Επιλέξτε Χώρα & Γλώσσα

 

Η Otis Worldwide Corporation και οι θυγατρικές της και οι συνδεόμενες εταιρείες (συνολικά “Otis”) σέβονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιούμε τεχνικές, διαχειριστικές και φυσικές δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε εμπιστευτεί.

Συλλέγουμε πληροφορίες μέσω των συμβατικών σχέσεών μας, της αλληλογραφίας, της αλληλεπίδρασής σας με τους ιστότοπούς μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των εφαρμογών μας και των αλληλεπιδράσεών μας με τους τελικούς χρήστες των προϊόντων μας, διαδικασίες που διέπονται από την παρούσα Παγκόσμια Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Otis (η “Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Otis”) εκτός εάν ορίζεται ή συμφωνείται ρητώς διαφορετικά.

Τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων μας και των υποψήφιων υπαλλήλων μας ρυθμίζονται από τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Otis και τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων υποψήφιων υπαλλήλων της Otis.

Η παρούσα Παγκόσμια Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Otis (“Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Otis”) περιγράφει τις πρακτικές μας που αφορούν γενικώς τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η Otis συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και δεσμεύεται για τη μη συλλογή ή χρήση προσωπικών δεδομένων σε τοποθεσία ή με τρόπο που να απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία. Με την παροχή των προσωπικών και άλλων δεδομένων σας συναινείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Otis;

Οι τύποι δεδομένων που συλλέγει η Otis παρατίθενται παρακάτω. Δεδομένου ότι η παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Otis καλύπτει μεγάλο εύρος καταστάσεων, ενδέχεται να παρατίθενται εδώ στοιχεία δεδομένων που δεν ισχύουν στη δική σας περίπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα “Επικοινωνία με την Otis” (βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου) παρακάτω για τυχόν απορίες

