Buildings with lifts equipped

EMS Panorama 2.0

SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝTAHŮ

Nový způsob řízení výtahů ve vaší budově

Získejte dokonalou kontrolu nad provozem výtahů.

Systém EMS Panorama 2.0 znamená nový rozměr kontroly nad vašimi výtahy – od jednoduššího rozhraní až po chytřejší reporting.

Improve-efficiency_100x100

Lepší provozní efektivita

Enhance-satisfaction_100x100

Vyšší spokojenost uživatelů budovy

Respond-quickly_100x100

Rychlá odezva na nečekané události

Reduce-disruption_100x100

Spolehlivější fungování výtahů

tablet screen

Okamžitý přístup k údajům o všech vašich výtazích

Systém EMS Panorama 2.0 poskytuje komplexní přehled a kontrolu až nad 300 skupinami výtahů. Vedle monitoringu aktuálního stavu výtahů, kabinových voleb a zabezpečení systém umožňuje také zadávání povelů, a to dokonce i pro jednotlivé kabiny. Všechny tyto operace lze provádět z jednoho okna prohlížeče.

STÁHNOUT INFORMAČNÍ LIST

Komplexní přehled pro rychlejší rozhodování

Díky jednodušší instalaci a modernímu rozhraní dokážete řešit potřeby vaší budovy a jejích uživatelů rychleji.

Quick-install_100x100

Rychlá instalace

Automatická konfigurace stahování z rozvaděče

Funguje v prohlížeči

Zobrazení veškerých provozních parametrů a příkazů v jednom okně prohlížeče

Mobile-compatible_100x100

Podpora mobilních zařízení

Možnost vzdáleného přístupu přes tablet

Intuitive-interface_100x100

Intuitivní rozhraní

Snadná orientace, výběr a realizace opatření

Předejděte nežádoucím situacím

Chraňte bezpečnost uživatelů výtahů díky pokročilým bezpečnostním prvkům včetně nouzových tlačítek pro rychlou odezvu na mimořádné situace jedním kliknutím.

Sledujte provoz výtahů

Sledujte záznamy o provozu výtahů a rozhodujte se proaktivně na základě detailních provozních reportů.

Spolehněte se na OTIS

Můžete se spolehnout na to, že vaše výtahy a jejich software monitoruje a spravuje tým špičkových servisních techniků a specializovaných vývojářů.