blue background with lines

Notificare globală privind confidenţialitatea Otis

 

Selectați Țara și limba

 

Otis Worldwide Corporation şi filialele şi afiliaţii săi (denumiţi colectiv “Otis”) vă respectă confidenţialitatea. Folosim măsuri tehnice, administrative şi fizice pentru a proteja informaţiile personale pe care ni le încredinţaţi.

Colectăm informaţii prin relaţiile noastre contractuale, corespondenţă, interacţiunile dvs. cu siteurile noastre web şi prin mediile de socializare, prin aplicaţiile noastre şi în interacţiunile noastre cu utilizatorii finali ai produselor noastre, care sunt toate reglementate de prezenta Notificare globală privind confidenţialitatea Otis Elevator (“Notificarea privind confidenţialitatea Otis”), cu excepţia cazului în care se specifică sau se convine altfel.

Informaţiile personale ale Angajaţilor noştri şi ale candidaţilor care doresc să se angajeze la noi sunt reglementate de prezenta Notificare privind confidenţialitatea angajaţilor Otis şi o Notificare privind confidenţialitatea candidaţilor la angajare Otis.

Prezenta Notificare globală privind confidenţialitatea Otis (“Notificare privind confidenţialitatea Otis”) descrie practicile noastre legate de colectarea şi prelucrarea informaţiilor personale în general. Otis respectă cerinţele legale aplicabile şi evită colectarea sau utilizarea informaţiilor personale într-un loc sau într-un mod interzis de legea locală. Dacă ne furnizaţi informaţii personale şi alte informaţii, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile prezentei Notificări privind confidenţialitatea.

Care sunt informaţiile personale pe care le colectează Otis?

Tipurile de date pe care le colectează Otis sunt menţionate mai jos. Pentru că prezenta Notificare privind confidenţialitatea Otis acoperă o largă varietate de situaţii, pot exista date menţionate aici care nu se aplică situaţiei dvs. specifice. Vă rugăm să ne contactaţi aşa cum se descrie în secţiunea “Cum puteţi contacta Otis” de mai jos (situată la sfârşitul documentului) dacă aveţi orice fel de întrebări.

