Woman walking her bike out of an elevator

Keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistavad
ESG Otis' is 

Vaata ESG aruannet (PDF)

Ühendused loovad  parema maailma

Viimase 170 aasta jooksul on Otis aidanud muuta linnu, kujundada skylinesi ning muuta inimeste elu- ja töökorraldust. Me ühendame inimesed üksteisega ja kohad, kuhu nad minema peavad – me toome maailma kokku. Tulevikku vaadates peame seda tegema kindlustage, et ühendused, mida me aitame luua, kas isiklik, füüsiline või tehnoloogiline, on kaasavad, arukad, jätkusuutlikud ja eetilised. Me lootsime Meie keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisprogramm (ESG), mille eesmärk on mõõta meie edusamme nende kõrgete standardite saavutamisel ja keskenduda meie ettevõtte neljale põhivaldkonnale.  

Tervis ja ohutus  

Me tegeleme eluohutusega. Me seame oma kolleegide, töövõtjate ja reisijate tervise ja ohutuse prioriteediks kasutatavate seadmete ja materjalide ning tavade kaudu, mis meid iga päev juhivad. 

Keskkond ja mõju 

Me kasutame oma ökoloogilise jalajälje haldamisel terviklikku lähenemisviisi, sealhulgas ambitsioonikaid eesmärke vähendada energiatarbimist, heitkoguseid ja jäätmeid meie rajatiste ja laevastiku lõikes. 

Arendame jätkuvalt tõhusaid, jätkusuutlikke tooteid, mis vähendavad klientide kulusid ja keskkonnamõju.

Inimesed ja kogukonnad  

Me edendame kultuuri, mis hõlmab paljusid hääli ja vaatenurki, ning me toetame oma inimesi koolituse ja erialase arenguga. 

Me kaasame enda ümber asuvaid kogukondi, toetades käegakatsutavaid põhjuseid ja projekte.  

Juhtimine ja vastutus  

Me hoiame end kõige kõrgemates eetilistes, aususe ja läbipaistvuse standardites kõiges, mida me teeme. See hõlmab seda, kuidas me oma äri ajame, mida me ootame oma tarnijatelt ja partneritelt, kuidas me suhtleme oma klientide ja reisijatega ning kuidas me maailmaturul konkureerime.  

Meie ESG eesmärgid 

Meie ESG eesmärgid on 13-st terviklikust eesmärgist koosnev kogum, mis tugevdab meie ESG kohustusi tervishoiu ja ohutuse, keskkonna ja mõju, inimeste ja kogukondade ning juhtimise ja vastutuse valdkonnas ning on kooskõlas ÜRO peamiste säästva arengu eesmärkidega.   

Usun, et nüüd, rohkem kui kunagi varem, on meie kohustus austada meie ees seisvaid põlvkondi, toetada põlvkondi, kes meid jälitavad, ja anda tulemusi ka nende põlvkondade jaoks, kes on siin täna. 

--Judy Marks,esimees, tegevjuht ja president 

top and bottom lines with blue background

Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisaruanne 

 ESG põhimõtted on meie strateegiasse ja kultuurile juba aastakümneid sisse viidud. Aastal 2021 allkirjastasime ÜRO ülemaailmse kokkuleppe ja panime paika avalikud kohustused, mis on kooskõlas ÜRO säästva arengu eesmärkidega. Oleme koostanud selge strateegia, mis sisaldab ambitsioonikaid eesmärke ja julgeid algatusi. Lugege lähemalt meie edusammudest oma viimases ESG aruandes. 

Vaata ESG aruannet (PDF)