Možnosti podávání podnětů

Podávání podnětů

Všichni zaměstnanci musí mít možnost bez obav klást dotazy a hlásit skutečná nebo možná porušení předpisů.

V souladu s našimi základními hodnotami, tj. bezpečností, etikou a kvalitou, je povinností každého zaměstnance společnosti Otis vždy jednat správným způsobem a znát okolnosti vyžadující podání podnětu. Máme zavedena opatření na pomoc zaměstnancům, kteří si nejsou jisti, jak postupovat. Zaměstnanci se mohou s důvěrou obrátit na svého nadřízeného, úředníka pro shodu s předpisy, zástupce právního nebo personálního oddělení nebo své podněty hlásit anonymní cestou.

Ochrana před odplatou

Společnost Otis zakazuje postih osob, které v dobré víře nahlásí skutečné nebo možné porušení jejích základních hodnot, firemních směrnic nebo právních předpisů nebo které se podílejí na vyšetřování takových případů.

Naše etická kultura závisí na tom, aby zaměstnanci jednali správným způsobem a nebáli se ozvat, pokud jsou svědky něčeho nekalého. Společnost Otis umožňuje hlášení podávat bez obav z odplaty a důkladně šetří veškeré případy, kdy se oznamovatel stal terčem odplaty. Zaměstnance, kteří se dopustili odplaty vůči oznamovateli, čeká disciplinární postih a případně ukončení pracovního poměru.

 Making a report 

When to file a report

Suspected violations of law, policy or the Otis Absolutes must be reported. The Otis Absolutes can be found here

We maintain a zero tolerance policy for retaliation.

How to file a report

Otis has direct and anonymous reporting channels, discussed here.
Reports can also be made through Local and Regional Ethics & Compliance Officers around the world.

Filing anonymously

Anonymous reporting channels are available.
Webline – online submittal tool.
Hotline 833.833.3001 – 24/7 telephonic service with translators available.

 

Les canaux de signalement à votre disposition

Telefonicky na čísle
833.833.3001
Anonymní horká linka pro etiku a dodržování předpisů
Anonymní bezplatnou linku zajišťuje externí partner společnosti Otis a lze ji využívat v USA, Kanadě a Portoriku. Při volání z jiné země než USA je nutné nejprve zadat příslušnou předvolbu AT&T Direct, viz přehled zde. Po zaznění výzvy zadejte bezplatné číslo horké linky. V případě potřeby můžete komunikovat prostřednictvím tlumočníka.
Online
Stránka Webline pro anonymní podávání podnětů
Podněty můžete podávat elektronicky a anonymně. Na základě anonymního podání obdržíte přístupový kód pro ověření stavu vaší záležitosti.
Emailem
Podnět nám také můžete zaslat emailem na adresu: 
ethics@otis.com
Poštou
Formulář pro podání podnětu
(viz PDF níže)
Své sdělení nám můžete zaslat poštou na adresu:
Otis
World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032  
Attn: Global Ethics &
Compliance Office

Investigation process

Fact gathering

A thorough and timely investigation is conducted by independent and qualified personnel for any specific and credible allegation of a violation of law, policy, or The Otis Absolutes.

A Discipline & Prevention Committee reviews verified allegations to impose discipline and other corrective actions.

Corrective Actions & Communication of Results

Corrective actions and discipline are implemented, as necessary. Results are communicated to involved parties.

Lessons learned are shared across the company when appropriate, and incorporated into risk assessments. If applicable, policy or control gaps will be addressed and closed.

Často kladené dotazy

Na koho se můžu se svým podnětem obrátit?

S podnětem se můžete obrátit na svého nadřízeného, zástupce právního nebo personálního oddělení, jakéhokoli manažera nebo na úředníka pro etiku a shodu s předpisy (ECO). Naši úředníci ECO jsou vám nablízku a k dispozici v případě dotazů či hlášení problémů. Nezapomínejte, že každý z nás má povinnost chránit etickou kulturu a pověst společnosti Otis tím, že nahlásí možné porušení základních hodnot, směrnic nebo právních předpisů.

