blue background with lines

Otisin yleinen tietosuojailmoitus

 

Valitse Maa ja kieli

 

Otis Worldwide Corporation sekä sen tytär- ja sidosyhtiöt (yhdessä ”Otis”) kunnioittavat yksityisyyttäsi. Suojelemme haltuumme uskottuja henkilötietoja erilaisten teknisten, hallinnollisten ja fyysisten toimien avulla.

Keräämme tietoja sopimussuhteidemme, kirjeenvaihtomme ja sovellustemme kautta, verkkosivustoissamme ja yhteisöpalveluissa tekemiesi toimien kautta sekä ollessamme vuorovaikutuksessa tuotteidemme loppukäyttäjien kanssa. Tämä Otis Elevatorin yleinen tietosuojailmoitus (”Otisin tietosuojailmoitus”) kattaa kaikki tällaiset tiedot, ellei toisin ole nimenomaan ilmoitettu tai sovittu.

Työntekijöidemme ja työnhakijoidemme henkilötietoihin sovelletaan Otisin työntekijöiden tietosuojaa käsitteleviä ohjeita sekä Otisin työnhakijan tietosuojailmoitusta.

Tämä Otisin yleinen tietosuojailmoitus (”Otisin tietosuojailmoitus”) kuvaa henkilötietojen yleiseen keruuseen ja käsittelyyn liittyvät käytäntömme. Otis noudattaa voimassa olevia lakeja eikä kerää tai käytä henkilötietoja paikassa tai tavalla, jonka paikallinen laki on kieltänyt. Antamalla henkilötietojasi ja muita tietojasi haltuumme hyväksyt tämän tietosuojailmoituksen ehdot.

Mitä henkilötietoja Otis kerää?

Otisin keräämät tietotyypit luetellaan alla. Koska tämä Otisin tietosuojailmoitus kattaa monenlaisia tilanteita, jotkin luettelon kohteet eivät ehkä päde juuri sinun tilanteeseesi. Jos sinulla on kysymyksiä, ota meihin yhteyttä osassa ”Miten voit ottaa yhteyttä Otisiin?” (sijaitsee asiakirjan lopussa) kuvatulla tavalla.

