Leadership Board pattern

Obvestilo o zasebnosti za kandidata za delovno mesto

 

Izberite Država in jezik

 

Družba Otis Elevator Company in njene podružnice, povezane družbe ter pravne in drugačne naslednice in (skupaj: „družba OTIS“) so odgovorne za zasebnost njihovih spletnih sistemov za prijavo na delovno mesto in zaposlitev ter za vse informacije, ki jih posameznik lahko zagotovi med iskanjem zaposlitvenih priložnosti v družbi OTIS. Družba OTIS ima v posameznih državah različne sisteme za sprejemanje in pregledovanje prijav na delovna mesta. To Obvestilo o zasebnosti za kandidata za delovno mesto zajema tako elektronske sisteme, ki jih je družba OTIS uvedla za prijave na delovna mesta, kakor tudi postopke, ki jih morda uporabljajo na nekaterih lokacijah in ne vključujejo spletnega sistema. V okviru obeh pristopov je družba OTIS uvedla tehnične, administrativne in fizične ukrepe za zagotavljanje zaščite osebnih podatkov, ki jih lahko zbiramo.

Sistemi družbe OTIS za spletno in mobilno prijavo na delovno mesto in zaposlitev, vključno z razdelkom za kariere na spletnih mestih družbe Otis, se uporabljajo za zaposlovanje, da se posameznikom omogoči prijava na delovno mesto v družbi OTIS in da se zagotovi, da družba OTIS pri sprejemanju prijav na delovna mesta izpolnjuje vse veljavne pravne in regulativne zahteve. Namen teh sistemov je, da se obiskovalcem omogoči pregled in morebitna prijava na zaposlitvene priložnosti v družbi OTIS. Spletnih sistemov družbe OTIS za prijavo na delovno mesto in zaposlitev ne uporabljajte v nobene druge namene.

Družba OTIS sprejema samo prijave posameznikov, ki so stari najmanj 18 let, razen v določenih državah, kjer se sprejemajo prijave za vajence od posameznikov, mlajših od 18 let. Če ste mlajši od 18 let, družbi OTIS ne posredujte svojih osebnih podatkov za namene prijave na delovno mesto, razen če se prijavljate za vajeništvo v Aziji.

To obvestilo se lahko občasno spremeni z objavo posodobitve. Priporočamo, da redno preverjate, ali je prišlo do sprememb tega obvestila.

Katere osebne podatke lahko zbira družba OTIS?

Če želite pregledovati objave v spletnih sistemih družbe OTIS za prijavo na delovna mesta, komunicirati z družbo OTIS o objavljenih delovnih mestih in se prijaviti na delovno mesto v družbi OTIS, vas bomo prosili, da posredujete vaše osebne podatke. Razen v določenih državah, kjer nekateri od navedenih podatkov morda ne bodo zahtevani ali pa bodo zahtevani po potrditvi ali ob začetku zaposlitve, osebni podatki, za katere vas bomo prosili, vključujejo naslednje:

 • Ime
 • Kontaktni podatki, vključno z domačim naslovom, domačo telefonsko številko in e-poštnim naslovom
 • Datum rojstva
 • Državni identifikacijski dokument ali številka, vključno z vozniškim dovoljenjem
 • Prejšnje zaposlitve
 • Izobrazba
 • Življenjepis ali CV in/ali spremno pismo, vključno z vsemi informacijami, ki jih zagotovite v teh dokumentih
 • Državljanstvo in/ali stalno zakonito prebivališče
 • Upravičenost do zaposlitve, vključno z dokumentacijo o statusu priseljenca
 • Zanimanje za zaposlitvene priložnosti
 • Vprašanja za določeno delovno mesto, povezana s primernostjo kandidata za določeno delovno mesto
 • Reference (če zagotovite podatke o drugih posameznikih, morate pridobiti njihovo privolitev, preden te podatke posredujete družbi OTIS)
 • Podatki, ki so zakonsko zahtevani v določenih državah, na primer, ali ste bili zaposleni v vladni agenciji, ali ste v sorodu z vladnim uslužbencem, uslužbencem družbe OTIS ali članom upravnega odbora družbe OTIS oziroma ali ste predmet konkurenčne prepovedi pri trenutnem ali prejšnjem delodajalcu
 • Podatki, ki jih zagotovite za ustvarjanje varnostnih vprašanj in odgovorov, ki se uporabljajo za potrditev vaše istovetnosti ob ponovnem obisku spletnega mesta
 • Kje ste izvedeli za objavo delovnega mesta
 • Vsi drugi podatki, ki jih lahko prostovoljno zagotovite v okviru svoje prijave
 • Podatki, ki jih zagotovijo tretja spletna mesta, če se za delovno mesto prijavite preko tretjega spletnega mesta

