Woman facing city lights

Sociale impact

We doen het goed, door goed te doen

Bij Otis streven we ernaar onze 69.000 collega's wereldwijd met elkaar te verbinden en om meer mensen in onze gemeenschappen de kans te geven om zich te ontplooien in een steeds grotere, snellere en slimmere wereld.

We investeren en doen vrijwilligerswerk in domeinen die het meest relevant zijn voor onze organisatie en waar we onze expertise kunnen toepassen om de grootste impact op de samenleving te hebben: het stimuleren van STEM (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) opleidingen, het bevorderen van sociale gelijkheid, en het creëren van levendigere gemeenschappen waar we wonen en werken. We geven prioriteit aan de veiligheid en het welzijn van onze collega's, en bieden hulp bij natuurrampen en humanitaire crises.

Doelstellingen op het vlak van Mensen & Gemeenschappen

Met het oog op de toekomst moeten wij ervoor zorgen dat de banden die wij aangaan in de 200 gemeenschappen en gebieden waar wij actief zijn, positief, duurzaam en inclusief zijn. We geloven dat we het goed doen door goed te doen; dat is de ware betekenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Via onze social impactstrategie stellen we de volgende milieu-, sociale- en bestuurlijke (ESG) engagementen in onze doelstellingen voor Mensen & Gemeenschappen tegen 2030.

Onze sociale impact

STEM-leren

Robuuste programma's betrekken leerlingen bij het hele leerproces, van het basisonderwijs tot en met het voortgezet onderwijs.

Ons eigen Made to Move Communities™-programma, strategische regionale partnerschips met non-profitorganisaties en een nieuw vrijwilligersinitiatief STEM Kits wekken levenslange belangstelling voor STEM en helpen de vaardigheidskloof in onze sector en daarbuiten te dichten. Door die kloof zouden tegen 2030 wereldwijd 50 miljoen jobs oningevuld kunnen blijven*.

Bron: https://news.microsoft.com/en-xm/2019/04/12/making-an-impact-for-stem-education-in-europe/

Het geven aan goede doelen

Via ons maatschappelijk subsidieprogramma doneren we fondsen, producten en diensten aan organisaties die door onze vier regio's zijn aangewezen als organisaties die STEM leren stimuleren, sociale gelijkheid bevorderen en levendige gemeenschappen creëren.
Ook geven we financiële steun aan collega's die zijn getroffen door natuurrampen en humanitaire crises via ons noodfonds voor Otis collega's.

Vrijwilligerswerk

Door onze tijd en talenten vrijwillig in te zetten, helpen Otis-collega's over de hele wereld gemeenschappen met elkaar in contact te komen en zich te ontwikkelen.
Lees meer over onze daden van dienstverlening en volg onze initiatieven die een positieve impact hebben op en bijdragen aan meer levendige gemeenschappen.

STEM-leren

Ons doel is om 15.000 studenten te betrekken bij STEM-onderwijs en beroepsopleidingen tegen 2030, om zo de beroepsbevolking van morgen op te bouwen.

Ontdek voorbeelden van onze sociale impact:

MTMC Students Image

Wij zijn Made To Move Communities

Secundair en hoger onderwijs

Made to Move Communities, ons eigen programma voor sociale impact, is een wereldwijde studentenuitdaging die aanzet tot creatieve, op STEM gebaseerde oplossingen voor reële mobiliteitsproblemen. Sinds 2020 hebben Otis-mentoren aan honderden middelbare- en hogeschoolstudenten hoogwaardige STEM leerervaringen aangeboden via een begeleid programma van acht weken. Tot nu toe hebben leerlingen in meer dan 20 landen en gebieden oplossingen geïdentificeerd en ontwikkeld om mobiliteitsbelemmeringen in hun gemeenschappen op te heffen - en daarbij uitdagingen aangepakt die variëren van de gevolgen van COVID-19 tot vergrijzing en klimaatverandering.

Lees meer over MADE TO MOVE COMMUNITIES
Robotics Team Image

Het opbouwen van STEM-vaardigheden en -interesse

Lager en middelbaar onderwijs

Met STEM Kits kunnen vrijwilligers van Otis jongere leerlingen op grote schaal bereiken door middel van een praktische, projectmatige ervaring die wordt aangeboden aan scholen, naschoolse programma's en gemeenschapsgroepen. Het programma wordt uitgevoerd in Noord-Amerika en Latijns-Amerika en zal in de toekomst wereldwijd worden uitgebreid.

Little Engineer Image

Kleine ingenieurs grootbrengen

Kleuter- en basisonderwijs

Sinds 2010 hebben collega's van Otis Hong Kong lokale leerlingen via het programma The Little Engineers kennis laten maken met technische vaardigheden en een vroege passie voor STEM bijgebracht. Vrijwilligers van Otis hebben ter ondersteuning van het programma zelfs een afdeling van de bibliotheek van de C.C.C. Heep Woh Primary School geopend die gericht is op STEM.