 • Numele, inclusiv prenumele, numele de familie, al doilea prenume, orice sufix (precum Junior sau Senior) şi formele de adresare (precum Dna. sau Dl.)
 • Informaţii de identificare de bază, precum data naşterii, sexul şi/sau relaţia cu Otis (de ex., angajat, ruda angajatului, beneficiar, client, utilizator final, furnizor)
 • Țara de naştere, cetăţenia (trecută şi prezentă) şi starea reşedinţei permanente, după cum este impus sau permis de legea aplicabilă
 • Limba şi preferinţele privind comunicarea
 • Informaţiile de contact de la locul de muncă, inclusiv numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poştală şi locul de desfăşurare a activităţii
 • Adresa de domiciliu, adresa de e-mail personală şi numărul de telefon de la domiciliu, inclusiv numărul de telefon mobil personal
 • Informaţiile de contact în caz de urgenţă (care pot include informaţii personale ale unui terţ, pe care ni le furnizaţi)
 • Locaţia dispozitivului, inclusiv datele locaţiei geografice şi alte date de autentificare de securitate de la echipamentele dvs. informatice personale sau telefon pentru anumite tipuri de angajaţi, furnizori în temeiul unui contract şi clienţi şi utilizatori finali care optează pentru trimiterea acestora
 • Informaţiile despre computerul Otis, despre reţea şi despre comunicaţii şi jurnalele care prezintă utilizarea telefoanelor, computerelor, comunicaţiilor electronice (cum ar fi e-mailul şi calendarele electronice) din cadrul companiei,
 • Informaţii despre modul în care dvs. sau compania dvs. interacţionaţi cu produsele şi serviciile Otis, inclusiv preferinţele personale
 • Detalii despre locul de muncă, inclusiv titlul, departamentul, funcţia şi centrul de costuri şi numele supervizorului şi asistentului dvs.
 • Detaliile angajatorului, inclusiv numele companiei, locaţiile companiei, adresele companiei şi jurisdicţia de înfiinţare
 • Experienţa de muncă, studiile şi istoricul locurilor de muncă, categoriile de aptitudini, inclusiv aptitudinile de limbă, licenţele, certificările, autorizarea de a executa o anumită activitate, apartenenţa la o asociaţie comercială participantă sau la un sindicat sau apartenenţa la o organizaţie profesională
 • Informaţiile despre instruire, dezvoltare şi evaluările de performanţă
 • Misiunile de lucru şi produsul muncii, care pot include o legătură cu dvs., precum, dar fără a se limita la documente şi fişiere în care dvs. sunteţi identificat(ă) ca fiind autorul şi sarcinile care vă sunt alocate de compania dvs.
 • Informaţii privind stagiul militar, după cum este impus de legea aplicabilă sau după cum ne sunt furnizate în mod voluntar
 • Informaţii privind mediul, sănătatea şi siguranţa, inclusiv informaţii legate de vătămări corporale
 • Înţelegeri, programe şi activităţi la care participaţi
 • Informaţii legate de plată şi facturi, inclusiv numere de identificare emise de autorităţi guvernamentale şi numerele conturilor bancare
 • Informaţiile colectate prin sondaje voluntare sau promoţii sau prin utilizarea de produse sau servicii
 • Înregistraţi orice incident care are loc în incinta Otis, într-un vehicul sau în legătură cu un vehicul Otis sau la locaţia clientului, dacă liftul este întreţinut sau fabricat de Otis
