Girl looking through glass windows

Eettiset asiat ja vaatimustenmukaisuus

Turvallisuus, eettisyys ja laatu

Me toimimme rehellisesti, aina ja kaikkialla. Ymmärrämme, että toimintatavallamme on merkitystä. Yhtiömme perusarvot määrittävät meitä sekä työtämme ja erottavat meidän muista.

Koska tarjoamme ihmisille mahdollisuuksia kohdata toisiaan hissien ja rullaportaiden avulla, meille on ensiarvoisen tärkeää varmistaa ratkaisujamme rakentavien, asentavien, käyttävien ja huoltavien henkilöiden turvallisuus joka tilanteessa. Tämän vuoksi turvallisuus on kaiken tekemisemme keskipiste. Maineemme on mittaamattoman arvokas. Miljoonat ihmiset – työntekijämme, sijoittajamme, asiakkaamme ja käyttäjämme – luottavat meihin, koska he odottavat ja tietävät, että toimimme oikein: eettisesti, laillisesti ja yleishyödyllisesti. Toimitamme aina korkealaatuisia tuloksia.

 

Oikein toimiminen on osa meitä.

Otisin perusarvot

Toimintamme on tärkeää ja valitsemamme toimintatapa merkityksellinen. Tämän vuoksi Otisin perusarvot keskittyvät turvallisuuteen, eettisyyteen ja laatuun. Perusarvomme kuvastavat sitä kuinka hoidamme liiketoimintamme ja kuinka haluamme sitä hoitaa. Ne toimivat oppaanamme, karttanamme ja sääntökirjanamme, ja ne ovat kaiken toimintamme perusta.

Ongelmien esiin ottaminen

Työntekijämme pystyvät vapaasti kysymään asioita tai tuomaan esiin huolenaiheita, sillä he tietävät, että yhdessä rakennamme ja pidämme yllä eettistä toimintakulttuuria. Saatavilla on erilaisia raportointikanavia, joiden kautta huolenaiheita voi esittää myös anonyymisti.

Acting with Integrity 

We act with integrity, and we do not tolerate bribery or corruption. Otis will compete for and pursue all business objectives solely on the merits.

ethics_compliance_text

Tiedostamme, että alallamme on paljon haasteita ja esteitä, joten suoritamme koko yrityksenlaajuisia arviointeja, katselmuksia ja auditointeja, joilla mitataan vaatimustenmukaisuuteen liittyviä riskejä. Näin voimme tunnistaa ongelmien juurisyyt ja ottaa käyttöön niiden lieventämiseen tähtääviä suunnitelmia.

There are many challenges and obstacles to running a business. For this reason, Otis conducts corporate-level evaluations and audits to measure compliance risks, identify the causes of problems, and develop and apply plans for resolution.