Otis employee discussing with customer

Oplysninger til leverandører

Velkommen Otis leverandører!

Vi er forpligtet til at levere verdensklasse produkter og tjenesteydelser til glæde for vores kunder.

Kvaliteten af vores produkter og tjenesteydelser afhænger af kvaliteten i vores leverandørkæde. Og for at sikre denne kvalitet arbejder vi aktivt med vores leverandører om forbedringer i kvalitet og prissætning for vores kunder.

Leverandørers Etiske Kodeks

Otis Elevator Company forpligter sig til et stærkt etisk kodeks og etisk adfærd i alle aspekter af vores forretning. Vores etiske kodeks samt tillægget "Forretningsgaver fra leverandører" kan fås via nedenstående links. Vores gavepolitik er baseret på upartiskhed og gensidig respekt. Vi ønsker at undgå, at det kan se ud, som om Otis' forretningsbeslutninger baseres på andet end rene forretningsforbindelser. Nedenstående links informerer desuden om, hvordan man kan rapportere evt. bekymringer eller brud på vores etiske kodeks.

Rapportering af dårlig adfærd

Hvis du bliver opmærksom på misforhold relateret til Otis eller udført af en Otis-medarbejder, nogen af dine medarbejdere eller medarbejdere fra dine forretningspartnere, forventer vi, at du straks underretter os. Du kan kontakte Otis 'Global Ethics & Compliance Office på e ethics@otis.com, eller hvis du foretrækker at kontakte Otis anonymt, kan du bruge en af de rapporteringskanaler, der er oprettet til dette formål. 

Kardinalregler for sikkerhed

Otis Elevator Company bestræber sig på at opnå en arbejdsplads uden skader for alle, der yder service på vores vegne, herunder medarbejdere, underleverandører og tredjeparter.

Otis Cardinal Rules er et sæt livsreddende principper, der understøtter Otis' engagement. De er blandt de vigtigste regler hos Otis og kan, hvis de brydes, udsætte enkeltpersoner og eventuelt dem omkring dem for risiko for dødsfald eller alvorlig personskade.

Som en betingelse for at arbejde med Otis er alle underleverandører og tredjeparter forpligtet til fuldt ud at forstå, kommunikere, overholde og strengt håndhæve Otis Cardinal Rules.

Der er adgang til en yderligere beskrivelse af Otis Cardinal Rules ved hjælp af nedenstående link.

Leverandøradfærd

Leverandørs adfærd er en vigtig del af udviklingen og integreret forsyningskæde i verdensklasse. Otis-leverandører skal bruge vores forventninger i den retning. Otis 'guldleverandørprogram hjælper leverandører med at forbedre resultater og dermed forretning.