Raportointikanavat 

Raportoi huolenaihe

Kaikkien työntekijöiden tulisi pystyä esittämään kysymyksiä ja tuomaan esille rikkomuksia tai niiden epäilyjä.

Sitoutumisemme Otisin perusarvoihin – turvallisuuteen, eettisyyteen ja laadukkuuteen – perustuu siihen, että Otisin työntekijät sitoutuvat toimimaan oikein ja osaavat kysyä kysymyksiä tai nostaa esiin huolenaiheita silloin, kun se on tarpeen. Jos työntekijä ole varma oikeasta menettelytavasta, meillä on tarjota avuksi erilaisia resursseja. Raportoi huolenaihe suoraan esimiehellesi, johtajalle, eettisistä asioista ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle henkilölle tai laki- tai HR-osaston edustajalle. Tarjolla on lisäksi nimettömiä raportointikanavia.

Vastatoimet estävä menettelytapa

Otis kieltää vastatoimenpiteet sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka hyvässä uskossa raportoivat todelliset tai epäillyt rikkomukset Otisin perusarvoja, yrityksen toiminta- tai menettelytapoja tai lakeja ja säännöksiä vastaan, tai osallistuvat tällaisten rikkomusten tutkintaan.

Eettinen kulttuurimme nojaa siihen, että työntekijämme toimivat oikein ja ottavat epäkohdat esiin ne huomatessaan. Otis varmistaa, että epäkohtia esiin ottavien tai rikkomuksia raportoivien henkilöiden ei tarvitse pelätä vastatoimenpiteitä. Otis tutkii huolellisesti kaikki syytökset vastatoimenpiteistä. Tällaisiin toimiin syyllistyneet työntekijät joutuvat kurinpidollisiin toimenpiteisiin, jotka saattavat johtaa työsuhteen irtisanomiseen.

 Making a report 

When to file a report

Suspected violations of law, policy or the Otis Absolutes must be reported. You can find Otis Absolutes here

We maintain a zero tolerance policy for retaliation.

How to file a report

Otis has direct and anonymous reporting channels, More Details Here.
Reports can also be made through Local and Regional Ethics & Compliance Officers around the world.

Filing anonymously

Anonymous reporting channels are available.
Webline – online submittal tool.
Hotline 833.833.3001 – 24/7 telephonic service with translators available.
Mobileline– a mobile ready tool.

 

The reporting channels available to you

Puhelimitse
833.833.3001
Nimetön puhelinpalvelu eettisyyteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyville asioille
Otisin ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta. Voit soittaa tähän maksuttomaan numeroon Yhdysvalloista, Kanadasta ja Puerto Ricosta. Jos soitat Yhdysvaltojen ulkopuolelta, näppäile ensin asiaankuuluva AT&T-suorakoodi, jonka löydät täältä. Näppäile sitten pyydettäessä yllä oleva maksuton numero. Sinulle tarjotaan tarvittaessa tulkkauspalvelu.
Sähköisesti
Verkkopohjainen anonyymi sähköinen raportointilinja
Voit jakaa huolenaiheesi sähköisesti paljastamatta nimeäsi. Lähettäessäsi raportin sähköisesti luot samalla koodin, jolla voit tarkastaa, onko viestiisi vastattu.
Sähköpostitse
Voit jakaa huolenaiheesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:  
ethics@otis.com

Investigation process

Fact gathering

A thorough and timely investigation is conducted by independent and qualified personnel for any specific and credible allegation of a violation of law, policy, or The Otis Absolutes.

A Discipline & Prevention Committee reviews verified allegations to impose discipline and other corrective actions.

Corrective Actions & Communication of Results

Corrective actions and discipline are implemented, as necessary. Results are communicated to involved parties.

Lessons learned are shared across the company when appropriate, and incorporated into risk assessments. If applicable, policy or control gaps will be addressed and closed.

Usein kysytyt kysymykset

Voinko raportoida huolenaiheeni jollekin taholle?

Voit kertoa huolenaiheistasi esimiehellesi, laki- tai HR-osaston jäsenelle, johtajiston jäsenelle tai eettisistä asioista ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle henkilölle. Otisilla on monta näistä asioista vastaavaa henkilöä, joille voit esittää kysymyksiä tai joihin voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on raportoitavaa. Meidän kaikkien täytyy tehdä osamme yrityksen eettisen kulttuurin ja maineen suojelemiseksi raportoimalla mahdolliset rikkomukset.

Entä jos haluan pysyä nimettömänä?

