontroller og korrigerende handlinger
 • Retsforfølge, forsvare og forhandle krav, hvilket kan omfatte retstvister, voldgift og administrative eller lovbestemte retshandlinger, herunder aktiviteter forud for tvisten, såsom mægling samt indsamling og fremlæggelse af bevismateriale
 • Sikre og beskytte intellektuel ejendomsret, herunder, men ikke begrænset til, patentansøgninger
 • Lave en prognose og plan for vores forretningsdrift
 • Planlægge, evaluere eller gennemføre virksomhedsfusioner, -overtagelser og -afståelser (herunder rettidig omhu og sammenlægningsaktiviteter)
 • Understøtte salg eller overdragelse af hele eller en del af vores forretning eller aktiver (også i forbindelse med konkurs)
 • Facilitere investeringsadministration, -aktiviteter og -tjenester
 • Dokumentere medlemskab af handelsorganisationer og fagforbund
 • Administrere markedsførings- og salgskampagner og kundeundersøgelser
 • Administrere joint ventures, distributionskanaler og forhold til salgsrepræsentanter
 • Som det rimeligt kan forudses eller udtrykkeligt godkendes i henhold til gældende love og bestemmelser

Otis forbeholder sig retten til at videregive dine data til tredjeparter for at hjælpe Otis med at gøre forretninger, som det er beskrevet i dette dokument. Men Otis sælger ikke dine personlige oplysninger.

Bruger OTIS dine personlige oplysninger til at kontakte dig?

Ja. Ud over at kontakte dig i henhold til betingelserne nævnt ovenfor kan Otis også bruge de oplysninger, der indsamles, til at kommunikere med dig angående nye og ændrede produkter og tjenester, som Otis tilbyder, eller andre særlige tilbud eller konkurrencer. Otis kan bruge oplysningerne til at give dig besked om eventuelle sikkerhedsbekymringer. Otis sikrer sig naturligvis, at det er nemt for dig at takke nej til eller afmelde eventuel markedsføringskommunikation.

Deler Otis dine oplysninger med tredjeparter?

Otis sælger ikke dine personlige oplysninger. Otis forbeholder sig retten til at dele dine personlige oplysninger uden for Otis-koncernen med henblik på at:

 • Hjælpe tjenesteudbydere, som Otis har engageret til at udføre tjenester på vores vegne eller på vegne af vores bygningskunder i henhold til en kontrakt, der begrænser yderligere deling af dine oplysninger, medmindre det er for at udføre tjenester for os eller krævet for at overholde retlige krav – f.eks. udbydere af cloud-tjenester, udbydere af system- og softwareløsninger eller forretningskonsulenter.
 • Overholde juridiske forpligtelser, f.eks. som respons i forbindelse med legitime retlige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder;
 • Undersøge mistanke om eller faktisk uetisk eller ulovlig aktivitet;
 • Forhindre fysiske skader eller økonomiske tab; eller
 • Understøtte salg eller overdragelse af hele eller en del af vores forretning eller aktiver (også i forbindelse konkurs). Sikre vores leverandørers eller underleverandørers ansattes adgangsrettigheder til Otis eller vores kunders faciliteter;

For enkeltpersoner, der interagerer med Otis på de sociale medier, gælder det, at Otis kan videregive dine personlige oplysninger til kontakter, der er tilknyttet dine eller Otis' konti på de sociale medier, til andre hjemmesidebrugere og til udbyderen af din konto i forbindelse med dine delingsaktiviteter, som disse aktiviteter relaterer sig til Otis, herunder eventuelle lodtrækninger eller konkurrencer, som du tilmelder dig på vores hjemmeside. Hvis du vælger at dele oplysninger på fora, i chat, på profilsider, på blogs eller andetsteds, hvor du har mulighed for at dele oplysninger og materiale (herunder, uden begrænsning, vores sider på sociale medier), er denne kommunikation naturligvis underlagt meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger på det sociale medie, hvor dit indhold deles. Otis er ikke ansvarlig for disse platforme.

Overfører OTIS dine personlige oplysninger til andre lande?

Eftersom Otis er en verdensomspændende virksomhed med lokationer i mange forskellige lange, kan vi overføre dine oplysninger fra én juridisk enhed til en anden eller fra ét land til et andet for at kunne udføre de ovennævnte opgaver. Vi overfører dine personlige oplysninger i henhold til relevante lovmæssige krav.Otis bruger de tilgængelige løsninger til overholdelse af love og bestemmelser, som gælder for lovlig overførsel af personlige oplysninger internationalt

Hvordan anvender Otis cookies eller andre sporingsteknologier?

Otis kan bruge cookies på sine hjemmesider og applikationer. Cookies er små tekstfiler, som sendes til og lagres på brugerens computer, så hjemmesider kan genkende sine brugere og gøre det lettere at få adgang igen, og så hjemmesider kan behandle samlede oplysninger med henblik på at forbedre indholdet. Cookies beskadiger ikke brugerens computer eller filer. Hvis du ikke ønsker, at cookies skal kunne læses af denne eller nogen anden Otis-hjemmeside eller -applikation, skal du blot tilpasse indstillingerne i din browser eller på din elektroniske enhed, så cookies afvises eller deaktiveres. Bemærk, at hvis du gør dette, begrænser eller forhindrer du muligvis dig selv i at bruge alle funktionerne på Otis' hjemmesider og platforme på de sociale medier samt i Otis' computer- og mobilapplikationer.