Jak postupovat, když chci zůstat v anonymitě?

Obecně je nejlepší komunikovat přímo s managementem nebo oddělením pro etiku a shodu s předpisy (Ethics & Compliance Office). Jsme si nicméně vědomi toho, že mohou nastat situace, kdy budete preferovat anonymní hlášení. Své podněty nám můžete anonymní cestou sdělit následovně:

  • dopisem zaslaným oddělení Global Ethics & Compliance Office na adresu 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut, U.S.A. 06032 nebo emailem zaslaným na adresuethics@otis.com..

Kam mám zaslat podnět v písemné podobě?

Písemná sdělení nám můžete zaslat na adresu:
Otis, World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032
Attn: Global Ethics & Compliance Office

nebo emailem na adresu: ethics@otis.com
Pro podání podnětu si prosím vytiskněte výše uvedený formulář ve formátu PDF.

Hrozí za podání podnětu odplata?

Společnost Otis netoleruje odplatu za podání podnětů a je zavázána poskytovat pracovní prostředí, kde panuje vzájemná úcta a na kterém se zaměstnanci nemusí bát šikany, odplaty ani jiných negativních následků. Směrnice společnosti Otis zakazují postih osob, které v dobré víře nahlásí skutečné nebo možné porušení jejích základních hodnot, firemních směrnic nebo právních předpisů nebo které se podílejí na vyšetřování takových případů. Podněty lze podávat různými způsoby, např. managementu, personálnímu či právnímu oddělení, úředníkovi pro etiku a shodu s předpisy a také anonymně. Společnost Otis důsledně prošetří veškeré případy odplaty namířené vůči oznamovateli a přijme příslušná opatření.

Jak je chráněna důvěrnost informací, pokud podnět vznesu písemnou cestou?

"Společnost Otis respektuje důvěrnost osobních údajů uvedených ve formuláři. Pokud právní předpisy nevyžadují jinak, je uvedení veškerých osobních údajů naprosto dobrovolné. V případech, kdy je nezbytná identifikace oznamovatele, budete povinni sdělit pouze své jméno. V závislosti na povaze vašeho podnětu nebo dotazu si od vás možná vyžádáme další osobní údaje, jejichž sdělení je však pouze na vašem rozhodnutí. Mějte prosím na paměti, že neposkytnutí osobních údajů může zkomplikovat řešení vaší záležitosti.

Sdělené osobní údaje budou použity výhradně: (1) k řešení vaší záležitosti; (2) k přípravě souhrnných statistik a výkazů poté, co budou odstraněny veškeré informace umožňující identifikaci osob; (3) k předání novému vlastníkovi, pokud dojde k prodeji nebo převodu všech nebo některých aktiv společnosti Otis; a (4) v souladu s požadavky právních předpisů. Pokud to nezakazují příslušné právní předpisy, zaměstnanci si mohou vyžádat přístup k osobním údajům uloženým v tomto systému a opravu, úpravu či odstranění prokazatelně nesprávných nebo neúplných údajů. Osobní údaje mohou být v souladu s právními předpisy, nařízeními nebo rozhodnutími soudů používány a sdíleny s divizemi, dceřinými společnostmi a přidruženými subjekty společnosti Otis, příslušnými vládními orgány a poskytovateli služeb. Společnost Otis od poskytovatelů služeb obdržela smluvní záruky, že osobní údaje zaměstnanců budou chránit v souladu s tímto prohlášením. S vašimi osobními údaji nebudeme obchodovat.

Koho můžu kontaktovat s dotazy o podávání podnětů?

S dotazy o podávání podnětů se můžete obrátit na místního úředníka pro etiku a shodu s předpisy.
Obecné dotazy či podněty týkající se těchto stránek nám prosím zašlete na adresu ethics@otis.com.

Horká linka: obchodování s lidmi


Odkaz na stránky
Úřad Department of Defense Office of Inspector General

Odkaz na stránky

Odkaz na plakát
Department of Defense: Ochrana oznamovatelů


Odkaz na stránky

Odkaz na plakát