blue background with lines

Globalno obvestilo o zasebnosti družbe Otis

 

Izberite Država in jezik

 

Družba Otis Worldwide Corporation, njene podružnice in lastniško povezana podjetja (skupaj imenovani »Otis«) spoštujejo vašo zasebnost. Za zaščito osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, uporabljamo tehnične, administrativne in fizične ukrepe.

Podatke zbiramo v okviru svojih pogodbenih razmerij, prek korespondence, vaših interakcij z našimi spletnimi mesti in prek družbenih omrežij, z našimi aplikacijami ter z interakcijami s končnimi uporabniki naših izdelkov. Za vse te načine zbiranja velja to globalno obvestilo o zasebnosti družbe Otis Elevator (»obvestilo o zasebnosti družbe Otis«), razen če je izrecno drugače rečeno ali dogovorjeno.

Osebne podatke naših zaposlenih in tistih, ki se želijo pri nas zaposliti, ureja to obvestilo o zasebnosti družbe Otis in obvestilo o zasebnosti za iskalce zaposlitve v družbi Otis.

V tem globalnem obvestilu o zasebnosti družbe Otis (»obvestilo o zasebnosti družbe Otis«) so opisane naše prakse glede splošnega zbiranja in obdelave osebnih podatkov. Otis upošteva vse veljavne zakonske zahteve in osebnih podatkov ne zbira ali uporablja na mestih ali na načine, ki jih prepoveduje lokalna zakonodaja. S tem, ko nam posredujete osebne in druge podatke, potrjujete, da se strinjate s pogoji in določili tega obvestila o zasebnosti.

Katere osebne podatke zbira Otis?

Vrste podatkov, ki jih zbira Otis, so navedene spodaj. Ker se to obvestilo o zasebnosti družbe Otis nanaša na številne različne okoliščine, so lahko tukaj navedeni podatkovni elementi, ki se ne nanašajo na vaše individualne okoliščine. Če imate vprašanja, se obrnite na nas, kot je opisano v razdelku »Stik z Otisom« (na koncu dokumenta).