 • Πλήρες όνομα, δηλαδή κύριο όνομα, δεύτερο κύριο όνομα, επώνυμο και τυχόν επιθέματα αν υπάρχουν (όπως ο νεότερος ή ο πρεσβύτερος) και χαιρετισμοί (όπως κα. ή κ.)
 • Βασικά στοιχεία αναγνώρισης όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο ή/και σχέση με την Otis (π.χ. εργαζόμενος, συγγενής εργαζόμενου, δικαιούχος, πελάτης, τελικός χρήστης, προμηθευτής)
 • Χώρα γέννησης, ιθαγένεια του προσώπου (προηγούμενη και τρέχουσα) και το καθεστώς μόνιμης κατοικίας, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Γλώσσα και προτιμήσεις επικοινωνίας
 • Στοιχεία επικοινωνίας στην εργασία συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης εργασίας
 • Διεύθυνση κατοικίας, προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου οικίας, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού αριθμού κινητού τηλεφώνου
 • Στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης (στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα τρίτων που μας παρέχετε)
 • Τοποθεσία συσκευής, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων γεωγραφικής τοποθεσίας και άλλων στοιχείων ελέγχου ταυτότητας ασφαλείας από τον προσωπικό σας υπολογιστή ή το τηλέφωνο για ορισμένους τύπους εργαζομένων και προμηθευτών σύμφωνα με τη σύμβαση, καθώς και πελατών και τελικών χρηστών που επιλέγουν να συμπεριληφθούν
 • Πληροφορίες σχετικά με τους υπολογιστές, το δίκτυο και τις επικοινωνίες της Otis και αρχεία καταγραφής που καλύπτουν τη χρήση των εταιρικών τηλεφώνων, των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα ηλεκτρονικά ημερολόγια),
 • Πληροφορίες σχετικά με το πώς εσείς ή η εταιρεία σας συνδέεται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Otis, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας προτιμήσεων
 • Πληροφορίες σχετικά με την εργασία σας, όπως θέση, τμήμα, εργασιακά καθήκοντα, κέντρο κόστους και όνομα επόπτη και βοηθού
 • Στοιχεία εργοδότη, όπως η επωνυμία της εταιρείας, η τοποθεσία της εταιρείας, η διεύθυνση της εταιρείας και η δικαιοδοσία της χώρας στην οποία συστάθηκε
 • Προϋπηρεσία, εκπαίδευση και επαγγελματικό ιστορικό, κατηγορίες δεξιοτήτων όπως γλωσσικές δεξιότητες, άδειες, πιστοποιήσεις, άδεια άσκησης ορισμένης εργασίας, εγγραφές μέλους σε εμπορικούς συνδέσμους ή συνδικαλιστικές οργανώσεις ή συμμετοχές σε επαγγελματικές ενώσεις
 • Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση απόδοσης
 • Αναθέσεις εργασιών και προϊόντα εργασίας που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν σχέση με εσάς όπως, ενδεικτικά, έγγραφα και αρχεία των οποίων είστε συντάκτης και εργασίες που έχουν ανατεθεί σε εσάς ή την εταιρεία σας
 • Πληροφορίες για τη στρατιωτική θητεία όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή όπως υποβάλλεται σε εμάς οικειοθελώς
 • Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, όπως πληροφορίες σχετικά με τραυματισμούς
 • Συμφωνίες, προγράμματα και δραστηριότητες στα οποία συμμετέχετε
 • Πληροφορίες σχετικά με πληρωμές και τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένων αριθμών αναγνώρισης κρατικών εγγράφων και αριθμών τραπεζικών λογαριασμών
 • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω εθελοντικής συμμετοχής σε έρευνες ή προωθητικές ενέργειες ή μέσω της χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών
 • Αρχεία για τυχόν περιστατικά που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Otis, μέσα ή γύρω από όχημα της Otis ή σε τοποθεσία πελάτη, αν ο ανελκυστήρας συντηρείται ή κατασκευάστηκε από την Otis
