blue background with lines

Globalna pravila tvrtke Otis o zaštiti privatnosti

 

Odaberite zemlju i jezik

 

Otis Worldwide Corporation i njegove podružnice i povezane tvrtke (zajednički, „Otis”) poštuju vašu privatnost. Upotrebljavamo tehničke, administrativne i fizičke sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka koji su nam povjereni.

Podatke prikupljamo putem naših ugovornih odnosa, dopisivanja, vaših interakcija s našim web-mjestima i putem društvenih mreža, putem naših aplikacija i u interakcijama s krajnjim korisnicima naših proizvoda, a sve regulirano ovom Globalnom obavijesti tvrtke Otis dizala o zaštiti privatnosti („Obavijest tvrtke Otis o zaštiti privatnosti”), ako nije drugačije navedeno ili dogovoreno.

Osobne podatke naših zaposlenika i onih koji traže zaposlenje reguliraju Obavijest o zaštiti privatnosti zaposlenika tvrtke Otis i Obavijest o zaštiti privatnosti podnositelja zahtjeva za zaposlenje u tvrtki Otis.

Ova Globalna obavijest tvrtke Otis o zaštiti privatnosti („Obavijest tvrtke Otis o zaštiti privatnosti”) opisuje naše postupke koji se odnose na općenito prikupljanje i obradu osobnih podataka. Otis udovoljava mjerodavnim zakonskim zahtjevima i suzdržava se od prikupljanja ili uporabe osobnih podataka na mjestima ili na način koji lokalni zakon ne dopušta. Davanjem osobnih i drugih podataka prihvaćate odredbe i uvjete ove Obavijesti o zaštiti privatnosti.

Koje osobne podatke Otis može prikupljati?

U nastavku su navedene vrste podataka koje prikuplja tvrtka Otis. Budući da se ova Obavijest tvrtke Otis o zaštiti privatnosti odnosi na veliki broj situacija, ovdje mogu postojati dijelovi podataka koji se ne odnose na vašu specifičnu situaciju. Ako imate neko pitanje, obratite nam se na način opisan u odjeljku „Kako kontaktirati tvrtku Otis?” (nalazi se pri kraju dokumenta) u nastavku.