 • Ime, vključno z rojstnim imenom, priimkom, drugim imenom, priponami (na primer mlajši ali starejši) in nazivi (npr. gospa ali gospod)
 • Osnovni identifikacijski podatki, kot so datum rojstva, spol in/ali razmerje z Otisom (npr. zaposleni, sorodnik zaposlenega, upravičenec, stranka, končni uporabnik, dobavitelj)
 • Država rojstva, državljanstvo (nekdanje in zdajšnje) in status stalnega prebivališča, kot to zahteva ali dovoli veljavna zakonodaja
 • Nastavitve glede jezika in komunikacije
 • Službeni podatki za stik, vključno s telefonsko številko, e-poštnim naslovom, poštnim naslovom in lokacijo delovnega mesta
 • Domači naslov, osebni e-poštni naslov in domača telefonska številka, vključno s številko osebnega mobilnega telefona
 • Podatki za stik v sili (kar lahko vključuje osebne podatke tretjih oseb, ki nam jih zagotovite)
 • Lokacija naprave, vključno s podatki o zemljepisni lokaciji, in drugi podatki za varnostno preverjanje pristnosti iz vaše osebne računalniške naprave ali telefona za nekatere vrste zaposlenih, podizvajalcev na podlagi pogodbe ter strank in končnih uporabnikov, ki se odločijo za to
 • Podatki o Otisovih računalnikih, omrežjih in komunikacijah družbe ter dnevniki, ki beležijo uporabo telefonov, računalnikov, elektronske komunikacije (na primer e-pošte in elektronskih koledarjev)
 • Podatki o tem, kako vi ali vaše podjetje uporabljate izdelke in storitve Otis, vključno z vašimi osebnimi nastavitvami
 • Podrobnosti o zaposlitvi, vključno z nazivom delovnega mesta, funkcijo na delovnem mestu, stroškovnim mestom ter imeni vašega nadrejenega in pomočnika
 • Podrobnosti o delodajalcu, vključno z imeni podjetja, lokacijami podjetja, naslovi podjetja in podatki o tem, kje je podjetje ustanovljeno
 • Delovne izkušnje, izobrazba in zgodovina zaposlitev, veščine v posameznih kategorijah, vključno z znanjem jezikov, licence, potrdila, dovoljenja za opravljanje določenega dela, članstvo v sodelujočem trgovinskem združenju ali sindikatu ali v strokovni organizaciji
 • Podatki o usposabljanju in napredku ter ocena delovne uspešnosti
 • Delovne naloge in izdelki dela, ki lahko vključujejo povezavo z vami, kot so med drugim dokumenti in datoteke, za katere ste navedeni kot avtor, ter opravila, dodeljena vam ali vašemu podjetju
 • Podatki o služenju vojaškega roka, kot jih zahteva veljavna zakonodaja ali nam jih prostovoljno razkrijete
 • Okoljski, zdravstveni in varnostni podatki, vključno s podatki, povezanimi s telesnimi poškodbami
 • Pogodbe, programi in dejavnosti, v katerih sodelujete
 • Podatki, povezani s plačili in računi, vključno z identifikacijskimi številkami, ki jih izdajo državni organi, in številkami bančnih računov
 • Podatki, zbrani prek prostovoljnih anket ali promocij ali z uporabo izdelkov ali storitev
 • Evidence o morebitnih dogodkov, do katerih pride v Otisovih prostorih, v Otisovem vozilu ali njegovi bližini oziroma na strankini lokaciji, če dvigalo upravlja ali ga je izdelal Otis
