blue background

Obavijest o zaštiti privatnosti kandidata

 

Odaberite zemlju i jezik

 

Otis Elevator Company i njegove podružnice i povezana društva (zajednički "OTIS") odgovorni su za zaštitu privatnosti svojih mrežnih sustava za prijavu za posao i zapošljavanje te svih podataka koje pojedinac može pružiti tijekom traženja prilike za zaposlenje u tvrtki OTIS. OTIS ima različite sustave za primanje i pregledavanje prijava za posao u različitim zemljama. Ova Obavijest o zaštiti privatnosti kandidata odnosi se na elektroničke sustave koje je OTIS uveo za prijavu za posao te postupke koji se mogu upotrebljavati na nekim lokacijama i ne obuhvaćaju mrežni sustav. U oba slučaja OTIS primjenjuje tehničke, administrativne i fizičke sigurnosne mjere radi zaštite svih osobnih podataka koje možemo prikupiti.

Mrežni i mobilni sustavi za slanje prijava za posao i zapošljavanje, uključujući odjeljak Karijere web-mjesta tvrtke OTIS upotrebljavaju se u postupku zapošljavanja da bi se pojedincima omogućile prijave za posao u tvrtki OTIS te da bi se osiguralo da OTIS postupa u skladu s mjerodavnim zakonskim i regulatornim zahtjevima prilikom primanja prijava za posao. Svrha je tih sustava omogućiti posjetiteljima da pregledaju koje se mogućnosti zaposlenja nude u tvrtki OTIS te da se možda prijave za njih. Mrežni sustavi za slanje prijava za posao i zapošljavanje tvrtke OTIS ne smiju se upotrebljavati ni u koju drugu svrhu.

Uz iznimku određenih zemalja u kojima se prihvaćaju prijave za pripravnike osoba mlađih od 18 godina, tvrtka OTIS prihvaća samo prijave osoba u dobi od najmanje 18 godina. Ako ste mlađi od 18 godina, tvrtki OTIS nemojte slati svoje osobne podatke u svrhu prijave za posao, osim ako se ne prijavljujete za mjesto pripravnika u Aziji.

Ovu Obavijest možemo povremeno izmijeniti objavom ažuriranja. Preporučujemo da redovito provjeravate ima li ikakvih izmjena i dopuna ove Obavijesti.

Koje osobne podatke OTIS može prikupljati?

Da biste pregledavali objave u mrežnim sustavima za prijavu za posao tvrtke OTIS, komunicirali s tvrtkom OTIS o slobodnim radnim mjestima te da biste se prijavili za posao u tvrtki OTIS, od vas će se tražiti da unesete svoje osobne podatke. Ovisno o zemlji, jer se u nekima možda neće tražiti neki od ovih podataka ili će se možda tražiti nakon potvrđivanja ili početka zaposlenja, osobni podaci koje ćete možda morati predočiti obuhvaćaju sljedeće:

 • ime i prezime
 • podatke za kontakt, uključujući kućnu adresu, kućni broj telefona i adresu e-pošte
 • datum rođenja
 • službeni identifikacijski dokument ili broj, uključujući vozačku dozvolu
 • radno iskustvo
 • obrazovanje
 • kratki ili opširni životopis i/ili popratno pismo, uključujući sve podatke koje navedete u tim dokumentima
 • državljanstvo i/ili trajno prebivalište
 • pravo na rad, uključujući dokumentaciju o statusu useljenika
 • zanimanje za mogućnosti zaposlenja
 • pitanja vezana uz posao koja se odnose na prikladnost kandidata za određeno radno mjesto
 • referencije (ako dajete informacije u vezi s drugim osobama, morate pribaviti njihovo dopuštenje da biste te podatke mogli dati tvrtki OTIS)
 • informacije koje smo zakonski obvezni zatražiti u određenim zemljama, kao što je jeste li prethodno radili za neko državno tijelo, jeste li u srodstvu s nekim državnim dužnosnikom, rukovoditeljem u tvrtki OTIS ili članom Upravnog odbora tvrtke OTIS te primjenjuju li se na vas restriktivni ugovor s trenutačnim ili bivšim poslodavcem
 • informacije koje pružite radi izrade sigurnosnih pitanja i odgovora pomoću kojih se potvrđuje vaš identitet pri ponovnoj posjeti web-mjestu
 • gdje ste saznali za slobodno radno mjesto
 • svi drugi podaci koje navedete u svojoj prijavi
 • podaci koje daju web-mjesta trećih strana ako se prijavite za slobodno radno mjesto putem web-mjesta treće strane

U Sjedinjenim Američkim Državama i na američkim teritorijima tvrtka OTIS tražit će da navedete i etničko podrijetlo, spol, status ratnog vojnog veterana i podatke o invaliditetu. Ti su podaci u potpunosti dobrovoljni i vaša odluka da pružite ili ne bilo koji od tih podataka neće negativno utjecati na razmatranje vašeg zaposlenja.

Za određene poslove i na određenim mjestima od vas će se možda tražiti da se podvrgnete liječničkom pregledu, provjeri sluha ili vida, testiranju na droge, provjeri podobnosti za posao ili provjeri evidencije o kažnjavanju. Ti se pregledi i provjere provode samo uz vaš pristanak, ali u određenim okolnostima zapošljavanje može ovisiti o uspješnom prolasku jedne ili više takvih provjera. OTIS ne provjerava evidencije o kažnjavanju ako je to zakonski zabranjeno. OTIS može bez traženja vašeg dodatnog pristanka provjeravati podatke navedene u vašoj prijavi, kao što su vaše referencije, vozačka dozvola i kazneni bodovi, obrazovanje i radno iskustvo.

Ako mrežnom sustavu za prijavu za posao tvrtke OTIS pristupite na mobilnom uređaju, na web-mjestu će se prikupljati podaci potrebni za komunikaciju s vašim uređajem i prilagodbe koje ste možda zatražili. Ti podaci mogu uključivati identifikacijsku oznaku ili broj vašeg uređaja, vašeg operatera i lokaciju.

Osim toga, OTIS prati obrasce prometa na svojim web-mjestima za prijavu za posao, uključujući naziv domene korisnika, vrstu preglednika, datum i vrijeme pristupa te pregledane stranice. Naši web-poslužitelji prikupljanju nazive domena, ali ne i adrese epošte posjetitelja. Ti se podaci prikupljaju radi mjerenja broja posjetitelja na našim webmjestima i određivanja područja web-mjesta koja korisnici smatraju korisnima na temelju količine prometa na njima. OTIS te podatke upotrebljava radi poboljšanja iskustva korisnika i bolje pripreme sadržaja na temelju njihovih interesa.

Na koji način OTIS može upotrebljavati osobne podatke koje prikuplja?

Svi prikupljeni osobni podaci mogu se upotrebljavati u sljedeće svrhe:

 • radi omogućivanja prijava za zaposlenje u tvrtki OTIS i procjene vaše prijave, što uz ostalo obuhvaća dogovaranje i provođenje telefonskog testiranja, razgovora i drugih odgovarajućih procjena
 • radi poziva da se prijavite i uzimanja u obzir vaše prijave za druge prilike koje su možda dostupne ili to postanu
 • radi kontaktiranja u vezi s nekom prijavom ili drugom prilikom
 • radi provjere referencija, prikladnosti kandidata ako je potrebno te provjere neprihvatljive treće strane
 • radi omogućivanja zapošljavanja i upravljanja vašim zaposlenjem ako dobijete posao
 • radi postupanja u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima u vezi s kandidatima za posao, što može obuhvaćati izvješćivanje državnih tijela
 • radi pružanja prilika da date povratne informacije o svom iskustvu, npr. putem ankete
 • radi provedbe analize trendova vezanih uz kandidiranje da bismo shvatili i poboljšali prakse regrutiranja tvrtke OTIS
 • radi provjere vašeg identiteta da bi se zajamčila sigurnost neke druge ovdje navedene svrhe
 • radi omogućivanja ili poboljšanja sigurnosti elektroničkih sustava tvrtke OTIS
 • radi zaštite od prijevare
 • radi provođenja internih istraga i postupanja u skladu sa zakonskim obvezama

S kim OTIS dijeli osobne podatke koje prikuplja?

OTIS neće prodavati niti na koji drugi način dijeliti vaše osobne podatke izvan grupe tvrtki OTIS osim u sljedeće svrhe:

 • s davateljima usluga koje je tvrtka OTIS angažirala da u naše ime obavljaju usluge. OTIS će dijeliti vaše osobne podatke samo s davateljima usluga kojima je ugovorom zabranio upotrebu i otkrivanje podataka, osim kad je to nužno za obavljanje usluga u naše ime ili za ispunjenje zakonskih obaveza
 • ispunjavanje zakonskih obveza, npr. ako smo zakonski obavezni odgovoriti na zakonit zahtjev tijela za provedbu zakona ili drugih državnih regulatornih tijela
 • istraživanje navodnih ili stvarnih protuzakonitih radnji
 • sprječavanje štete ili financijskog gubitka
 • kao podrška prodaji ili prijenosu čitavog ili dijela našeg poslovanja ili imovine (npr. stečajem).

OTIS ima nekoliko davatelja usluga koji mu pomažu pri održavanju mrežnog sustava za prijavu za posao. Ti davatelji usluga održavaju web-mjesta, omogućuju sigurnosnu pohranu, pomažu s objavom radnih mjesta te omogućuju vođenje videorazgovora i zapošljavanje kandidata. OTIS može koristiti i druge davatelje usluga, ali samo u svrhe navedene u ovoj Obavijesti, a oni pružaju usluge prema ugovoru, kao što je prethodno navedeno.

Gdje OTIS pohranjuje vaše osobne podatke?

Budući da je OTIS globalna tvrtka s lokacijama u velikom broju zemalja, vaše podatke možemo prenijeti iz jednog pravnog subjekta u drugi ili iz jedne zemlje u drugu kako bismo ostvarili prethodno navedene svrhe. Te zemlje uključuju barem Sjedinjene Američke Države, mnoge od država članica Europske unije, Kanadu i druge zemlje, uključujući neke u Aziji. Vaše podatke prenosimo u skladu s mjerodavnim zakonskim zahtjevima i samo u mjeri potrebnoj za prethodno navedene svrhe.

OTIS se oslanja na dostupne pravne mehanizme za omogućivanje zakonskog prijenosa osobnih podataka preko državnih granica. U mjeri u kojoj se OTIS oslanja na standardne ugovorne klauzule (poznate i kao ogledne odredbe) ili Obvezujuća korporativna pravila za ovlašćivanje prijenosa, tih će se zahtjeva pridržavati, što obuhvaća slučaj proturječja između tih obveza i ove Obavijesti.

Koliko dugo OTIS zadržava vaše osobne podatke?

Za kandidate u SAD-u koji se prijavljuju putem web-mjesta za karijere u tvrtki OTIS: profile na web-mjestu za karijere OTIS će zadržati najviše tri godine od datuma posljednje aktivnosti, osim ako drukčije ne zahtijeva zakon ili propis, sudski ili administrativni postupak, postupak arbitraže ili zahtjev revizije. Ako želite da se vaši osobni podaci ažuriraju, isprave ili izbrišu s web-mjesta za karijere, pošaljite poruku epošte na adresu privacy@otis.com. Osim ako mjerodavni zakon ili propis, sudski ili administrativni postupak ili postupak arbitraže ili zahtjev revizije ne sprječavaju brisanje, OTIS će vaše osobne podatke izbrisati u razumnom vremenskom roku i sačuvati samo zapisnik s imenom, datumom zahtjeva za brisanje, poslom ili poslovima za koje ste se prijavili te zemljom u kojoj ste se prijavili. OTIS zadržava te podatke kao dokaz da je ispunio vaš zahtjev.

Za sve druge kandidate: na podatke na drugim mrežnim sustavima za prijavu za posao (osim web-mjesta za karijere) ili osobnim putem (npr. putem e-pošte) primjenjuju se lokalna pravila o zadržavanju podataka. Za dodatne informacije o zadržavanju u određenim situacijama ili ako želite poslati zahtjev za brisanje, pošaljite poruku e-pošte ili nazovite lokalni kontakt za zapošljavanje.

OTIS može anonimne podatke o kandidatima koji su zatražili brisanje zadržati i izvan razdoblja zadržavanja u statističke svrhe radi boljeg uvida i poboljšanja svojih postupaka zapošljavanja.

Kakve mogućnosti izbora imate u vezi s načinom na koji OTIS upotrebljava vaše osobne podatke?

Imate mogućnost odabrati želite li tvrtki OTIS dati svoje osobne podatke ili ne, a ako odlučite da to ne želite, OTIS vas neće moći uzeti u obzir za radno mjesto. OTIS traži samo podatke potrebne da bi vas se ocijenilo za radno mjesto za koje ste se možda prijavili, da bi se izvršila provjera autentičnosti pri vašoj prijavi na naše mrežne sustave za prijavu za posao te u skladu s mjerodavnim zakonom.

OTIS može zatražiti da razmotri vašu prijavu za posao za neko drugo radno mjesto umjesto onog za koje ste se prijavili. Prije nego što OTIS razmotri vaše osobne podatke za neko drugo radno mjesto, zatražit će vaš pristanak, bilo tako što će od vas zatražiti da se prijavite za to radno mjesto ili tako što će vas kontaktirati i zatražiti pristanak. U SAD-u se općenito traži da se prijavite za neko radno mjesto da bismo vas za taj posao mogli uzeti u obzir.

Na koji način OTIS upotrebljava kolačiće i druge tehnologije praćenja?

Kolačići su male tekstne datoteke koje se šalju na računala korisnika i tamo pohranjuju, a web-mjestima omogućuju prepoznavanje korisnika koji se tamo vraćaju, korisnicima omogućuju pristup web-mjestima te web-mjestima omogućuju kompiliranje objedinjenih podataka radi poboljšanja sadržaja. Kolačići ne oštećuju računala ni datoteke korisnika. Web-pratilice prozirne su grafičke slike, često veličine samo jednog piksela, a webmjestima omogućuju praćenje aktivnosti.

Na web-mjestu za karijere te drugim mjestima za objavu poslova tvrtke OTIS upotrebljavaju se kolačići i web-pratilice radi prikupljanja objedinjenih i anonimnih podataka o korištenju da bi se mogla poboljšati funkcionalnost web-mjesta. OTIS može upotrebljavati kolačiće radi poboljšanja vašeg korisničkog iskustva. Primjerice, webmjesto vam može dopustiti odabir željenog jezika i/ili zemljopisne lokacije koja će se pohraniti za buduće posjete.

Ta web-mjesta za objavu poslova upotrebljavaju i kolačiće davatelja usluga tvrtke OTIS. Ti kolačići sadrže ID sesije za upravljanje vašom aktivnošću tijekom nje. Naši davatelji usluga upotrebljavaju kolačiće i da bi utvrdili jeste li na to web-mjesto došli s nekog vanjskog radi praćenja učinkovitosti objava na vanjskim web-mjestima.

Ako ne želite kolačiće s tog ili bilo kojeg drugog web-mjesta tvrtke OTIS, prilagodite postavke u svom pregledniku tako da odbija ili onemogućuje upotrebu kolačića. OTIS ne odgovara za postavke vašeg preglednika.

Što je potrebno znati o vezama trećih strana koje se mogu prikazati na ovom webmjestu?

U nekim slučajevima OTIS može navesti veze na web-mjesta koja nisu pod kontrolom tvrtke OTIS. No tvrtka OTIS ne kontrolira takva web-mjesta trećih strana te ne odgovara za sadržaj ili postupke zaštite privatnosti koje druga web-mjesta upotrebljavaju. Ako se prijavite za posao u tvrtki OTIS putem web-mjesta treće strane, primjenjuju se i odredbe obavijesti o zaštiti privatnosti tog web-mjesta.

Koje dodatne informacije moraju znati određeni korisnici?

Korisnici iz Kalifornije: prema kalifornijskom Zakonu o zaštiti potrošača (CCPA) stanovnici Kalifornije imaju dodatna prava, uključujući i prava navedena u kalifornijskom Građanskom zakoniku pod brojevima 1798.110, 1798.115, i 1798.125, kao što su pravo na otkrivanje i pravo na nediskriminaciju zbog ostvarivanja takvih prava. Zahtjeve za informacijama o tome kako Otis upravlja osobnim podacima možete nam predati putem telefona 833-833-3001 ili putem epošte na adresu privacy@otis.com.

Otis neće prodati vaše osobne podatke.

Stanovnici Kalifornije u skladu s kalifornijskim zakonom "Shine the light" jedanput godišnje mogu zatražiti i dobiti podatke o tome kako je tvrtka Otis prethodne kalendarske godine s drugim tvrtkama dijelila njihove osobne podatke za svoje vlastite aktivnosti izravnog marketinga. Napominjemo da Otis s drugim tvrtkama ne dijeli vaše osobne podatke za svoje vlastite aktivnosti izravnog marketinga.

Stanovnici Kalifornije jedanput godišnje mogu zatražiti i dobiti podatke koje je tvrtka OTIS prethodne kalendarske godine dijelila s drugim tvrtkama za svoje vlastite aktivnosti izravnog marketinga (kao što je definirano kalifornijskim zakonom „Shine the light”). Budući da tvrtka OTIS za svoje aktivnosti izravnog marketinga ne dijeli osobne podatke kandidata s trećim stranama, taj se zakon ne primjenjuje na osobne podatke koji se prikupljaju od kandidata.

Korisnici iz EU-a i drugih zemalja sa zakonima o zaštiti privatnosti podataka :imate pravo uložiti pritužbu državnom ili saveznom tijelu za zaštitu podataka odnosno nadležnom tijelu. Imate pravo i na sljedeće: (i) zatražiti pristup svojim podacima i ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, (ii) tražiti zabranu ili (iii) usprotiviti se obradi određenih osobnih podataka te zatražiti prijenos podataka u određenim okolnostima. Tvrtki OTIS možete se obratiti u vezi sa zahtjevom za pristup podacima, njihovim ispravljanjem, brisanjem, protivljenjem obradi podataka ili traženjem zabrane ili prijenosa podataka putem načina za kontakt navedenih na kraju ove Obavijesti.

Korisnici iz SAD-a: OTIS prikuplja osobne identifikacijske brojeve kad je to zakonski obvezno, kao što je u svrhu obračuna poreza i plaća za svoje zaposlenike. Pri prikupljanju ili upotrebi osobnih identifikacijskih brojeva OTIS će poduzeti potrebne mjere tako što će zaštititi povjerljivost, ograničiti pristup podacima samo osobama kojima su oni nužni te primijeniti odgovarajuće tehničke zaštitne mjere i planove zadržavanja.

Kako svoje osobne podatke možete ispraviti ili izmijeniti?

Da biste izmijenili svoje podatke u jednom od mrežnih sustava za prijavu za posao tvrtke OTIS, možete se prijaviti na svoj profil i po potrebi ih ispraviti ili izbrisati. Ako ste se prijavili za posao na drugi način (npr. putem e-pošte), obratite se lokalnom kontaktu za zapošljavanje. Da biste prijavili probleme s web-mjestom za karijere ili postavili pitanja ili izrazili nedoumice, pošaljite poruku e-pošte na adresu careers@Otis.com.

Kako se možete obratiti tvrtki OTIS?

Ako imate komentara ili pitanja ili ako postoji nešto drugo što možemo učiniti kako bismo poboljšali web-mjesta ili sustave za prijavu za poslove tvrtke OTIS, pošaljite poruku e-pošte na adresu careers@Otis.com. Ako imate pitanja o postupcima tvrtke OTIS u vezi sa zaštitom privatnosti, pošaljite poruku e-pošte na adresu privacy@otis.com ili nazovite broj 833-833-3001 .

Zadnji put ažurirano: u siječnju 2020