 • nimi, mukaan lukien puhuttelunimi, muut etunimet, sukunimi, mahdolliset lisämääritteet (kuten Jr. tai Sr.) sekä puhuttelutavat (kuten Mrs. tai Mr.)
 • perustunnistustiedot, kuten syntymäpäivä, sukupuoli ja/tai suhde Otisiin (esimerkiksi työntekijä, työntekijän sukulainen, edunsaaja, asiakas, loppukäyttäjä, toimittaja)
 • syntymämaa, kansalaisuus (entinen ja nykyinen) ja oleskelulupa paikallisen lain niin vaatiessa tai salliessa
 • ensisijainen kieli ja viestintätapa
 • työyhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja työpaikan sijainti
 • kotiosoite, henkilökohtainen sähköpostiosoite ja kotipuhelinnumero, matkapuhelinnumero mukaan lukien
 • hätäyhteystiedot (jotka voivat sisältää meille antamasi kolmannen osapuolen henkilötiedot)
 • laitteen sijainti, mukaan lukien maantieteelliset sijaintitiedot, ja muut tietoturvaan liittyvät todennustiedot henkilökohtaisesta tietokoneestasi tai puhelimestasi (tietyntyyppisten työntekijöiden, sopimuksen alaisten toimittajien sekä tällaisten tietojen luovuttaneiden asiakkaiden ja loppukäyttäjien tapauksessa)
 • Otisin tietokoneiden, verkkojen ja viestintäkanavien tiedot sekä yrityksen puhelimien, tietokoneiden, sähköisten viestintäkanavien (kuten sähköpostin ja sähköisten kalenterien) käyttölokit
 • tiedot siitä, miten sinä tai yrityksesi käytätte Otisin tuotteita ja palveluja, henkilökohtaiset mieltymyksesi mukaan lukien
 • työsuhteen tiedot, mukaan lukien tehtävänimike, osasto, työtehtävä, kustannuspaikka sekä esimiehesi ja avustajasi nimet
 • työnantajan tiedot, mukaan lukien yritysten nimet, sijainnit, osoitteet ja rekisteröintimaa
 • työkokemus, koulutus ja työhistoria, kielitaito ja muut taidot, lisenssit, sertifioinnit, valtuutukset tietyn työn suorittamiseen sekä alan yhdistysten tai ammattijärjestöjen jäsenyydet ja osallistuminen niiden toimintaan
 • koulutus-, kehitys- ja kehityskeskustelutiedot
 • työmääräykset ja työtuotteet, jotka voivat sisältää yhteyden sinuun, kuten sinulle tai yrityksellesi toimeksi annetut tehtävät tai asiakirjat ja tiedostot, joihin sinut on merkitty laatijaksi
 • asepalvelustiedot, joita laki vaatii tai jotka luovutat meille vapaaehtoisesti
 • ympäristö- ja työterveystiedot, mukaan lukien tapaturmiin liittyvät tiedot
 • sopimukset, ohjelmat ja aktiviteetit, joissa olet osallisena
 • maksuihin ja laskuihin liittyvät tiedot, kuten viralliset tunnistenumerot ja pankkitilien numerot
 • vapaaehtoisten kyselyjen, kampanjoiden tai tuotteidemme ja palvelujemme käytön kautta kerätyt tiedot
 • tiedot kaikista turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista, jotka tapahtuvat Otisin tiloissa, Otisin ajoneuvossa tai siihen liittyen tai asiakkaan sijainnissa, jos hissi on Otisin valmistama tai huoltama