 • Podatki o potovanjih in stroških, povezanih s službenimi nalogami, vključno s podatki o vizumih, podrobnosti stroškov za morebitne stroške, predložene v plačilo Otisu, in podatki, pridobljeni iz revizij, izvedenih zaradi zagotavljanja skladnosti s pravilniki o potovanjih ali določili pogodb z dobavitelji
 • Podatki, zbrani v okviru nalog ali dostopa do določenih strankinih ali Otisovih objektov, kot so podatki o urah in prisotnosti, podatki o značkah, fotografski, zvočni in biometrični podatki (npr. prstni odtisi, prepoznavanje šarenice ali prepoznavanje glasu) ali podatki o zemljepisni lokaciji, uporabljeni za določeno vlogo ali nalogo, pri čemer bo tako zbiranje javno, pregledno in skladno z veljavno zakonodajo
 • Podatki o potrebnih pregledih, kot so zdravstveni pregledi, testiranja na droge (kjer je dovoljeno) in preverjanje preteklosti, kot to zahteva ali dovoli veljavna zakonodaja
 • Podatki, ki so morda potrebni v okviru predpisov o skladnosti mednarodne trgovine, da bi se vam dovolil dostop do določenih tehnologij ali izdelkov oziroma, kot je lahko potrebno za določeno nalogo ali obisk, če to zahteva veljavna zakonodaja
 • Identifikacijske številke, ki jih izdajo državni organi (v celoti ali delne), kot so davčna številka, identifikacijska številka, ki jo dodeli Otis, EMŠO/številka zdravstvenega zavarovanja, številka vozniškega dovoljenja, ki ga izdajo državni organi, številka vizuma, potnega lista ali drugega dokumenta
 • Kvalifikacije za vlogo dobavitelja, vključno s potrditvijo morebitnih navzkrižij interesov, ki lahko vključujejo reference od tretjih oseb
 • Podatki o obiskovalcih, vključno z uro, datumom in krajem obiskov, podatki o vozilih za namene parkiranja in podatki, potrebni za vodenje dnevnikov obiskovalcev in preprečevanje dostopa morebitnim zavrnjenim osebam
 • Seznam daril, ki so vam morda bila dana ali so bila prejeta od vas (nominalna ali drugače)
 • Lokacijski podatki za določena mesta, ki zagotavljajo storitve na podlagi lokacije, kot so zemljevidi, dostop do tiskalnikov na podlagi lokacije ali razpoložljivost bližnjih konferenčnih sob, pri čemer bo tako zbiranje javno in pregledno
 • Podatki, povezani z vašim sodelovanjem na konferenci ali sestanku, med drugim tudi vključno s podatki o hotelskih rezervacijah, letih, vključno z letališčem, številko leta ter urami prihoda in odhoda, prehrambnimi izbirami ali omejitvami ter sopotnikih
 • Podatki, predloženi za omogočanje storitev ali zahtevanje pomoči, na primer v primeru ujetosti v dvigalu ali klica Otisove podružnice ali našega klicnega centra OtisLine™
 • Podatki, potrebni za obdelavo zahtevka ali zagotavljanje zahtevanih ugodnosti ali storitev, kar lahko vključuje zdravstvene podatke, identifikacijske številke, ki jih izdajo državni organi, lokacijske podatke ali druge podatke, potrebne, da lahko Otis ustrezno obdela zahtevo
 • Vsi podatki, za katere se posameznik odloči, da jih bo vključil v dokument, ki je del pravnih postopkov, povezanih z Otisom