 • Πληροφορίες σχετικές με μετακινήσεις και δαπάνες που αφορούν αναθέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών visa, λεπτομερειών για τυχόν δαπάνες που υποβάλλονται στην Otis για πληρωμή και πληροφορίες που σταχυολογούνται από ελέγχους που διεξάγονται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές μετακίνησης ή τους όρους σύμβασης με προμηθευτές
 • Πληροφορίες που συλλέγονται ως μέρος της ανάθεσης ή της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις συγκεκριμένου πελάτη ή της Otis, όπως χρόνος και στοιχεία συμμετοχής, πληροφορίες για σήματα, φωτογραφίες, αρχεία ήχου, βίντεο, βιομετρικά στοιχεία (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα, σάρωση της ίριδας ή αναγνώριση φωνής), ή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένο ρόλο ή ανάθεση αλλά η εν λόγω συλλογή θα γνωστοποιείται, θα είναι διαφανής και θα συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Οι απαραίτητες εξετάσεις, όπως ιατρικές εξετάσεις, εξετάσεις για τον έλεγχο λήψης ουσιών (όπου επιτρέπεται) και πληροφορίες ελέγχου υπόβαθρου όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Πληροφορίες που ενδεχομένως απαιτούνται βάσει των διεθνών εμπορικών κανονισμών, προκειμένου να εγκριθεί η πρόσβασή σας σε ορισμένες τεχνολογίες, προϊόντα ή όπως απαιτείται για μια συγκεκριμένη ανάθεση ή επίσκεψη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας
 • Αριθμοί αναγνώρισης δημόσιων εγγράφων (ολόκληροι ή μέρος αυτών), όπως αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός αναγνώρισης της Otis, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός άδειας οδήγησης, visa, διαβατήριο ή άλλος αριθμός κρατικού εγγράφου
 • Προϋποθέσεις προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένης επιβεβαίωσης σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να εμπλέκουν τρίτους
 • Πληροφορίες για τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένης της ώρας, της ημερομηνίας και του τόπου των επισκέψεων, πληροφορίες σχετικά με ένα όχημα για λόγους στάθμευσης και πληροφορίες απαραίτητες για τη διατήρηση αρχείων καταγραφής των επισκεπτών και τη διεξαγωγή ελέγχου σε τρίτους που έχουν απορριφθεί
 • Λίστα δώρων που σας έχουν παραδοθεί ή έχετε λάβει οι ίδιοι (ονομαστικά ή με άλλον τρόπο)
 • Πληροφορίες θέσης για συγκεκριμένες τοποθεσίες που παρέχουν υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας, όπως χάρτες, πρόσβαση σε εκτυπωτές βάσει τοποθεσίας ή διαθεσιμότητα κοντινών αιθουσών συνεδριάσεων, αλλά η εν λόγω συλλογή θα γνωστοποιείται και θα είναι διαφανής
 • Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε μια συνεδρίαση ή συνέλευση συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών κρατήσεων ξενοδοχείων, στοιχείων πτήσης όπως αεροδρόμιο, αριθμός πτήσης και χρόνοι άφιξης και αναχώρησης, προτιμήσεις ή περιορισμοί στη διατροφή και συνοδοί στο ταξίδι
 • Πληροφορίες που παρέχονται για τη διευκόλυνση ενός σέρβις ή ενός αιτήματος για βοήθεια, όπως σε περίπτωση εγκλωβισμού σε ασανσέρ ή κλήσης σε γραφείο της Otis ή στο τηλεφωνικό κέντρο μας OtisLine™
 • Πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση μιας αξίωσης ή τις παροχές ή υπηρεσίες που ζητήθηκαν, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για την υγεία, αριθμούς αναγνώρισης δημόσιων εγγράφων, πληροφορίες θέσης ή άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για τη σωστή διεκπεραίωση της αξίωσης από την Otis
 • Τυχόν πληροφορίες που επιλέγει ένα άτομο να συμπεριλάβει σε ένα έγγραφο που αποτελεί μέρος μιας δικαστικής διαδικασίας στην οποία εμπλέκεται η Otis.