Eettiset asiat ja vaatimustenmukaisuus -edustajan kanssa on yleensä helpointa asioida suoraan. On kuitenkin ymmärrettävää, jos joissakin tilanteissa haluat keskustella tärkeästä aiheesta nimeäsi tai henkilöllisyyttäsi paljastamatta. Jos haluat pysyä nimettömänä, voit raportoida huolenaiheesi seuraavasti:

Mobileline
Nimetön puhelinpalvelu eettisyyteen ja vaatimustenmukaisuuteen liittyville asioille

Otisin ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta.

raportointilinja
Verkkopohjainen anonyymi sähköinen raportointilinja

Voit jakaa huolenaiheesi sähköisesti paljastamatta nimeäsi. Lähettäessäsi raportin sähköisesti luot samalla koodin, jolla voit tarkastaa, onko viestiisi vastattu.

Sähköpostitse
Sähköposti raportti

Voit jakaa huolenaiheesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: ethics@otis.com

Miten Otis suhtautuu kostotoimenpiteisiin?

Me Otisilla emme hyväksy kostotoimenpiteitä, ja niiden vastainen menettelytapamme tukee pitkäaikaista sitoutumistamme keskinäiseen arvostukseen perustuvaan työympäristöön, johon eivät kuulu pelko, kiusaaminen, kostaminen tai muut haitalliset seuraukset. Yrityksen menettelytapa kieltää kostotoimenpiteet sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka hyvässä uskossa raportoivat todelliset tai epäillyt rikkomukset Otisin perusarvoja, yrityksen toiminta- tai menettelytapoja tai lakeja ja säännöksiä vastaan, tai osallistuvat tällaisten rikkomusten tutkintaan. Huolenaiheita voi raportoida usean eri kanavan kautta johtajistolle, henkilöstöosastolle, lakiosastolle ja eettisten asioiden ja vaatimustenmukaisuuden osastolle sekä suoraan että nimettömästi. Otis tutkii tarkasti kaikki syytökset suorista ja epäsuorista kostotoimenpiteistä, ja ryhtyy tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.

How is confidentiality preserved if I submit a concern by a written communication?

Otis kunnioittaa lomakkeen lähettämiseen mahdollisesti tarvittavien henkilötietojen yksityisyydensuojaa. Ellei paikallinen laki vaadi sinua tunnistautumaan, on kaikkien henkilötietojen antaminen täysin vapaaehtoista. Jos sinun täytyy tunnistautua, ainoa välttämätön tieto on nimesi. Riippuen huolenaiheesi tai kyselysi luonteesta, saatamme pyytää myös muita henkilötietojasi, mutta näiden lisätietojen antaminen on sinulle vapaaehtoista. Pidäthän kuitenkin mielessä, että mikäli et anna pyydettyjä tietoja, emme välttämättä pysty vastaamaan kyselyysi.

Antamiasi henkilötietoja käytetään ainoastaan: (1) kyselysi ratkaisemiseen; (2) kootusti tilastointi- ja raportointikäyttöön, kun kaikki tunnistetiedot on poistettu; (3) siirrettynä uudelle omistajalle Otisin omaisuuden tai sen osien myynnin tai siirron yhteydessä; ja (4) lain vaatimiin tarkoituksiin. Voit pyytää omia järjestelmään tallennettuja työntekijätietojasi tarkasteltavaksi korjataksesi, muokataksesi tai poistaaksesi todistettavasti vääriä tai puutteellisia tietoja, kunhan tämä ei riko sovellettavia lakeja. Henkilötietoja voidaan käyttää ja jakaa Otisin yksiköiden, tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden, soveltuvien valtion organisaatioiden ja virastojen sekä palveluntarjoajien kesken ja kanssa lakien, säännösten tai oikeuden määräysten mukaisesti. Otis pyytää palveluntarjoajiltaan sopimusvarmuudet, joilla he takaavat turvaavansa työntekijöiden henkilötietoja tämän selosteen mukaisesti. Emme myy henkilötietojasi.

Kehen otan yhteyttä, jos asiani koskee raportointikanavia?

Raportointikanavia koskevat kysymykset voit osoittaa lähimmälle eettisistä asioista ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle edustajallesi.
Tähän sivustoon liittyvät yleiset kysymykset tai ongelmat voi lähettää osoitteeseen ethics@otis.com

EU Whistleblowing Directive Ihmiskauppaepäilyn puhelinpalvelu Puolustusministeriö Petokset, Jätteet, Hyväksikäyttö Puolustusministeriö: Whistleblower-ohjelma
Link to Directive Linkki verkkosivuille

Linkki verkkosivuille

Linkki julisteeseen


Linkki verkkosivuille

Linkki julisteeseen