Kako lahko OTIS uporablja osebne podatke, ki jih zbira?

Otis bo vaše osebne podatke uporabil samo za zakonite poslovne interese, za izpolnjevanje zakonske obveznosti ali za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti, kot je opisano v tem globalnem obvestilu o zasebnosti družbe Otis. Ker se to obvestilo o zasebnosti družbe Otis nanaša na številne različne okoliščine, so lahko tukaj navedene uporabe, ki se ne nanašajo na vaše individualne okoliščine. Če imate vprašanja, se obrnite na nas, kot je opisano v razdelku »Stik z Otisom« spodaj. Otis lahko vaše podatke uporabi za:

 • izvajanje rednih poslovnih postopkov, vključno z upravljanjem naših pogodbenih obveznosti, naših obveznosti do regulativnih organov in oblasti, upravljanje dobaviteljev, interakcije s strankami ter razvoj novih izdelkov in storitev;
 • zagotavljanje podatkov, artiklov ali storitev, ki ste jih zahtevali, kar lahko vključuje uporabo podatkov o zemljepisni lokaciji za določene aplikacije za omogočanje storitev, kot je podeljevanje dostopa do zgradbe ali dvigala, ali omogočanje vgrajenih funkcij naših storitev za dvigala;
 • zagotavljanje storitev in vsebine, prilagojenih za vas glede na vaše posebne potrebe in zanimanja;
 • upravljanje naših lokalnih in centraliziranih delovnih zbirk podatkov, med drugim tudi vključno z našimi orodji za upravljanje sredstev v podjetjih (ERP), našimi zbirkami podatkov strank in zbirkami podatkov našega klicnega centra OtisLine™;
 • ocenjevanje uspešnosti naših trženjskih akcij in akcij v družbenih omrežjih, uporabnosti naših izdelkov in storitev (vključno z našimi aplikacijami) s sledenjem učinkovitosti delovanja, ocenjevanjem interakcij in izvajanjem poslovne analitike;
 • razvijanje novih ponudb, izboljšanje kakovosti naših izdelkov, izboljšanje osebno prilagojenih uporabniških izkušenj ter boljša priprava prihodnjih izdelkov in vsebine na podlagi skupnih zanimanj naših uporabnikov;
 • upravljanje računov in plačil za terjatve in obveznosti;
 • odzivanje na okoliščine, ki predstavljajo tveganje za zdravje ali varnost, tako v primeru nujnih okoliščin kot tudi pri uvajanju varnostnih pobud;
 • zagotavljanje zdravstvenih in varnostnih programov in storitev, vključno s testiranjem na droge (to lahko vključuje testiranja na kraju samem, letna zdravstvena preverjanja, ki jih na nekaterih območjih zahteva zakonodaja, in testiranje na droge, kjer je dovoljeno in se obravnava kot primerno ali potrebno);
 • upravljanje fizičnega varovanja, vključno z zagotavljanjem nadzora dostopa in pripravljenostjo na izredne razmere;
 • upravljanje, vzdrževanje in zaščita sistemov informacijske tehnologije, kot so računalniška omrežja, e-pošta, internetni dostop in dostop do naših sistemov, povezanih z izdelki, kar med drugim vključuje te dejavnosti:
  • preverjanje vaše identitete za nadzor dostopa in varnosti računalniških in drugih sistemov,
  •  
  • dostop do interneta, intraneta, e-pošte, družbenih omrežij in drugih elektronskih sistemov,
  • iskanje in analiziranje virusov, vdorov in notranjih groženj,
  • ustvarjanje in analiziranje dnevnikov za namen varnosti in centra za pomoč,
  • zagotavljanje podpore centra za pomoč in dejavnosti vzdrževanja sistemov,
  • varnostno kopiranje in obnovitev podatkov ter zagotavljanje storitev za obnovo po katastrofi;
 • izvajanje poročanja in statistične analize, vključno s podatki o globalnem številu zaposlenih, demografskimi podatki in povezanimi stroškovnimi podatki;
 • nadzor beleženja lokacije, trajanja in drugih telematskih podatkov določenih sredstev družbe in aplikacij za upravljanje zagotovljenih storitev, varnosti, zaščite, učinkovitosti in vaše priročne uporabe;
 • zagotavljanje in potrjevanje skladnosti z nadzorom uvoza, izvoza in drugimi nadzori mednarodne trgovine, vključno z upravljanjem registracij in dovoljenj, dostopom do nadzorovanih tehnologij in/ali blaga ter preverjanjem sankcioniranih ali omejenih držav ali oseb;
 • odgovarjanje na vprašanja, pomisleke ali pritožbe glede etičnosti;
 • izvajanje revizij in preverjanj skladnosti ter internih preiskav (vključno s tistimi, ki so posledica trditev o domnevnih nepravilnostih, o katerih smo obveščeni) za zagotavljanje in potrditev skladnosti z upoštevnimi pravilniki, predpisi in zakonodajo, etičnimi vidiki in trgovinsko skladnostjo ter poročanje o posledičnih ugotovitvah in razkritje teh našemu vodstvu, upravi in, kjer je primerno ali zahtevano, ustreznim regulativnim organom;
 • ocenjevanje in poročanje o navzkrižjih interesov (vključno s spremljanjem poslovnih daril);
 • ukrepanje glede okoljskih, zdravstvenih in varnostnih zadev, vključno z zahtevki zaradi telesnih poškodb ali škode, ter izvajanje nadzora in popravljalnih ukrepov;
 • preiskovanje zahtevkov, obramba pred njimi in pogajanja, povezana z njimi, kar lahko vključuje tožbe, arbitražo, upravne ali regulativne postopke, vključno z dejavnostmi pred sporom, kot so mediacija, preiskovanje in zbiranje dokazov;
 • zaščita in varovanje pravic intelektualne lastnine, med drugim vključno s patentnimi prijavami;
 • napovedovanje in načrtovanje našega poslovanja;
 • načrtovanje, ocenjevanje ali izvajanje združitev, prevzemov in odsvojitev (vključno s skrbnimi pregledi in dejavnostmi vključitve);
 • podpiranje celotne ali delne prodaje ali prenosa našega poslovanja ali premoženja (tudi v primeru stečaja);
 • omogočanje dejavnosti upravljanja vlagateljev in storitev za vlagatelje;
 • dokumentiranje sodelovanja v trgovinskih združenjih in strokovnih organizacijah;
 • izvajanje trženjskih in prodajnih akcij ter anketiranj strank;
 • upravljanje skupnih vlaganj, distribucijskih kanalov in odnosov s prodajnimi zastopniki;
 • drugačne namene, ki jih je mogoče razumno predvideti oziroma jih izrecno dovolijo veljavna zakonodaja ali predpisi.

