Otis employee discussing with customer

Information For Suppliers

Bine aţi venit, furnizori Otis !

Ne angajăm să livrăm produse și servicii de clasă mondială care încântă clienții noștri.
Calitatea produselor și serviciilor noastre depinde de calitatea lanțului nostru de aprovizionare. Pentru a asigura această calitate, colaborăm cu furnizorii noștri şi îi stimulăm în îmbunătățirea calității și a prețurilor.

Codul de conduită al furnizorilor

Otis Elevator Company promovează Codul de Etică şi o atitudine etică în toate sectoarele afacerii noastre. Atât Codul de Etică, cât şi anexa "Cadouri de business din partea Furnizorilor" pot fi accesate din link-urile de mai jos. Codurile noastre de conduită încurajează imparţialitatea şi respectul mutual. Deciziile în cadrul companiei noastre se bazează strict pe merit. În plus, adresele de mai jos oferă informații despre modul în care puteți raporta orice nereguli sau încălcări ale politicii noastre de etică.

Raportarea abaterilor

Dacă sunteți conștienți de comportamente incorecte legate de Otis sau de către orice angajat Otis, oricare dintre angajații dvs. sau orice angajați ai partenerilor dvs. de afaceri, vă așteptăm să ne anunțați prompt. Puteți contacta Biroul global de etică și conformitate al Otis la adresa ethics@otis.com sau dacă preferați să contactați anonim Otis, puteți utiliza unul dintre canalele de raportare create în acest scop. Pentru a afla mai multe despre canalele noastre de raportare, faceți clic aici.

Reguli cardinale de siguranță

Otis Lift Company se angajează să realizeze un loc de muncă cu zero daune pentru fiecare persoană care oferă servicii în numele nostru, inclusiv angajați, subcontractanți și terțe părți.

Regulile cardinale Otis sunt un set de principii salvatoare de vieți care susțin angajamentul lui Otis. Acestea sunt printre cele mai importante reguli de la Otis și, dacă sunt încălcate, ar putea pune indivizii și, eventual, cei din jurul lor, la risc de rănire fatală sau gravă.

Ca o condiție de lucru cu Otis, toți subcontractanții și terții sunt obligați să înțeleagă pe deplin, să comunice, să respecte și să aplice cu strictețe regulile cardinale Otis.

O altă descriere a regulilor cardinale Otis poate fi accesată folosind link-ul de mai jos.

Supplier performance

Supplier performance is an essential element of developing a world-class, integrated supply chain. Otis suppliers must meet performance expectations.