ethics-compliance-header-otis

Ethiek & Naleving

Onze nieuwe werkplek

Omdat onze collega's ons meest waardevolle bezit zijn, is het creëren van een veilige werkomgeving essentieel. Terwijl we ons aanpassen aan nieuwe manieren van werken te midden van een wereldwijde gezondheidscrisis, is onze inzet voor de gezondheid en veiligheid van elke werknemer onwrikbaar.

 

 

OTIS WERKPLEKGIDS

Veiligheid, Ethiek & Kwaliteit

We handelen met integriteit, altijd, overal. We begrijpen dat de manier waarop we handelen van belang is. Onze Otis Absolutes definiëren ons, geven ons werk vorm en onderscheiden ons van anderen.

Als we mensen de vrijheid geven om zich via liften en roltrappen te verbinden, is niets belangrijker dan veiligheid, of het nu gaat om de mensen die onze technologie bouwen en installeren, hem gebruiken of hem onderhouden. Daarom staat veiligheid centraal bij alles wat we doen. Onze reputatie is zo waardevol - zij is onbetaalbaar. Miljoenen mensen (werknemers, investeerders, klanten, gebruikers) vertrouwen ons omdat ze verwachten, en weten, dat we op de juiste manier zaken doen; op de ethische, wettelijke en behulpzame manier. We leveren kwaliteit in alles wat we doen.

 

Zaken doen op de juiste manier - dat is wie we zijn.

De Otis Absolutes

Wat we doen is kritisch en de manier waarop we handelen is van belang. Daarom richten de Otis Absolutes zich op veiligheid, ethiek en kwaliteit. Onze Absolutes zijn een weerspiegeling van hoe we zaken doen - en willen doen. Ze zijn onze gids, onze kaart, ons draaiboek, en ze zijn absoluut de kern van ons werk.

Download de Otis Absolutes

Vrijuit spreken

Onze medewerkers zijn empowered om vragen te stellen of een bezogdheid te uiten, omdat ze weten dat we samen onze ethische cultuur opbouwen en in stand houden. Er zijn verschillende meldingskanalen beschikbaar, waaronder mogelijkheden voor het anoniem melden van bezorgdheden.

Meldingskanalen verkennen
ethics_compliance_text

In het besef dat we werken in een arena vol uitdagingen en obstakels, voeren we bedrijfsbrede beoordelingen, reviews en audits uit om de compliancerisico's te meten, zodat we de hoofdoorzaak van de problemen kunnen identificeren en mitigatieplannen kunnen implementeren.