otis_airflow_study_hero_image

Výsledky studie proudění vzduchu ve výtazích

Jaká jsou rizika infekce během krátké jízdy výtahem?

S tím, jak svět pokračuje v boji s pandemií nemoci COVID-19, se lidé přirozeně zajímají o rizika spojená se shromažďováním ve společných prostorách včetně výtahů.

Společnost Otis je zavázána dělat vše pro maximální informovanost uživatelů jejích produktů. A právě proto jsme s vědci z Purdue University uskutečnili studii věnovanou proudění vzduchu ve výtazích, riziku nakažení nemocí COVID-19 ve výtahové kabině a možnostem omezení těchto rizik.

Níže najdete hlavní zjištění naší studie a další informace a dokumenty, které s ní souvisejí.

Další kroky

Tato studie tvoří jen malou část našeho závazku zajistit nejen během pandemie nemoci COVID-19 bezpečnost cestujících. Pravidelně budeme přinášet související informace a zdroje a také chystáme další studie. Sledujte naše stránky a nenechte si nic ujít.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY WATCH NOW

Výsledky studie

Ze studie vyplývá, že riziko šíření nemoci COVID-19 během krátké jízdy výtahem je nižší než během mnoha dalších každodenních činností a že toto riziko lze dále omezit používáním roušky/respirátoru a čištěním vzduchu.

Airflow icon air

Výtahy mají vyšší výměnu vzduchu, což snižuje riziko šíření nemoci COVID-19.

Airflow icon elevator

Běžná jízda výtahem je z hlediska šíření nemoci COVID-19 bezpečnější než hodinová jízda autobusem nebo pracovní den v kanceláři.

Airflow icon mask

Pokud všichni cestující správně používají roušku/respirátor**, riziko šíření nemoci COVID-19 klesá o 50%.

Airflow icon purify

Purifikační systémy* riziko šíření nemoci sníží o dalších 20 až 30%.

Airflow icon arrow

Správné používání roušky/respirátoru všemi cestujícími v kombinaci s čištěním vzduchu*dokáže riziko šíření nemoci COVID-19 snížit o 60 až 65%.

* Bipolární ionizace vzduchu (NPBI) ve srovnání se situací, kdy není použito žádné čištění vzduchu.
** Při správném používání roušky/respirátoru ve srovnání se situací, kdy cestující nemají žádnou ochranu dýchacích cest. Předpokladem je řádné používání zdravotnické roušky/respirátoru dle pokynů Světové zdravotnické organizace (WHO) a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).

Jaká jsou ve srovnání s jinými aktivitami rizika šíření nemoci během krátké jízdy výtahem?

Ze srovnání vyplývá, že při dodržení preventivních opatření jízda výtahem patří z hlediska šíření nemoci COVID-19 do kategorie méně rizikových aktivit.

Airflow Study Chart

Relativní riziko se mění, a to dokonce v rámci každé kategorie, v závislosti na intenzitě, frekvenci a době expozice.
Schéma vychází z relativního rámce, který navrhly Julie Marcus z Harvard University a Eleanor Murray z Boston University.
Riziko šíření infekce ve výtahu lze omezit správným používáním masky/respirátoru, čištěním vzduchu (např. pomocí technologie NPBI), dodržováním společenského odstupu atd.

 

Blank Space

Proudění vzduchu ve výtazích je věda

Autoři studie pomocí nejmodernějších technik modelování po dobu tří měsíců simulovali proudění vzduchu ve výtazích za různých podmínek jejich provozu. Díky studii jsme získali velké množství dat, která nám pomohou najít vědecky podložené odpovědi a stanovit vhodné postupy. Materiály související se studií najdete na těchto stránkách.

V případě zájmu o kompletní odbornou zprávu výzkumného týmu nás neváhejte kontaktovat.

Elevator Products

Stručné shrnutí

Seznamte se s cíli a hlavními výsledky naší studie proudění vzduchu ve výtazích.

STÁHNOUT STRUČNÉ SHRNUTÍ
airflow_block_whitepaper

Bílá kniha o proudění vzduchu ve výtazích

Bílá kniha přináší detailní informace o realizaci studie, použité metodologii a výsledcích.

STÁHNOUT BÍLOU KNIHU
airflow_block_techbrief

Čištění vzduchu ve výtazích

Z naší studie vyplývá, že technologie pro čištění vzduchu mohou vést ke snížení rizik. Tato technická zpráva se podrobně věnuje proudění vzduchu ve výtazích a jednotlivým řešením.

STÁHNOUT TECHNICKOU ZPRÁVU
timeforkids

Výtahy jsou pro mnohé z nás nedílnou součástí každodenního života a často také prvním dopravním prostředkem na cestě z domova a posledním na cestě domů. Mnozí cestující se zajímají o to, jestli jim při jízdě výtahem nehrozí infekce nemocí COVID-19. Naší snahou je poskytnout jim vědecky podložené odpovědi.

-Robin Fiala, Vice President, Otis Marketing & Sales

SLEDUJTE ROBIN FIALA NA LINKEDIN

Always on the move

Research like the airflow study is one example of our ongoing commitment to sharing information and providing science-based answers to provide greater assurance when you're on the move.

Stay connected with us for updates and the latest news, or watch Otis President & CEO Judy Marks comment about the study results on CNBC's Mad Money.

READ THE LATEST NEWS