Social Header

Information för leverantörer

Välkommen, Otis leverantörer!

Vårt mål är att leverera produkter och tjänster i världsklass och som glädjer våra kunder.

Kvaliteten på våra produkter och tjänster beror på kvaliteten på vår inköpsavdelning. För att säkerställa kvaliteten inom området, så arbetar vi tillsammans med våra leverantörer för att förbättra kvalitets- och prissättningsnivån för våra kunder.

Supplier Code of Conduct

Otis Elevator Company står för stark etik och ett etiskt beteende i alla aspekter inom vår organisation. Våra Etiska regler, samt tillägget "Affärsgåvor från leverantörer", kan nås via länkarna nedan. Vår gåvopolicy är grundad i att upprätthålla opartiskhet och ömsesidig respekt. Vi vill undvika att ens ge sken av att Otis affärsbeslut baseras på något annat än meriter i våra affärsrelationer. Dessutom kan du via länkarna nedan få information om hur du rapporterar eventuella problem eller överträdelser av vår etiska policy

Reporting Misconduct

Om du blir medveten om felaktig uppträdande relaterad till Otis eller utförs av någon Otis-anställd, någon av dina anställda eller några anställda i dina affärspartners, förväntar vi dig att meddela oss omedelbart. Du kan kontakta Otis Global Ethics & Compliance Office på ethics@otis.com eller om du föredrar att kontakta Otis anonymt kan du använda en av de rapporteringskanaler som är inställda för det ändamålet. 

Leverantörsutveckling

Leverantörsutveckling är ett väsentligt inslag när det gäller att utveckla en integrerad försörjningskedja i världsklass. Otis leverantörer måste uppfylla leveransförväntningarna. Otis: s Supplier Gold programmet hjälper leverantörer att förbättra leveransen och i sin tur förbättra den övergripande verksamheten.