Duurzaam verbinden

We streven er voortdurend naar om de impact op het milieu van onze producten, diensten en activiteiten te verminderen, en zo de prestaties van zowel onze organisatie als die van onze klanten te verbeteren. 

Doelstellingen op het vlak van Milieu & Impact 

Naast het innoveren met slimmere, duurzamere en efficiënte technologieën voor onze klanten, richt Otis zich op het verbeteren van de duurzaamheid in al onze activiteiten. Onze doelstellingen zijn de leidraad voor onze initiatieven op het vlak van energie, uitstoot en afvalvermindering. Ze ondersteunen de vooruitgang van onze faciliteiten op weg naar certificering voor milieu-, gezondheids- en veiligheidsnormen. 

Waarom duurzaamheid belangrijk is 

Volgens de voorspellingen van de VN zal 60% van de wereldbevolking in 2030 in stedelijke gebieden wonen. Deze transitie vraagt ook meer en grotere gebouwen, die vandaag de dag 40% van het mondiale energieverbruik voor hun rekening nemen. 

Als fabrikant en dienstverlener voor het bouwen van technologieën over de hele wereld heeft Otis een rol te spelen in de ontwikkeling van duurzame oplossingen die de wereld nodig heeft.

Beheer van milieu, gezondheid en veiligheid (EH&S) 

We zetten ons in om de ecologische voetafdruk van onze eigen activiteiten te verminderen. We hebben een EH&S-beheersysteem dat is gebaseerd op ISO-certificeringen, we volgen de voortgang van alle vestigingen op weg naar onze doelen via een wereldwijd gegevensbeheersysteem; audits worden routinematig uitgevoerd om te verzekeren dat Otis-activiteiten voldoen aan interne en externe verwachtingen. 

Naast het toepassen van de beste EH&S-methoden toont Otis onze toewijding aan ecologische duurzaamheid aan door de bouw en het gebruik van groene gebouwen, waaronder LEED®-gecertificeerde fabrieken.  

 

Uitstoot, energie en klimaatverandering 

Bouwen voor de toekomst betekent het aanpakken van de urgentie van klimaatverandering. Otis implementeert een energie- en broeikasgasstrategie (GHG), die is ontworpen om ons verbruik en onze uitstoot te verlagen. 

Onze inspanningen omvatten de integratie van meer elektrische en hybride voertuigen in onze mondiale vloot, digitalisering om onnodige servicebezoeken te verminderen, en het gebruik van meer hernieuwbare energiebronnen in onze fabrieken en andere faciliteiten.    

Duurzame producten  

Het creëren van efficiëntere producten leidt ook tot het verbeteren van de duurzaamheid van gebouwen en het helpen van klanten om hun eigen ESG-doelen te bereiken. Engineeringproducten die energie-efficiënt zijn, zijn al meer dan twintig jaar een integraal onderdeel van onze strategie voor productinnovatie. 

Otis streeft ernaar om klanten in elke regio de beste, energiebesparende producten te bieden. Dit zijn oplossingen met kleinere voetafdrukken en lichtere gewichten, en technologieën die het energieverbruik verminderen.  

Afvalvermindering 

Afvalbeheer maakt deel uit van ons EH&S-beheersysteem. We proberen materiaal waar mogelijk te hergebruiken of te recyclen, en Otis-fabrieken bereiken doorgaans een recyclagepercentage van meer dan 99% voor industrieel procesafval (IPW). 

We doen ook stappen om productverpakkingen efficiënter te maken, gevaarlijk afval te verminderen en daarnaast ook inspanningen om waterbesparing te implementeren in vestigingen over de hele wereld.  

top and bottom lines with blue background

Rapport Milieu, Sociaal & Bestuur 

 De principes van ESG zijn al tientallen jaren verankerd in onze strategie en cultuur. In 2021 hebben wij het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend en publieke toezeggingen gedaan die aansluiten bij de Sustainable Development Goals van de VN. We hebben een duidelijke strategie uitgestippeld met ambitieuze doelstellingen en gedurfde initiatieven. Lees meer over onze vorderingen in ons laatste ESG-verslag.  

Bekijk ons ESG-rapport (PDF)