Πώς ενδέχεται να χρησιμοποιήσει η OTIS τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει;

Η Otis χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τα νόμιμα επιχειρηματικά της συμφέροντα, για την εκπλήρωση μιας νόμιμης υποχρέωσης ή για την υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων που περιγράφονται στην παρούσα Παγκόσμια Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Otis. Δεδομένου ότι η παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Otis καλύπτει μεγάλο εύρος καταστάσεων, ενδέχεται να παρατίθενται εδώ χρήσεις που δεν ισχύουν στη δική σας περίπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα “Επικοινωνία με την Otis” παρακάτω για τυχόν απορίες. Η Otis μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για τους εξής λόγους:

 • Εκτέλεση τακτικών επιχειρηματικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συμβατικών μας δεσμεύσεων, των υποχρεώσεών μας προς ρυθμιστικές και άλλες αρχές, της διαχείρισης εργασιών προμηθευτών, της δέσμευσης πελατών και της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Παροχή πληροφοριών, στοιχείων ή υπηρεσιών που ζητήσατε, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δεδομένων γεωγραφικής θέσης για συγκεκριμένες εφαρμογές για τη διευκόλυνση υπηρεσιών όπως η άδεια πρόσβασης σε κτίριο ή ανελκυστήρα ή η ενεργοποίηση ενσωματωμένων χαρακτηριστικών των υπηρεσιών ανελκυστήρων
 • Παροχή προς εσάς προσαρμοσμένων υπηρεσιών και περιεχομένου σχετικού με τις ανάγκες και τα συμφέροντά σας
 • Διαχείριση των τοπικών και κεντρικών επιχειρησιακών βάσεων δεδομένων μας συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εργαλείων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), της βάσης δεδομένων πελατών μας και της βάσης δεδομένων του τηλεφωνικού μας κέντρου OtisLine™
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εκστρατειών μάρκετινγκ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της χρησιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών μας) με παρακολούθηση της απόδοσης, αξιολόγηση της δέσμευσης και εκτέλεση επιχειρηματικής ανάλυσης
 • Ανάπτυξη νέων προσφορών, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας, βελτίωση εξατομικευμένης εμπειρίας χρήστη και καλύτερη προετοιμασία μελλοντικών προϊόντων και περιεχομένου βάσει του συλλογικού συμφέροντος των χρηστών μας
 • Διαχείριση τιμολογίων και πληρωμών για οφειλές προς και εισπράξεις από λογαριασμούς
 • Ανταπόκριση σε καταστάσεις που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης τόσο μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης όσο και της ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την ασφάλεια
 • Παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών για την υγεία και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων για τον έλεγχο λήψης ουσιών (αυτός μπορεί να περιλαμβάνει εξέταση για την υγεία επί τόπου, ετήσια πιστοποιητικά υγείας βάσει νόμου σε ορισμένες δικαιοδοσίες και εξετάσεις για τον έλεγχο λήψης ουσιών όπου επιτρέπεται και κρίνεται κατάλληλο ή αναγκαίο)
 • Διαχείριση σωματικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ελέγχων πρόσβασης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφής
 • Διαχείριση, συντήρηση και ασφάλιση συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής, όπως δίκτυα υπολογιστών, e-mail, πρόσβαση στο διαδίκτυο και πρόσβαση στα συστήματα που αφορούν το προϊόν και τις δραστηριότητές μας
  • Επαλήθευση της ταυτότητάς σας για ελέγχους πρόσβασης και ασφάλεια για υπολογιστικά και άλλα συστήματα
  • Πρόσβαση σε διαδίκτυο, ενδοδίκτυο, e-mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπά ηλεκτρονικά συστήματα
  • Σάρωση και ανάλυση ιών, εισβολών και εσωτερικών απειλών
  • Δημιουργία και ανάλυση αρχείων καταγραφής για λόγους ασφάλειας και για το κέντρο εξυπηρέτησης
  • Παροχή υποστήριξης μέσω κέντρου εξυπηρέτησης και εργασιών συντήρησης συστήματος
  • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ανάκτηση δεδομένων και παροχή υπηρεσιών ανάκτησης μετά από καταστροφή
 • Δημιουργία αναφορών και στατιστική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών παγκόσμιας καταμέτρησης, δημογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για το κόστος
 • Επίβλεψη της ανίχνευσης τοποθεσίας, της διάρκειας και άλλων υπηρεσιών τηλεματικής σε σχέση με ορισμένα περιουσιακά στοιχεία και εφαρμογές με στόχο τη διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την ευκολία σας
 • Διασφάλιση και επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των εισαγωγών, των εξαγωγών και λοιπών διεθνών εμπορικών συναλλαγών με τους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης εγγραφών και εξουσιοδοτήσεων, της πρόσβασης σε ελεγχόμενες τεχνολογίες ή/και προϊόντα και διεξαγωγή ελέγχων σε χώρες και μέρη που έχουν υποστεί κυρώσεις και εμπορικό αποκλεισμό.
 • Απόκριση σε ζητήματα, ανησυχίες και καταγγελίες για θέματα δεοντολογίας
 • Εκτέλεση λογιστικών ελέγχων, ελέγχων συμμόρφωσης και εσωτερικών ερευνών (συμπεριλαμβανομένων όσων προκύπτουν από ισχυρισμούς για τους οποίους ενημερωθήκαμε) για τη διασφάλιση και την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα πολιτική, τους κανονισμούς και τους νόμους, τη συμμόρφωση με τη δεοντολογία και τους εμπορικούς κανονισμούς και αναφορά των ευρημάτων που προκύπτουν και των αποκαλύψεων προς την ηγεσία, τη διοίκηση και όπου αρμόζει ή απαιτείται γενικά ή από τις ρυθμιστικές αρχές
 • Αξιολόγηση και αναφορά περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων (συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εταιρικών δώρων)
 • Αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία και
 • Αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για τραυματισμούς και ζημιές και εφαρμογή ελέγχων και διορθωτικών ενεργειών
 • Δίωξη, υπεράσπιση και διαπραγμάτευση απέναντι σε αξιώσεις που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δικαστικές διαδικασίες, διαδικασίες διαιτησίας, διοικητικές ή κανονιστικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της προδικαστικής δραστηριότητας όπως η μεσολάβηση, η ανακάλυψη και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων
 • Διασφάλιση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αιτήσεων κατοχύρωσης αδειών ευρεσιτεχνίας
 • Πρόβλεψη και σχεδιασμός επιχειρηματικών δράσεων
 • Σχεδιασμός, αξιολόγηση ή εκτέλεση συγχωνεύσεων, εξαγορών, εκποιήσεων (όπως δραστηριότητες δέουσας επιμέλειας και ενσωμάτωσης)
 • Υποστήριξη της πώλησης ή μεταβίβασης του συνόλου ή τμήματος της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων μας (και στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας)
 • Διευκόλυνση δραστηριοτήτων διαχείρισης και υπηρεσιών επενδύσεων
 • Έγγραφα συμμετοχής σε εμπορικές ενώσεις και επαγγελματικές οργανώσεις
 • Διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ, πωλήσεων και ερευνών πελατών
 • Διαχείριση κοινοπραξιών, καναλιών διανομής και σχέσεων με αντιπροσώπους πωλήσεων
 • Σύμφωνα με όσα εύλογα προβλέπονται ή κατόπιν ρητής άδειας στο πλαίσιο των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών

Η Otis δύναται να μεταβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτους με στόχο τη διευκόλυνση της Otis στην εκτέλεση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας όπως περιγράφεται στο παρόν. Ωστόσο, η Otis δεν θα πουλήσει τα δεδομένα σας.

Χρησιμοποιεί η Otis τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσει μαζί σας;

Ναι. Εκτός από τους λόγους επικοινωνίας μαζί σας που περιγράφονται παραπάνω, η Otis μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συλλέγει για να επικοινωνήσει μαζί σας αναφορικά με νέα και τροποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει η Otis ή άλλες ειδικές προσφορές ή διαγωνισμούς. Η Otis μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για να σας ειδοποιήσει για τυχόν ζητήματα ασφάλειας. Η Otis εγγυάται σε κάθε περίπτωση ότι τυχόν επικοινωνία για λόγους μάρκετινγκ θα σας παρέχει μια απλή μέθοδο επιλογής μη συμμετοχής ή διαγραφής.

Κοινοποιεί η Otis σε τρίτους τα δεδομένα σας;

Η Otis δεν θα πουλήσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Otis ενδέχεται να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός του ομίλου εταιρειών της σε/προκειμένου να:

 • Παρόχους υπηρεσιών που η Otis έχει προσλάβει για την εκτέλεση υπηρεσιών εκ μέρους μας ή εκ μέρους των πελατών μας σύμφωνα με σύμβαση που περιορίζει την περαιτέρω κοινή χρήση των δεδομένων σας εκτός από την εκτέλεση υπηρεσιών για τις οποίες έχουν συνάψει σύμβαση ή όπως μπορεί να απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, για παράδειγμα, παρόχους υπηρεσιών νέφους, παρόχους συστημάτων και λογισμικού ή συμβούλους επιχειρήσεων.
 • Συμμορφώνεται με νομικές υποχρεώσεις όπως για να ανταποκριθεί σε θεμιτό νόμιμο αίτημα που τίθεται από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές ρυθμιστικές αρχές,
 • Διερευνά πιθανά ή πραγματικά περιστατικά αντιδεοντολογικής ή παράνομης δραστηριότητας,
 • Προλαμβάνει περιπτώσεις σωματικής βλάβης ή οικονομικής ζημίας, ή
 • Υποστηρίζει την πώληση ή τη μεταβίβαση του συνόλου ή τμήματος της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων (και στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας). Εξασφαλίζει δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις της Otis ή πελατών για το προσωπικό των προμηθευτών ή τους εξωτερικούς συνεργάτες,

Όσον αφορά τα μεμονωμένα άτομα που αλληλεπιδρούν με την Otis σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η Otis μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε επαφές που συνδέονται με τους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης δικών σας και της Otis, σε άλλους χρήστες του ιστότοπου και στον πάροχο του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τη δραστηριότητα κοινής χρήσης σας σε κοινωνικά μέσα εφόσον αφορά την Otis, συμπεριλαμβανομένων τυχόν λαχείων ή διαγωνισμών στα οποία μπορεί να λάβετε μέρος στην τοποθεσία μας. Αν επιλέξετε να δημοσιεύσετε πληροφορίες σε ομάδες συζήτησης, συνομιλίες, σελίδες προφίλ, ιστολόγια και άλλες υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να δημοσιεύσετε πληροφορίες και υλικό (π.χ. ενδεικτικά στις δικές μας σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης), αυτές οι επικοινωνίες υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων των πλατφορμών κοινωνικών μέσων στα οποία δημοσιεύετε το περιεχόμενό σας. Η Otis δεν φέρει ευθύνη για αυτές τις πλατφόρμες.