 • Ime, uključujući osobno ime, prezime, srednje ime te bilo kakav nastavak (primjerice stariji ili mlađi) i izraz poštovanja (primjerice Gđa. ili G.)
 • Osnovni identifikacijski podaci, poput datuma rođenja, spola i/ili odnosa s tvrtkom Otis (npr. zaposlenik, srodnik zaposlenika, korisnik pogodnosti, klijent, krajnji korisnik, dobavljač)
 • Država rođenja, državljanstvo (bivša i sadašnja) i status stalnog prebivališta, ako se to zahtijeva mjerodavnim zakonom ili je njime to dopušteno
 • Jezične i komunikacijske sklonosti
 • Podaci za kontakt na poslu uključujući telefonski broj, adresu e-pošte, poštansku adresu i mjesto rada
 • Kućnu adresu, osobnu adresu e-pošte i kućne telefonske brojeve, uključujući osobni broj mobitela
 • Podaci za kontakt u slučaju nužde (koji mogu obuhvaćati osobne podatke treće strane koje nam dajete)
 • Lokacija uređaja, uključujući podatke o zemljopisnoj lokaciji i druge podatke o provjeri autentičnosti s vašeg osobnog računalnog uređaja ili telefona za određene vrste zaposlenika, dobavljača u skladu s ugovorom te klijente i krajnje korisnike koji se prijave
 • Podaci o računalima, mreži i komunikacijama tvrtke Otis te zapisnici o uporabi telefona, računala, elektroničkih komunikacija koji pripadaju tvrtki (kao što su e-pošta i elektronički kalendari),
 • Podaci o tome kako ste vi ili vaša tvrtka povezani s proizvodima i uslugama tvrtke Otis, uključujući vaše osobne preferencije
 • Pojedinosti o zaposlenju, uključujući naziv posla, odjel, poslovnu funkciju, središte rashoda te imena nadzornika i pomoćnika
 • Pojedinosti o poslodavcu uključujući naziv(e) tvrtke(i), mjesto(a) gdje se tvrtka nalazi, adresu(e) tvrtke i nadležno pravosuđe osnivanja
 • Radno iskustvo, obrazovanje i povijest zaposlenja, kategorije vještina, uključujući poznavanje jezika, dozvole, certifikate, ovlaštenja za obavljanje određenog posla, članstva i sudjelovanja u strukovnim udrugama ili sindikatu te članstvo u profesionalnim organizacijama
 • Podaci o obuci, usavršavanju i ocjeni rada
 • Radni zadaci i proizvodi rada koji se mogu povezati s vama, kao što su, ali ne ograničavajući se na dokumente i datoteke u kojima ste identificirani kao autor i zadatke koji su dodijeljeni vama ili vašoj tvrtki
 • Podaci o vojnoj službi kako je to predviđeno mjerodavnim zakonom ili ako su nam dragovoljno dostavljeni
 • Podaci o okolišu, zdravlju i sigurnosti, uključujući podatke koji se odnose na ozljede
 • Ugovori, programi i aktivnosti u kojima sudjelujete
 • Podaci o plaćanju i fakturama, uključujući državne identifikacijske brojeve i brojeve bankovnih računa
 • Podaci prikupljeni dragovoljnim anketama ili promidžbom te uporabom proizvoda ili usluga
 • Evidencija o nekom incidentu koji se dogodio u prostorijama tvrtke Otis, u vozilu tvrtke Otis ili u vezi s njim te na lokaciji klijenta ako dizalo održava ili ga je proizvela tvrtka Otis
 • Podaci o putovanjima i troškovima povezanima s radnim zadacima, uključujući podatke o vizama, pojedinosti o izdacima za sve troškove koje Otis treba platiti i podaci prikupljeni iz revizija koje se provode kako bi se osiguralo poštivanje pravila putovanja ili uvjeta ugovora s dobavljačem
 • Podaci prikupljeni kao dio zadatka ili pristupa određenom klijentu ili objektima tvrtke Otis, kao što su podaci o vremenu i posjećenosti, podaci o značkama, fotografije, zvučni zapis, videozapis, biometrijski podaci (npr. otisak prsta, skeniranje šarenice ili prepoznavanje glasa) ili podaci o geografskoj lokaciji koji su upotrijebljeni za određenu ulogu ili zadatak, pa će takva zbirka biti poznata, transparentna i u skladu s mjerodavnim zakonom
 • Potrebne provjere, kao što su medicinski pregled, provjera lijekova (ako je dopuštena) i podaci o provjeri osnovnih podataka kako je propisano ili dopušteno mjerodavnim zakonom
 • Podaci koji mogu biti potrebni za propise o usklađenosti za međunarodnu trgovinu kako bi vam se omogućio pristup određenim tehnologijama, proizvodima te ako je možda potrebno za određeni zadatak ili posjetu kako se zahtijeva mjerodavnim zakonom
 • Identifikacijski brojevi koje je izdala državna uprava (u cijelosti ili djelomično), poput poreznog identifikacijskog broja, identifikacijskog broja koji je dodijelila tvrtka Otis, broja socijalne zaštite/osiguranja te brojevi dokumenta je izdao neki državni organ poput broja vozačke dozvole, vize, putovnice ili brojevi drugih dokumenata
 • Kvalifikacije za posao dobavljača, uključujući potvrdu sukoba interesa koja može uključivati reference trećih strana
 • Podaci o posjetiteljima uključujući vrijeme, datum i mjesto posjeta, podaci o vozilu u svrhe parkiranja i podaci nužni za održavanje zapisnika o posjetiteljima i provođenje provjere strane koja je odbijena
 • Popis poklona koji su vam možda dostavljeni ili su primljeni od vas (nominalno ili na neki drugi način)
 • Podaci o lokaciji za određena web-mjesta koja pružaju usluge temeljene na lokaciji, kao što su karte, pristup pisačima na temelju lokacije ili dostupnost konferencijskih sala u blizini, pa će takva zbirka biti poznata i transparentna
 • Podaci koji se odnose na vaše sudjelovanje na konferenciji ili sastanku, uključujući bez ograničenja, podatke o rezervaciji hotela, podatke o letu, uključujući zračnu luku, broj leta i vrijeme dolaska i odlaska, prehrambene preferencije ili ograničenja te suputnike
 • Podaci koji se dostavljaju radi olakšavanja usluge ili traženja pomoći, primjerice u slučaju zaglavljivanja u dizalu, ili pozivanja nekog ureda tvrtke Otis ili našeg pozivnog centra OtisLine™
 • Podaci potrebni za obradu zahtjeva ili pružanje traženih pogodnosti ili usluga, koji mogu sadržavati zdravstvene podatke, državne identifikacijske brojeve, podatke o lokaciji ili ostale podatke koji su tvrtki Otis nužni za pravilnu obradu zahtjeva
 • Svi podaci koje osoba odabere uključiti u dokument koji je dio pravnog postupka koji obuhvaća tvrtku Otis.

Na koji način OTIS može upotrebljavati osobne podatke koje prikuplja?

Otis će vaše osobne podatke upotrebljavati samo za zakonite poslovne interese te ispunjavanje zakonskih obveza ili naših ugovornih obveza kako je opisano u ovoj Globalnoj obavijesti tvrtke Otis o zaštiti privatnosti. Budući da se ova Obavijest tvrtke Otis o zaštiti privatnosti odnosi na veliki broj situacija, ovdje mogu biti navedene uporabe koji se ne odnose na vašu specifičnu situaciju. Ako imate neko pitanje, obratite nam se na način opisan u odjeljku „Kako kontaktirati tvrtku Otis?” u nastavku. Otis može upotrijebiti vaše podatke za:

 • Vođenje redovitog poslovanja, uključujući upravljanje ugovornim obvezama, obvezama prema regulatorima i tijelima vlasti, upravljanje dobavljačima, sudjelovanje klijenta i razvoj novih proizvoda i usluga
 • Pružanje podataka, stavke ili usluge koje ste zatražili može uključivati uporabu geografskih podataka o lokaciji za određene aplikacije za olakšavanje usluga kao što je odobravanje pristupa zgradi ili dizalu te omogućivanje integriranih značajki naših usluga dizala
 • Pružanje prilagođenih usluga i sadržaja relevantnih za vaše specifične potrebe i interese
 • Upravljanje našim lokalnim i centraliziranim operativnim bazama podataka uključujući, bez ograničenja, naše alate za planiranje resursa u poduzeću (ERP), našu bazu podataka o klijentima i bazu podataka našeg pozivnog centra OtisLine™
 • Procijenite učinkovitost naših marketinških kampanja i kampanja na društvenim mrežama, upotrebljivost naših proizvoda i usluga (uključujući naše aplikacije) praćenjem učinkovitosti, procjenom angažmana i provođenjem poslovne analitike
 • Razvijanje novih ponuda, poboljšanje kvalitete naših proizvoda, poboljšanje prilagođenog korisničkog iskustva i bolju pripremu budućih proizvoda i sadržaja temeljenih na zajedničkim interesima naših korisnika
 • Upravljanje fakturama i plaćanjima ulaznih i izlaznih faktura
 • Odgovor na situacije koje uključuju opasnost po zdravlje ili sigurnost, uključujući i hitne slučajeve i pokretanje sigurnosnih inicijativa
 • Omogućivanje zdravstvenih i sigurnosnih programa i usluga, uključujući provjeru lijekova (to može uključivati zdravstvenu provjeru na licu mjesta, godišnje zdravstvene potvrde kako je to u nekim pravnim sustavima propisano zakonom i provjeru lijekova ako je to dopušteno i smatra se odgovarajućim ili nužnim)
 • Upravljanje fizičkim osiguranjem, uključujući izdavanje sredstava nadzora pristupa i spremnost na nezgode velikih razmjera
 • Upravljanje, održavanje i osiguranje sustava informacijske tehnologije, poput računalnih mreža, e-pošte, pristupa internetu i pristup sustavima povezanim s našim proizvodima koji uključuju takve aktivnosti
  • Provjeravanje vašeg identiteta za pristup kontrolama i sigurnosti računala i ostalih sustava
  • Pristup internetu, intranetu, e-pošti, društvenim mrežama i ostalim elektroničkim sustavima
  • Skeniranje i analitika virusa, upada i internih prijetnji
  • Stvaranje i analiza zapisa za potrebe sigurnosti i službe pomoći
  • Pružanje podrške službe pomoći i radnje na održavanju sustava
  • Sigurnosno kopiranje i oporavka podataka te pružanje usluga oporavka od nezgoda velikih razmjera
 • Provođenje izvješćivanja i statističke analize, uključujući podatke o broju zaposlenika u cijelom svijetu, demografiji i povezanim rashodima
 • Nadgledanje praćenja lokacije, trajanja i ostalih telekomunikacijsko-informacijskih podataka o određenim sredstvima i aplikacijama za upravljanje pruženim uslugama, sigurnošću, zaštitom, učinkovitošću i vašom udobnošću
 • Osiguravanje i potvrda usklađenosti s uvozom, izvozom i ostalim kontrolama međunarodne trgovine, uključujući upravljanje registracijama i ovlaštenjima, pristup kontroliranim tehnologijama i/ili robi te provjere država i stranaka pod sankcijama ili ograničenjima.
 • Odgovori na etička pitanja, nedoumice i pritužbe
 • Obavljanje revizije i preispitivanja usklađenosti i internih istraga (uključujući one proizašle iz navoda koji su nam upućeni) kako bismo osigurali i potvrdili usklađenost s mjerodavnim pravilima, propisima i zakonima, etikom i usklađenosti trgovine te o rezultatima i otkrićima izvijestili rukovodstvo, upravu i prema potrebi regulatore, ako se to prikladno i potrebno
 • Procjena i izvješćivanje o sukobima interesa (uključujući praćenje poslovnih darova)
 • Rješavanje pitanja zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, uključujući zahtjeve povodom ozljeda i šteta te provedbu kontrola i korektivnih radnji
 • Tužbene zahtjeve i zahtjeve obrane u parnici te arbitražne zahtjeve koji bi mogli obuhvaćati parnične, arbitražne, upravne ili regulatorne postupke, uključujući aktivnosti prije spora kao što su mirenje, otkrivanje i prikupljanje dokaza
 • Osiguravanje i zaštita prava intelektualnog vlasništva uključujući, ali ne ograničavajući se na prijave patenata
 • Prognoza i plan našeg poslovanja
 • Planiranje, ocjenjivanje ili provođenje spajanja, preuzimanja, prodaje podružnica (uključujući temeljitu procjenu i integracijske aktivnosti)
 • Potpora prodaji ili prijenosu čitavog ili dijela našeg poslovanja ili imovine (uključujući u stečajnom postupku)
 • Olakšavanje upravljanja ulagačima i aktivnostima usluga ulagača
 • Sudjelovanje u dokumentima u trgovinskim udrugama i stručnim organizacijama
 • Upravljanje marketinškim i prodajnim kampanjama te anketama klijenata
 • Upravljanje zajedničkim ulaganjima, kanalima distribucije i odnosima s prodajnim predstavnikom
 • Kao što je i inače razumno predviđeno ili je izričito odobreno mjerodavnim zakonom ili uredbom

Otis može prenijeti vaše podatke trećim stranama kako bi sebi pomogao u obavljanju poslova na ovdje opisan način. Ali Otis neće prodati vaše podatke.

Upotrebljava li OTIS vaše osobne podatke kako bi vas mogao kontaktirati?

Da. Osim što će vas kontaktirati na naprijed opisani način, Otis također može upotrebljavati podatke koje prikuplja kako bi s vama komunicirao u vezi s novim i izmijenjenim proizvodima i uslugama koje nudi ili drugim posebnim ponudama ili nadmetanjima. Otis može upotrebljavati te podatke kako bi vas obavijestio o svakoj nedoumici glede sigurnosti. Otis će svakako osigurati da svaka marketinška komunikacija omogući jednostavan način za odustajanje ili otkazivanje pretplate.

Dijeli li Otis vaše osobne podatke s trećim stranama?

Vaše osobne podatke Otis neće prodati. Vaše osobne podatke Otis može dijeliti izvan tvrtki grupe Otis za potrebe:

 • Davatelja usluga koje je Otis zadržao da izvrše usluge u naše ime ili u ime naših klijenata u zgradama u skladu s ugovorom koji ograničava daljnju razmjenu vaših podataka, osim za obavljanje usluga koje smo mi ugovorili ili ako je potrebno da udovolje zakonskim uvjetima, na primjer, davatelji usluga oblaka, davatelji sustava i softvera ili poslovni savjetnici.
 • Ispunjavanja zakonskih obveza kao što je odgovor na zakoniti zahtjev tijela za provođenje zakona ili drugih državnih regulatornih tijela;
 • Istraživanja navodne ili stvarne neetične ili protuzakonite radnje;
 • Sprječavanja štete ili financijskog gubitka ili
 • Potpore prodaji ili prijenosu čitavog ili dijela našeg poslovanja ili imovine (uključujući u stečajnom postupku). Osiguranja prava pristupa tvrtki Otis ili objektima klijenta osoblju naših dobavljača i podizvođača;

Osobama koje su u interakciji s tvrtkom Otis na stranicama društvenih mreža Otis može otkriti osobne podatke kontaktima povezanim s njihovim i Otis-ovim računima na društvenim mrežama, drugim korisnicima web-mjesta i vašem davatelju računa na društvenim mrežama u vezi s vašom aktivnošću dijeljenja na društvenim mrežama , ako se odnosi na Otis, uključujući i sve oklade ili nadmetanja koja biste mogli unijeti na naše web-mjesto. Ako podatke odlučite objavljivati pri čavrljanju, na oglasnim pločama, profilnim stranicama, blogovima i drugim uslugama na kojima možete objavljivati podatke i materijale (uključujući, bez ograničenja, naše stranice društvenih mreža), takve komunikacije bi svakako bile podložne obavijesti o zaštiti privatnosti na platformama društvenih mreža na kojima je objavljen vaš sadržaj. Otis ne odgovara za te platforme.

Prenosi li Otis vaše osobne podatke u druge države?

Budući da je Otis globalna tvrtka s lokacijama u velikom broju država, vaše podatke možemo prenijeti iz jednog pravnog subjekta u drugi ili iz jedne države u drugu kako bismo ostvarili prethodno navedene svrhe. Vaše osobne podatke prenosit ćemo u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima.Otis se oslanja na dostupne pravne mehanizme za omogućivanje zakonitog prijenosa osobnih podataka preko državnih granica.

Na koji način Otis upotrebljava kolačiće i druge tehnologije praćenja?

Na svojim web-mjestima i u svojim aplikacijama Otis može upotrebljavati kolačiće. Kolačići su male tekstne datoteke koje se šalju na računala korisnika i tamo pohranjuju, a web-mjestima omogućuju prepoznavanje korisnika koji se tamo vraćaju, korisnicima olakšavaju pristup webmjestima te web-mjestima omogućuju kompiliranje objedinjenih podataka u svrhe poboljšanja sadržaja. Kolačići ne oštećuju računala ni datoteke korisnika. Ako ne želite kolačiće s tog ili nekog drugog web-mjesta ili aplikacije tvrtke Otis, prilagodite postavke u programu ili sustavu preglednika svojeg elektroničkog uređaja tako da odbija ili onemogućuje uporabu kolačića. Imajte na umu da na taj način možete oslabiti ili u potpunosti onemogućiti mogućnost uporabe pune funkcionalnosti web-mjesta tvrtke Otis , računala i mobilnih aplikacija i platformi društvenih mreža.

Kada se nalazite na nekom web-mjestu tvrtke Otis, trebali biste znati kako Otis prati obrasce prometa prema nazivu domene korisnika, vrsti preglednika, datumu i vremenu pristupa te pregledanim stranicama. Ti se podaci prikupljaju radi mjerenja broja posjetitelja na našim webmjestima i određivanja područja web-mjesta koja posjetitelji smatraju korisnima. Otis te podatke upotrebljava radi poboljšanja iskustva posjetitelja i bolje pripreme budućeg sadržaja. Od posjetitelja našeg web-mjesta može se zatražiti da dostavi osobne podatke. U tom će slučaju prikupljanje osobnih podataka biti transparentno. Pružit će vam se mogućnost da ne dijelite takve osobne podatke, ali imajte na umu kako vaša odluka da ne date određene podatke može umanjiti funkcionalnost ili čak ograničiti vašu mogućnost potpunog sudjelovanja u ponudama web-mjesta. Vaš davatelj mobilnih usluga također može nametnuti vlastitu politiku privatnosti za uporabu njihova uređaja. Otis nije odgovoran i ne kontrolira način na koji drugi mogu prikupljati i obrađivati vaše osobne podatke.

Što je potrebno znati o vezama trećih strana koje se mogu prikazati na ovom web-mjestu?

U nekim slučajevima Otis može osigurati veze do web-mjesta koja nisu pod nadzorom tvrtke Otis i koja će uz razumne napore prepoznati kao takve. Otis ne nadzire takva web-mjesta trećih strana te stoga ne odgovara za sadržaj ili postupke zaštite privatnosti koje ta web-mjesta upotrebljavaju.

Koliko dugo Otis zadržava osobne podatke?

Otis će zadržati osobne podatke sve dok je to potrebno radi ispunjavanja ugovornih i zakonskih obveza. Ako osobni podaci ne podliježu ugovornim ili zakonskim obvezama, Otis će podatke čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za izvornu svrhu za koju su prikupljeni. Svi osobni podaci prikupljeni na mreži u vezi s korisnikom koji nije pristupio web-mjestu, aplikaciji ili mrežnoj stranici tvrtke Otis bit će izbrisani iz naših datoteka u razumnom roku, osim ako to zabranjuje mjerodavni zakon ili je potrebno za ispunjavanje naših ugovornih obveza.

Kakve mogućnosti izbora imate glede svojih osobnih podataka?

Tamo gdje je to moguće, Otis će vam pružiti mogućnost da odlučite hoćete li dati svoje osobne podatke. Mogu postojati okolnosti u kojima vam neće biti ponuđen odabir, poput sigurnosne IT zaštite u svrhe provjere virusa i zlonamjernog softvera za pojedince koji imaju pristup mrežama tvrtke Otis. Neki pravni sustavi pojedincima daju prava, uključujući pravo na zahtjev za pristupom, ispravljanjem i ažuriranjem njihovih osobnih podataka. Otis će odmah odgovoriti na takve zahtjeve i udovoljit će svim zakonskim zahtjevima koji se tiču vaših osobnih podataka. Otis će uložiti razumne napore za pravovremeno ažuriranje podataka i, ako zakon to nalaže, uklonit će vaše osobne podatke iz datoteka tvrtke Otis. Kako bi zaštitio privatnost i sigurnost korisnika, Otis će poduzeti korake za provjeru identiteta korisnika prije nego što unese zatražene promjene. Kako biste pristupili, promijenili ili izbrisali svoje osobne podatke, postavljali pitanja ili izrazili zabrinutost, pošaljite e-poštu tvrtki Otis na e-adresu privacy@otis.com. Neka od naših web-mjesta, aplikacija i računa na društvenim mrežama omogućuju vam da ispravke izvršite izravno na web-mjestu bez potrebe da dodatno kontaktirate tvrtku Otis.

U određenim državama, poput onih u Europskoj uniji, imate pravo uložiti pritužbu državnom ili saveznom tijelu za zaštitu podataka odnosno nadležnom tijelu.

Imajte na umu da, iako ćemo vam pomoći u zaštiti vaših osobnih podataka, na vama je da od drugih zaštitite svoje lozinke i druge pristupne vjerodajnice.

 

INFORMACIJE ZA POSEBNE SKUPINE LJUDI

 

Za osobe u državi Connecticut i ostatku Sjedinjenih Država

Otis ne prikuplja brojeve socijalnog osiguranja putem svojih web-mjesta ili aplikacija. Međutim, Otis prikuplja osobne identifikacijske brojeve kad je to zakonska obveza, kao što je to u porezne svrhe. Pri prikupljanju ili uporabi osobnih identifikacijskih brojeva Otis će poduzeti potrebne mjere tako što će zaštititi povjerljivost, ograničiti prikupljanje, osigurati pristup podacima samo osobama kojima su ti podaci nužni te uvesti odgovarajuće tehničke zaštitne mjere i osigurati pravilno odlaganje.

Za stanovnike Kalifornije

Prema Kalifornijskom zakonu o privatnosti potrošača (CCPA), stanovnici Kalifornije imaju određena prava u vezi s njihovim osobnim podacima kako su nabrojani u Kalifornijskom zakoniku u odjeljcima 1798.110. 1798.115 i 1798.125, koji uključuju pravo da:

 • zatražite pojedinosti o osobnim podacima koje Otis posjeduje o vama, uključujući kategoriju podatka, svrhu za koju ga koristimo, s kime ga dijelimo i specifične podatke, ako postoje, koje imamo o vama kao pojedincu;
 • zatražiti brisanje vaših podataka; i
 • naložite tvrtki Otis da ne prodaje vaše podatke, (NAPOMENA: Otis ne prodaje osobne podatke).

Napomena: Prava u ovom odjeljku Obavijesti tvrtke Otis o zaštiti privatnosti ne odnose se na stanovnike Kalifornije koji se prijavljuju ili koji komuniciraju s tvrtkom Otis kao zaposlenici ili one za čije potrebe Otis posjeduje vaše podatke zbog vašeg odnosa s našim zaposlenicima (poput članova obitelji koji primaju zdravstvene pogodnosti ili hitne kontakte), izvođačima radova, podnositeljima zahtjeva za posao ili one čije podatke imamo zbog odnosa s našim podnositeljima zahtjeva za zaposlenje (kao što su reference) i one čije podatke imamo kao rezultat poslovnih odnosa između poduzeća (poput osoblja poslovnog klijenta ili dobavljača).

Ako imate pitanja ili nedoumice ili želite iskoristiti svoja prava navedena u odredbama, obratite se tvrtki Otis ili pozivom na telefonski broj 833-833-3001 ili nam pošaljite e-poštu na e-adresu privacy@otis.com.

Navedite svoje ime, način na koji vas tvrtka Otis može kontaktirati (kao što je adresa e-pošte), vaš odnos s tvrtkom Otis (klijent, dobavljač, član javnog prijevoza) i konkretne radnje koje biste željeli da poduzmemo. Pokušat ćemo potvrditi vaš identitet i utvrditi što ako imamo neke od vaših osobnih podataka. Na vaš upit odgovorit ćemo u roku od 30 dana. U nekim slučajevima možda nećemo udovoljiti vašem zahtjevu, ali u tom ćemo vam slučaju dati obrazloženje.

Otis neće prodavati vaše osobne podatke, ali ih može podijeliti s trećim stranama, kao što je prethodno opisano u odjeljku ovih Pravila tvrtke Otis o zaštiti privatnosti. Dijeli li Otis vaše podatke s trećim stranama? Kad podatke dijelimo s trećim stranama, to se obavlja u skladu s uvjetima koji ograničavaju mogućnosti naših dobavljača glede uporabe vaših osobnih podataka.

Osim toga, Kalifornijski propis „Shine the Light Law” stanovnicima Kalifornije daje pravo da jedanput godišnje mogu zatražiti podatke o tome kako tvrtka Otis dijeli osobne podatke s drugim tvrtkama za njihove aktivnosti izravnog marketinga. Međutim, napominjemo da Otis s drugim tvrtkama ne dijeli vaše osobne podatke za njihove aktivnosti izravnog marketinga.

Za osobe u državama koje imaju zakone o zaštiti privatnosti (uključujući EU)

Imate pravo podnijeti pritužbu državnom ili saveznom tijelu za zaštitu podataka koje je poznato i pod nazivom nadzorno tijelo. Imate pravo i na sljedeće: (a) povući pristanak, (b) zatražiti pristup svojim podacima i ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka, (c) tražiti zabranu ili se usprotiviti obradi određenih osobnih podataka te (d) pod određenim okolnostima zatražiti prijenos podataka. Otis neće upotrebljavati vaše podatke pri automatskom odlučivanju ili u svrhe koje vam nisu objelodanjene. Za kontaktiranje tvrtke Otis glede ovih prava ili za posebne pojedinosti o kontroleru podataka ili za kontaktiranje lokalnog službenika za zaštitu podataka upotrijebite e-adresu privacy@otis.com i mi ćemo vaš upit uputiti pravoj osobi.

Za roditelje i zakonske skrbnike

Iako web-mjesto tvrtke OTIS nije namijenjeno djeci, OTIS se obvezuje da će poštovati sve mjerodavne zakone i zahtjeve, poput Zakona o zaštiti privatnosti djece u SAD-u i Opće propise o zaštiti podataka („GDPR”) u Europskoj uniji (kad se primjenjuje). OTIS svjesno ne prikuplja podatke od djece mlađe od 13 godina (osim za uzdržavane članove obitelji ili druge korisnike pogodnosti). Ako OTIS sazna da su dani osobni podaci koji se odnose na dijete mlađe od 13 godina (osim podataka o uzdržavanim osobama zaposlenika ili drugim korisnicima pogodnosti, uključujući stipendije ili dobitnike nagrada tvrtke Otis), OTIS će te podatke izbrisati iz svojih sustava.

Kako Otis može promijeniti ova pravila?

Kako se Otis širi i unaprjeđuje ovo web-mjesto, možda ćemo trebati ažurirati ova pravila. Ova pravila mogu se povremeno mijenjati bez prethodne obavijesti. Preporučujemo vam da redovito provjeravate ima li ikakvih izmjena i dopuna ovih pravila. Značajne promjene bit će označene pri vrhu pravila. Napominjemo kako se prema novom kalifornijskom CCPA-u od nas traži godišnja revizija i ažuriranje ove Obavijesti o zaštiti privatnosti.

Kako se možete obratiti tvrtki Otis?

Ako imate općenita pitanja o praksi tvrtke Otis u vezi sa zaštitom privatnosti, pošaljite nam poruku e-pošte na e-adresu privacy@otis.com . Ili nas možete nazvati telefonom na broj 833-833-3001.

Zadnji put ažurirano: 28. siječnja 2020.