 • Informaţiile privind deplasările şi cheltuielile pentru misiuni de lucru, inclusiv informaţiile despre vize, detaliile pentru orice cheltuieli trimise la Otis în vederea plăţii şi informaţii colectate din auditurile realizate pentru a asigura conformitatea cu politicile privind deplasările sau termenii contractuali cu furnizorii
 • Informaţiile colectate ca parte a unei misiuni sau a accesului la anumite unităţi ale clientului sau Otis, precum ora şi datele privind participarea, informaţiile de pe ecuson, fotografii, materiale audio, video, informaţii biometrice (de ex., amprenta, scanarea irisului sau recunoaştere vocală) sau datele privind locaţia geografică folosite pentru un anumit rol sau o anumită misiune, dar colectarea unor astfel de date va fi cunoscută, transparentă şi în concordanţă cu legea aplicabilă
 • Testele obligatorii, precum examene medicale, teste de verificare a consumului de droguri (în cazurile permise) şi informaţiile de control de fond, după cum sunt impuse sau permise de legea aplicabilă
 • Informaţii care pot fi necesare pentru reglementările de conformitate cu legile comerciale internaţionale, pentru a vă permite accesul la anumite tehnologii, produse sau după cum pot fi necesare pentru o anumită misiune sau vizită, aşa cum impuse legea aplicabilă
 • Numerele de identificare emise de autorităţile guvernamentale (integral sau parţial), precum un număr de identificare fiscală, numărul de identificare alocat de Otis, numărul de asigurare socială, numărul permisului de conducere emis de autorităţile guvernamentale, numărul vizei, paşaportului sau al altui document
 • Calificările care permit îndeplinirea funcţiei de furnizor, inclusiv confirmarea conflictelor de interes, care pot implica referiri la terţe părţi
 • Informaţiile despre vizitatori, inclusiv ora, data vizitei şi locaţia vizitată, informaţiile cu privire la vehicule pentru alocarea spaţiilor de parcare şi informaţiile necesare pentru a înregistra vizitatorii şi a realiza filtrarea persoanelor excluse
 • Enumerarea cadourilor care v-au fost furnizate sau pe care le-aţi oferit probabil (nominal sau altfel)
 • Informaţii privind locaţia anumitor site-uri care oferă servicii bazate pe locaţie, precum hărţi, acces la imprimante pe baza locaţiei sau disponibilitatea sălilor de conferinţă din apropiere, dar colectarea unor astfel de date va fi cunoscută şi transparentă
 • Informaţii privind participarea dvs. la o conferinţă sau şedinţă, inclusiv dar fără a se limita la informaţii privind rezervarea hotelului, informaţii privind zborul, inclusiv aeroportul, numărul zborului şi orele de sosire şi plecare, preferinţele sau restricţiile alimentare şi partenerii de călătorie
 • Informaţii furnizate pentru a facilita un serviciu sau a solicita asistenţă, precum în cazul blocării într-un lift sau apelarea unui birou Otis sau a centrului nostru de asistenţă OtisLine™
 • Informaţii solicitate pentru a prelucra o cerere sau a furniza beneficiile sau serviciile solicitate, care pot include informaţii privind sănătatea, numere de identificare emise de autorităţi guvernamentale, informaţii privind locaţia sau alte informaţii necesare pentru ca Otis să prelucreze corespunzător cererea
 • Orice informaţii pe care o persoană doreşte să le includă într-un document care face parte dintr-o procedură legală care implică Otis.