 • työmääräyksiin liittyvät matka- ja kulutiedot, mukaan lukien viisumitiedot, Otisin maksettavaksi toimitettujen kuluraporttien tiedot sekä matkustuskäytäntöjen tai toimittajien sopimusehtojen noudattamisen varmistamiseksi suoritetuista tarkastuksista saadut tiedot
 • tiedot, jotka kerätään osana toimeksiantoa tai käyntiä tietyn asiakkaan luona tai Otisin tiloissa, kuten aika- ja osallistumistiedot, henkilökortin tiedot, valokuvat, ääni, videokuva, biometriset tiedot (esimerkiksi sormenjälki, iiriksen tunnistus tai äänen tunnistus) tai tietyssä roolissa tai tiettyyn toimeksiantoon käytettävät maantieteelliset sijaintitiedot; tällaiset tiedot kerätään kuitenkin aina avoimesti ja voimassa olevien lakien mukaista
 • tarvittavat tarkistukset, kuten lääkärintarkastukset, huumetestit (paikoissa, joissa ne on sallittu) ja taustatarkistustiedot, jotka voimassa oleva laki vaatii tai sallii
 • tiedot, jotka kansainvälisten kaupan vaatimustenmukaisuussäännösten tai voimassa olevien lakien mukaan vaaditaan, jotta voit saada käyttöösi tietyt teknologiat tai tuotteet, suorittaa tietyn toimeksiannon tai osallistua tiettyyn vierailuun
 • viralliset tunnistenumerot (kokonaan tai osittain), kuten verotusnumero, Otisin antama tunnistenumero, sosiaaliturvatunnus/henkilötunnus, ajokortin numero tai viisumin, passin tai muun asiakirjan numero
 • pätevyys toimia toimittajana, mukaan lukien mahdolliseen kolmanteen osapuoleen liittyvien eturistiriitojen vahvistus
 • vierailijatiedot, kuten vierailujen kellonaika, päivämäärä ja sijainti, ajoneuvon tiedot pysäköintitarkoituksia varten sekä vierailijalokien ylläpitoon ja kiellettyjen osapuolien seulontaan tarvittavat tiedot
 • luettelo saamistasi ja antamistasi lahjoista (myös arvoltaan nimellisistä)
 • sijaintitiedot käytettäviksi tietyissä sijaintiin perustuvia palveluja tarjoavissa sivustoissa, kuten kartoissa tai sijainnin perusteella käytettävissä olevien tulostimien tai läheisten kokoushuoneiden saatavuuden määrityksessä; tällaiset tiedot kerätään aina avoimesti
 • tiedot, jotka liittyvät osallistumiseesi kokoukseen tai konferenssiin, mukaan lukien hotellien varaustiedot, lentotiedot, kuten lentokentät, lentojen numerot sekä saapumis- ja lähtemisajat, ruokailuun liittyvät toiveet tai rajoitukset sekä matkakumppanit
 • tiedot, jotka annetaan palvelun helpottamiseksi tai avun pyytämiseksi, kuten jäätäessä loukkuun hissiin tai soitettaessa Otisin toimistoon tai OtisLine™-puhelinpalveluun
 • tiedot, joita tarvitaan vaateen käsittelyyn tai pyydettyjen hyötyjen tai palvelujen antamiseen; nämä tiedot voivat sisältää terveystietoja, virallisen tunnistenumeron, sijaintitiedot tai muut tiedot, jotka Otis tarvitsee voidakseen käsitellä vaateen asianmukaisesti
 • henkilön sellaiseen asiakirjaan sisällyttämät tiedot, joka on osa Otisiin liittyvää oikeusjuttua.