Otis lahko vaše podatke prenese tretjim osebam, ki mu pomagajo pri izvajanju poslovanja, kot je opisano v tem dokumentu. Otis vaših podatkov ne bo prodal.

Ali Otis osebne podatke uporablja za stik z vami?

Da. Poleg tega, da vas kontaktira, kot je opisano zgoraj, lahko Otis podatke, ki jih zbere, uporabi tudi za komuniciranje z vami glede novih in spremenjenih izdelkov in storitev, ki jih ponuja, ali drugih posebnih ponudb ali tekmovanj. Otis lahko podatke uporabi, da vas obvesti o morebitnih varnostnih pomislekih. Otis bo seveda poskrbel, da je v morebitnih trženjskih sporočilih na voljo preprost način, da ustavite njihovo pošiljanje ali prekličete naročnino nanje.

Ali Otis vaše podatke deli s tretjimi osebami?

Otis vaših osebnih podatkov ne bo prodal. Otis lahko vaše osebne podatke posreduje drugim zunaj skupine podjetij Otis za te namene:

 • ponudnikom storitev, ki jih je Otis najel za izvajanje storitev v našem imenu ali v imenu naših strank v zgradbah na podlagi pogodbe, ki omejuje nadaljnje posredovanje vaših podatkov razen za izvajanje storitev, za katere smo sklenili pogodbo, oziroma kot je morda potrebno za zagotavljanje skladnosti z zakonskimi zahtevami, na primer s ponudniki oblačnih storitev, ponudniki sistemov in programske opreme ali poslovnimi svetovalci;
 • izpolnjevanje zakonskih zahtev, na primer kot odziv na utemeljeno zakonsko zahtevo organov kazenskega pregona ali državnih regulativnih organov;
 • preiskovanje domnevne ali dejanske neetične ali nezakonite dejavnosti;
 • preprečevanje telesnih poškodb ali finančne izgube; ali
 • podpora delne ali celotne prodaje ali prenosa poslovanja ali premoženja (tudi v primeru stečaja) in zaščita pravic do dostopa do Otisovih ali strankinih objektov za osebje naših dobaviteljev in podizvajalce.

Za posameznike, ki imajo interakcijo z Otisom na spletnih mestih družbenih omrežij, lahko Otis vaše osebne podatke razkrije stikom, povezanim z vašimi in Otisovimi računi v družbenih omrežjih, drugim uporabnikom spletnega mesta in ponudniki vašega računa v družbenem omrežju v povezavi z vašo dejavnostjo deljenja z drugimi v družbenem omrežju, kot se ta dejavnost nanaša na Otis, vključno z vašim morebitnim sodelovanjem v nagradnih igrah ali tekmovanjih na našem spletnem mestu. Če objavite podatke na sporočilnih tablah, v klepetih, straneh s profilom, spletnih dnevnikih in drugih storitvah, v katerih lahko objavite podatke in gradiva (med drugim tudi vključno z našimi stranmi v družbenih omrežjih), za tovrstno komunikacijo seveda velja obvestilo o zasebnosti družbenih omrežij, v katerih je objavljena vaša vsebina. Otis ni odgovoren za ta okolja.

Ali Otis osebne podatke prenaša v druge države?

Ker je Otis globalno podjetje, ki ima lokacije v mnogih državah, lahko vaše podatke za doseganje zgoraj navedenih namenov prenesemo z ene na drugo pravno osebo ali iz ene v drugo državo. Vaše osebne podatke bomo prenesli v skladu z veljavnimi zakonskimi zahtevami.

Otis uporablja razpoložljive zakonske mehanizme, ki omogočajo zakonit prenos osebnih podatkov čez meje.

Kako Otis uporablja piškotke ali druge tehnologije za sledenje?