Cum ar putea OTIS să utilizeze informaţiile personale pe care le colectează?

Otis va utiliza informaţiile dvs. personale numai în interese legitime de afaceri, pentru a îndeplini o obligaţie legală sau obligaţiile noastre contractuale, aşa cum se descrie în Notificarea globală privind confidenţialitatea Otis. Pentru că prezenta Notificare privind confidenţialitatea Otis acoperă o largă varietate de situaţii, pot exista utilizări enumerate menţionate aici care nu se aplică situaţiei dvs. specifice. Vă rugăm să ne contactaţi aşa cum se descrie în secţiunea “Cum puteţi contacta Otis” de mai jos, dacă aveţi orice fel de întrebări. Otis poate folosi datele dvs. pentru a:

 • Realiza operaţiuni comerciale obişnuite, inclusiv gestionarea angajamentelor noastre contractuale, a obligaţiilor noastre faţă de organismele de reglementare şi autorităţi, gestionarea furnizorilor, implicarea clienţilor şi dezvoltarea de produse şi servicii noi
 • Furniza informaţiile, articolele sau serviciile pe care le-aţi solicitat, lucru care poate include folosirea datelor de localizare geografică pentru ca anumite aplicaţii să faciliteze serviciile, precum acordarea accesului într-o clădire sau un lift sau activarea caracteristicilor integrate ale serviciilor noastre pentru lifturi
 • Vă furniza servicii şi conţinut personalizate, relevante pentru nevoile şi interesele dvs. specifice
 • Gestiona bazele noastre de date operaţionale locale şi centralizate, inclusiv, dar fără a se limita la instrumentele noastre de planificare a resurselor corporative (ERP), baza de date a clienţilor şi baza de date a centrului nostru de asistenţă telefonică, OtisLine™
 • Evalua eficacitatea campaniilor noastre de marketing şi din mediile de socializare, utilitatea produselor şi serviciilor noastre (inclusiv a aplicaţiilor noastre) prin monitorizarea performanţei, evaluarea implicării şi realizarea de analize ale activităţii economice
 • Dezvolta oferte noi, îmbunătăţi calitatea produselor noastre, îmbunătăţi experienţa personalizată a clientului şi a pregăti mai bine produsele şi conţinutul viitoare pe baza intereselor colective ale utilizatorilor noştri
 • Gestiona facturi şi plăţi atât pentru conturile debitoare, cât şi pentru conturile creditoare
 • Răspunde la situaţii care implică un risc de sănătate sau de siguranţă, inclusiv în situaţii de urgenţă, cât şi desfăşurarea de iniţiative privind siguranţa
 • Furniza programe şi servicii de sănătate şi siguranţă, inclusiv teste de verificare a consumului de droguri (acestea pot include examinări medicale la locaţie, certificări de sănătate anuale, după cum sunt impuse de lege în anumite jurisdicţii, şi teste de verificare a consumului de droguri permise şi considerate adecvate sau necesare)
 • Gestiona siguranţa fizică, inclusiv emiterea de sisteme de control al accesului şi pregătirea pentru dezastre
 • Gestiona, întreţine şi asigura sisteme de tehnologie a informaţiei, precum reţele informatice, e-mail, accesul la internet şi accesul la sistemele noastre legate de produse; astfel de activităţi includ
  • Verificarea identificării dvs. pentru controlul accesului şi securitatea pentru computere şi alte sisteme
  • Accesul la internet, intranet, e-mail, reţele de socializare şi alte sisteme electronice
  • Scanarea şi analiza pentru descoperirea viruşilor, intruziunilor şi ameninţărilor din interior
  • Crearea şi analizarea jurnalelor în scopuri de securitate şi asistenţă tehnică
  • Furnizarea de asistenţă tehnică şi activităţi de întreţinere a sistemelor
  • Copierea de rezervă şi recuperarea datelor şi furnizarea de servicii pentru recuperarea în caz de dezastru
 • Realiza raportări şi analize statistice, inclusiv privind numărul de angajaţi la nivel global, informaţii demografice şi informaţii de cost conexe
 • Supraveghea sistemele de localizare, durata şi alte sisteme telematice ale anumitor active şi aplicaţii pentru gestionarea serviciilor oferite, pentru securitatea, eficienţa şi comoditatea dvs.
 • Asigura şi confirma conformitatea cu mijloacele de control privind importurile, exporturile şi alte mijloace de control pentru conformitatea cu legile comerciale internaţionale, inclusiv gestionarea înregistrărilor şi autorizaţiilor, accesul la tehnologii şi/sau articole controlate şi verificarea respectării anumitor ţări sau părţi sancţionate sau restricţionate.
 • Răspunde la întrebări, preocupări şi reclamanţii legate de etică
 • Realiza audituri şi evaluări de conformitate şi investigaţii interne (inclusiv cele care rezultă din afirmaţii aduse în atenţia dvs.) pentru a asigura şi confirma conformitatea cu politicile, reglementările şi legile aplicabile, conformitatea cu politicile de etică şi cele comerciale şi raportarea rezultatelor şi dezvăluirilor către conducere, management şi, când este cazul sau este impus sau este în concordanţă cu reglementările
 • valua şi raporta conflictele de interese (inclusiv urmărirea cadourilor corporative)
 • Rezolva probleme privind mediul, sănătatea şi siguranţa, inclusiv revendicările legate de vătămări corporale şi pagube şi implementarea controalelor şi acţiunilor corective
 • Intenta procese, apăra şi negocia revendicări care pot include proceduri juridice, de arbitrare, administrative sau de reglementare, inclusiv activităţi pre-litigiu, precum medierea, eforturile de descoperire şi colectarea de probe
 • Proteja drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la, înregistrarea brevetelor
 • Prognoza şi planifica operaţiunile noastre comerciale
 • Planifica, evalua sau executa fuziuni, achiziţii şi cesiuni (inclusiv activităţi de due diligence şi integrare)
 • Sprijini vânzarea sau transferul întregii activităţi sau a tuturor activelor ori a unei părţi din acestea (inclusiv prin faliment)
 • Facilita activităţile de gestionare a investitorilor şi servicii pentru investitori
 • Documenta participarea la asociaţii comerciale şi organizaţii profesionale
 • Administra campaniile de marketing şi vânzări şi sondajele pentru clienţi
 • Gestiona asocierile în participaţiune, canalele de distribuţie şi relaţiile cu reprezentanţii de vânzări
 • După cum este prevăzut altfel în mod rezonabil sau autorizat în mod expres de către legile sau reglementările în vigoare

Otis vă poate transfera datele către părţi terţe care să asiste Otis în realizarea activităţilor, aşa cum se descrie în prezenta. Sar Otis nu va vinde datele dvs.