Miten OTIS käyttää keräämiään henkilötietoja?

Otis käyttää henkilötietojasi vain oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin tai täyttääkseen lain velvoitteen tai sopimusvelvoitteen tässä Otisin yleisessä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. Koska tämä Otisin tietosuojailmoitus kattaa monenlaisia tilanteita, jotkin luettelon kohteet eivät ehkä päde juuri sinun tilanteeseesi. Jos sinulla on kysymyksiä, ota meihin yhteyttä osassa ”Miten voin ottaa yhteyttä Otisiin?” (sijaitsee asiakirjan lopussa) kuvatulla tavalla. Otis voi käyttää tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • normaalit liiketoiminnot, kuten sopimusvelvoitteidemme hallinta, viranomaisvelvoitteiden täyttäminen, toimittajien hallinta, asiakkaiden osallistaminen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • pyytämiesi tietojen tai palvelujen antaminen; tämä voi käsittää maantieteellisten sijaintitietojen käytön tietyissä sovelluksissa helpottaaksemme palveluja, kuten rakennuksen tai hissin kulkuoikeuden myöntämistä tai hissipalvelujemme integroitujen ominaisuuksien käyttöönottoa
 • tarpeitasi ja kiinnostuksenkohteitasi vastaavien räätälöityjen palvelujen ja sisällön tarjoaminen
 • paikallisten ja keskitettyjen operatiivisten tietokantojen hallinta, mukaan lukien rajoituksetta toiminnanohjausjärjestelmämme (ERP-järjestelmä), asiakastietokantamme ja OtisLine™- puhelinpalvelumme tietokanta
 • markkinointi- ja yhteisöpalvelukampanjoidemme tehokkuuden sekä tuotteidemme ja palvelujemme (sovellukset mukaan lukien) tehokkuuden arviointi seuraamalla suorituskykyä, arvioimalla osallistumista ja tekemällä liiketoiminta-analyysejä
 • uusien tuotteiden kehittäminen, tuotteidemme laadun parantaminen, mukautetun käyttäjäkokemuksen parantaminen sekä tulevien tuotteiden ja sisällön valmistelu käyttäjiemme kollektiivisten kiinnostuksenkohteiden perusteella
 • laskujen ja maksujen hallinta sekä myynti- että ostoreskontran puolella
 • reagointi tilanteissa, joihin liittyy riski terveydelle tai turvallisuudelle, mukaan lukien hätätilanteet sekä turvallisuusaloitteiden toteuttaminen
 • työterveys- ja työturvallisuusohjelmien ja -palvelujen toteuttaminen, mukaan lukien huumetestit (nämä ohjelmat voivat käsittää työterveystarkastukset, joidenkin alueiden lakien vaatimat vuositarkastukset sekä huumetestit silloin, kun ne ovat sallittuja ja niitä pidetään sopivina tai tarpeellisina)
 • fyysisen turvallisuuden hallinta, mukaan lukien kulunvalvonta ja valmistautuminen katastrofeihin
 • tietoteknisten järjestelmien, kuten tietokoneverkostojen, sähköpostien, Internet-yhteyksien sekä tuotteisiin liittyvien järjestelmien käytön, hallinta, ylläpito ja suojaaminen, muun muassa seuraavilla toimilla:
  • henkilöllisyytesi tarkistaminen pääsynvalvontaa sekä tietokoneiden ja muiden järjestelmien turvallisuuden varmistamista varten
  • Internetin, intranetin, sähköpostin, yhteisöpalvelujen ja muiden elektronisten järjestelmien käyttö
  • virusten, järjestelmään tunkeutumisten ja sisäpiirin uhkien etsintä ja analysointi
  • lokien luominen ja analysointi tietoturva- ja helpdesk-tarkoituksiin
  • helpdesk-tuen ja järjestelmän ylläpitotoimien tarjoaminen
  • tietojen varmuuskopiointi ja palautus sekä palautuspalvelujen antaminen
 • raportointi ja tilastolliset analyysit, mukaan lukien yrityksen työntekijöiden kokonaismäärä, demografia ja liittyvät kustannustiedot
 • tiettyjen resurssien ja sovellusten sijainnin, keston ja muiden telemaattisten tietojen valvonta annettujen palvelujen hallinnan, tietoturvan, turvallisuuden, tehokkuuden ja käyttömukavuuden varmistamiseksi
 • tuonti- ja vientisäädösten sekä muiden kansainvälisten kaupankäyntivaatimusten noudattamisen varmistaminen ja vahvistaminen, mukaan lukien rekisteröintien ja valtuutusten hallinta, säädeltyjen tekniikoiden tai tuotteiden käyttöoikeuksien valvonta sekä sanktioiden tai rajoitusten alaisten maiden tai osapuolien seulonta
 • vastaaminen eettistä toimintaa koskeviin kysymyksiin, huolenaiheisiin ja valituksiin
 • tarkastusten, vaatimustenmukaisuusarviointien ja sisäisten tutkintojen tekeminen (mukaan lukien tutkinnat tietoomme tuotujen väitteiden vuoksi), jotta voimme varmistaa voimassa olevien käytäntöjen, säännösten, lakien, eettisten toimintatapojen ja kaupan vaatimustenmukaisuussääntöjen noudattamisen, ja löydösten raportointi johdolle sekä tarvittaessa viranomaisille
 • eturistiriitojen arviointi ja niistä ilmoittaminen (liikelahjojen seuranta mukaan lukien)
 • ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusongelmien ratkaiseminen, mukaan lukien tapaturmaja vahinkovaateet sekä ohjausmekanismien ja korjaustoimien toteutus
 • syyttäminen, puolustaminen ja neuvottelu vaateissa, joihin voi liittyä oikeusjuttu, välimiesmenettely, hallinnollinen menettely tai viranomaismenettely, mukaan lukien riitatilannetta edeltävät toimet, kuten sovittelu, tiedonhaku ja todisteiden kerääminen
 • immateriaalioikeuksien, kuten patenttihakemusten, suojaaminen
 • liiketoimintojen ennustaminen ja suunnittelu
 • yritysostojen, fuusioiden ja divestointien suunnittelu, arviointi tai toteutus (due diligence- ja integrointitoimet mukaan lukien)
 • liiketoimintamme ja omaisuutemme tai niiden osan myynnin tai siirron tukeminen (konkurssimenettely mukaan lukien)
 • sijoittajien hallinnan ja sijoittajapalvelujen toimintojen helpottaminen
 • alan yhdistyksiin ja ammattijärjestöihin osallistumisen dokumentointi
 • markkinointi- ja myyntikampanjoiden ja asiakaskyselyjen hallinta
 • yhteisyritysten, jakelukanavien ja myyntiedustajasuhteiden hallinta
 • muut tilanteet, jotka voidaan kohtuudella ennakoida tai joissa laki tai säännös nimenomaisesti antaa valtuutuksen.