Μεταβιβάζει η Otis τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες χώρες;

Επειδή η Otis είναι παγκόσμια εταιρεία με έδρες σε πολλές διαφορετικές χώρες, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας από τη μία νομική οντότητα σε άλλη ή από τη μία χώρα στην άλλη για την επίτευξη των σκοπών που αναγράφονται ανωτέρω. Θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Η Otis βασίζεται στους διαθέσιμους νομικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν τη νόμιμη διασυνοριακή μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων.

Πώς χρησιμοποιεί η Otis τα cookie ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης;

Η Otis μπορεί να χρησιμοποιεί cookies στους ιστότοπους και τις εφαρμογές της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αναγνωρίζουν τους επαναλαμβανόμενους χρήστες, διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών στους ιστότοπους και επιτρέπουν στους ιστότοπους να συγκεντρώνουν αθροιστικά δεδομένα που διευκολύνουν τη βελτίωση του περιεχομένου. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στους υπολογιστές ή τα αρχεία των χρηστών. Εάν δεν θέλετε τα cookies να είναι προσβάσιμα από αυτόν ή οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο ή εφαρμογή της Otis, θα πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στο σύστημα στην ηλεκτρονική σας συσκευή ώστε να αρνείται ή να απενεργοποιεί τη χρήση των cookies. Έχετε υπόψη ότι με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επιδεινώσετε ή να απενεργοποιήσετε πλήρως την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες των ιστότοπων, του υπολογιστή και των εφαρμογών κινητών συσκευών της Otis και των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας σε έναν ιστότοπο της Otis, πρέπει να γνωρίζετε ότι η Otis παρακολουθεί τα μοτίβα κυκλοφορίας των χρηστών σύμφωνα με το όνομα τομέα χρήστη, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης και τις σελίδες που προβλήθηκαν. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για τη μέτρηση του αριθμού επισκεπτών του ιστότοπού μας και για τον προσδιορισμό των περιοχών τις οποίες οι επισκέπτες θεωρούν χρήσιμες. Η Otis χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την ενίσχυση της εμπειρίας των επισκεπτών και για τη βελτιωμένη προετοιμασία του μελλοντικού περιεχομένου. Στους επισκέπτες του ιστότοπού μας μπορεί να ζητηθεί να παράσχουν τα προσωπικά δεδομένα τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η συλλογή των προσωπικών δεδομένων θα είναι διαφανής για εσάς. Θα έχετε τη δυνατότητα μη κοινοποίησης αυτών των προσωπικών δεδομένων, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι η απόφασή σας να μην παράσχετε ορισμένες πληροφορίες μπορεί να ελαττώσει τις λειτουργίες ή ακόμη και να περιορίσει την ικανότητά σας για πλήρη συμμετοχή στις προσφορές της τοποθεσίας. Ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί επίσης να επιβάλει τη δική του δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων στη χρήση της συσκευής του. Η Otis δεν φέρει ευθύνη ούτε ελέγχει τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας από τρίτους.

Τι πρέπει να κατανοήσετε για τους συνδέσμους τρίτων μερών που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Otis μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους εκτός του ελέγχου της, για τους οποίους καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να τους αναγνωρίσει. Ωστόσο, η Otis δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων μερών και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζονται σε αυτούς.

Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρεί η Otis τα προσωπικά δεδομένα;

Η Otis διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα τόσο όσο απαιτείται από τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις της. Αν τα προσωπικά δεδομένα δεν υπόκεινται σε συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις, η Otis θα διατηρήσει τα δεδομένα όσο χρόνο απαιτείται για τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν online αναφορικά με κάποιον χρήστη που δεν είχε πρόσβαση σε ιστότοπο, εφαρμογή ή τοποθεσία μέσων της Otis θα διαγραφούν από τα αρχεία μας σε εύλογο χρονικό διάστημα εκτός αν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Τι επιλογές έχετε αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν είναι εφικτό, η Otis θα σας παράσχει τη δυνατότητα να αποφασίζετε αν θα παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα έχετε επιλογή, όπως για παράδειγμα για λόγους ασφάλειας IT όπως ανίχνευση ιών και κακόβουλου λογισμικού για άτομα με πρόσβαση στα δίκτυα της Otis. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες παρέχονται δικαιώματα, όπως το δικαίωμα αιτήματος για πρόσβαση, διορθώσεις και ενημερώσεις των προσωπικών τους δεδομένων. Η Otis θα παρέχει μια άμεση απάντηση σε αυτά τα αιτήματα και θα συμμορφώνεται με όλες τις νόμιμες απαιτήσεις που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Otis θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ενημερώσει έγκαιρα τα δεδομένα και, όπου απαιτείται βάσει νόμου, θα διαγράφει τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία της Otis. Για την προστασία του απορρήτου και την ασφάλεια του χρήστη, η Otis λαμβάνει μέτρα για την επαλήθευση