Foloseşte Otis informaţiile dvs. personale pentru a vă contacta?

Da. Pe lângă modalităţile descrise mai sus pentru a vă contacta, Otis poate folosi informaţiile pe care le colectează pentru a comunica cu dvs. în privinţa produselor şi serviciilor noi şi modificate oferite de Otis sau alte oferte speciale sau concursuri. Otis poate folosi informaţiile pentru a vă înştiinţa despre orice motive de îngrijorare privind siguranţa. Desigur, Otis se va asigura că orice comunicări de marketing vor furniza o metodă simplă prin care dvs. să le refuzaţi sau să vă dezabonaţi.

Otis partajează informaţiile dvs. cu părţi terţe?

Otis nu va vinde informaţiile dvs. personale. Otis poate împărtăşi informaţiile dvs. personale în afara grupului de companii Otis în următoarele scopuri:

 • Furnizorii de servicii pe care Otis i-a păstrat pentru a efectua serviciile în numele nostru sau în numele clienţilor noştri ce deţin clădiri, în temeiul unui contract care restricţionează partajarea mai departe a informaţiilor dvs., cu excepţia scopului executării serviciilor contractate de noi sau după cum poate fi necesar pentru a respecta cerinţele legale, de exemplu, furnizorii de servicii cloud, furnizorii de sisteme şi software sau consultanţii în afaceri.
 • Respectarea obligaţiilor legale, cum ar fi pentru a răspunde la o solicitare legală legitimă din partea autorităţilor responsabile cu aplicarea legii sau a altor organisme guvernamentale de reglementare;
 • Investigarea activităţilor suspectate a fi ilegale sau neetice sau care chiar sunt ilegale sau neetice;
 • Prevenirea vătămărilor corporale sau a pierderilor financiare; sau
 • Sprijinirea vânzării sau transferului întregii activităţi sau a tuturor activelor ori a unei părţi din acestea (inclusiv prin faliment). Asigurarea drepturilor de acces la unităţile Otis sau ale clienţilor pentru personalul furnizorilor şi subcontractanţilor noştri;

Pentru persoanele care interacţionează cu Otis pe site-urile de socializare, Otis vă poate dezvălui informaţiile personale contactelor asociate conturilor dvs. sau ale Otis de pe reţelele de socializare, utilizatorilor altor site-uri web şi furnizorului contului dvs. de reţea de socializare legat de activitatea dvs. de partajare pe reţele de socializare aşa cum este legată de Otis, inclusiv orice tombole sau concursuri la care puteţi participa pe site-ul nostru. Dacă veţi alege să publicaţi informaţii pe forumuri, chaturi, pagini de profile, bloguri şi alte servicii în care puteţi publica informaţii şi materiale (inclusiv, fără a se limita la paginile noastre de pe reţelele de socializare), astfel de comunicări vor fi supuse, desigur, notificării privind confidenţialitatea a platformelor de socializare pe care este publicat conţinutul dvs. Otis nu este răspunzătoare pentru respectivele platforme.

Transferă Otis informaţiile dvs. personale în alte ţări?

Deoarece Otis este o companie globală cu unităţi în multe ţări diferite, vă putem transfera informaţiile de la o entitate juridică la alta sau dintr-o ţară în alta pentru a realiza scopurile menţionate mai sus. Vom transfera informaţiile dvs. personale în conformitate cu cerinţele legale aplicabile.

Otis se bazează pe mecanismele juridice disponibile pentru a permite transferul legal al informaţiilor personale peste hotare.

Cum utilizează Otis modulele cookie sau alte tehnologii de urmărire?

