metro_otis_header

Letiště - Nádraží - Stanice metra

Výtahy a eskalátory s maximální provozuschopností

Na veřejných místech hraje klíčovou roli mobilita. Závazkem společnosti Otis je za všech okolností zajišťovat maximální mobilitu. Výrobky značky Otis jsou zkonstruovány tak, aby zvládaly i náročné podmínky přepravních špiček. V rámci našich servisních balíčků zajišťujeme rychlé opravy v režimu 24/7.

Přístup ke specifikacím dle požadavků předpisů

Dobře víme, že při výběru systémů do nových budov i při modernizaci stávající infrastruktury hraje klíčovou roli dostupnost technických specifikací.

Výrobky - výtahy

A 160-year history

Jsme předním světovým výrobcem produktů určených k přepravě lidí, našimi hnacími silami jsou touha inovovat a tradice spočívající ve 160leté historii. Jsme hrdí na naše řešení utvářené vašimi individuálními potřebami.

Další informace

Otis Signature Service

Let us do the work

Naše angažované týmy po celém světě pracují nepřetržitě na tom, aby vás udržely v pohybu

Zaručujeme, že naše výrobky budou každý den fungovat podle nejpřísnějších norem. Od údržby až po nové instalace nebo dodatečné vybavení jsme vám k službám.

Další informace

Modernizace

Make it new, again

Přejete si, aby váš výtah byl co možná nejbezpečnější, nejefektivnější a nejatraktivnější. Když vvaše zařízení ztrácet svůj lesk a výkonnost, modernizace vám poskytne klíčové výhody nového výtahu ale za podstatně nižší cenu.

Další informace

Eskalátory & pohyblivé chodníky

Adaptable mobility

Ať se jedná o naše cestující, naše zákazníky nebo naše kolegy, středobodem všeho co děláme, jsou lidé

Další informace