Silhouette of a woman standing by a window, looking out over a city landscape.

Vårt företag

Gjord för att flytta dig™

"Vi flyttar 2.2 miljarder människor om dagen och underhåller mer än ~2.3 miljoner kundenheter över hela världen, branschens största. Vi finns i många av världens mest kända byggnader samt i de mest trafikerade transportnaven och största center för detaljhandel. Vi är överallt människor är på resande fot.

Otis är 71.000 personer starka, inklusive 42.000 fältproffs, alla åtar sig att möta de olika behoven hos våra kunder."

Årsredovisning LADDA NER FAKTABLAD
woman_waiting_elevator_our_company

Vår framgång har sin grund i vår innovationskultur, det förtroende våra kunder sätter i oss och de värderingar som definierar oss.

Vår vision

Vi ger människor frihet att vara i kontakt och utvecklas i en högre, snabbare, smartare värld

Vårt uppdrag

Att vara ett kundcentrerat företag i världsklass

Våra värderingar

Vi sätter människor i centrum för allt vi gör
Vi är pålitliga, smarta och fokuserade på framtiden
Vi skapar en mer personlig, uppkopplad värld
Vi kavlar upp ärmarna för att få det gjort

THE OTIS ABSOLUTES

Vi skapade en industri och förändrade världen

Otis är ett ikoniskt varumärke med en rik historia. Få företag kan göra samma anspråk på att ha medverkat till att skapa vår uppkopplade urbana värld. Vi har hjälpt till att bygga städer, förändrat hur människor lever och arbetar och revolutionerat själva arkitekturen i sig själv.

Vår räckvidd är global, vårt folk är lokalt

"Vår globala närvaro säkerställer konsekvent kvalitet, säkerhet och service, var du än är.

Vi erbjuder produkter och tjänster i 200 länder och territorier. Var du än är, kan du räkna med absolut samstämmighet när det gäller kvalitet, säkerhet och stil. Det är engagemanget från våra 26 ingenjörscentra och 11 testtorn runt om i världen."

Vi lyckas genom att vara en god företagsmedborgare

"Med kunder i cirka 200 länder och territorier är Otis en sann global medborgare.

Överallt där vi gör affärer, verkar vi utifrån övertygelsen om att finansiella resultat och företagets ansvar går hand i hand."

SAMHÄLLSANSVAR