Otis poate utiliza module cookie pe site-urile web şi aplicaţiile sale. Modulele cookie sunt fişiere text de mici dimensiuni trimise către şi stocate în computerele utilizatorilor, care permit site-urilor web să recunoască utilizatorii care revin, facilitează accesul utilizatorilor la site-urile web şi permit site-urilor web să compileze date agregate în scopul îmbunătăţirii conţinutului. Modulele cookie nu deteriorează computerele sau fişierelor utilizatorilor. Dacă nu doriţi ca modulele cookie să fie accesibile prin acest site web sau prin oricare alt site web sau oricare altă aplicaţie Otis, trebuie să modificaţi setările browserului sau sistemului de pe dispozitivul dvs. electronic pentru a refuza sau dezactiva utilizarea modulelor cookie. Reţineţi că, procedând astfel, este posibil să afectaţi sau să dezactivaţi total capacitatea dvs. de a utiliza funcţionalitatea integrală a site-urilor web, aplicaţiilor pentru computere, aplicaţiilor mobile şi platformelor de socializare Otis.

Când vă aflaţi pe un site web Otis, trebuie să ştiţi că Otis monitorizează modelele de trafic ale utilizatorilor după numele de domeniu al unui utilizator, tipul de browser, data şi ora accesării, precum şi paginile vizualizate. Aceste informaţii sunt colectate pentru a calcula numărul de vizitatori pe site-ul nostru web şi pentru a determina care sunt zonele pe care utilizatorii le consideră utile. Otis utilizează aceste informaţii pentru a îmbunătăţi experienţa vizitatorilor şi pentru a pregăti mai bine conţinutul viitor. Este posibil ca vizitatorilor site-ului nostru web să li se solicite informaţiile personale. În acel caz, colectarea informaţiilor personale va fi transparentă pentru dvs. Vi se va asigura oportunitatea de a nu partaja astfel de informaţii personale, dar reţineţi că decizia dvs. de a nu furniza anumite informaţii poate reduce funcţionalitatea sau chiar restricţiona capacitatea dvs. de a participa integral la ofertele site-ului. Este posibil ca furnizorul dvs. de servicii mobile să îşi impună propria politică de confidenţialitate privind utilizarea dispozitivului său de către dvs. Otis nu este răspunzătoare pentru şi nu controlează modul în care alţii pot colecta şi prelucra informaţiile dvs. personale.

Ce trebuie să înţelegeţi despre linkurile terţe care pot să apară pe acest site web?

În anumite cazuri, este posibil ca Otis să furnizeze linkuri către site-uri web care nu sunt controlate de Otis, pentru care Otis va depune toate eforturile rezonabile pentru a fi identificate ca atare. Cu toate acestea, Otis nu controlează aceste site-uri web terţe şi nu poate fi responsabilă pentru conţinutul sau practicile de confidenţialitate utilizate de acestea.

Cât timp păstrează Otis informaţiile personale?

Otis va păstra informaţiile personale atât timp cât este necesar pentru a respecta obligaţiile sale contractuale şi legale. Dacă informaţiile personale nu sunt supuse obligaţiilor contractuale şi legale, Otis va păstra datele atât cât este necesar în scopul original pentru care au fost colectate. Orice informaţii personale colectate online cu privire la un utilizator care nu a accesat un site web, o aplicaţie sau un site de socializare Otis vor fi şterse din fişierele noastre într-o perioadă rezonabilă de timp, cu excepţia cazului în care acest lucru este interzis de legea aplicabilă sau este necesar pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale.

Care sunt opţiunile dvs. în legătură informaţiile dvs. personale?