V Združenih državah Amerike in na odvisnih ozemljih ZDA bo družba OTIS posameznike prosila tudi, da navedejo svojo etnično pripadnost, spol, status veterana in podatke o invalidnosti. Navedba teh podatkov je povsem prostovoljna in vaša odločitev za navedbo ali nenavedbo teh podatkov ne bo negativno vplivala na našo presojo glede vaše primernosti za zaposlitev.

Za določena delovna mesta in na določenih lokacijah vas lahko prosimo za zdravniški pregled, preverjanje sluha ali vida, testiranje na droge, preverjanje preteklosti ali preverjanje zabeleženosti v kazenski evidenci. Navedeno bo izvedeno izključno na podlagi vaše privolitve, vendar je vaša zaposlitev v določenih okoliščinah lahko odvisna od uspešnega opravljanja enega ali več od navedenih preverjanj. Družba OTIS ne preverja vpisa v kazensko evidenco, če to prepoveduje zakon. Družba OTIS lahko preveri podatke, ki ste jih navedli v prijavi, kot so reference, vozniško dovoljenje in prometni prekrški, izobrazba in prejšnje zaposlitve, ne da bi zahtevala vašo dodatno privolitev.

Če do sistema družbe OTIS za spletne prijave na delovna mesta dostopite preko mobilne naprave, bo spletno mesto zbralo podatke, ki so potrebni za komuniciranje z vašo napravo in za zagotovitev prilagoditve, ki jo lahko zahtevate. Navedeni podatki lahko vključujejo identifikacijo ali številko vaše naprave, vašega operaterja in vašo lokacijo.

Poleg tega družba OTIS v svojih spletnih mestih za prijave na delovna mesta spremlja vzorce prometa uporabnikov, vključno z imenom domene uporabnika, vrsto spletnega brskalnika, datumom in uro dostopa ter ogledanimi stranmi. Naši spletni strežniki zbirajo imena domen, ne pa tudi e-poštnih naslovov obiskovalcev. Ti podatki se zbirajo z namenom merjenja števila obiskovalcev naših spletnih strani in za ugotavljanje, katera področja spletnega mesta so po mnenju uporabnikov koristna, na podlagi količine prometa v določenih področjih. Družba OTIS te informacije uporablja za izboljšanje uporabniške izkušnje in boljšo pripravo vsebine na podlagi interesov uporabnikov.

Kako lahko družba OTIS uporablja osebne podatke, ki jih zbira?

Vsi zbrani osebni podatki se lahko uporabljajo za:

 • omogočanje prijavljanja na delovno mesto v družbi OTIS in ocene vaše prijave, kar med drugim vključuje uskladitev in izvedbo telefonskega preverjanja, razgovorov in drugih ustreznih ocen
 • povabilo, da se prijavite in da vas obravnavamo za druge priložnosti, ki so ali bodo na voljo
 • vzpostavitev stika z vami glede prijave ali druge priložnosti,
 • potrjevanje preverjanj referenc, izvedbo ustreznih preverjanj preteklosti in pregled zavrnjene stranke
 • omogočanje in upravljanje vaše zaposlitve, če vas zaposlimo
 • izpolnjevanje pravnih in regulativnih zahtev v zvezi s prosilci za delovno mesto, kar lahko vključuje posredovanje poročil vladnim agencijam
 • zagotavljanje možnosti, da posredujete povratne informacije o svojih izkušnjah, na primer prek ankete
 • analiziranje trendov glede kandidatov za razumevanje in izboljšanje postopkov zaposlovanja v družbi OTIS
 • preverjanje vaše istovetnosti, da se zagotovi varnost za enega od drugih namenov, navedenih v tem dokumentu
 • zagotavljanje ali izboljšanje varnosti elektronskih sistemov družbe OTIS
 • zaščito pred goljufijami
 • izvajanje notranjih preiskav in izpolnjevanje zakonskih obveznosti

S kom družba OTIS deli osebne podatke, ki jih zbira?

