blue background

Notificare privind confidențialitatea candidaților la angajare

 

Selectați Țara și limba

 

Otis Elevator Company și sucursalele, filialele, succesorii și cesionarii acestei companii (în mod colectiv, „OTIS”) sunt responsabile pentru confidențialitatea sistemelor proprii de recrutare și de cereri de angajare online și a oricăror informații pe care o persoană le poate furniza în cursul urmăririi oportunităților de angajare în cadrul OTIS. OTIS are sisteme diferite pentru primirea și analizarea cererilor de angajare în diferite țări. Această Notificare privind confidențialitatea candidaților la angajare acoperă atât sistemele electronice pe care OTIS le-a implementat pentru cererile de angajare, cât și procesele pe care unele unități le pot utiliza, care nu implică un sistem online. Pentru ambele metode, OTIS a implementat măsuri tehnice, administrative și fizice pentru a proteja orice informații personale pe care le-ar putea colecta.

Sistemele OTIS de recrutare și de cereri de angajare online și mobile, inclusiv secțiunea Careers a site-urilor web Otis, sunt utilizate pentru recrutare, pentru a permite personalelor să aplice pentru angajarea în cadrul OTIS și pentru a asigura respectarea de către OTIS a cerințelor legale și de reglementare în vigoare la primirea cererilor de angajare. Aceste sisteme sunt destinate examinării de către vizitatori a oportunităților de angajare ale OTIS și, dacă este posibil, aplicării la acestea. Nu utilizați sistemele OTIS de recrutare și de cereri de angajare online în niciun alt scop.

Cu excepția anumitor țări care acceptă cereri pentru posturi de ucenici de la persoane în vârstă de până la 18 ani, OTIS acceptă cereri numai de la persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani. Dacă nu ați împlinit vârsta de 18 ani, nu furnizați companiei OTIS informațiile dvs. personale în scopul de a aplica pentru un loc de muncă, cu excepția cazului în care aplicați pentru o ucenicie în Asia.

Această Notificare poate fi modificată ocazional prin publicarea unei actualizări. Vă încurajăm să consultați în mod regulat această Notificare pentru orice modificare.

Care sunt informațiile personale pe care OTIS le poate colecta?

Pentru a consulta anunțurile de pe sistemele de cereri de angajare online ale OTIS, pentru a comunica cu OTIS în legătură cu locurile de muncă disponibile și pentru a aplica pentru un loc de muncă în cadrul OTIS, vi se va solicita să vă furnizați informațiile personale. Cu variații în anumite țări, în care unele dintre aceste elemente de date pot să nu fie solicitate sau să fie solicitate după confirmarea sau începerea angajării dvs., informațiile personale care vi se pot solicita includ:

 • Numele
 • Informațiile de contact, inclusiv adresa de domiciliu, numărul de telefon de la domiciliu și adresa de e-mail
 • Data nașterii
 • Cartea de identitate sau codul numeric personal, inclusiv permisul de conducere
 • Parcursul profesional
 • Studiile
 • Un curriculum vitae (CV) și/sau o scrisoare de intenție, inclusiv orice informații pe care le furnizați în documentele respective
 • Cetățenia și/sau reședința legală permanentă
 • Eligibilitatea pentru muncă, inclusiv documentația privind statutul de imigrant
 • Interesul în ceea ce privește oportunitățile de angajare
 • Întrebări specifice locului de muncă, referitoare la calificarea unui candidat pentru un anumit loc de muncă
 • Referințe (în cazul în care furnizați informații cu privire la alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acestora înainte de a furniza aceste date companiei OTIS)
 • Informațiile pe care am putea fi obligați prin lege să le solicităm în numite țări, cum ar fi dacă ați lucrat anterior pentru o agenție guvernamentală, dacă sunteți înrudit cu un oficial guvernamental, cu un funcționar la companiei OTIS sau cu un membru al consiliului de administrație al companiei OTIS sau dacă vă aflați sub rezerva unui acord restrictiv cu un angajator actual sau anterior
 • Informațiile pe care le furnizați pentru a crea întrebări și răspunsuri de securitate utilizate pentru a vă valida identitatea atunci când reveniți pe site-ul web
 • Locul în care ați aflat despre locul de muncă disponibil
 • Orice alte informații pe care ați putea să le furnizați ca parte a cererii dvs.
 • Informațiile furnizate de site-uri terțe, în cazul în care aplicați pentru un loc de muncă disponibil prin intermediul unui site terț