Când este posibil, Otis vă va furniza oportunitatea de a decide dacă vă furnizaţi informaţiile personale. Pot exista circumstanţe în care nu veţi avea de ales, precum în scopuri de securitate IT, cum ar fi testele privind existenţa viruşilor şi software-ului rău intenţionat pentru persoanele cu acces la reţeaua Otis. Unele jurisdicţii oferă drepturi persoanelor, inclusiv dreptul de a solicita accesul la, corectarea şi actualizarea informaţiilor lor personale. Otis va furniza un răspuns prompt la astfel de solicitări şi va respecta toate cerinţele legale privind informaţiile dvs. personale. Otis va depune eforturi rezonabile pentru a actualiza informaţiile în timp util şi, în cazurile impuse de lege, va elimina informaţiile dvs. personale din fişierele Otis. Pentru a proteja confidenţialitatea şi siguranţa utilizatorilor, Otis va lua măsuri pentru a verifica identitatea utilizatorilor înainte de a efectua orice modificare solicitată. Pentru a accesa, modifica sau şterge informaţiile dvs. personale sau pentru a adresa întrebări, trimiteţi un e-mail companiei Otis la privacy@otis.com. Unele dintre site-urilor web şi conturile noastre de pe reţelele de socializare vă permit să corectaţi direct în site, fără a trebui să contactaţi mai departe Otis.

În anumite ţări, precum cele din Uniunea Europeană, aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea naţională sau statală de protecţie a datelor, care poate fi cunoscută şi sub denumirea de autoritate de supraveghere.

Reţineţi că, deşi vă vom asista în protejarea informaţiilor dvs. personale, este datoria dvs. să vă protejaţi parolele şi alte acreditări de acces de alte persoane.

INFORMAȚII PENTRU GRUPURI SPECIFICE DE PERSOANE

Pentru persoanele din Connecticut şi restul Statelor Unite

Otis nu colectează numerele de asigurare socială prin site-urile web sau aplicaţiile sale. Totuşi, Otis colectează numerele de asigurare socială atunci când acest lucru este impus de lege, cum ar fi în scopuri fiscale. Atunci când Otis colectează şi/sau utilizează numerele de asigurare socială, Otis ia măsuri de securitate adecvate prin protejarea confidenţialităţii, prin limitarea colectării, prin asigurarea accesului pe principiul cunoaşterii numai a ceea ce este necesar şi prin implementarea asigurărilor tehnice corespunzătoare şi asigurarea unor metode de eliminare adecvate.

Pentru persoanele cu domiciliul în California

Conform Legii din California privind protecţia consumatorului (CCPA), rezidenţii din California au anumite drepturi legate de informaţiile lor personale, aşa cum sunt enumerate în Codul civil al Californiei, în secţiunile 1798.110. 1798.115 şi 1798.125, acestea incluzând dreptul de a:

 • solicita detalii despre informaţiile personale pe care le deţine Otis despre dvs., inclusiv categoriile de informaţii, scopul în care le utilizăm, cui le împărtăşim şi informaţii specifice, dacă există, pe care le deţinem despre dvs. ca persoană fizică;
 • solicita ştergerea datelor dvs.; şi
 • comanda Otis să nu vă vândă datele (NOTĂ: Otis nu vinde informaţii personale).

Notă: Drepturile din această secţiune a Notificării privind confidenţialitatea Otis nu se aplică şi persoanelor cu domiciliul în California care candidează pentru un loc de muncă la sau care interacţionează cu Otis în calitate de angajaţi sau persoanelor ale căror informaţii le deţine Otis din cauza relaţiei acestora cu angajaţii noştri (precum membrii ai familiei care primesc beneficii de sănătate sau contactele în cazuri de urgenţă), contractanţilor, candidaţilor sau persoanelor ale căror informaţii le deţinem din cauza unei relaţii cu candidaţii noştri (precum referinţe) şi persoanelor ale căror informaţii le deţinem ca urmare a interacţiunilor între companii (precum personalul unui client persoană juridică sau unui furnizor).

Dacă aveţi orice întrebări sau nelămuriri sau doriţi să vă exercitaţi drepturile în temeiul prezentei prevederi, trebuie să contactaţi Otis fie la numărul 833-833-3001, fie să trimiteţi un e-mail la privacy@otis.com.

