blue background

Työnhakijan tietosuojailmoitus

 

Valitse Maa ja kieli

 

Otis Elevator Company sekä sen tytäryhtiöt, sisaryhtiöt, seuraajat ja uudet omistajat (yhdessä "Otis") ovat vastuussa verkossa toimivien työhakemus- ja rekrytointijärjestelmiensä tietosuojasta sekä kaikista tiedoista, jotka järjestelmien käyttäjät antavat hakiessaan työpaikkaa Otisilta. Otis käyttää erilaisia työhakemusten vastaanotto- ja arviointijärjestelmiä eri maissa. Tämä työnhakijan tietosuojailmoitus kattaa sekä Otisin työhakemuksia varten käyttöön ottamat elektroniset järjestelmät että sellaiset joissakin paikoissa käytettävät prosessit, jotka eivät käsitä verkkojärjestelmää. Otis on ottanut kummassakin tapauksessa käyttöön teknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä toimia suojatakseen kaikki keräämämme henkilötiedot.

Otisin työnhaun ja rekrytoinnin verkko- ja mobiilijärjestelmiä, Otisin verkkosivustojen uraosio mukaan lukien, käytetään rekrytointiin, Otisin työpaikkojen hakemiseen sekä sen varmistamiseen, että Otis täyttää voimassa olevien lakien ja määräysten vaatimukset työhakemuksia vastaanottaessaan. Nämä järjestelmät on tarkoitettu antamaan sivustojen kävijöille mahdollisuus tarkastella Otisin tarjoamia työmahdollisuuksia ja hakea työpaikkoja Otisilta. Älä käytä Otisin työnhaku- ja rekrytointijärjestelmiä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Lukuun ottamatta tiettyjä maita, jotka hyväksyvät harjoittelupaikkahakemusten vastaanottamisen alle 18-vuotiailta, Otis hyväksyy työhakemuksia vain yli 18-vuotiailta. Jos olet alle 18-vuotias, älä anna Otisille henkilötietojasi työnhakutarkoituksessa, ellet hae harjoittelupaikkaa Aasiassa.

Tätä ilmoitusta voidaan muuttaa ajoittain julkaisemalla päivitys. Sinun kannattaa tarkistaa tähän ilmoitukseen tehdyt muutokset säännöllisesti.

Mitä henkilötietoja Otis voi kerätä?

Jos haluat tarkastella Otisin verkkosovellusjärjestelmissä julkaistuja työpaikkailmoituksia, olla yhteydessä Otisiin työpaikkojen suhteen tai hakea työpaikkaa Otisilta, sinua pyydetään antamaan henkilötietosi. Joitakin sellaisia maita lukuun ottamatta, joissa kaikkia näitä tietoja ei pyydetä tai ne pyydetään vasta, kun työsuhde on vahvistettu tai alkaa, sinua voidaan pyytää antamaan seuraavat henkilötiedot:

 • Nimi
 • Yhteystiedot, kuten kotiosoite, kotipuhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Henkilöllisyystodistus tai henkilötunnus, esimerkiksi ajokortti
 • Työhistoria
 • Koulutus
 • Ansioluettelo ja/tai saatekirje sekä kaikki näissä asiakirjoissa antamasi tiedot
 • Kansalaisuus ja/tai pysyvä asuinmaa
 • Työkelpoisuus, mukaan lukien työlupa
 • Kiinnostus työmahdollisuuksiin
 • Työkohtaiset kysymykset, jotka liittyvät hakijan soveltuvuuteen tiettyyn työhön
 • Suositukset (jos annat muihin henkilöihin liittyviä tietoja, sinun täytyy saada heidän suostumuksensa, ennen kuin annat tiedot Otisille)
 • Tiedot, joita laki vaatii meitä kysymään tietyissä maissa; tällaisia voivat olla tiedot siitä, oletko aikaisemmin työskennellyt julkishallinnon virastossa, oletko sukua julkishallinnon viranomaiselle, Otisin toimihenkilölle tai Otisin hallituksen jäsenelle tai koskeeko sinua jokin rajoittava sopimus nykyisen tai aikaisemman työnantajan kanssa
 • Sellaisia tietoturvakysymyksiä ja -vastauksia luodessasi antamasi tiedot, joita käytetään vahvistamaan henkilöllisyytesi palatessasi verkkosivustoon
 • Mistä sait tietää avoimesta työpaikasta
 • Muut mahdolliset tiedot, jotka haluat antaa hakemuksesi osana
 • Kolmansien osapuolien sivustojen antamat tiedot, jos haet avointa työpaikkaa kolmannen osapuolen sivuston kautta