Otis lahko na svojih spletnih mestih in v svojih aplikacijah uporablja piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se pošljejo in shranijo v računalnikih uporabnikov in spletnim mestom omogočajo, da prepoznajo večkratne obiske istih uporabnikov, olajšajo dostop uporabnikov do spletnih mest in spletnim mestom omogočajo zbiranje združenih podatkov za namene izboljšanja vsebine. Piškotki ne poškodujejo računalnikov ali datotek uporabnikov. Če ne želite, da bi to spletno mesto ali katero koli drugo Otisovo spletno mesto ali aplikacija imeli dostop do piškotkov, morate nastavitve v brskalniku ali sistemu vaše elektronske naprave prilagoditi tako, da zavrne ali onemogoči uporabo piškotkov. Upoštevajte, da lahko s tem ovirate ali v celoti onemogočite možnost uporabe vseh funkcij Otisovih spletnih mest, programov/aplikacij za računalnike in mobilne naprave ter družbenih omrežij.

Ko ste na Otisovem spletnem mestu, morate vedeti, da Otis spremlja vzorce uporabniškega prometa glede na uporabnikovo ime domene, vrsto brskalnika, datum in uro dostopa ter strani, ki si jih ogleda. Ti podatki se zbirajo za merjenje števila obiskovalcev našega spletnega mesta in za ugotavljanje, kateri deli so koristni za naše uporabnike. Otis te podatke uporablja za izboljšanje izkušnje obiskovalcev in boljšo pripravo vsebine v prihodnosti. Od obiskovalca našega spletnega mesta bomo morda zahtevali vnos osebnih podatkov. V takem primeru bo zbiranje vaših osebnih podatkov pregledno za vas. Na voljo vam bo možnost, da teh osebnih podatkov ne razkrijete, vendar upoštevajte, da lahko vaša odločitev, da nekaterih podatkov ne razkrijete, zmanjša funkcionalnost ali celo omeji vašo možnost sodelovanja v celotni ponudbi spletnega mesta. Vaš ponudnik mobilnih storitev lahko prav tako določi svoj pravilnik o zasebnosti za vašo uporabo njegove naprave. Otis ni odgovoren za to, kako lahko drugi zbirajo in obdelujejo vaše osebne podatke, in tega ne nadzira.

Kaj morate razumeti o povezavah tretjih oseb, ki se lahko pojavijo na tem spletnem mestu?

Otis lahko v nekaterih primerih da na voljo povezave do spletnih mest, ki niso pod njegovim nadzorom, in si bo tudi razumno prizadeval to navesti. Vendar pa Otis teh spletnih mest tretjih oseb ne nadzoruje in ne more odgovarjati za vsebino ali prakse glede zasebnosti, ki jih uporabljajo.

Koliko časa Otis hrani osebne podatke?

Otis bo osebne podatke hranil toliko časa, kot je potrebno za izpolnjevanje njegovih pogodbenih in zakonskih obveznosti. Če za osebne podatke ni pogodbenih ali zakonskih obveznosti, jih bo Otis hranil tako dolgo, kot je potrebno za prvotni namen, zaradi katerega so bili zbrani. Morebitni osebni podatki, zbrani v spletu glede uporabnika, ki ni dostopal do Otisovega spletnega mesta, aplikacije ali mesta s predstavnostjo, bodo iz naših datotek izbrisani v razumnem obdobju, če tega ne prepoveduje veljavna zakonodaja oziroma je to potrebno za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti.

Kakšne izbire imate glede svojih osebnih podatkov?