Vă rugăm să vă specificaţi numele, o modalitate în care să vă contacteze Otis (cum ar fi o adresă de e-mail), relaţia dvs. cu Otis (client, furnizor, un membru al publicului utilizator) şi acţiunile specifice pe care aţi dori să le luăm. Vom încerca să vă verificăm identitatea şi să stabilim ce informaţii personale deţinem despre dvs., dacă există. Vă vom răspunde în termen de 30 de zile cu privire la cererea dvs. În unele cazuri, este posibil să nu putem răspunde solicitării dvs., dar vă vom furniza un motiv în acel caz.

Otis nu vă va vinde datele personale, dar este posibil să le partajeze cu terţe părţi, aşa cum am descris mai sus în prezenta Politică de confidenţialitate Otis, în secţiunea denumită Otis partajează informaţiile dvs. cu părţi terţe? Când partajăm informaţiile cu terţe părţi, o facem în temeiul unor condiţii care restricţionează ceea ce pot face furnizorii noştri cu informaţiile dvs. personale.

În plus, legislaţia din California, denumită “Shine the Light Law”, oferă persoanelor cu domiciliul în California dreptul de a solicita anual informaţii privind modul în care Otis partajează informaţiile personale cu alte companii în scopuri proprii de marketing direct. Am reţinut, totuşi, că Otis nu partajează informaţiile personale cu alte companii în scopuri proprii de marketing direct.

Pentru persona din ţări cu legislaţii privind protecţia datelor (inclusiv UE)

Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea naţională sau statală de protecţie a datelor, care poate fi cunoscută şi sub denumirea de autoritate de supraveghere. De asemenea, aveţi dreptul: (a) de a vă retrage consimţământul, (b) de a solicita accesarea, corectarea şi ştergerea informaţiilor dvs. personale, (c) de a solicita restricţii asupra sau de a vă opune prelucrării anumitor informaţii personale şi (d) de a solicita portabilitatea datelor în anumite situaţii. Otis nu vă va utiliza datele în procese automate de luare a deciziilor sau în scopuri care nu vă sunt dezvăluite. Pentru a contacta Otis cu privire la aceste drepturi sau pentru detalii specifice pentru operatorul de date sau pentru a contacta responsabilul local cu protecţia datelor, folosiţi adresa de e-mail privacy@otis.com şi noi vom direcţiona întrebarea dvs. către persoana adecvată.

Pentru părinţi şi tutori legali

Deşi site-ul web OTIS nu este conceput pentru copii, OTIS şi-a luat angajamentul de a respecta toate legile şi cerinţele aplicabile, precum Legea privind respectarea vieţii private a copiilor în mediul online din Statele Unite şi Regulament general privind protecţia datelor (“GDPR”) din Uniunea Europeană (în vigoare). OTIS nu colectează cu bună ştiinţă informaţii de la copii cu vârsta sub 13 ani (cu excepţia persoanelor aflate în întreţinerea angajaţilor sau altor beneficiari). Dacă OTIS află că au fost furnizate informaţii personale legate de un copil cu vârsta sub 13 ani (cu excepţia persoanelor aflate în întreţinerea angajaţilor sau altor beneficiari, inclusiv copii care primesc burse sau câştigă premii din partea Otis), OTIS va şterge acele informaţii din sistemele sale.

Cum poate modifica Otis prezenta politică?

Pe măsură ce Otis extinde şi îmbunătăţeşte acest site web, este posibil să trebuiască să actualizăm prezenta politică. Prezenta politică poate fi modificată ocazional fără notificare prealabilă. Vă încurajăm să consultaţi în mod regulat prezenta politică pentru orice modificare. Modificările importante vor fi specificate în partea de sus a politicii. Observăm că în temeiul noii Legii din California privind protecţia consumatorului (CCPA), suntem obligaţi să revizuim şi să actualizăm anual prezenta Notificare privind confidenţialitatea.

Cum puteţi contacta Otis?

Dacă aveţi întrebări despre practicile de confidenţialitate ale companiei Otis în general, trimiteţi un e-mail la privacy@otis.com . Sau ne puteţi apela la 833-833-3001.