Woman walking her bike out of an elevator

Environmental, Social & Governance (ESG)
Duurzaamheid bij Otis 

Bekijk ons ESG-rapport (PDF)

Verbondenheid creërt een betere wereld  

In de afgelopen 170 jaar heeft Otis geholpen steden te transformeren, skylines te vormen en de manier waarop mensen leven en werken te veranderen. We verbinden mensen met elkaar en met de plaatsen waar ze heen moeten – we brengen de wereld samen. Als we naar de toekomst kijken, dan moeten we ervoor zorgen dat de verbindingen die we helpen te maken, of deze nu persoonlijk, fysiek of technologisch zijn,  ook inclusief, slim, duurzaam en ethisch zijn. We hebben ons Environmental, Social & Governance (ESG) beleid uitgewerkt om onze vooruitgang te meten aan de hand van deze hoge standaarden en ons te richten op vier kerngebieden van onze activiteiten.  

Gezondheid & Veiligheid  

We zitten in een sector waar de veiligheid van mensen cruciaal is. We geven prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van onze collega's, onze aannemers en onze passagiers via de uitrusting en materialen die we gebruiken en onze dagelijkse handelingen. 

Milieu & Impact 

We hanteren een holistische benadering van het beheer van onze ecologische voetafdruk, inclusief ambitieuze doelstellingen om het energieverbruik, de uitstoot en het afval in onze faciliteiten en onze vloot te verminderen.  

We blijven efficiënte, duurzame producten ontwikkelen die de kosten voor de klant en de impact op het milieu verminderen.  

Mensen & Gemeenschappen  

We bevorderen een cultuur die veel stemmen en standpunten omarmt, en we ondersteunen onze mensen met opleiding en professionele ontwikkeling. 

We betrekken de gemeenschappen uit onze omgeving door doelen en projecten te ondersteunen die een tastbaar verschil maken.  

Bestuur & Verantwoordelijkheid  

We houden ons bij alles wat we doen aan de hoogste normen op het gebied van ethiek, integriteit en transparantie. Dit omvat de manier waarop we onze activiteiten uitvoeren, wat we van onze leveranciers en partners verwachten, hoe we communiceren met onze klanten en passagiers, en hoe we concurreren op de wereldmarkt.  

Onze ESG-doelstellingen

Onze ESG-doelstellingen zijn een uitgebreide reeks van 13 doelstellingen die onze ESG-verplichtingen op het vlak van gezondheid en veiligheid, milieu en impact, mensen en gemeenschappen en bestuur en verantwoordelijkheid versterken, en die zijn afgestemd op de belangrijkste Sustainable Development Goals van de VN. 

Ik geloof meer dan ooit dat het onze verantwoordelijkheid is om de generaties te eren die voor ons kwamen, om de generaties die na ons komen te sponsoren, en om ons in te zetten voor de generaties die hier vandaag de dag zijn. 

-Judy Marks, voorzitter, Chief Executive Officer en president 

top and bottom lines with blue background

Rapport Milieu, Sociaal & Bestuur 

 De principes van ESG zijn al tientallen jaren verankerd in onze strategie en cultuur. In 2021 hebben wij het Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend en publieke toezeggingen gedaan die aansluiten bij de Sustainable Development Goals van de VN. We hebben een duidelijke strategie uitgestippeld met ambitieuze doelstellingen en gedurfde initiatieven. Lees meer over onze vorderingen in ons laatste ESG-verslag.  

Bekijk ons ESG-rapport (PDF)