Environment and Impact at Otis image

Περιβάλλον & Επιπτώσεις  

Προβολή αναφοράς ESG (PDF)

Βιώσιμη σύνδεση

Προσπαθούμε συνεχώς να μειώνουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων, των υπηρεσιών και των λειτουργιών μας, βελτιώνοντας τις επιδόσεις της επιχείρησής μας καθώς και των πελατών μας. 

Στόχοι για το περιβάλλον και το αντίκτυπο μας σε αυτό

Εκτός από την καινοτομία στην ανάπτυξη πιο έξυπνων, βιώσιμων και αποδοτικών τεχνολογιών για τους πελάτες μας, η Otis εστιάζει στη βελτίωση της βιωσιμότητας σε όλες τις δραστηριότητές της. Οι στόχοι μας καθοδηγούν τις πρωτοβουλίες μας για τη μείωση της ενέργειας, των εκπομπών και των αποβλήτων και υποστηρίζουν την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών μας προς την κατεύθυνση της πιστοποίησης τους σύμφωνα με τα πρότυπα βέλτιστης πρακτικής σε θέματα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας.

Γιατί η βιωσιμότητα έχει σημασία 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών, το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές μέχρι το 2030. Αυτή η μετάβαση θα απαιτήσει ακόμα περισσότερα και ψηλότερα κτίρια, τα οποία σήμερα αντιπροσωπεύουν το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. 

Όντας κατασκευαστής και πάροχος υπηρεσιών για την οικοδόμηση τεχνολογιών σε ολόκληρο τον κόσμο, η Otis έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων που χρειάζεται ο κόσμος.

Διαχείριση περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας (EH&S) 

Δεσμευόμαστε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων μας. Διατηρούμε ένα σύστημα διαχείρισης EH&S που βασίζεται στις πιστοποιήσεις ISO, παρακολουθούμε την πρόοδο όλων των εγκαταστάσεων προς την επίτευξη των στόχων μας μέσω ενός παγκόσμιου συστήματος διαχείρισης δεδομένων. Οι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι οι λειτουργίες της Otis ανταποκρίνονται στις εσωτερικές και εξωτερικές προσδοκίες. 

Εκτός από τη λειτουργία μέσω βέλτιστων πρακτικών EH&S, η Otis επιδεικνύει τη δέσμευσή της για περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω της κατασκευής και χρήσης πράσινων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων εργοστασίων με πιστοποίηση LEED.    

 

Εκπομπές, ενέργεια και κλιματική αλλαγή 

Η οικοδόμηση του μέλλοντος σημαίνει αντιμετώπιση του επείγοντος χαρακτήρα της κλιματικής αλλαγής. Η Otis εφαρμόζει μια στρατηγική για την ενέργεια και τα αέρια του θερμοκηπίου (GHG), η οποία έχει σχεδιαστεί για να μειώσει τη χρήση και τις εκπομπές μας.  

Οι προσπάθειές μας περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση περισσότερων ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων στον παγκόσμιο στόλο μας, την ψηφιοποίηση για τη μείωση των περιττών επισκέψεων συντήρησης και τη χρήση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα εργοστάσιά μας και σε άλλες εγκαταστάσεις.    

Βιώσιμα προϊόντα  

Η δημιουργία αποδοτικότερων προϊόντων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της βιωσιμότητας των κτιρίων και στην επίτευξη των δικών τους στόχων ESG. Η σχεδίαση προϊόντων που είναι ενεργειακά αποδοτικά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας για την καινοτομία προϊόντων για περισσότερες από δύο δεκαετίες.  

Η Otis προσπαθεί να προσφέρει στους πελάτες της σε κάθε περιοχή τα καλύτερα στην κατηγορία τους προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτά περιλαμβάνουν λύσεις με μικρότερο αποτύπωμα και μικρότερο βάρος, καθώς και τεχνολογίες που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.  

Μείωση των αποβλήτων 

Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί μέρος του συστήματος διαχείρισης EH&S. Προσπαθούμε να επαναχρησιμοποιούμε ή να ανακυκλώνουμε υλικά όπου αυτό είναι δυνατό και τα εργοστάσια της Otis συνήθως επιτυγχάνουν ποσοστά ανακύκλωσης αποβλήτων βιομηχανικής επεξεργασίας (IPW) άνω του 99%. 

Επίσης κάνουμε βήματα για να καταστήσουμε τις συσκευασίες των προϊόντων πιο αποτελεσματικές, να μειώσουμε τα επικίνδυνα απόβλητα και να εφαρμόσουμε προσπάθειες διατήρησης υδάτων σε εγκαταστάσεις μας σε όλο τον κόσμο.  

top and bottom lines with blue background

Αναφορά για το Περιβάλλον, την Κοινωνική & Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)

Οι αρχές της ESG έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική και την κουλτούρα της εταιρείας μας εδώ και δεκαετίες. Το 2021, υπογράψαμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και ορίσαμε δημόσιες δεσμεύσεις που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Σκιαγραφήσαμε μια σαφή στρατηγική με φιλόδοξους στόχους και τολμηρές πρωτοβουλίες. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την πρόοδό μας στην τελευταία μας έκθεση ESG. 

Προβολή αναφοράς ESG (PDF)