Governance and Accountability at Otis hero

Διακυβέρνηση & Λογοδοσία

Προβολή αναφοράς ESG (PDF)

Σύνδεση με διαφάνεια  

Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, προστατεύοντας την προσωπική υγεία και ασφάλεια, διεξάγοντας επιχειρηματικές δραστηριότητες με ακεραιότητα και τηρώντας πάντα τις συμφωνίες μας. Διασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές μας και όλοι όσοι συνεργαζόμαστε ενστερνίζονται τις ίδιες αρχές με εμάς.

Στόχοι διακυβέρνησης και λογοδοσίας

Καθώς προσπαθούμε να δώσουμε προτεραιότητα στην πολυμορφία, την ισότητα και την ένταξη εντός της δικής μας εταιρείας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι συνάδελφοί μας είναι αντιπροσωπευτικοί των πελατών που εξυπηρετούμε και των κοινοτήτων γύρω μας, επιδιώκουμε να συνεργαστούμε με προμηθευτές που συμμερίζονται επίσης αυτή τη δέσμευση. Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε τις δαπάνες μας με τους προμηθευτές αυτούς στις Η.Π.Α.

Γιατί η διακυβέρνηση έχει σημασία 

Μετακινούμε 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους κάθε μέρα, και το μέγεθος αυτό συνοδεύεται με μεγάλη ευθύνη. Οι πελάτες, οι επιβάτες, οι συνεργάτες μας και όλοι όσοι αλληλεπιδρούν μαζί μας, βασίζονται στο να κάνουμε πάντα το σωστό. Οι Απόλυτες αρχές της Otis - Ασφάλεια, Ηθική και Ποιότητα - είναι οι κατευθυντήριες αρχές που μας καθορίζουν, διαμορφώνουν τη δουλειά μας και μας κάνουν να ξεχωρίζουμε.

Οι αρχές αυτές καθιερώνουν πρότυπα συμπεριφοράς και επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων με βάση δεοντολογικά κριτήρια και αξίες. Οι συγκεκριμένες εταιρικές πολιτικές, συμπληρώνουν τις απόλυτες αρχές μας, καλύπτοντας θέματα όπως η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, η καταπολέμηση της διαφθοράς, το διεθνές εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλους τομείς κινδύνου συμμόρφωσης. 

Δεοντολογία & Ακεραιότητα 

Σε κάθε διαδρομή και κάθε αλληλεπίδραση με τους ενδιαφερόμενους, ενεργούμε με μια ακλόνητη δέσμευση για την άσκηση του δικαιώματος του επιχειρείν ηθικά, νόμιμα και με διαφάνεια.

Για να διατηρήσουμε την κουλτούρα της ακεραιότητας και της εμπιστοσύνης και να οδηγήσουμε τη συμμόρφωση προς τις απόλυτες αχρές και εταιρικές πολιτικές μας, πραγματοποιούμε τριμηνιαία ηλεκτρονική εκπαίδευση συμμόρφωσης όλων των εργαζομένων μας.

Ξεκινήσαμε επίσης την πρωτοβουλία "Δεοντολογική Συζήτηση", μία ετήσια παγκόσμια πρωτοβουλία, όπου όλοι οι προϊστάμενοι καθοδηγούν τις ομάδες τους σε συζητήσεις σχετικά με δεοντολογικές προκλήσεις. 

Υπεύθυνη προμήθεια 

Οι προμηθευτές είναι κρίσιμοι για την επιτυχία μας και αποτελούν σημαντικό κόστος για την επιχείρησή μας σε ετήσια βάση. Σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού μας, η Otis έχει δεσμευτεί να βοηθά στην εξάλειψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας των Προμηθευτών μας, περιγράφει τις προσδοκίες μας από αυτούς, καθιστώντας τους υπόλογους στα ίδια πρότυπα που θεσπίζουμε για τους εαυτούς μας, συμπεριλαμβανομένου ότι προωθούν τη δέσμευση για ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, Προστασία Απορρήτου Δεδομένων και Πνευματική Ιδιοκτησία 

Συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε, αποθηκεύουμε και προστατεύουμε όλα τα δεδομένα με απόλυτη προσοχή. Έχουμε υιοθετήσει μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, υλοποιώντας πολιτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε όλες τις λειτουργίες και σχεδιάζοντας την ασφάλεια στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς αυτά αναπτύσσονται.

Ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους, τους εργολάβους και τους πελάτες να αναφέρουν τυχόν αδυναμίες ασφαλείας που εντοπίστηκαν κατά τη συνεργασία μας και διερευνούμε κάθε αξιόπιστη αναφορά που λαμβάνουμε. 

Μιλώντας 

Μαζί, πρέπει να διατηρήσουμε τη φήμη και την ακεραιότητα της επιχείρησής μας, των ανθρώπων μας και των σχέσεών μας. Όλοι στην Otis έχουν φωνή και ενθαρρύνονται να τη χρησιμοποιούν μιλώντας εάν βλέπουν κάτι που δεν φαίνεται σωστό.

Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να θέτουν ερωτήσεις ή να εκφράζουν ανησυχίες αν παρατηρήσουν παραβίαση των αρχών της Otis, των πολιτικών ή διαδικασιών της εταιρείας ή των νόμων και των κανονισμών.

top and bottom lines with blue background

Αναφορά για το Περιβάλλον, την Κοινωνική & Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)

Οι αρχές της ESG έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική και την κουλτούρα της εταιρείας μας εδώ και δεκαετίες. Το 2021, υπογράψαμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και ορίσαμε δημόσιες δεσμεύσεις που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Σκιαγραφήσαμε μια σαφή στρατηγική με φιλόδοξους στόχους και τολμηρές πρωτοβουλίες. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πρόοδό μας στην τελευταία μας έκθεση ESG. 

Προβολή αναφοράς ESG (PDF)