Kjer je mogoče, vam bo Otis zagotovil priložnost, da se odločite, ali želite razkriti svoje osebne podatke. V nekaterih primerih vam morda ne bo voljo možnost izbire, na primer za namen varnosti informacijske tehnologije, kot je preverjanje prisotnosti virusov ali zlonamerne programske opreme za posameznike, ki imajo dostop do Otisovih omrežij. Nekatere sodne pristojnosti dajejo posameznikom pravice, vključno s pravico, da zahtevajo dostop, popravke in posodobitve svojih osebnih podatkov. Otis bo zagotovil hiter odgovor na take zahteve in bo spoštoval vse zakonske zahteve glede vaših osebnih podatkov. Otis si bo razumno prizadeval, da podatke pravočasno posodobi, in bo vaše osebne podatke odstranil iz svojih datotek, kjer to zahteva zakonodaja. Otis bo zaradi zaščite zasebnosti in varnosti uporabnikov pred izvedbo morebitnih zahtevanih sprememb izvedel ukrepe za preverjanje identitete uporabnika. Če želite dostop do svojih podatkov oziroma jih želite spremeniti ali izbrisati, če imate vprašanja ali pomisleke, Otisu po e-pošti pišite na privacy@otis.com. V nekaterih naših računih v družbenih omrežjih, spletnih mestih in aplikacijah lahko popravke izvedete kar sami, ne da bi se morali obrniti na Otis.

V nekaterih državah, kot so tiste v Evropski uniji, imate pravico do vložitve pritožbe pri svojem nacionalnem ali državnem organu za varstvo podatkov, ki se lahko imenuje tudi nadzorni organ.

Upoštevajte, da vam bomo sicer pomagali pri varstvu vaših osebnih podatkov, vendar ste sami odgovorni za zaščito gesel in drugih poverilnic za dostop pred drugimi.

PODATKI ZA POSAMEZNE SKUPINE LJUDI

Za posameznike v Connecticutu in preostalih Združenih državah

Otis na svojih spletnih mestih ali v svojih aplikacijah ne zbira številk socialnega zavarovanja. Otis pa vseeno zbira številke socialnega zavarovanja, če to zahteva zakonodaja, na primer za davčne namene. Če Otis zbira in/ali uporablja številke socialnega zavarovanja, bo ustrezno poskrbel za varstvo zaupnosti, omejevanje zbiranja, zagotavljanje dostopa samo na podlagi potrebe, uvajanje ustreznih tehničnih varoval in zagotavljanje primernega izbrisa.

Za prebivalce Kalifornije

Kalifornijski zakon o varstvu zasebnosti potrošnikov (Consumer Privacy Act oz. CCPA) določa, da imajo prebivalci Kalifornije določene pravice glede svojih osebnih podatkov, kot so opredeljene v razdelkih 1798.110. 1798.115 in 1798.125 kalifornijskega zakonika. Te vključujejo naslednje:

 • pravica zahtevati podrobnosti o osebnih podatkih, ki jih ima Otis o vas, vključno s kategorijami podatkov, namenom, za katere jih uporabljamo, in s kom jih delimo, in natančne morebitne podatke, ki jih imamo o vas kot posamezniku;
 • pravica zahtevati, da se podatki izbrišejo; in
 • pravica, od Otisa zahtevati, da vaših podatkov ne prodaja (OPOMBA: Otis ne prodaja osebnih podatkov).

Opomba: pravice v tem delu Otisovega obvestila o zasebnosti ne veljajo za prebivalce Kalifornije, ki se prijavijo za delovno mesto v Otisu, imajo interakcije z Otisom kot zaposleni ali ima Otis njihove podatke zaradi odnosa teh posameznikov z našimi zaposlenimi (npr. družinski člani, ki so deležni ugodnosti zdravstvenega varstva, ali osebe za stik v sili), za podizvajalce, iskalce zaposlitve ali tiste, katerih podatke imamo zaradi njihovega razmerja z našimi iskalci zaposlitve (npr. reference), in tiste, katerih podatke imamo zaradi interakcij med podjetji (npr. zaposleni pri poslovni stranki ali dobavitelju).

Če imate vprašanja ali pomisleke ali želite uveljavljati svoje pravice iz teh določil, se obrnite na Otis tako, da pokličete številko 833-833-3001 ali nam pišete na privacy@otis.com.

