Χαιρετίζουμε τους προμηθευτές της Otis!

Δεσμευόμαστε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης που ευχαριστούν τους πελάτες μας.

Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας βασίζεται στην ποιότητα της αλυσίδας εφοδιασμού. Και για να επιτευχθεί η ποιότητα αυτή, συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα και την τιμολόγηση των πελατών μας.

Supplier Code of Conduct

Η Otis διέπεται από έναν ισχυρό κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς σε κάθε μορφή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρείας μας καθώς και η προσθήκη αυτού με τίτλο "Επαγγελματικά Δώρα από τους Προμηθευτές" είναι διαθέσιμος στους παρακάτω συνδέσμους. Η πολιτική των δώρων μας αποτυπώνει ξεκάθαρα την πρόθεσή μας να διατηρήσουμε την αμεροληψία και αμοιβαίο σεβασμό. Θέλουμε να αποφύγουμε ακόμη και το ενδεχόμενο ότι οι επαγγελματικές αποφάσεις της Otis στηρίζονται σε κάτι άλλο πέρα από την ουσία της επιχειρηματικής μας σχέσης. Επιπλέον, οι κατωτέρω σύνδεσμοι, παρέχουν πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αναφέρετε τυχόν ανησυχίες σας ή παραβάσεις της δεοντολογικής συμπεριφοράς.

Reporting Misconduct

Εάν υποπέσει στην αντίληψή σας τυχόν εσφαλμένη συμπεριφορά στο πλαίσιο της Otis από οποιονδήποτε υπάλληλο αυτής, δικό σας υπάλληλο ή υπάλληλο των συνεργατών σας, σας καλούμε να ενημερώσετε άμεσα το Τμήμα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της UTC bpo@corphq.utc.com, ή εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τον κάτωθι σύνδεσμο: Ombudsman Program.

Supplier Performance

Η απόδοση των προμηθευτών είναι βασικό στοιχείο ανάπτυξης μίας πρωτοποριακής και ενοποιημένης αλυσίδας εφοδιασμού. Οι προμηθευτές της Otis πρέπει να τηρούν τις προσδοκίες της εταιρείας μας. Ένα πρόγραμμα της UTC Supplier Gold βοηθά τους προμηθευτές να βελτιώνουν την απόδοσή τους και ακολούθως τη συνολική επιχειρηματική πορεία της εταιρείας μας.

UTC Supplier Website

Επισκεφθείτε τη σελίδα UTC Supplier Website για να ενημερωθείτε για τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, να μάθετε για την πληθώρα των προμηθευτών, το χρυσό πρόγραμαμ προμηθευτών και για πολλά ακόμη.

Important Links

UTC Standard Terms and Conditions
Supplier Quality Manual
UTC Transparency in Supply Chains
UTC Supplier Website