Otis voi siirtää tietojasi kolmansille osapuolille, jotka auttavat Otisia liiketoiminnan harjoittamisessa, tässä kuvatulla tavalla. Otis ei kuitenkaan myy henkilötietojasi.

Käyttääkö Otis henkilötietojasi ottaakseen sinuun yhteyttä?

Kyllä. Sen lisäksi, että Otis voi ottaa sinuun yhteyttä edellä kuvatulla tavalla, yhtiö voi käyttää keräämiään tietoja myös kertoakseen sinulle tarjoamistaan uusista ja muokatuista tuotteista ja palveluista tai muista erikoistarjouksista tai kilpailuista. Otis voi käyttää tietoja ilmoittaakseen sinulle mahdollisista turvallisuusongelmista. Otis varmistaa, että kaikki markkinointiviestintä sisältää mahdollisuuden peruuttaa suostumuksesi tai tilauksesi helposti.

Jakaako Otis tietojasi kolmansien osapuolien kanssa?

Otis ei myy henkilötietojasi. Otis voi jakaa henkilötietojasi Otisin yritysryhmän ulkopuolelle seuraavissa tarkoituksissa:

 • Jotta OTISin palkkaamat palveluntarjoajat voivat tarjota palveluja puolestamme tai rakennusasiakkaidemme puolesta. Tällaisia tapauksia säädellään sopimuksella, joka rajoittaa tietojesi jakamista edelleen muuten kuin tilaamiemme palvelujen toimittamiseksi tai lain vaatimusten täyttämiseksi. Palveluntarjoajiamme ovat esimerkiksi pilvipalvelujen tarjoajat, järjestelmä- ja ohjelmistotoimittajat sekä liiketoimintakonsultit.
 • Lainmukaisten velvollisuuksiemme täyttäminen, kuten vastaaminen poliisin tai muiden julkishallinnon tahojen esittämään lainmukaiseen pyyntöön.
 • Epäillyn tai todellisen epäeettisen tai laittoman toiminnan tutkiminen.
 • Fyysisten vahinkojen tai taloudellisten menestysten estäminen.
 • Liiketoimintamme ja omaisuutemme tai niiden osan myynnin tai siirron tukeminen (konkurssimenettely mukaan lukien). Suojattujen kulkuoikeuksien myöntäminen Otisin tai asiakkaan tiloihin toimittajiemme ja alihankkijoidemme henkilöstölle.

Henkilöt, jotka ovat vuorovaikutuksessa Otisin kanssa yhteisömediasivustoissa: Otis voi luovuttaa henkilötietojasi sinun ja Otisin yhteisöpalvelutileihin liittyville yhteyshenkilöille, muille verkkosivuston käyttäjille ja yhteisöpalvelutilisi tarjoajalle jakaessasi tietoja yhteisöpalvelussa siinä määrin kuin tämä jakaminen liittyy Otisiin. Tämä käsittää myös arvonnat tai kilpailut, joihin osallistut sivustossamme. Jos julkaiset tietoja ilmoitustauluilla, verkkokeskusteluissa, profiilisivuilla, blogeissa tai muissa palveluissa, joissa voit julkaista tietoja ja materiaalia (mukaan lukien yhteisöpalvelusivumme), tällaista viestintää koskee sen yhteisöpalvelualustan tietosuojailmoitus, jossa julkaiset sisällön. Otis ei ole vastuussa näistä alustoista.

Siirtääkö Otis henkilötietojasi muihin maihin?

Koska Otis on maailmanlaajuinen yritys, joka toimii useissa eri maissa, voimme siirtää tietojasi yksiköstä tai maasta toiseen voidaksemme suorittaa edellä kuvatut toimet. Henkilötietoja siirtäessämme noudatamme soveltuvia lakien vaatimuksia.