Du skal vide, at når du bruger en Otis-hjemmeside, så overvåger Otis brugertrafikmønstre i form af brugerens domænenavn, browsertype, dato og klokkeslæt for besøg, og hvilke sider der gennemses. Disse oplysninger indsamles for at måle besøgstallene på vores hjemmeside og for at afklare, hvilke områder på hjemmesiden brugerne finder nyttige. Otis anvender disse oplysninger til at forbedre brugernes oplevelse og fremtidigt indhold. Besøgende på vores hjemmeside kan blive bedt om at oplyse personlige oplysninger. I dette tilfælde vil det være klart og tydeligt, at vi indsamler personlige oplysninger. Du får mulighed for at vælge ikke at dele disse personlige oplysninger, men du skal være opmærksom på, at dette kan begrænse hjemmesidens funktionalitet eller ligefrem forhindre dig i at udnytte alle muligheder på hjemmesiden. Din mobiludbyder kan også pålægge sin egen politik om beskyttelse af personlige oplysninger på din brug af deres enhed. Otis er ikke ansvarlig for – og bestemmer ikke – hvordan andre eventuelt indsamler og behandler dine personlige oplysninger.

Hvad skal du vide om links til tredjeparter på denne hjemmeside?

I nogle tilfælde kan Otis linke til hjemmesider, der ikke er styret af Otis – i disse tilfælde vil Otis bestræbe sig på at tydeliggøre dette forhold. Otis har ikke kontrol over sådanne tredjepartshjemmesider og har ikke ansvar for indholdet på andre hjemmesider eller for den praksis, som andre hjemmesider udøver i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvor længe opbevarer Otis personlige oplysninger?

Otis opbevarer personlige oplysninger lige så længe, som det er nødvendigt for at overholde sine kontraktmæssige og retlige forpligtelser. Hvis de personlige oplysninger ikke er underlagt kontraktmæssige eller retlige forpligtelser, opbevarer Otis dataene lige så længe, som det er nødvendigt ift. det oprindelige formål for indsamlingen. Eventuelle oplysninger indsamlet online om en bruger, der ikke har brugt en hjemmeside, applikation eller en side på et socialt netværk tilhørende Otis, slettes fra vores arkiv inden for en rimelig periode, medmindre gældende lovgivning forbyder det, eller vi skal bruge oplysningerne for at opfylde kontraktmæssige forpligtelser.

Hvilke muligheder har du ift. dine personlige oplysninger?

Når det er muligt, giver Otis dig mulighed for selv at bestemme, om du vil dele dine personlige oplysninger. Der kan være situationer, hvor du ikke får mulighed for at vælge, såsom ifm. itsikkerhedsmæssige formål som virus- og malwarescreening af enkeltpersoner med adgang til Otis' netværk. Nogle retsområder giver enkeltpersoner særlige rettigheder, herunder retten til at bede om adgang til, ændring af eller opdatering af personlige oplysninger. Otis responderer hurtigt på sådanne anmodninger og overholder alle lovmæssige krav vedr. dine personlige oplysninger. Otis gør en rimelig indsats for at opdatere oplysninger rettidigt, og hvis lovgivningen kræver det, sletter vi dine personlige oplysninger fra Otis' arkiver. For at beskytte brugernes personlige oplysninger og sikkerhed bekræfter Otis identiteten på brugeren, der har henvendt sig, før der foretages nogen ændringer. Hvis du vil have adgang til, ændre eller slette dine personlige oplysninger, stille spørgsmål eller rejse bekymringer, kan du sende en e-mail til Otis på privacy@otis.com. Nogle af vores hjemmesider, apps og konti på sociale medier giver dig mulighed for at foretage ændringer direkte uden at kontakte Otis.

I nogle lande, f.eks. landene i Den Europæiske Union, har du ret til at klage til den nationale datatilsynsmyndighed.

Bemærk, at selvom vi selvfølgelig hjælper dig med at beskytte dine personlige oplysninger, så er det dit ansvar at beskytte dine adgangskoder og øvrige legitimationsoplysninger fra andre.

 

OPLYSNINGER TIL SPECIFIKKE GRUPPER

 

Til beboere i Connecticut og resten af USA

Otis indsamler ikke personnumre gennem sine hjemmesider eller applikationer. Otis indsamler dog personnumre, hvor det er påkrævet ved lov, f.eks. til beskatning. Når Otis indsamler og/eller bruger personnumre, sørger Otis for beskytte fortroligheden, begrænse indsamlingen, sørge for at der kun gives adgang ift. behov og for at implementere relevante, tekniske sikkerhedsforanstaltninger samt korrekt bortskaffelse.

