ethics-compliance-header-otis

Eettiset asiat ja vaatimustenmukaisuus

Uusi työympäristömme

Koska työntekijät ovat tärkein resurssimme, turvallisen työympäristön luominen on meille ehdottoman tärkeää. Maailmanlaajuisen kriisin pakottaessa meidät sopeutumaan uusin työskentelytapoihin pyrimme varmistamaan jokaisen työntekijän terveyden ja turvallisuuden joka tilanteessa.

 

 

OTISIN TYÖPAIKKAOPAS

Turvallisuus, eettisyys ja laatu

Me toimimme rehellisesti, aina ja kaikkialla. Ymmärrämme, että toimintatavallamme on merkitystä. Yhtiömme perusarvot määrittävät meitä sekä työtämme ja erottavat meidän muista.

Koska tarjoamme ihmisille mahdollisuuksia kohdata toisiaan hissien ja rullaportaiden avulla, meille on ensiarvoisen tärkeää varmistaa ratkaisujamme rakentavien, asentavien, käyttävien ja huoltavien henkilöiden turvallisuus joka tilanteessa. Tämän vuoksi turvallisuus on kaiken tekemisemme keskipiste. Maineemme on mittaamattoman arvokas. Miljoonat ihmiset – työntekijämme, sijoittajamme, asiakkaamme ja käyttäjämme – luottavat meihin, koska he odottavat ja tietävät, että toimimme oikein: eettisesti, laillisesti ja yleishyödyllisesti. Toimitamme aina korkealaatuisia tuloksia.

 

Oikein toimiminen on osa meitä.

Otisin perusarvot

Toimintamme on tärkeää ja valitsemamme toimintatapa merkityksellinen. Tämän vuoksi Otisin perusarvot keskittyvät turvallisuuteen, eettisyyteen ja laatuun. Perusarvomme kuvastavat sitä kuinka hoidamme liiketoimintamme ja kuinka haluamme sitä hoitaa. Ne toimivat oppaanamme, karttanamme ja sääntökirjanamme, ja ne ovat kaiken toimintamme perusta.

Lataa Otisin perusarvot
product-info-placeholder1
product-info-placeholder2

Ongelmien esiin ottaminen

Työntekijämme pystyvät vapaasti kysymään asioita tai tuomaan esiin huolenaiheita, sillä he tietävät, että yhdessä rakennamme ja pidämme yllä eettistä toimintakulttuuria. Saatavilla on erilaisia raportointikanavia, joiden kautta huolenaiheita voi esittää myös anonyymisti.

Tutustu raportointikanaviin
ethics_compliance_text

Tiedostamme, että alallamme on paljon haasteita ja esteitä, joten suoritamme koko yrityksenlaajuisia arviointeja, katselmuksia ja auditointeja, joilla mitataan vaatimustenmukaisuuteen liittyviä riskejä. Näin voimme tunnistaa ongelmien juurisyyt ja ottaa käyttöön niiden lieventämiseen tähtääviä suunnitelmia.