Yhdysvalloissa ja Yhdysvaltojen territorioissa Otis pyytää käyttäjiä myös ilmoittamaan etnisyytensä, sukupuolensa, veteraaniasemansa sekä mahdollisia vammoja koskevat tiedot. Näiden tietojen antaminen on täysin vapaaehtoista, ja päätöksesi antaa tai olla antamatta näitä tietoja ei vaikuta kielteisesti työhakemuksesi käsittelyyn.

Tiettyjen töiden tapauksessa ja tietyissä maantieteellisissä sijainneissa sinua saatetaan pyytää osallistumaan terveystarkastukseen, kuulo- tai näkötarkastukseen, huumetestiin, taustatarkistukseen tai rikosrekisterin tarkastukseen. Tällaiset tarkastukset tehdään vain sinun luvallasi, mutta joissakin olosuhteissa työpaikkatarjous saattaa olla riippuvainen siitä, että läpäiset jonkin tai jotkin näistä tarkastuksista. Otis ei tarkista rikosrekisteriä, jos laki sen kieltää. Otis voi tarkistaa hakemuksessasi antamasi tiedot, kuten suosituksesi, ajokorttisi tiedot, koulutuksesi ja työhistoriasi, pyytämättä sinulta erillistä suostumusta.

Jos käytät Otisin työnhakujärjestelmää mobiililaitteella, verkkosivusto kerää tietoja, joita se tarvitsee voidakseen olla yhteydessä laitteeseesi ja tehdäkseen pyytämäsi mukautukset. Nämä tiedot voivat käsittää laitetunnuksen tai -numeron, operaattorin ja sijaintisi.

Lisäksi Otis seuraa työnhakusivustojensa käyttäjäliikennettä, kuten käyttäjien toimialueiden nimiä, selaintyyppejä, käyttöpäiviä ja -aikoja sekä katsottuja sivuja. Verkkopalvelimemme keräävät toimialueiden nimet mutta eivät kävijöiden sähköpostiosoitteita. Näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on mitata verkkosivustojemme kävijöiden määrä ja määrittää käyttäjien mielestä hyödylliset verkkosivuston alueet niihin ohjautuvien liikennemäärien perusteella. Otis käyttää näitä tietoja sivuston käyttökokemuksen parantamiseen ja sisällön parantamiseen käyttäjien kiinnostuksenkohteiden perusteella.

Miten Otis käyttää keräämiään henkilötietoja?

Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Otisin työpaikkojen hakemisen mahdollistaminen ja hakemuksesi arviointi, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta puhelinseulonnan, haastattelujen ja muiden tarvittavien arviointien järjestäminen ja tekeminen
 • kutsuminen hakemaan muita työpaikkoja ja sinun huomioimisesi avoimien tai avautuvien työpaikkojen täyttämisessä
 • yhteyden ottaminen sinuun hakemukseen tai muuhun mahdollisuuteen liittyen
 • suositusten tarkistaminen, tarvittavien taustatarkistusten tekeminen ja kiellettyjen osapuolien seulonta
 • palkkaamisen helpottaminen ja työsuhteen hallinnointi
 • työnhakijoita koskevien lakien ja säännösten vaatimusten noudattaminen, mukaan lukien mahdolliset viranomaisille toimitettavat raportit
 • palautemahdollisuuden antaminen käyttäjälle esimerkiksi kyselyn muodossa
 • hakijatrendien analysointi, jotta voimme ymmärtää ja parantaa Otisin rekrytointikäytäntöjä
 • henkilöllisyytesi vahvistaminen, jotta voimme varmistaa tietoturvan tässä lueteltujen toimien yhteydessä
 • Otisin elektronisten järjestelmien tietoturvan varmistaminen tai parantaminen
 • suojautuminen petoksilta
 • sisäisten tutkintojen tekeminen ja lakien vaatimusten noudattaminen

Kenen kanssa Otis jakaa keräämiään henkilötietoja?