Otis käyttää käytettävissä olevia laillisia tapoja siirtäessään henkilötietoja maan rajojen yli.

Miten Otis käyttää evästeitä tai muita seurantatekniikoita?

Otis voi käyttää evästeitä sivustoissaan ja sovelluksissaan. Evästeet (cookies) ovat käyttäjien tietokoneisiin lähetettäviä ja tallennettavia pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivustot voivat tunnistaa vanhat käyttäjät, helpottaa käyttäjien pääsyä verkkosivustoihin ja kerätä sisällön parantamiseen käytettäviä koostetietoja. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokoneita tai tiedostoja. Jos et halua tämän tai muiden Otisin verkkosivustojen tai sovellusten voivan käyttää evästeitä, määritä selainohjelmasi tai elektroniikkalaitteesi järjestelmän asetukset estämään evästeet tai poistamaan ne käytöstä. Huomaa, että tällöin saatat heikentää mahdollisuutta käyttää Otisin sivustojen, tietokoneiden, mobiilisovellusten ja yhteisöpalvelualustojen toimintoja täysimittaisesti.

Kun olet Otisin verkkosivustossa, sinun tulee muistaa, että Otis seuraa käyttäjäliikennettä, kuten käyttäjien toimialueiden nimiä, selaintyyppejä, käyttöpäiviä ja -aikoja sekä katsottuja sivuja. Näiden tietojen keräämisen tarkoituksena on mitata verkkosivustomme kävijöiden määrä ja määrittää käyttäjien mielestä hyödylliset verkkosivuston alueet. Otis käyttää näitä tietoja sivuston käyttökokemuksen parantamiseen ja tulevan sisällön valmistelemiseen. Verkkosivustomme kävijää voidaan pyytää antamaan henkilötietoja. Tällöin henkilötietojen keruu tehdään avoimesti, ja sinulle annetaan mahdollisuus olla jakamatta tällaisia henkilötietoja. Muista kuitenkin, että päätöksesi olla antamatta tiettyjä tietoja voi heikentää sivuston toiminnallisuutta tai jopa rajoittaa mahdollisuuttasi osallistua täysin sen tarjontaan. Matkapuhelinoperaattorisi voi myös toimia oman tietosuojakäytäntönsä mukaisesti käyttäessäsi sen laitetta. Otis ei ole vastuussa siitä, miten muut keräävät ja käsittelevät henkilötietojasi, eikä valvo sitä.

Mitä sinun tulisi tietää tämän verkkosivuston sisältämistä kolmansien osapuolien linkeistä?

Joissakin tapauksissa Otis voi näyttää linkkejä muiden kuin Otisin hallinnoimiin verkkosivustoihin. Tällöin Otis pyrkii kohtuullisin toimin ilmaisemaan, että sivustot ovat muiden hallinnoimia. Tällaiset kolmannen osapuolen verkkosivustot eivät kuitenkaan ole Otisin hallinnassa, eikä Otisia voi pitää vastuussa niiden sisällöistä tai tietosuojakäytännöistä.

Miten kauan Otis säilyttää henkilötietoja?

Otis säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimusvelvoitteiden ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen. Jos henkilötietoja ei tarvita tällaisten velvoitteiden täyttämiseen, Otis säilyttää tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, johon ne alun perin kerättiin. Kaikki verkosta kerätyt sellaisiin henkilöihin liittyvät henkilötiedot, jotka eivät ole käyttäneet Otisin verkkosivustoa, sovellusta tai mediasivustoa, poistetaan tiedostoistamme kohtuullisen ajan kuluessa, ellei voimassa oleva laki tai sopimusvelvoitteidemme täyttäminen tätä estä.

Millaisia valintamahdollisuuksia sinulla henkilötietojesi suhteen?

