two men testing machine

Zdraví a bezpečnost 

Zobrazit zprávu ESG (PDF)

Bezpečné připojení   

Zlepšujeme bezpečnost prostřednictvím námi používaných zařízení, materiálů, zásad a postupů, které určují způsob naší práce.   

Cíle v oblasti zdraví a bezpečnosti 

Každý den nám naši kolegové, zákazníci, partneři a cestující důvěřují - a tuto roli bereme velmi vážně.  

Proč na bezpečnosti záleží 

Bezpečnost není jen srdcem všeho, co děláme, je to také jeden z hlavních pilířů Otis. Náš závazek k bezpečnosti sahá až do počátků naší společnosti, kdy náš zakladatel vynalezl bezpečnostní brzdu výtahu. 

Dodržujeme nejvyšší průmyslové standardy pro bezpečnost; standardy, které jsme pomáhali rozvíjet, když byly poprvé vydány americkou společností strojních inženýrů.1   

 

John Varrasi, Heavy Lifting: The history of the Elevator Code,
https://www.asme.org/engineering-topics/articles/elevators/heavy-lifting-the-history-of-the-elevator-code

Bezpečnost našich kolegů

I přestože jsme velikostí se 71.000 lidmi globální organizace, cítíme a chováme se podobně jako rodina, a proto chceme, aby se každý člen rodiny vrátil každý den bezpečně zpět domů.  

Děláme to tím, že zlepšujeme naši kulturu bezpečnosti, standardizaci nástrojů a procesů, vzděláváme a zapojujeme kolegy a terénní partnery, využíváme pokročilé technologie ke zlepšení služeb a současně snižujeme rizika pro naše odborníky v terénu a aktivně reagujeme na COVID-19. 

Bezpečnost našich cestujících 

Otis denně přemístí 2.3 miliardy lidí - jednotlivců, kteří nám věří, aby se dostali do jejich cíle bezpečně, pokaždé.  

Naše zaměření na bezpečnost a pohodlí našich cestujících je zřejmé ve všem, co děláme: Jak navrhujeme a testujeme naše výrobky, jak dodáváme služby a jak rychle jsme schopni inovovat, přinášet nová řešení v oblasti zdraví a bezpečnosti na trh tváří v tvář bezprecedentním výzvám, jako je pandemie COVID-19.  
 

top and bottom lines with blue background

Zpráva o životním prostředí, sociální oblasti a správě věcí veřejných 

Zásady ESG jsou již desetiletí zakotveny v naší strategii a kultuře. V roce 2021 jsme se stali signatáři globálního paktu Organizace spojených národů a stanovili veřejné závazky, které jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN. Nastínili jsme jasnou strategii s ambiciózními cíli a odvážnými iniciativami. Přečtěte si více o našem pokroku v naší nejnovější zprávě ESG. 

Zobrazit zprávu ESG (PDF)