Otis ei myy tai muulla tavalla jaa henkilötietojasi Otisin yritysryhmän ulkopuolelle muuten kuin seuraavissa tilanteissa:

 • Palveluntarjoajat, jotka Otis on palkannut tarjoamaan palveluja puolestamme. Otis jakaa henkilötietojasi vain sellaisten palveluntarjoajien kanssa, joiden kanssa solmitussa sopimuksessa kielletään käyttämästä tai julkaisemasta tietoja muuten kuin siinä määrin, mikä on tarpeen palvelujen tarjoamiseen puolestamme tai lakien vaatimusten täyttämiseksi.
 • Lainmukaisten velvollisuuksiemme täyttäminen, mukaan lukien tilanteet, joissa joudumme lain mukaan antamaan tietoja vastauksena poliisin tai muiden julkishallinnon tahojen esittämään lainmukaiseen pyyntöön.
 • Epäillyn tai todellisen laittoman toiminnan tutkiminen.
 • Fyysisten vahinkojen tai taloudellisten menetysten estäminen.
 • Liiketoimintamme ja omaisuutemme tai niiden osan myynnin tai siirron tukeminen (konkurssimenettely mukaan lukien).

Otisilla on useita palveluntarjoajia, jotka auttavat sitä verkkopohjaisten työnhakujärjestelmien tarjoamisessa. Nämä palveluntarjoajat hallinnoivat verkkosivustoja, tarjoavat varmuustallennusratkaisun, auttavat työpaikkailmoitusten julkaisemisessa, mahdollistavat videohaastattelut ja auttavat ehdokkaiden rekrytoinnissa. Otis voi käyttää myös muita palveluntarjoajia, mutta kaikkia niistä käytetään tässä ilmoituksessa esitettyihin tarkoituksiin, ja he tarjoavat palveluja edellä kuvatun sopimuksen mukaisesti.

Missä Otis säilyttää henkilötietojasi?

Koska Otis on maailmanlaajuinen yritys, joka toimii useissa eri maissa, voimme siirtää tietojasi yksiköstä tai maasta toiseen voidaksemme suorittaa edellä kuvatut toimet. Näitä maita ovat Yhdysvallat, monet Euroopan unionin jäsenmaat, Kanada sekä muut maat, joista jotkin ovat Aasiassa. Noudatamme henkilötietojesi siirrossa voimassa olevia lakeja ja siirrämme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä edellä kuvattujen toimien suorittamiseksi.

Otis käyttää käytettävissä olevia laillisia tapoja siirtäessään henkilötietoja maan rajojen yli. Jos siirrolla on Otisin käyttämien vakiosopimuslausekkeiden (mallilausekkeiden) tai yritystä koskevien sitovien sääntöjen myöntämä valtuutus, Otis noudattaa näitä vaatimuksia silloinkin, jos niiden ja tämän ilmoituksen välillä on ristiriita.

Miten kauan Otis säilyttää henkilötietojasi?

Työnhakijat, jotka hakevat työpaikkaa Yhdysvalloissa Otis Careers -verkkosivuston kautta: Otis säilyttää profiileja urasivustossa enintään kolme vuotta viimeisimmän käyttäjän toimen jälkeen, ellei laki tai määräys, oikeusistuin, viranomainen, välimiesmenettely tai tarkastusvaatimus muuta edellytä. Jos haluat, että henkilötietosi päivitetään, korjataan tai poistetaan Careers-sivustosta, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com. Ellei voimassa oleva laki tai määräys, oikeusjuttu, viranomaistoimi, välimiesmenettely tai tarkastusvaatimus estä poistoa, Otis poistaa henkilötietosi kohtuullisen ajan kuluessa ja säilyttää vain merkinnän nimestäsi, poistopyyntösi päivämäärästä, hakemistasi työpaikoista sekä maasta, josta lähetit hakemuksen. Otis säilyttää nämä tiedot voidakseen osoittaa täyttäneensä pyyntösi.

