Girl capturing buildings

The Otis Absolutes

Byggstenarna i att vara vår bästa

"Vi kallar dessa Otis Absolutes, och tillsammans styr de vårt arbete (och vårt sätt att arbeta) över hela världen. De definierar hur vi tänker, hur vi fattar beslut och hur vi vidtar åtgärder, varje dag, överallt.

Det är därför vi har kodifierat Otis Absolutes i ett tydligt och omfattande dokument som hyllar våra kärnvärden , Absolutes är nyckeln till vad som driver oss, och världen omkring oss, till nya höjder."

LADDA NER OTIS ABSOLUTES

Säkerhet – Otis flyttar motsvarande hela världens befolkning . . . var tredje dag

"Vi är i branschen för att bidra till en högre, snabbare, smartare värld, men vi tar aldrig genvägar för att komma dit.

Så oavsett om det är genom att bygga, installera eller serva vår teknik, eller avser allmänhetens transport, kommer säkerheten före något annat på Otis."

Etik – Att göra affärer på rätt sätt

Miljontals människor, kunder och aktieägare, till anställda och passagerare, litar på oss eftersom de vet att vi gör affärer på rätt sätt - på det etiska, lagliga och ärliga sättet.

Kvalitet – Kvalitet är grunden för allt vi gör

"Vi står för enastående kvalitet – från konstruktion, tillverkning, installation och service till försäljning, marknadsföring och rapportering om ekonomi.

Vi vill att Otis ska vara bäst, utan undantag. Det kräver att alla arbetar tillsammans med samma engagemang för kvalitet och fokus i hela organisationen."

Läs vidare om det

Vårt obevekliga engagemang för säkerhet, etik och kvalitet i varje val vi gör leder till vår framgång.

Otis safety ethics and quality
Läs om Otis Absolutes

Ladda ner Otis Absolutes