blue background

Cybersäkerhet

Vårt engagemang

Otis är engangerade i cybersäkerheten för våra produkter och tjänster. Vi undersöker alla trovärdiga rapporter om säkerhetsproblem som påverkar våra produkter eller tjänster.

Sårbarhetsrapportering

Om du tror att du har upptäckt säkerhetsproblem i någon av våra produkter eller tjänster, skicka ett mail till productsecurity@otis.com med tillräcklig information för att hjälpa oss att lättare förstå orsaken och omfattningen av det potentiella problemet.

All information är till hjälp, men vi skulle behöva veta följande:

  • Produkt eller tjänst samt mjukvara/hårdvaraversion om det är känt;
  • Typ av problem och eventuell inverkan det kan ha;
  • Instruktioner och proof-of-concept-kod för att återskapa problemet; och
  • all information om användningsscenariot och eventuella skyddsåtgärder som redan finns.

Vi uppmanar till användning av vår PGP-nyckel att skicka informationen på ett krypterat sätt. Vänligen kontakta vår PGP-nyckel

Sårbarhetsrapportering

Om du tror att du har upptäckt säkerhetsproblem i någon av våra produkter eller tjänster, skicka ett mail till productsecurity@otis.com med tillräcklig information för att hjälpa oss att lättare förstå orsaken och omfattningen av det potentiella problemet.

All information är till hjälp, men vi skulle behöva veta följande:

  • Produkt eller tjänst samt mjukvara/hårdvaraversion om det är känt;
  • Typ av problem och eventuell inverkan det kan ha;
  • Instruktioner och proof-of-concept-kod för att återskapa problemet; och
  • all information om användningsscenariot och eventuella skyddsåtgärder som redan finns.

Vi uppmanar till användning av vår PGP-nyckel att skicka informationen på ett krypterat sätt. Vänligen kontakta vår PGP-nyckel