Kaikki muut työnhakijat: Muissa työnhaun verkkojärjestelmissä kuin urasivustossa tai manuaalisesti (kuten sähköpostitse) annettuihin tietoihin sovelletaan paikallisia tietojen säilytyskäytäntöjä. Jos haluat saada lisätietoja tietojen säilytyksestä tietyssä tilanteessa tai pyytää tietojen poistoa, soita paikalliselle rekrytoinnin yhteyshenkilölle tai lähetä hänelle sähköpostiviesti.

Säilytysajan jälkeen ja poistoa pyytäneiden hakijoiden osalta Otis voi säilyttää nimettömiä tietoja tilastollisiin tarkoituksiin voidakseen ymmärtää ja parantaa rekrytointikäytäntöjään.

Millaisia mahdollisuuksia sinulla on valita, miten Otis käyttää henkilötietojasi?

Voit valita, annatko Otisille henkilötietoja. Jos et anna niitä, Otis ei kuitenkaan voi harkita palkkaamistasi avoimeen työpaikkaan. Otis pyytää vain ne tiedot, joita se tarvitsee voidakseen arvioida sopivuutesi hakemaasi työpaikkaan, todentaakseen käyttäjätietosi kirjautuessasi verkkojärjestelmiimme ja täyttääkseen voimassa olevien lakien vaatimukset.

Otis voi pyytää, että työhakemuksesi voitaisiin ottaa huomioon jonkin muun kuin hakemasi työpaikan täyttämisessä. Ennen kuin Otis harkitsee henkilötietojesi käyttöä muiden vapaiden työpaikkojen hakuprosessissa, pyydämme tähän suostumuksesi joko pyytämällä sinua hakemaan paikkaa tai ottamalla sinuun yhteyttä ja pyytämällä lupaa. Yhdysvalloissa sinun täytyy yleensä hakea tiettyä työpaikkaa, jotta sinut voidaan ottaa huomioon kyseistä paikkaa täytettäessä.

Miten Otis käyttää evästeitä tai muita seurantatekniikoita?

Evästeet (cookies) ovat käyttäjien tietokoneisiin lähetettäviä ja tallennettavia pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivustot voivat tunnistaa vanhat käyttäjät, helpottaa käyttäjien pääsyä verkkosivustoihin ja kerätä sisällön parantamiseen käytettäviä koostetietoja. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Jäljitteet (web beacons) ovat läpinäkyviä kuvia, usein vain yhden pikselin kokoisia, joiden avulla verkkosivustot voivat seurata käyttäjän toimia sivustossa.

Otis käyttää urasivustossa ja muissa Otisin työpaikkasivustoissa sekä evästeitä että jäljitteitä kerätäkseen koostetietoja ja anonyymejä käyttötietoja, joiden avulla Otis voi parantaa sivustojensa toiminnallisuutta. Otis voi käyttää evästeitä myös käyttökokemuksesi parantamiseen. Verkkosivusto voi esimerkiksi antaa sinun valita haluamasi kielen ja/tai maantieteellisen alueen, joka tallennetaan myöhempiä käyntikertoja varten.

Nämä työpaikkasivustot käyttävät myös Otisin palveluntarjoajien evästeitä. Nämä evästeet sisältävät istuntotunnuksen, jonka avulla sivusto voi hallinnoida toimiasi istunnon aikana. Palveluntarjoajamme käyttävät evästeitä myös sen määrittämiseen, siirryitkö verkkosivustoon ulkoisesta sivustosta, voidakseen seurata ulkoisten julkaisujen tehokkuutta.

Jos et halua tämän tai muiden Otisin verkkosivustojen voivan käyttää evästeitä, määritä selainohjelmasi asetukset estämään evästeet tai poistamaan ne käytöstä. Otis ei ole vastuussa selainasetuksistasi.

Mitä sinun tulisi tietää tämän verkkosivuston sisältämistä kolmansien osapuolien linkeistä?

Joissakin tapauksissa Otis voi tarjota linkkejä muihin kuin Otisin hallinnoimiin verkkosivustoihin. Tällaiset kolmannen osapuolen verkkosivustot eivät kuitenkaan ole Otisin hallinnassa, eikä Otisia voi pitää vastuussa muiden sivustojen sisällöistä tai tietosuojakäytännöistä. Jos haet työpaikkaa Otisilta kolmannen osapuolen sivuston kautta, kyseisen sivuston tietosuojailmoituksen ehdot ovat voimassa.