Navedite svoje ime, način, kako se lahko Otis obrne na vas (npr. e-poštni naslov), vaše razmerje z Otisom (stranka, dobavitelj, član javnosti, ki uporablja Otisove izdelke) in posamezne ukrepe, za katere želite, da jih izvedemo. Poskušali bomo preveriti vašo identiteto in ugotoviti, kakšne osebne podatke o vas imamo, če sploh. Na vašo poizvedbo bomo odgovorili v 30 dneh. V nekaterih primerih morda ne bomo mogli izpolniti vaše zahteve, vendar vam bomo v takem primeru dali pojasnilo, zakaj ne.

Otis vaših osebnih podatkov ne bo prodal, lahko pa jih razkrijemo tretjim osebam, kot je opisano zgoraj v razdelku tega Otisovega pravilnika o zasebnosti z naslovom Ali Otis vaše podatke deli s tretjimi osebami? Če osebne podatke razkrijemo tretjim osebam, to storimo v skladu s pogoji, ki omejujejo, kaj lahko naši dobavitelji počnejo z vašimi osebnimi podatki.

Poleg tega daje kalifornijski zakon »Shine the Light« prebivalcem Kalifornije pravico, da vsako leto zahtevajo podatke o tem, kako Otis njihove osebne podatke deli z drugimi podjetji za njihovo uporabo za neposredno trženje. Pri tem upoštevajte, da Otis vaših osebnih podatkov ne razkriva drugim podjetjem za njihovo uporabo pri neposrednem trženju.

Za posameznike v državah z zakoni o varstvu zasebnosti (vključno z EU)

Pravico imate vložiti pritožbo pri svojem nacionalnem ali zveznem organu za varstvo podatkov, ki se lahko imenuje tudi nadzorni organ. Imate tudi pravico, da (a) umaknete privolitev; (b) zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris; (c) zahtevate omejitve obdelave določenih osebnih podatkov ali tej obdelavi nasprotujete in (d) v nekaterih okoliščinah zahtevate prenosljivost podatkov. Otis vaših podatkov ne bo uporabil pri samodejnem sprejemanju odločitev ali za namene, ki vam jih nismo razkrili.

Če se želite obrniti na Otis glede teh pravic, za podrobnosti za upravljavca podatkov ali za stik z lokalno pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, uporabite e-poštni naslov privacy@otis.com in vašo poizvedbo bomo posredovali pravi osebi.

Za starše in zakonite skrbnike

Čeprav Otisovo spletno mesto družbe ni namenjeno otrokom, si Otis prizadeva spoštovati vse veljavne zakone in zahteve, kot sta zakon Children’s Online Privacy Protection Act v Združenih državah in Splošna uredba o varstvu podatkov (»GDPR«) v Evropski uniji (ko velja). Otis vede ne zbira podatkov od otrok, mlajših od 13 let (razen za vzdrževane osebe zaposlenih ali druge upravičence). Če Otis ugotovi, da so bili posredovani osebni podatki otroka, mlajšega od 13 let (razen za vzdrževane osebe zaposlenih ali druge upravičence, vključno s prejemniki Otisovih štipendij in nagrad), bo te podatke izbrisal iz svojih sistemov.

Kako lahko Otis spremeni ta pravilnik?

Ko Otis širi in izboljšuje to spletno mesto, bomo morda morali posodobiti ta pravilnik. Ta pravilnik lahko občasno spremenimo brez prejšnjega obvestila. Priporočamo, da redno preverjate, ali je prišlo do sprememb tega pravilnika. Večje spremembe bodo navedene na vrhu pravilnika. Opomba: novi kalifornijski zakon CCPA določa, da moramo ta pravilnik vsako leto preveriti in posodobiti.

Kako se lahko obrnete na Otis?

Če imate vprašanja o Otisovih praksah glede zasebnosti na splošno, nam pišite na privacy@otis.com. Lahko nas tudi pokličete na 833-833-3001.