της ταυτότητας του χρήστη πριν προβεί στην αλλαγή που ζητήθηκε. Για πρόσβαση, αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, για ερωτήσεις ή ανησυχίες στείλτε ένα e-mail στην Otis στη διεύθυνση privacy@otis.com. Ορισμένοι από τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σάς επιτρέπουν να πραγματοποιείτε διορθώσεις απευθείας στην τοποθεσία, χωρίς περαιτέρω επικοινωνία με την Otis.

Σε ορισμένες χώρες, όπως οι χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία μπορεί επίσης να είναι γνωστή ως εποπτική αρχή.

Να έχετε υπόψη ότι ενώ εμείς σας βοηθάμε να προστατεύετε τα προσωπικά σας δεδομένα, είναι δική σας ευθύνη να προστατεύετε τους κωδικούς πρόσβασής σας και τα άλλα διαπιστευτήρια πρόσβασης από τρίτους.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΤΟΜΩΝ

 

Για όσους διαμένουν στο Κονέκτικατ και τις άλλες Ηνωμένες Πολιτείες

Η Otis δεν συλλέγει αριθμούς μητρώου κοινωνικής ασφάλισης μέσω των ιστότοπων ή των εφαρμογών της. Ωστόσο, η Otis συλλέγει αριθμούς μητρώου κοινωνικής ασφάλισης όπου απαιτείται από το νόμο, όπως για φορολογικούς σκοπούς. Όταν η Otis συλλέγει ή/και χρησιμοποιεί αριθμούς μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προστασίας της εμπιστευτικότητας, περιορισμού της συλλογής, διασφάλισης της πρόσβασης στα πλαίσια της αναγκαιότητας για το συγκεκριμένο σκοπό, εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών προφυλάξεων και διασφάλισης της σωστής διάθεσης.

Για τους κατοίκους της Καλιφόρνια

Δυνάμει του Νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του καταναλωτή της Καλιφόρνια (CCPA), οι κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα όπως απαριθμούνται στο Κώδικα της Καλιφόρνια στις ενότητες 1798.110. 1798.115 και 1798.125, στα οποία περιλαμβάνεται:

 • το δικαίωμα να ζητήσουν λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που κατέχει η Otis, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών δεδομένων, του σκοπού για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα κοινοποιούμε και συγκεκριμένα δεδομένα, αν υπάρχουν, που κατέχουμε για εσάς ως άτομο,
 • το δικαίωμα να ζητήσουν διαγραφή δεδομένων, και
 • το δικαίωμα να ζητήσουν από την Otis να μην πουλήσει τα δεδομένα τους (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η Otis δεν πουλά τα προσωπικά δεδομένα).

Σημείωση: Τα δικαιώματα που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων της Otis δεν επεκτείνονται στους κατοίκους της Καλιφόρνια που κάνουν αίτηση για εργασία στην Otis ή που αλληλεπιδρούν μαζί της ως εργαζόμενοι ή εκείνους για τους οποίους η Otis κατέχει τα δεδομένα λόγω της σχέσης με τους εργαζόμενους (όπως μέλη της οικογένειας που λαμβάνουν παροχές υγείας ή άτομα για επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης), εξωτερικούς συνεργάτες, αιτούντες θέσεων εργασίας ή εκείνους των οποίων κατέχουμε τα δεδομένα λόγω της σχέσης με τους αιτούντες θέσεων εργασίας (όπως οι συστάσεις), και εκείνους των οποίων κατέχουμε τα δεδομένα ως αποτέλεσμα διεπιχειρησιακών σχέσεων (π.χ. προσωπικό επιχείρησης, πελάτες ή προμηθευτές).