Mitä lisätietoja tiettyjen käyttäjien tulee tuntea?

Käyttäjät Kaliforniassa: Kalifornian kuluttajansuojalain (California Consumer Protection Act, CCPA) mukaan Kalifornian asukkailla on joitakin lisäoikeuksia, kuten Kalifornian siviililain 1798.110, 1798.115 ja 1798.125 mukaiset oikeudet, esimerkiksi julkituomisoikeus ja oikeus olla joutumatta syrjinnän kohteeksi tällaisten oikeuksien käyttämisen vuoksi. Voit pyytää tietoja siitä, miten Otis hallinnoi henkilötietoja, soittamalla numeroon 833-833-3001 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com.

Otis ei myy henkilötietojasi.

Kalifornian Shine the Light -lain mukaisesti Kalifornian asukkaat voivat kerran vuodessa pyytää ja saada tietoja siitä, miten Otis siirsi heidän henkilötietojaan muihin yrityksiin niiden omiin suoramarkkinointitarkoituksiin edellisen kalenterivuoden aikana. Otis ei jaa henkilötietojasi muiden yritysten kanssa niiden omiin suoramarkkinointitarkoituksiin.

Kalifornian asukkaat voivat kerran vuodessa pyytää ja saada tiedot, jotka Otis jakoi muiden yritysten kanssa niiden omiin suoramarkkinointitarkoituksiin edellisen kalenterivuoden aikana (Kalifornian Shine the Light -lain mukaisesti). Koska Otis ei jaa työnhakijoiden henkilötietoja kolmansien osapuolien kanssa näiden suoramarkkinointitarkoituksiin, tämä laki ei koske työnhakijoilta kerättyjä henkilötietoja.

Käyttäjät EU:ssa ja muissa maissa, joissa on tietosuojalakeja: Sinulla on oikeus tehdä valitus maasi tai osavaltiosi tietosuojaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Sinulla on myös oikeus (i) pyytää pääsyä henkilötietoihisi sekä niiden korjaamista tai poistamista; (ii) rajoittaa henkilötietojesi käyttöä; ja (iii) vastustaa tiettyjen henkilötietojesi käsittelyä ja joissakin olosuhteissa pyytää kopiota tiedoistasi. Voit lähettää tietojen käyttöä, korjaamista, poistamista, käsittelyn vastustamista tai rajoittamista tai kopion saamista koskevat pyyntösi Otisille käyttämällä jotakin tämän ilmoituksen lopussa olevista yhteydenottotavoista.

Käyttäjät Yhdysvalloissa: Otis kerää sosiaaliturvatunnukset silloin, kun laki niin vaatii, kuten työntekijöiden verotusta ja palkanlaskentaa varten. Kun Otis kerää tai käyttää sosiaaliturvatunnuksia, Otis pyrkii käytettävissään olevin keinoin suojaamaan niiden luottamuksellisuuden, rajoittamaan niiden käytön vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat niitä työssään, ja käyttämällä sopivia teknisiä suojatoimia ja säilytyssuunnitelmia.

Miten voit korjata tai muuttaa henkilötietojasi?

Voit muuttaa tietojasi jossakin Otisin verkkotyönhakujärjestelmistä kirjautumalla profiiliisi ja tekemällä kaikki tarvittavat korjaukset tai poistot. Jos olet hakenut työtä jollakin muulla tavalla (kuten sähköpostitse), ota yhteys paikalliseen rekrytoinnin yhteyshenkilöösi. Jos haluat ilmoittaa Careers-sivustosta olevista ongelmista tai esittää kysymyksiä tai huolenaiheita, lähetä sähköpostia osoitteeseen careers@Otis.com.

Miten voit ottaa yhteyttä Otisiin?

Jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä tai voimme mielestäsi tehdä jotakin maksimoidaksemme Otisin työpaikkailmoitussivustojen tai -järjestelmien arvon, lähetä sähköpostia osoitteeseen careers@Otis.com, Jos sinulla on Otisin tietosuojakäytäntöjä koskevia kysymyksiä, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com tai soita numeroon 833-833-3001 .

Päivitetty viimeksi tammikuussa 2020