În Statele Unite ale Americii și teritoriile S.U.A., OTIS va solicita persoanelor, de asemenea, să își autoidentifice etnia, sexul, starea de veteran și informațiile cu privire la handicap. Informațiile respective sunt exclusiv voluntare și decizia dvs. de a furniza oricare dintre aceste informații sau de a nu le dezvălui nu va afecta în mod negativ decizia noastră cu privire la angajarea dvs.

Pentru anumite locuri de muncă din anumite unități, vi se poate solicita să vă supuneți unui examen medical, controalelor auditive sau vizuale, testării antidrog, verificării antecedentelor sau verificării cazierului judiciar. Acestea vor fi efectuate numai cu consimțământul dvs., dar, în anumite situații, oferta de angajare poate fi condiționată de finalizarea cu succes a uneia sau mai multora dintre aceste verificări. OTIS nu efectuează verificări ale cazierului judiciar acolo unde acest lucru este interzis de lege. OTIS poate confirma informațiile furnizate în cererea dvs., cum ar fi referințele, permisul de conducere și cazierul auto, studiile și istoricul locurilor de muncă, fără a vă solicita consimțământul suplimentar.

Dacă accesați un sistem OTIS de cereri de angajare online pe un dispozitiv mobil, siteul web va colecta informațiile necesare pentru a comunica cu dispozitivul dvs. și pentru a vă furniza orice personalizare pe care o puteți solicita. Aceste informații pot include identificarea sau numărul dispozitivului, operatorul mobil și locația.

În plus, OTIS monitorizează modelele de trafic ale utilizatorilor pe site-urile sale web de cereri de angajare, inclusiv numele de domeniu al unui utilizator, tipul de browser, data și ora accesării, precum și paginile vizualizate. Serverele noastre web colectează numele domeniilor, dar nu și adresele de e-mail ale vizitatorilor. Aceste informații sunt colectate pentru a calcula numărul de vizitatori pe site-urile noastre web și pentru a determina care sunt zonele pe care utilizatorii site-ului web le consideră utile pe baza volumului de trafic către anumite zone. OTIS utilizează aceste informații pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru a pregăti mai bine conținutul pe baza intereselor acestora.

Cum ar putea OTIS să utilizeze informațiile personale pe care le colectează?

Orice informații personale colectate pot fi utilizate pentru:

 • a vă permite să aplicați pentru angajarea în cadrul OTIS și să vă evaluați cererea, inclusiv, fără limitare la, organizarea și desfășurarea de examinări telefonice, interviuri și alte evaluări aplicabile
 • a vă invita să aplicați pentru alte oportunități care pot fi sau vor deveni disponibile și pentru a vă avea în vedere în acest sens
 • a vă contacta cu privire la o cerere sau la altă oportunitate
 • a valida verificările referințelor, efectua verificări ale antecedentelor, după caz, și realiza filtrarea persoanelor excluse
 • a vă facilita angajarea și pentru a o administra, în cazul în care sunteți angajat
 • a respecta cerințele legale și de reglementare care vizează candidații la angajare, care pot include furnizarea de rapoarte agențiilor guvernamentale
 • a vă oferi oportunități de a transmite feedback cu privire la experiența dvs., de exemplu, prin intermediul unui sondaj
 • a efectua analize cu privire la tendințele legate de candidații la angajare pentru a înțelege și a îmbunătăți practicile de recrutare ale OTIS
 • a vă verifica identitatea pentru a asigura securitatea pentru unul dintre celelalte scopuri enumerate aici
 • a asigura sau îmbunătăți securitatea sistemelor electronice ale OTIS
 • a proteja împotriva fraudei
 • a efectua investigații interne și respecta obligațiile legale

Cu cine partajează OTIS informațiile personale pe care le colectează?