Onze leiders aan het woord

Het geven aan goede doelen

Tegen 2025 zal 50% van onze wereldwijde giften naar STEM-programma's gaan.

Ontdek voorbeelden van onze sociale impact:

Investeren in de volgende generatie vernieuwers

Asia Foundation en Cambodia Academy of Digital Technology

Otis APAC werkte samen met The Asia Foundation en hogeschoolstudenten van de Cambodja Academy of Digital Technology (CADT) om een drie maanden durende robotica-wedstrijd te lanceren met als thema 'Urban Mobility'. Drie teams kwamen als beste uit de bus met innovatieve oplossingen om verkeersopstoppingen en problemen met de toegang tot gezondheidszorg aan te pakken - elk van hen ontving een beurs voor nieuwe, aanvullende STEM-programma's op hun scholen.

Sociale gelijkheid en inclusie bevorderen

Special Olympics

Over de hele wereld ondersteunen Otis-collega's enthousiast onze sponsoring van de Special Olympics, die het hele jaar door sporttraining bieden aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Collega's fungeren als coaches, zijn vrijwilliger bij de zomer- en winterspelen en we zijn er trots op dat we in deze landen kunnen ondersteunen via subsidies.

Steun aan collega's in crisis

Noodhulpfonds voor Otis collega's

Het Otis Colleague Disaster Relief Fund biedt onmiddellijke financiële hulp na grote natuurrampen en humanitaire crises. Collega's kunnen bijdragen aan het fonds om hun collega's direct te steunen in tijden van nood, alsook zelf persoonlijke hulp aanvragen voor gebeurtenissen die daarvoor in aanmerking komen.

Doneren

De goede doelen van collega's steunen

Passend doneren

We breiden ons programma voor giften actief uit, zodat meer collega's in landen wereldwijd hiervan kunnen profiteren. Otis-collega's kunnen liefdadigheidsinstellingen aanbrengen en zo de doelen steunen waarvoor zij het meest warm lopen.

Vrijwilligerswerk

We hebben ons als doel gesteld om tegen 2030 een half miljoen vrijwilligersuren van collega's te besteden aan STEM leren, sociale gelijkheid en levendige gemeenschappen. Via een jaarlijkse vrijwilligersuitdaging doen gepassioneerde collega's uit verschillende regio's en functies mee aan een leuke, gezonde wedstrijd om het bereik en de impact van hun vrijgevigheid te meten. Hun inspanningen hebben een tastbare impact in onze gemeenschappen en helpen ons om ons doel voor het decennium te bereiken.

Ontdek voorbeelden van onze sociale impact:

Otis Amerika

De continue hoge kosten voor huisvesting en vervoer, in combinatie met de recente economische terugval, hebben het voor veel gezinnen nog moeilijker gemaakt om eten op tafel te krijgen. Het Otis-team ondersteunde door hun tijd te doneren aan het sorteren en inpakken van voedselpaketten en persoonlijke artikelen bij Feeding Palm Beach County.

Otis APAC

Sinds 2017 ondersteunen Nippon Otis Japan collega-vrijwilligers het Ronald McDonald Huis in het ziekenhuis van de Universiteit van Tokio dat onderdak biedt aan gezinnen die reizen voor de behandeling van zieke kinderen. De vrijwilligers maken de hele dag schoon, inclusief drukbezochte ruimtes zoals de ingang en de gastenkamers, en ze zorgen voor het onderhoud van airconditioners en balkons om het verblijf voor de gezinnen zo comfortabel mogelijk te maken.

Otis China

Vrijwilligers van Otis hebben als mentor steun verleend aan een beursprogramma om meer vrouwen aan te moedigen en in staat te stellen deel te nemen aan STEM carrières. Tot nu toe hebben 160 vrouwelijke STEM universiteitsstudenten van het programma gebruik gemaakt via financiële beurzen, steun van vrouwelijke mentoren bij Otis en mogelijkheden voor toekomstige stages en werkgelegenheid.

Otis EMEA

Al bijna tien jaar organiseert Otis Spanje een solidariteitsrace rond zijn fabriek in Leganés. Het evenement steunt de Ana Carolina Díez Mahou Foundation en haar Primera Estrella (of Eerste Ster) programma, dat kinderen met mitochondriale neuromusculaire genetische ziekten en hun families ondersteunt. Meer dan 900 mensen van alle leeftijden, waaronder meer dan 700 Otis-collega's, namen deel aan de race, zowel live als - voor het eerst - online.

Otis Wereldwijd

Via het programma Lifting the Law werken leden van het internationale juridische team van Otis en docenten en studenten van de University of Connecticut Law School samen om tieners van de Boys & Girls Club of Hartford kennis bij te brengen over de wet en de advocatuur. Het 8 weken durende programma culmineert in een bezoek aan de rechtenfaculteit en een instructie in schijnprocessen.

Otis Spain race

Volunteering to Create More Vibrant Communities

LEES HET ARTIKEL
Group of Student STEM winners

Otis and Cambodia Academy of Digital Technology Announce Winners of STEM Robotic Competition

LEES HET ARTIKEL