Jeffrey H. Black

jeff black

Jeffrey H. Black v minulosti působil na postech senior partnera a místopředsedy představenstva Deloitte LLP. Vedle řídicích funkcí zastával také post předsedy výborů společnosti Deloitte pro řízení a rizika. Před nástupem do společnosti Deloitte byl Jeffrey partnerem ve společnosti Arthur Andersen. Vedle své funkce ve společnosti Otis působí také jako ředitel soukromých společností Vantage Airport Group, Ltd. a Basin Holdings LLC.