OTIS nu vinde și nu partajează în alt mod informațiile dvs. personale în afara familiei de companii OTIS, cu excepția:

 • furnizorilor de servicii angajați de OTIS să presteze servicii în numele său. OTIS va partaja informațiile dvs. personale numai cu furnizorii de servicii pe care OTIS i-a restricționat contractual să utilizeze sau să dezvăluie informațiile, cu excepția cazului în care este necesar pentru a presta serviciile în numele său sau pentru a respecta cerințele legale
 • respectării obligațiilor legale, inclusiv dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege, ca răspuns la o solicitare legală legitimă din partea autorităților responsabile cu aplicarea legii sau a altor instituții guvernamentale responsabile cu reglementarea
 • investigării activităților suspectate a fi ilegale sau care chiar sunt ilegale
 • prevenii vătămărilor corporale sau pierderilor financiare
 • sprijinirii vânzării sau transferului întregii activități sau a tuturor activelor ori a unei părți din acestea (inclusiv prin faliment)

OTIS are mai mulți furnizori de servicii care asistă cu sistemele sale de cereri de angajare online. Acești furnizori de servicii gestionează site-urile web, asigură stocare de rezervă, asistă cu anunțurile despre locurile de muncă, permit interviurile video și facilitează recrutarea candidaților. OTIS poate utiliza, de asemenea, alți furnizori de servicii, însă orice furnizor de servicii va fi utilizat în scopurile identificate în această Notificare și va presta servicii în baza unui contract, după cum se menționează mai sus.

Unde stochează OTIS informațiile dvs. personale?

Deoarece OTIS este o companie globală cu unități în multe țări diferite, vă putem transfera informațiile de la o entitate juridică la alta sau dintr-o țară în alta pentru a realiza scopurile menționate mai sus. Aceste țări includ, cel puțin, Statele Unite ale Americii, majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, Canada și alte țări, inclusiv unele din Asia. Vom transfera informațiile dvs. personale în conformitate cu cerințele legale aplicabile și numai în măsura necesară pentru scopurile stabilite mai sus.

OTIS se bazează pe mecanismele juridice disponibile pentru a permite transferul legal al informațiilor personale peste hotare. În măsura în care OTIS se bazează pe clauze contractuale standard (denumite și clauze model) sau pe reguli corporative obligatorii pentru a autoriza transferul, OTIS va respecta cerințele respective, inclusiv în cazul în care poate exista un conflict între cerințele respective și această Notificare.

Cât timp păstrează OTIS informațiile dvs. personale?

Pentru candidații la angajare din S.U.A. care aplică prin intermediul site-ului web OTIS Careers: OTIS va păstra profilurile de pe site-ul web Careers timp de maximum trei ani de la data ultimei activități, cu excepția cazurilor în care legislația sau reglementările, procedurile judecătorești, administrative sau de arbitraj ori cerințele de audit prevăd altfel. Dacă doriți actualizarea, corectarea sau ștergerea informațiilor dvs. personale de pe site-ul web Careers, trimiteți un e-mail la adresa privacy@otis.com. Cu excepția cazurilor în care legislația sau reglementările, procedurile judecătorești, administrative sau de arbitraj ori cerințele de audit împiedică ștergerea, OTIS vă va șterge informațiile personale într-o perioadă de timp rezonabilă și va păstra doar un jurnal cu numele dvs., data solicitării de ștergere, locul(rile) de muncă pentru care ați aplicat și țara din care ați aplicat. OTIS păstrează aceste informații pentru a demonstra faptul că a respectat solicitarea dvs.