Til beboere i Californien

I henhold til California Consumer Protection Act (CCPA) har personer, som er bosiddende i Californien, bestemte rettigheder vedr. deres personlige oplysninger, der gives i henhold til California Code 1798.110. 1798.115 og 1798.125, såsom retten til at:

 • anmode om detaljerede oplysninger om, hvilke personlige oplysninger Otis har om dig, herunder kategorierne for disse oplysninger, hvilket formål vi bruger disse oplysninger til, hvem vi deler oplysningerne med og eventuelle specifikke oplysninger, som vi har om dig som enkeltperson;
 • anmode om at få slettet dine data; og
 • henstille til, at Otis ikke sælger dine data (BEMÆRK: Otis sælger ikke personlige oplysninger).

Bemærk: Rettighederne i dette afsnit af Otis' meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger gælder ikke for beboere i Californien, der ansøger om job hos Otis eller interagerer som medarbejdere hos Otis, for personer, hvor Otis har oplysninger på grund af et forhold til vores medarbejdere (såsom familiemedlemmer, der modtager sundhedsydelser, eller nødkontakter), kontrahenter, jobansøgere eller andre, hvis oplysninger vi har på grund af et forhold til vores jobansøgere (f.eks. referencer), eller for personer, hvis oplysninger vi har på grund af interaktioner mellem virksomheder (såsom medarbejdere hos en forretningskunde eller sælger).

Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer eller gerne vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Otis ved enten at ringe til 833-833-3001 eller sende os en e-mail på privacy@otis.com.

Oplys dit navn, en måde som Otis kan kontakte dig på (f.eks. en e-mailadresse), dit forhold til Otis (kunde, sælger, medlem af offentligheden) og det, som du gerne vil have os til at gøre. Vi forsøger derefter at bekræfte din identitet og fastslå, hvilke, hvis nogen, personlige oplysninger vi har om dig. Vi besvarer din henvendelse inden for 30 dage. I nogle tilfælde kan vi muligvis ikke imødekomme din anmodning, men hvis det er tilfældet, giver vi dig en begrundelse.

Otis sælger ikke dine personlige oplysninger, men kan dele dem med tredjeparter som beskrevet ovenfor i denne meddelelse i sektionen Deler Otis dine oplysninger med tredjeparter? Når vi deler oplysninger med tredjeparter, gør vi det i henhold til vilkår, der begrænser, hvad vores sælgere kan foretage sig med dine personlige oplysninger.

Derudover giver Californiens "Shine the Light Law" personer, der er bosiddende i Californien, ret til hvert år at anmode om at modtage oplysninger om, hvordan Otis deler deres personlige oplysninger med andre virksomheder med henblik på egen direkte markedsføring. Vi vil imidlertid gerne pointere, at Otis ikke deler dine personlige oplysninger med andre virksomheder til brug i deres egen direkte markedsføring.

Til beboere i lande med love om beskyttelse af personlige oplysninger (herunder EU)

Du har ret til at klage til den nationale datatilsynsmyndighed. Du har endvidere ret til: (a) at trække dit samtykke tilbage, (b) at bede om indsigt i og rettelse eller sletning af dine personlige oplysninger, (c) at begrænse eller nægte behandlingen af visse personlige oplysninger og (d) at søge om dataportabilitet under visse omstændigheder. Otis bruger ikke dine data til automatisk beslutningstagning eller til formål, som du ikke oplyses om. Hvis du vil kontakte Otis om disse rettigheder eller kontakte den dataansvarlige eller din lokale tilsynsførende for databeskyttelse om specifikke forhold, kan du sende en e-mail til privacy@otis.com – så videresender vi din henvendelse til den rigtige person.

Til forældre og juridiske værger

Selvom OTIS' hjemmeside ikke er rettet mod børn, bestræber OTIS sig på at overholde alle gældende love og krav, herunder Children’s Online Privacy Protection Act i USA og General Data Protection Regulation ("GDPR") i Den Europæiske Union (når den træder i kraft). OTIS indsamler ikke bevidst oplysninger fra børn under 13 år (undtaget pårørende til medarbejdere og medarbejderes arveberettigede). Hvis OTIS opdager, at man har modtaget personlige oplysninger om eller relateret til et barn under 13 år (forudsat barnet ikke er pårørende til en medarbejder, en medarbejders arveberettigede eller har vundet et legat eller en pris fra Otis), sletter OTIS disse oplysninger i sine systemer.

Hvordan kan Otis ændre denne politik?

I takt med at Otis udvider og forbedrer denne hjemmeside, kan vi være nødt til at opdatere denne politik. Denne politik kan blive ændret efter behov uden foregående varsel. Vi opfordrer til, at du regelmæssigt kontrollerer denne politik for eventuelle ændringer. Vigtige ændringer vil blive beskrevet i starten af politikken. Bemærk, at vi under den nye California Consumer Privacy Act (CCPA) er pålagt at opdatere denne meddelelse om beskyttelse personlige oplysninger årligt.

Hvordan kan du kontakte Otis?

Hvis du har generelle spørgsmål om Otis' praksis for beskyttelse af personlige oplysninger, kan du sende en e-mail til privacy@otis.com . Eller du kan ringe til os på 833-833-3001.

Senest opdateret: 28. januar 2020

blue background with lines

Otis' globale meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger