Otis employee discussing with customer

Information For Suppliers

Dobro došli, Otisovi dobavljači!

Predani smo isporuci proizvoda i pružanju usluga svjetske klase, koji oduševljavaju naše korisnike.
Kvaliteta naših proizvoda i usluga ovisi o kvaliteti našeg nabavnog lanca. Za osiguranje te kvalitete, surađujemo s našim dobavljačima na poboljšanju kvalitete i cijena za naše korisnike.

Kodeks ponašanja dobavljača

Otis Elevator Company predano provodi strogi Etički kodeks i etičko ponašanje u svim aspektima našeg poslovanja. Našem Etičkom kodeksu, kao i njegovoj dopuni pod naslovom "Poslovni darovi od dobavljača" može se pristupiti niže navedenim poveznicama. Naša politika poslovnih darova temelji se na održavanju nepristranosti i međusobnog poštivanja. Želimo izbjeći i privid da se Otisove poslovne odluke temelje na bilo kojoj drugoj osnovi osim prema vrijednostima našeg poslovnog odnosa. Pored toga, donje poveznice sadrže informacije o tome kako možete prijaviti eventualna pitanja ili moguće kršenje našeg etičkog kodeksa.

Prijavljivanje prijestupa

Ako saznate za prijestup vezan uz Otisovo poslovanje koji počini bilo koji Otisov zaposlenik, bilo koji vaš zaposlenik, ili bilo koji zaposlenik vaših poslovnih partnera, od vas očekujemo da ga bez odlaganja prijavite Otis-u. Možete kontaktirati Otis-ov Ured za sukladnost na globalnoj razini (Global Ethics & Compliance Office) na ethics@otis.com, ili ako želite kontaktirati Otis anonimno, možete koristiti naš reporting channels.

Kardinal za sigurnost

Tvrtka Otis Lift predano je postići radno mjesto bez štete za svaku osobu koja pruža usluge u naše ime, uključujući zaposlenike, podizvođače i treće strane.

Pravila Otisa Cardinala su skup načela za spašavanje života koja podupiru Otisove obveze. Oni su među najvažnijim pravilima u Otisu i, ako su prekršena, mogu dovesti pojedince, a možda i one oko njih, u opasnost od fatalnih ili teških ozljeda.

Kao uvjet rada s Otisom, svi podizvođači i treće strane moraju u potpunosti razumjeti, komunicirati, pridržavati se i strogo provoditi pravila Otisa Cardinala.

Dodatnim opisom pravila o Otis Cardinalu možete pristupiti putem veze u nastavku.

Djelovanje dobavljača

Djelovanje dobavljača je ključan element u razvoju integriranog lanca nabave svjetske klase. Otisovi dobavljači moraju ispuniti očekivanja. OTIS-ov program Zlatni dobavljač pomaže dobavljačima unaprijediti njihov rad, a time i naše sveukupno poslovanje.