Rapporteringskanaler

Rapportera ett problem

Alla anställda ska känna sig bekväma med att ställa frågor och rapportera faktiska eller misstänkta överträdelser eller oegentligheter.

Bakom företagets engagemang för Otis Absolutes – säkerhet, etik och kvalitet är Otis anställdas grundläggande åtagande att alltid göra det rätta och veta när de ska ställa frågor eller skapa medvetenhet. Om en medarbetare inte är säker på ett lämpligt tillvägagångssätt finns det resurser för att hjälpa till. Rapportera ett problem direkt till en arbetsledare, en chef, en etik & compliance officer, eller till en medlem av juridiska avdelningen eller personalavdelningen. Dessutom finns anonyma rapporteringskanaler tillgängliga.

Policy för icke-vedergällning

Otis förbjuder repressalier mot alla som i god tro rapporterar eller deltar i utredningen av en faktisk eller misstänkt överträdelse av Otis Absolutes, företagets policyer eller förfaranden, eller lagar eller förordningar.

Vår etiska kultur är beroende av att de anställda gör rätt, säger ifrån och säger något om de ser något. Otis ser till att de som tar upp problem eller rapporterar oegentligheter kan göra det utan rädsla för repressalier. Otis kommer att undersöka alla anklagelser om vedergällning. Anställda som befunnits ha ägnat sig åt vedergällning kommer att bli föremål för undersökande disciplin ärende, det kan till och med leda till uppsägning.

 Making a report 

When to file a report

Suspected violations of law, policy or the Otis Absolutes must be reported. The Otis Absolutes can be found here

We maintain a zero tolerance policy for retaliation.

How to file a report

Otis has direct and anonymous reporting channels, discussed here.
Reports can also be made through Local and Regional Ethics & Compliance Officers around the world.

Filing anonymously

Anonymous reporting channels are available.
Webline – online submittal tool.
Hotline 833.833.3001 – 24/7 telephonic service with translators available.

 

The reporting channels available to you

Via telefon
833.833.3001
Etik & Efterlevnad Anonym Hotline
Drift av hotline sker av en extern leverantör utanför Otis. Du kan ringa det avgiftsfria numret inifrån USA, Kanada och Puerto Rico. När du ringer från länder utanför USA måste du först ringa upp den relevanta AT&T Direct-åtkomstkoden som finns här. Lyssna efter en uppmaning och slå sedan det avgiftsfria numret. Tolkar kommer att tillhandahållas vid behov.
Elektroniskt
Webbaserad anonym elektronisk skickarwebblinje
Du kan skicka in din oros anmälan elektroniskt utan att avslöja ditt namn. Med anonymiserat elektronisk inlämningskod skapar du en åtkomstkod för att komma tillbaka för ett svar
Via e-post
Du kan skicka in ditt problem genom att skicka ett e-postmeddelande till: 
ethics@otis.com
Per post
Inlämningstal för pappersformulär
(se PDF-filer nedan)
Du kan skicka in ditt problem med hjälp av pappersformuläret eller skriva till:
Otis
Huvudkontor globalt
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032  
Attn: Global Ethics &
Compliance Office

Investigation process

Fact gathering

A thorough and timely investigation is conducted by independent and qualified personnel for any specific and credible allegation of a violation of law, policy, or The Otis Absolutes.

A Discipline & Prevention Committee reviews verified allegations to impose discipline and other corrective actions.

Corrective Actions & Communication of Results

Corrective actions and discipline are implemented, as necessary. Results are communicated to involved parties.

Lessons learned are shared across the company when appropriate, and incorporated into risk assessments. If applicable, policy or control gaps will be addressed and closed.

Vanliga frågor och svar

Finns det någon jag kan rapportera min oro till?

Frågor kan tas upp till en handledare, en medlem av juridiska eller personalavdelningen, till någon chef, eller till en etik & efterlevnads chef. Otis har många etik - och efterlevnads-tjänstemän tillgängliga för att svara på dina frågor eller för att nå ut till om du har något att rapportera. Kom ihåg att vi alla spelar en roll för att skydda vårt företags etiska kultur och rykte genom att rapportera misstänkta eller potentiella oegentligheter och situationer.