Družba OTIS vaših osebnih podatkov ne bo prodala ali jih drugače delila izven skupine podjetij OTIS razen s:

 • ponudniki storitev, ki jih družba OTIS uporablja za izvajanje storitev v našem imenu. Družba OTIS bo delila vaše osebne podatke samo s ponudniki storitev, ki na podlagi pogodbe z družbo OTIS ne smejo uporabljati ali razkrivati podatkov, razen če je to potrebno za opravljanje storitev v našem imenu ali za izpolnjevanje pravnih zahtev.
 • izpolnjevanje pravnih zahtev, vključno pod pogojem, da od nas to zahteva zakonodaja v odziv na utemeljeno pravno zahtevo, ki jo izdajo organi kazenskega pregona ali drugi upravni organi
 • preiskovanje suma nezakonitega ravnanja ali dejanskega nezakonitega ravnanja
 • preprečevanje osebnih poškodb ali finančne izgube
 • podpiranje prodaje oziroma prenosa poslovanja ali premoženja ali njegovega dela (tudi v primeru stečaja)

Družba OTIS uporablja več ponudnikov storitev, ki ji pomagajo na področju sistemov za spletne prijave na delovno mesto. Ti ponudniki upravljajo spletna mesta, zagotavljajo rezervne kopije podatkov, pomagajo pri objavah delovnih mest, omogočajo video razgovore in pomagajo pri zaposlovanju kandidatov. Družba OTIS lahko uporablja druge ponudnike, vendar se vsi ponudniki storitev uporabljajo za namene, opredeljene v tem obvestilu, in zagotavljajo storitve v skladu z zgoraj navedeno pogodbo.

Kje družba OTIS shranjuje vaše osebne podatke?

Družba OTIS je globalno podjetje, ki ima svoje lokacije v mnogih državah, zato lahko za doseganje zgoraj navedenih namenov vaše podatke prenesemo z enega na drugi pravni subjekt ali iz ene v drugo državo. Te države vključujejo vsaj Združene države Amerike, mnoge države članice Evropske unije, Kanado in druge, vključno z nekaterimi azijskimi državami. Vaše osebne podatke bomo prenesli v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami in samo v obsegu, ki je potreben za zgoraj navedene namene.

Družba OTIS se zanaša na razpoložljive zakonske mehanizme, ki omogočajo zakonit prenos osebnih podatkov preko meja. V obsegu, v katerem se družba OTIS zanaša na standardna pogodbena določile (ki se imenujejo tudi vzorčne klavzule) ali Zavezujoča korporativna pravila za odobritev prenosa, bo družba OTIS izpolnjevala te zahteve, vključno v primerih, kjer bi lahko prišlo do neskladnosti med omenjenimi zahtevami in tem obvestilom.

Koliko časa družba OTIS hrani vaše osebne podatke?

V primeru prosilcev za zaposlitev v ZDA, ki se prijavijo prek kariernega spletnega mesta družbe OTIS: družba OTIS bo profile na kariernem spletnem mestu hranila največ tri leta od datuma zadnje dejavnosti, razen če zakon ali uredba, sodišče, upravni ali arbitražni postopek ali zahteva v okviru revizije zahteva drugače. Če želite, da vaše podatke v spletnem mestu Kariera posodobimo, popravimo ali izbrišemo, nam pišite na privacy@otis.com. Če veljaven zakon ali uredba, sodišče, upravni ali arbitražni postopek ali zahteva v okviru revizije ne preprečujejo izbrisa, bo družba OTIS izbrisala vaše osebne podatke v razumnem roku in obdržala samo zapis vašega imena, datuma zahteve za izbris, delovno(a) mesto(a), na katerega(a) ste se prijavili, in države, iz katere ste se prijavili. Družba OTIS te podatke obdrži kot dokazilo, da je izpolnila vašo zahtevo.

