Woman walking her bike out of an elevator

Životní prostředí, sociální oblast a správa věcí veřejných
ESG v Otis 

Zobrazit zprávu ESG (PDF)

Spojení vytvářejí lepší svět  

Během posledních 170 let společnost Otis pomohla transformovat a formovat města a změnit způsob života a práce lidí. Propojujeme lidi navzájem a s místy, kam musí jít – spojujeme svět dohromady. Když se díváme do budoucnosti, musíme se ujistit, že spojení, které pomáháme vytvořit, ať už osobní, fyzické nebo technologické, jsou inkluzivní, inteligentní, udržitelné a etické. Vytvořili jsme program v oblasti životního prostředí, sociálního dění a správy věcí veřejných (ESG), jehož cílem je měřit náš pokrok v porovnání s těmito vysokými standardy a zaměřit se na čtyři klíčové oblasti našeho podnikání.  

Zdraví a bezpečnost  

Zabýváme se bezpečností v životě. Na první místo vždy dáváme zdraví a bezpečnost našich kolegů, dodavatelů a našich cestujících a to prostřednictvím vybavení a materiálů, které používáme, a postupů, které aplikujeme.

Dopad na životní prostředí

K řízení naší environmentální stopy přistupujeme komplexně, včetně ambiciózních cílů pro snížení spotřeby energie, emisí a odpadu napříč našimi zařízeními a naším vozovým parkem.

Nadále vyvíjíme účinné a udržitelné produkty, které snižují náklady zákazníků a dopad na životní prostředí.

Lidé a komunity  

Podporujeme kulturu, která zahrnuje mnoho hlasů a názorů, a podporujeme naše lidi s odbornou přípravou a profesionálním rozvojem.

Zapojujeme komunity kolem nás prostřednictvím podpory projektů, které mají hmatatelný vliv.

Správa a odpovědnost  

Ve všem, co děláme, se držíme nejvyšších standardů etiky, integrity a transparentnosti. To zahrnuje způsob, jakým provozujeme naše podnikání, to, co očekáváme od našich dodavatelů a partnerů, jak komunikujeme se zákazníky a cestujícími a jak soutěžíme na globálním trhu.  

Naše cíle ESG 

Naše cíle ESG jsou komplexním souborem 13 cílů, které posilují naše závazky ESG v oblasti zdraví a bezpečnosti, životního prostředí a dopadu, lidí a komunit a správy a odpovědnosti a jsou v souladu s hlavními cíli udržitelného rozvoje OSN. 

Nyní více než kdy jindy věřím, že je naší povinností ctít generace, které tu byly před námi, sponzorovat generace, které přijdou po nás, a dodávat pro generace, které jsou zde dnes. 

--Judy Marks, předsedkyně a výkonná ředitelka a prezidentka

top and bottom lines with blue background

Zpráva o životním prostředí, sociální oblasti a správě věcí veřejných 

Zásady ESG jsou již desetiletí zakotveny v naší strategii a kultuře. V roce 2021 jsme se stali signatáři globálního paktu Organizace spojených národů a stanovili veřejné závazky, které jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN. Nastínili jsme jasnou strategii s ambiciózními cíli a odvážnými iniciativami. Přečtěte si více o našem pokroku v naší nejnovější zprávě ESG. 

Zobrazit zprávu ESG (PDF)