Otis antaa sinun mahdollisuuksien mukaan päättää, haluatko antaa henkilötietojasi. Joissakin olosuhteissa sinulle ei anneta tätä mahdollisuutta. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tietoturvatarkoitukset, kuten Otisin verkkoja käyttävien henkilöiden virus- ja haittaohjelmatarkistus. Jotkin lainkäyttöalueet antavat erityisiä oikeuksia, kuten oikeuden pyytää pääsyä, korjauksia tai päivityksiä henkilötietoihin. Otis vastaa tällaisiin pyyntöihin nopeasti ja täyttää kaikki henkilötietojasi koskevat lain mukaiset vaatimukset. Otis pyrkii kohtuullisin toimin päivittämään tiedot ajallaan ja lain niin vaatiessa poistaa henkilötietosi Otisin tiedostoista. Suojatakseen käyttäjiä ja heidän yksityisyyttään Otis tarkistaa käyttäjän henkilöllisyyden ennen pyydetyn muutoksen tekemistä. Jos haluat tarkastella, muuttaa tai poistaa henkilötietojasi, esittää kysymyksiä tai kertoa huolenaiheistasi, lähetä Otisille sähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com. Jotkin verkkosivustoistamme, sovelluksistamme ja yhteisöpalvelutileistämme mahdollistavat korjausten tekemisen suoraan sivustossa ilman yhteydenottoa Otisiin.

Joissakin maissa, kuten Euroopan unionin jäsenmaissa, sinulla on oikeus tehdä valitus maasi tai osavaltiosi tietosuojaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle.

Huomaa, että vaikka autamme sinua suojaamaan henkilötietosi, olet itse vastuussa salasanojen ja muiden käyttäjätietojen pitämisestä suojattuina.

 

TIETTYJÄ KÄYTTÄJÄRYHMIÄ KOSKEVIA TIETOJA

 

Käyttäjät Connecticutissa ja muualla Yhdysvalloissa

Otis ei kerää sosiaaliturvatunnuksia verkkosivustojensa tai sovellustensa kautta. Otis kerää kuitenkin sosiaaliturvatunnukset silloin, kun laki niin vaatii, kuten työntekijöiden verotusta ja palkanlaskentaa varten. Kun Otis kerää tai käyttää sosiaaliturvatunnuksia, se pyrkii käytettävissään olevin keinoin suojaamaan niiden luottamuksellisuuden, rajoittamalla niiden keruuta, varmistamalla, että niitä saavat käyttää vain henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työssään, käyttämällä sopivia teknisiä suojatoimia sekä varmistamalla tietojen asianmukaisen hävittämisen.

Kalifornian asukkaat

Kalifornian kuluttajien tietosuojaa koskevan lain (California Consumer Privacy Act, CCPA) mukaan Kalifornian asukkailla on tiettyjä henkilötietojaan koskevia oikeuksia, jotka on määritetty Kalifornian lainsäädännön osissa 1789.110, 1798.115 ja 1798.125. Nämä sisältävät oikeuden

 • pyytää tietoja Otisin hallussa olevista henkilötiedoistaan, mukaan lukien tietojen tyypin, käyttötarkoituksen, kenen kanssa niitä jaetaan sekä mahdolliset erityiset tiedot, joita meillä on käyttäjästä yksilönä
 • pyytää tietojensa poistoa
 • kieltää Otisia myymästä tietojaan. (HUOMAUTUS: Otis ei myy henkilötietoja.)

Huomautus: Tässä Otisin tietosuojailmoituksen osassa kuvatut oikeudet eivät koske Kalifornian asukkaita, jotka hakevat työtä Otisilta, jotka ovat Otisin kanssa tekemisissä työntekijöinä tai joiden tiedot Otisilla on siksi, että heillä on jokin suhde työntekijäämme (esimerkiksi sairausvakuutusta käyttävät perheenjäsenet tai hätäyhteyshenkilöt), alihankkijoita, työnhakijoita tai niitä, joiden tiedot meillä on siksi, että heillä on jokin suhde työnhakijaan (esimerkiksi suosittelijana) tai joiden tiedot meillä on yritysten välisten tapahtumien kautta (kuten yritysasiakkaan henkilökunta tai toimittaja).