Για απορίες ή προβληματισμούς ή αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δυνάμει της διάταξης, επικοινωνήστε με την Otis καλώντας τον αριθμό 833-833-3001 ή στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση privacy@otis.com.

Αναφέρετε το όνομά σας, έναν τρόπο επικοινωνίας με την Otis (π.χ. διεύθυνση e-mail), τη σχέση σας με την Otis (πελάτης, προμηθευτής, μέλος του επιβατικού κοινού), και τη συγκεκριμένη ενέργεια στην οποία θέλετε να προβούμε. Θα προσπαθήσουμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να καθορίσουμε ποια προσωπικά δεδομένα σας κατέχουμε, αν υπάρχουν. Θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών σχετικά με το ερώτημά σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, αλλά σε αυτήν την περίπτωση θα σας αναλύσουμε το σκεπτικό μας.

Η Otis δεν θα πουλήσει τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά μπορεί να τα κοινοποιήσει σε τρίτους όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα της παρούσας Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων της Otis με τίτλο Κοινοποιεί η Otis σε τρίτους τα δεδομένα σας; Όταν κοινοποιούμε δεδομένα σε τρίτους, το πράττουμε σύμφωνα με τους όρους που θέτουν περιορισμούς στους προμηθευτές μας ως προς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, ο νόμος της Καλιφόρνια “Shine the Light Law” παρέχει στους κατοίκους της Καλιφόρνια το δικαίωμα να ζητούν ετησίως πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Otis κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε άλλες επιχειρήσεις για άμεση χρήση εκστρατειών προώθησής τους. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι η Otis δεν κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλες επιχειρήσεις για ίδια άμεση χρήση εκστρατειών προώθησης.

Για άτομα σε χώρες με νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ)

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία μπορεί επίσης να είναι γνωστή ως εποπτική αρχή. Έχετε επίσης το δικαίωμα: (α) να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, (β) να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, (γ) να ζητήσετε περιορισμούς ή να αντιτεθείτε στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων και (δ) να ζητήσετε φορητότητα δεδομένων υπό συγκεκριμένες περιστάσεις. Η Otis δεν θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή για σκοπούς που δεν σας έχουν γνωστοποιηθεί. Για επικοινωνία με την Otis σχετικά με αυτά τα δικαιώματα ή για συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον έλεγχο δεδομένων ή για να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση e-mail privacy@otis.com και θα προωθήσουμε το ερώτημά σας στο κατάλληλο άτομο.

Για γονείς και νόμιμους κηδεμόνες

Μολονότι ο ιστότοπος της OTIS δεν απευθύνεται σε παιδιά, η OTIS δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις απαιτήσεις, όπως ο Νόμος περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των παιδιών στο Internet (COPPA) των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (“GDPR”) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπου ισχύει). Η OTIS δεν συλλέγει σκόπιμα δεδομένα παιδιών κάτω των 13 ετών (εκτός από τα εξαρτώμενα μέλη εργαζομένων ή άλλους δικαιούχους). Αν η OTIS αντιληφθεί ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικά δεδομένα που αφορούν παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών (εκτός των εξαρτώμενων μελών εργαζομένων ή άλλων δικαιούχων, συμπεριλαμβανόμενων των δικαιούχων υποτροφιών ή των νικητών βραβείων της Otis), η OTIS διαγράφει αυτά τα δεδομένα από τα συστήματά της.

Πώς μπορεί η Otis να αλλάξει αυτήν την πολιτική;

Καθώς η Otis διευρύνεται και βελτιώνει αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσει την παρούσα πολιτική. Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να υπόκειται σε τροποποιήσεις κατά διαστήματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Συστήνεται να ανατρέχετε στην παρούσα πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα για πιθανές αλλαγές. Οι σημαντικές αλλαγές αναρτώνται στην αρχή της πολιτικής. Επισημαίνουμε ότι βάσει του νέου νόμου CCPA της Καλιφόρνια, είναι υποχρεωτικό να επισκεπτόμαστε και να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων σε ετήσια βάση.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Otis;

Εάν έχετε γενικές απορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Otis, επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@otis.com. Ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στον αριθμό 833-833-3001.

blue background with lines

Παγκόσμια Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Otis