Za vse druge prosilce za delovno mesto: podatki, zagotovljeni preko drugih spletnih sistemov za prijavo na delovno mesto (ne preko spletnega mesta Kariera) ali ročno (kot je e-pošta), so predmet lokalnih politik o hrambi podatkov. Za podrobnejše informacije o hrambi v določenih situacijah ali v zvezi z zahtevo za izbris pošljite e-poštno sporočilo ali pokličite lokalno kadrovsko službo.

Po izteku obdobij hrambe in za kandidate, ki so zahtevali izbris, lahko družba OTIS hrani anonimne podatke v statistične namene, da bi razumela in izboljšala svoje prakse zaposlovanja.

Kakšno izbiro imate glede načina, na katerega družba OTIS uporablja vaše osebne podatke?

Sami se lahko odločite, ali boste družbi OTIS zagotovili svoje osebne podatke ali ne, vendar če se odločite, da svojih podatkov ne zagotovite, vas družba OTIS ne bo mogla obravnavati za delovno mesto. Družba OTIS prosi samo za podatke, ki jih potrebuje za oceno vaše primernosti za delovno mesto, na katerega se lahko prijavite, za potrditev vaše pristnosti ob prijavi v spletne sisteme za prijavo na delovno mesto in za izpolnitev zahtev veljavne zakonodaje.

Družba OTIS vas lahko vpraša, ali naj vašo prijavo na delovno mesto obravnava za druga delovna mesta, na katera se niste prijavili. Preden OTIS vaše osebne podatke obravnava za drugo delovno mesto, vas bo prosila za privolitev bodisi v obliki prošnje, da se prijavite na delovno mesto bodisi preko vzpostavitve stika za pridobitev vašega dovoljenja. V ZDA se boste morali na splošno prijaviti na delovno mesto, preden vas lahko obravnavamo zanj.

Kako družba OTIS uporablja piškotke ali druge tehnologije za sledenje?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se pošljejo in shranijo v računalnikih uporabnikov in ki spletnim mestom omogočajo, da prepoznajo večkratne obiske istih uporabnikov, olajšajo dostop uporabnikov do spletnih mest in spletnim mestom omogočajo zbiranje agregatnih podatkov, ki omogočajo izboljševanje vsebine. Piškotki ne poškodujejo računalnikov ali datotek uporabnikov. Spletni svetilniki so prosojne grafične podobe, pogosto velike samo eno slikovno piko, ki spletnim mestom omogočajo sledenje dejavnosti v spletnem mestu.

Družba OTIS na kariernem spletnem mestu in drugih spletnih mestih za objavo delovnih mest družbe OTIS uporablja tako piškotke kakor tudi spletne svetilnike, s pomočjo katerih zbira agregatne in anonimne podatke o uporabi, da lahko družba OTIS izboljša funkcionalnost spletnega mesta. Družba OTIS lahko piškotke uporablja tudi za izboljšanje uporabniške izkušnje. Na primer, spletno mesto vam lahko omogoča, da izberite želeni jezik in/ali zemljepisno lokacijo, ki se shranita za prihodnje obiske.

Ta spletna mesta za objavo delovnih mest uporabljajo tudi piškotke ponudnikov storitev družbe OTIS. Ti piškotki vsebujejo ID seje, ki se uporablja za upravljanje vaše dejavnosti med sejo. Naši ponudniki storitev uporabljajo piškotke tudi za ugotovitev, ali ste v spletno mesto prišli z zunanjega spletnega mesta, da lahko sledijo učinkovitosti zunanjih objav.

Če ne želite, da bi bili piškotki dostopni s strani tega ali katerega koli drugega spletnega mesta družbe OTIS, morate prilagoditi nastavitve v svojem brskalniku tako, da zavrnete ali onemogočite uporabo piškotkov. OTIS ni odgovoren za nastavitve vašega brskalnika.

Kaj morate razumeti o povezavah tretjih oseb, ki se lahko pojavijo na tem spletnem mestu?

V nekaterih primerih lahko družba OTIS zagotovi povezave na spletna mesta, ki niso pod nadzorom družbe OTIS. Družba OTIS teh spletnih mest tretjih oseb ne nadzoruje in ne more odgovarjati za vsebino ali prakse glede zasebnosti, ki jih izvajajo druga spletna mesta. Če se prijavite na delovno mesto v družbi OTIS preko spletnega mesta tretje osebe, se uporabljajo tudi pogoji obvestila o zasebnosti tega spletnega mesta.