Vad händer om jag vill vara anonym?

Generellt är det bästa sättet att kommunicera med ledningen eller Etik & Compliance Office genom direktkontakt. Det är dock förståeligt att det kan finnas ett tillfälle när du vill diskutera viktiga frågor, men kanske inte vill dela ditt namn eller identitet. Om du vill vara anonym kan du rapportera din oro:

  • Skriftligen – Genom att skicka din oro till Global Ethics & Compliance Office via post till 1 Carrier Place, Farmington, Connecticut, USA 06032 eller via e-post till ethics@otis.com.

Var skickar jag en pappersinlaga?

Skriftlig kommunikation kan skickas till:
Otis, HQ Globally
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032
Attn: Global Ethics & Compliance Office

Eller skickas till: ethics@otis.com
Om du vill visa och skriva ut ett formulär för inlämning av dokument så laddar du ned PDF-filer i avsnittet längre upp på sidan

Vad är Otis policy när det gäller repressalier?

På Otis tolererar vi inte repressalier, och vår policy för icke-vedergällning förstärker vårt mångåriga engagemang för en arbetsmiljö som bygger på respekt och en som är fri från rädsla, mobbning, vedergällning eller andra negativa konsekvenser. Vår företagspolicy förbjuder repressalier mot alla som i god tro rapporterar eller deltar i utredningen av en faktisk eller misstänkt överträdelse av våra Otis Absolutes, företagets policyer eller lagar och förordningar. Oros anmälan kan tas upp via flera rapporteringskanaler till ledning, personalavdelningen, juridiska avdelningen, etik & regelefterlevnad, direkt eller anonymt. Otis kommer att kraftfullt att undersöka alla anklagelser om vedergällning, vare sig öppet eller subtilt, och kommer att vidta åtgärder.

Hur bevaras sekretessen om jag lämnar in ett problem med hjälp av pappersformuläret eller genom ett skriftligt meddelande?

"Otis respekterar sekretessen för den personliga information som du kan tillhandahålla under inlämnande av detta formulär. Om inte lokal lagstiftning kräver att du identifierar dig själv, är all personlig information du lämnar helt frivillig. Om du måste identifiera dig, den enda information som du kommer att behöva ange är ditt namn. Beroende på vilken typ av din oro eller förfrågan, kan vi också begära ytterligare personlig information kommer det att vara ditt val om att tillhandahålla sådan ytterligare information. Men förstå att det kan försämra vår förmåga att svara på din oro.

Den personliga information som du lämnar kommer endast att användas: (1) för att lösa din förfrågan; 2) för statistiska ändamål och rapportering efter det att alla identifierande uppgifter har avlägsnats och i aggregerad form. 3. Vid försäljning eller överlåtelse av vissa eller alla Otis tillgångar, till övergången till en ny ägare. och (4) som kan krävas enligt lag. Du kan begära en möjlighet att granska anställdas personuppgifter som finns i detta system för att korrigera, ändra eller radera information som visar sig vara felaktig eller ofullständig, så länge som den inte är förbjuden enligt tillämplig lag. Personlig information kan användas och delas mellan Otis-enheter, dotterbolag och dotterbolag, tillämpliga statliga organisationer och myndigheter och tjänsteleverantörer enligt lagar, förordningar eller domstolsbeslut. Otis erhåller avtalsenliga försäkringar från sina tjänsteleverantörer om att de kommer att skydda anställdas personuppgifter i enlighet med detta meddelande. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter."

Vem kontaktar jag om rapporteringskanaler?

Frågor om rapporteringskanaler kan riktas till din etik & compliance officer.
Allmänna frågor eller frågor om denna webbplats kan skickas till ethics@otis.com.

Hotline för människohandel


Länk till webbplats
Försvarsdepartementet bedrägeri, avfall, missbruk

Länk till webbplats

Länk till Affisch
Försvarsdepartementet: Whistleblower


Länk till webbplats

Länk till Affisch