Pentru toți ceilalți candidați la angajare: informațiile furnizate pe alte sisteme de cereri de angajare online (diferite de site-ul web Careers) sau prin mijloace manuale (de exemplu, prin e-mail) vor fi supuse politicilor locale de păstrare a datelor. Pentru informații suplimentare despre păstrarea în anumite situații sau pentru o solicitare de ștergere, trimiteți un e-mail către sau contactați prin telefon responsabilul în materie de recrutare local.

Dincolo de perioadele de păstrare și pentru solicitanții care au cerut ștergerea, OTIS poate păstra date anonime în scopuri statistice, pentru a înțelege și îmbunătăți practicile de recrutare proprii.

Care sunt opțiunile dvs. în legătură cu modul în care OTIS utilizează informațiile dvs. personale?

Aveți posibilitatea de a alege dacă doriți sau nu să furnizați companiei OTIS informațiile dvs. personale, însă, dacă alegeți să nu furnizați informațiile, OTIS nu vă va putea lua în considerare pentru ocuparea unui post. OTIS solicită numai informații de care are nevoie pentru a vă evalua în vederea ocupării unui post pentru care ați aplicat, pentru a vă autentifica atunci când vă conectați la sistemele sale de cereri online și în funcție de cerințele legislației în vigoare.

OTIS vă poate solicita să luați în considerare o cerere de angajare pentru un post diferit de cel pentru care ați aplicat. Înainte ca OTIS să vă ia în considerare informațiile personale pentru un post diferit, vi se va cere consimțământul, fie solicitându-vă să aplicați pentru postul respectiv, fie contactându-vă pentru a vă cere permisiunea. În S.U.A., în general, va trebui să aplicați pentru un post înainte de a vă putea lua în considerare pentru locul de muncă respectiv.

Cum utilizează OTIS modulele cookie sau alte tehnologii de urmărire?

Modulele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni trimise către și stocate în computerele utilizatorilor, care permit site-urilor web să recunoască utilizatorii care revin, facilitează utilizatorilor accesul la site-urile web și permit site-urilor web să colecteze date agregate care vor contribui la îmbunătățirea conținutului. Modulele cookie nu deteriorează computerele sau fișierelor utilizatorilor. Semnalizatoarele web sunt imagini grafice transparente, adesea doar de dimensiunea unui singur pixel, care permit site-urilor web să urmărească activitatea pe site.

OTIS utilizează atât module cookie, cât și semnalizatoare web pe site-ul web Careers și pe alte site-uri OTIS de anunțuri despre locurile de muncă pentru a colecta date de utilizare agregate și anonime, astfel încât OTIS să poată îmbunătăți funcționalitatea site-ului web. OTIS poate folosi module cookie și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. De exemplu, site-ul web vă poate permite să selectați o preferință de limbă și/sau de localizare geografică, care va fi stocată pentru vizitele viitoare.

Aceste site-uri de anunțuri despre locurile de muncă utilizează, de asemenea, module cookie de la furnizorii de servicii ai companiei OTIS. Aceste module cookie conțin un ID de sesiune pentru a vă gestiona activitatea pe durata unei sesiuni. Furnizorii noștri de servicii utilizează, de asemenea, module cookie pentru a determina dacă ați navigat pe acest site web de la un site extern, pentru a urmări eficacitatea anunțurilor externe.

Dacă nu doriți ca modulele cookie să fie accesibile prin acest site web sau prin oricare alt site web OTIS, trebuie să modificați setările browserului dvs. pentru a refuza sau dezactiva utilizarea modulelor cookie. OTIS nu este răspunzătoare pentru setările browserului dvs.

Ce trebuie să înțelegeți despre linkurile terțe care pot să apară pe acest site web?

n anumite situații, OTIS poate furniza linkuri către site-uri web care nu sunt controlate de OTIS. Cu toate acestea, OTIS nu controlează aceste site-uri web terțe și nu poate fi responsabilă pentru conținutul sau practicile de confidențialitate utilizate de alte site-uri web. Dacă aplicați pentru un loc de muncă în cadrul OTIS prin intermediul unui site terț, se vor aplica, de asemenea, termenii notificării privind confidențialitatea a site-ului respectiv.