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tai haluat käyttää lain mukaisia oikeuksiasi, ota yhteyttä Otisiin soittamalla numeroon 833 833 3001 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com.

Kerro nimesi, tapa, jolla Otis voi ottaa sinuun yhteyttä (esimerkiksi sähköpostiosoite), suhteesi Otisiin (asiakas, toimittaja, yleisön edustaja) sekä toimi, johon haluat meidän ryhtyvän. Pyrimme tarkistamaan henkilöllisyytesi ja määrittämään, mitä henkilötietojasi meillä on hallussamme. Vastaamme kyselyysi 30 päivän kuluessa. Jos emme jostain syystä pysty täyttämään pyyntöäsi, kerromme sinulle syyn siihen.

Otis ei myy henkilötietojasi mutta voi jakaa ne kolmannen osapuolen kanssa edellä tässä Otisin tietosuojakäytännössä osassa Jakaako Otis tietojasi kolmansien osapuolien kanssa? kuvatulla tavalla. Kun jaamme tietoja kolmansien osapuolien kanssa, määritämme ehdot, jotka rajoittavat sitä, mitä toimittajat voivat tehdä henkilötiedoillasi.

Lisäksi Kalifornian Shine the Light -laki antaa Kalifornian asukkaille oikeuden pyytää kerran vuodessa tietoja siitä, miten Otis jakaa heidän henkilötietojaan muiden yritysten kanssa niiden omia suoramarkkinointitarkoituksia varten. Otis ei jaa henkilötietojasi muiden yritysten kanssa niiden omiin suoramarkkinointitarkoituksiin.

Käyttäjät maissa, joissa on tietosuojalakeja (EU mukaan lukien)

Sinulla on oikeus tehdä valitus maasi tai osavaltiosi tietosuojaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Sinulla on myös oikeus (a) peruuttaa suostumuksesi, (b) pyytää pääsyä henkilötietoihisi sekä niiden korjaamista tai poistamista, (c) rajoittaa tai vastustaa tiettyjen henkilötietojesi käsittelyä ja (d) joissakin olosuhteissa pyytää kopiota tiedoistasi. Otis ei käytä tietojasi automaattiseen päätöksentekoon eikä tarkoituksiin, joita ei ole kerrottu sinulle. Jos haluat ottaa yhteyttä Otisiin näihin oikeuksiin liittyen, saada tietoja rekisterinpitäjästä tai ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojavastaavaan, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com, niin ohjaamme kyselysi oikealle henkilölle.

Vanhemmat ja huoltajat

OTISin verkkosivustoa ei ole suunnattu lapsille. OTIS on kuitenkin sitoutunut noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, kuten Yhdysvaltojen Children’s Online Privacy Protection Act -lakia ja Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). OTIS ei tietoisesti kerää tietoja alle 13-vuotiaista lapsista (muutoin kuin heidän ollessaan työntekijän huollettavia tai muita edunsaajia). Jos OTIS saa tietoonsa, että sille on annettu alle 13-vuotiasta lasta (muuta kuin työntekijän huollettavaa tai muuta edunsaajaa, OTISin stipendiaatit mukaan lukien) koskevia henkilötietoja, OTIS poistaa nämä tiedot järjestelmistään.

Miten Otis voi muuttaa tätä käytäntöä?

Otisin laajentaessa tätä verkkosivustoa ja tehdessä siihen parannuksia meidän täytyy ehkä päivittää tätä käytäntöä. Tätä käytäntöä voidaan muuttaa ajoittain ilman etukäteisilmoitusta. Sinun kannattaa tarkistaa tähän käytäntöön tehdyt muutokset säännöllisesti. Merkittävät muutokset ilmoitetaan käytännön yläpuolella. Kalifornian uuden CCPA-lain mukaan meidän täytyy tarkistaa ja päivittää tämä tietosuojailmoitus kerran vuodessa.

Miten voit ottaa yhteyttä Otisiin?

Jos sinulla on Otisin tietosuojakäytäntöjä koskevia kysymyksiä, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@otis.com. tai soita numeroon 833 833 3001.