S katerimi dodatnimi informacijami morajo biti seznanjeni določeni uporabniki?

Uporabniki iz Kalifornije: Prebivalci Kalifornije imajo na podlagi kalifornijskega zakona o varstvu potrošnikov (California Consumer Protection Act oz. CCPA) dodatne pravice, vključno s pravicami, naštetimi v členih 1798.110, 1798.115 in 1798.125 kalifornijskega civilnega zakonika, kot sta pravica do razkritja in pravica ne biti diskriminiran zaradi uveljavljanja teh pravic. Za zahteve po informacijah o tem, kako Otis upravlja osebne podatke, nas lahko pokličete na 833-833-3001 ali nam pišete na privacy@otis.com.

Otis ne bo prodal vaših osebnih podatkov.

Kot je opredeljeno v kalifornijskem zakonu „Shine the Light“, lahko prebivalci Kalifornije vsako leto zahtevajo in pridobijo podatke o tem, kako Otis njihove osebne podatke prenaša drugim podjetjem za uporabo v njihovem neposrednem trženju v prejšnjem koledarskem letu. Izjavljamo, da Otis vaših osebnih podatkov ne razkriva drugim podjetjem za njihovo uporabo pri neposrednem trženju.

Prebivalci Kalifornije lahko vsako leto zahtevajo pridobitev podatkov, ki jih je družba OTIS posredovala drugim podjetjem za uporabo v njihovem neposrednem trženju v prejšnjem koledarskem letu (kot opredeljuje kalifornijski zakon „Shine the Light“). Družba OTIS ne posreduje osebnih podatkov kandidatov za delovna mesta tretjim strankam za uporabo v njihovem neposrednem trženju, zato ta zakon ne velja za osebne podatke, zbrane od kandidatov za delovna mesta.

Uporabniki iz EU in drugih držav, v katerih veljajo zakoni o zasebnosti podatkov: imate pravico do vložitve pritožbe pri svojem nacionalnem ali državnem organu za varstvo podatkov, ki se lahko imenuje tudi nadzorni organ. Imate tudi pravico, da: (i) zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris; (ii) zahtevate omejitve; ali (iii) nasprotujete obdelavi določenih osebnih podatkov in zahtevate prenos podatkov v določenih okoliščinah. Če se želite obrniti na družbo OTIS z zahtevo za dostop, popravek, izbris, nasprotovanje ali omejitev oziroma prenos, uporabite metode za vzpostavitev stika, navedene na koncu tega obvestila.

Uporabniki iz ZDA: OTIS zbira številke socialnega zavarovanja, če to zahteva zakon, na primer za davčne namene in namene plačilnih list zaposlenih. Če družba OTIS zbira in/ali uporablja številke socialnega zavarovanja, bo družba OTIS ustrezno poskrbela za zaščito zaupnosti, omejitev dostopa na podlagi potrebe po seznanitvi in uvedla ustrezne tehnične zaščitne ukrepe ter načrte hrambe.

Kako lahko popravite ali spremenite svoje osebne podatke?

Če želite spremeniti svoje podatke v enem od spletnih sistemov družbe OTIS za prijavo na delovna mesta, se lahko prijavite v svoj profil in izvedete ustrezne popravke ali izbrise. Če ste se prijavili na delovno mesto na drug način (kot je e-pošta), se obrnite na kontaktno osebo lokalne kadrovske službe. Če želite sporočiti težave s kariernim spletnim mestom ali postaviti vprašanja oziroma izraziti pomislek, nam pišite na careers@Otis.com.

Kako lahko stopite v stik z družbo OTIS?

Če imate pripombe ali vprašanja ali če obstajajo druge zadeve, ki bi jih lahko izvedli za povečanje vrednosti spletnih mest ali sistemov za objavo delovnih mest družbe OTIS, pošljite e-poštno sporočilo na careers@Otis.com. Če imate vprašanja o praksah družbe OTIS, povezanih z zasebnostjo, nam pišite na privacy@otis.com ali pokličite 833-833-3001.