Ce informații suplimentare trebuie să fie cunoscute de anumiți utilizatori?

Utilizatorii din California: Conform Legii din California privind protecția consumatorului (CCPA), rezidenții din California au drepturi suplimentare, inclusiv drepturile enumerate în Codul civil al Californiei 1798.110, 1798.115 și 1798.125, precum dreptul la divulgare și dreptul de a nu fi discriminat în urma exercitării acestor drepturi. Puteți solicita informații privind modul în care Otis vă administrează informațiile personale apelând la numărul 833-833-3001 sau prin e-mail, la adresa privacy@otis.com.

Otis nu va vinde datele dumneavoastră cu caracter personal.

În temeiul legislației din California denumită „Shine the Light Law”, persoanele cu domiciliul în California pot solicita anual și pot obține informații privind modul în care Otis transferă informațiile cu caracter personal altor companii în scopuri proprii de marketing direct în cursul anului calendaristic anterior. Am reținut că Otis nu partajează informațiile personale cu alte companii în scopuri proprii de marketing direct.

Anual, persoanele cu domiciliul în California pot solicita și obține informațiile pe care OTIS le-a partajat cu alte companii pentru utilizarea acestora în scopuri proprii de marketing direct în cursul anului calendaristic anterior (în temeiul legislației din California, denumite „Shine the Light Law”). Deoarece OTIS nu partajează cu terțe părți informațiile personale ale candidaților la angajare pentru eforturile de marketing direct ale acestor părți, această legislație nu se aplică informațiilor personale colectate de la candidații la angajare.

Utilizatorii din UE și din alte țări cu legislații privind protecția datelor: : Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională sau statală de protecție a datelor, care poate fi cunoscută și sub denumirea de autoritate de supraveghere. De asemenea, aveți dreptul: (a) de a solicita accesarea, corectarea și ștergerea informațiilor dvs. personale; (ii) de a solicita restricții asupra prelucrării acestora sau (iii) de a vă opune prelucrării anumitor informații personale și de a solicita portabilitatea datelor în anumite situații. Pentru a contacta OTIS în legătură cu o solicitare de a accesa, corecta sau șterge informațiile personale, pentru a formula obiecții sau solicita restricții cu privire la prelucrarea acestora sau pentru a solicita portabilitatea datelor, utilizați metodele de contact indicate la sfârșitul acestei Notificări.

Utilizatorii din S.U.A.: OTIS colectează numerele de asigurare socială atunci când acest lucru este impus de lege, cum ar fi în scopuri fiscale sau de salarizare pentru angajații săi. Atunci când OTIS colectează și/sau utilizează numerele de asigurare socială, OTIS ia măsuri de securitate adecvate prin protejarea confidențialității, prin limitarea accesului pe principiul cunoașterii numai a ceea ce este necesar și prin implementarea asigurărilor tehnice și planurilor de păstrare corespunzătoare.

Cum vă puteți corecta sau modifica informațiile personale?

Pentru a vă modifica informațiile pe unul din sistemele OTIS de cereri de angajare online, vă puteți conecta la profilul dvs. și puteți efectua corectările sau ștergerile necesare. Dacă ați aplicat pentru un loc de muncă prin alte mijloace (de exemplu, prin e-mail), contactați responsabilul în materie de recrutare local. Pentru a raporta probleme în legătură cu site-ul web Careers sau pentru a ridica întrebări sau preocupări, trimiteți un e-mail la adresa careers@Otis.com.

Cum puteți contacta OTIS?

Dacă aveți comentarii sau întrebări ori dacă există alte lucruri pe care le putem face pentru a maximiza valoarea sistemelor sau site-urilor web de anunțuri despre locurile de muncă ale OTIS, trimiteți un e-mail la adresa careers@Otis.com. Dacă aveți întrebări despre practicile de confidențialitate ale companiei OTIS, trimiteți un e-mail la adresa privacy@otis.com sau apelați 833-833-3001.