Social Header

Oplysninger til leverandører

Velkommen Otis leverandører!

Vi er forpligtet til at levere verdensklasse produkter og tjenesteydelser til glæde for vores kunder.

Kvaliteten af vores produkter og tjenesteydelser afhænger af kvaliteten i vores leverandørkæde. Og for at sikre denne kvalitet arbejder vi aktivt med vores leverandører om forbedringer i kvalitet og prissætning for vores kunder.

Leverandørers Etiske Kodeks

Otis Elevator Company forpligter sig til et stærkt etisk kodeks og etisk adfærd i alle aspekter af vores forretning. Vores etiske kodeks samt tillægget "Forretningsgaver fra leverandører" kan fås via nedenstående links. Vores gavepolitik er baseret på upartiskhed og gensidig respekt. Vi ønsker at undgå, at det kan se ud, som om Otis' forretningsbeslutninger baseres på andet end rene forretningsforbindelser. Nedenstående links informerer desuden om, hvordan man kan rapportere evt. bekymringer eller brud på vores etiske kodeks.

Rapportering af dårlig adfærd

Hvis du bliver opmærksom på misforhold relateret til Otis eller udført af en Otis-medarbejder, nogen af dine medarbejdere eller medarbejdere fra dine forretningspartnere, forventer vi, at du straks underretter os. Du kan kontakte Otis 'Global Ethics & Compliance Office på e ethics@otis.com, eller hvis du foretrækker at kontakte Otis anonymt, kan du bruge en af de rapporteringskanaler, der er oprettet til dette formål. 

Leverandøradfærd

Leverandørs adfærd er en vigtig del af udviklingen og integreret forsyningskæde i verdensklasse. Otis-leverandører skal bruge vores forventninger i den retning. Otis 'guldleverandørprogram hjælper leverandører med at forbedre resultater og dermed forretning.