otis_airflow_study_hero_image

Resultatet från luftflödes analys i hissar

Vad är exponeringsrisken vid en kort hissresa?

Eftersom världen fortsätter att navigera COVID-19 pandemi, människor har naturligtvis frågor om riskerna med att samlas i gemensamma utrymmen, inklusive hissar.

Här kan du tadel av resultaten och få tillgång till material och information om studien.

Vad kommer härnäst

Denna studie och dess resultat är bara en del av vårt engagemang för säkerhet under hela COVID-19 pandemin och in i framtiden. Vi kommer att fortsätta att ge dig ytterligare information och tillgån till material regelbundet, och vi är i färd med att lansera ytterligare studier. Återkom snart för mer information.

LÄS DE SENASTE NYHETERNA WATCH NOW

Undersökningsresultat

Undersökningsresultaten visar att exponeringsrisken vid en kort hisstur är lägre jämfört med många andra vardagliga aktiviteter – och vid korrekt användning av masker och luftrening minskar den exponeringen ytterligare.

Airflow icon air

Hissar har en högre nivå av luftväxling, vilket sänker exponeringsnivåerna

Airflow icon elevator

En genomsnittlig hissresa innebär mindre exponeringsrisk frö Covid 19 än en timmes bussresa eller en dag på kontoret.

Airflow icon mask

Korrekt användning av ansiktsmask av resenärer** minskar exponeringsrisken med 50 %

Airflow icon purify

Lösningar för rening* minskar exponeringen med ytterligare 20% till 30 %

Airflow icon arrow

Korrekt användning av ansikstmask av alla resenärer i kombination med luftrening* kan minska exponeringsrisken 60% till 65 %

*"Needlepoint bipoloar jonisering" (NPBI) jämfört med ingen luftreningsanordning alls.
**Korrekt användning av ansiktsmask jämfört med resa utan ansikstmask. Förutsätter användning av en godkänd ansikstmask av typ kirurgisk stil, som lever upp till WHO och CDC riktlinjer

Vad är exponeringsrisken vid en kort hisstur jämfört med andra aktiviteter?

Kvalitativa undersökningar jämför resan i en hiss med en lindrigare och lägre exponering

Airflow Study Chart

Variation av intensitet, frekvens och exponeringstid bidrar till olika relativ risk även inom varje aktivitetskategori.
Anpassad från ett relativt ramverk som ursprungligen föreslogs av Julie Marcus vid Harvard universitetet och Eleanor Murray. vid Boston Universitetet.
Risken vid hissresa kan sänkas genom att tillämpa korrekt användning av ansiktsmask, luftrening (som NPBI), fysiskt avståndstagande, etc.

 

Blank Space

Vetenskapen om luftflödet i hiss

Under tre månader använde studieexperter toppmodern modellering för att simulera luftflöde och olika hissscenarier. Studien gav en betydande mängd data som vi kan använda för att ge vetenskapligt baserade svar och vägledning. Här kan du få tillgång till olika material med anknytning till studien.

For additional information,please Kontakta oss gärna om du vill få tillgång till den ursprungliga fullständiga tekniska rapporten från forskargruppen.

Read more and watch Otis President & CEO Judy Marks comment on study results on CNBC's Mad Money.

WATCH NOW

Elevator Products

Sammanfattning

Få en god överblick, se på mål och viktiga resultat i vår luftflödesanalys i hiss.

LADDA NER SAMMANFATTNINGEN
airflow_block_whitepaper

Luftflödes och hiss analys - rapport

Få en djupdykning i hela studien och dess bakgrund, metodik och resultat.

LADDA NED RAPPORTEN
airflow_block_techbrief

Luftrening i hissar idag

Studien visade att luftreningsteknik kan spela en roll för riskreducering. Denna tekniska sammanfattning tar en närmare titt på luftflödet i hiss och detaljerna i alternativen för luftrening.

LADDA NER DEN TEKNISKA RAPPORTEN
timeforkids

"Hissar är en väsentlig del av vardagen för många, ofta första sträckan i din resa och den sista på din rutt hem. Vi vet att många passagerare har frågor om exponeringsrisker i samband med att åka hiss, och vi vill ge svar som är verifierade av vetenskapen."

-Robin Fiala, Vice VD, Otis Marketing & Sales

FÖLJ ROBIN FIALA PÅ LINKEDIN

Always on the move

Research like the airflow study is one example of our ongoing commitment to sharing information and providing science-based answers to provide greater assurance when you're on the move.

Stay connected with us for updates and the latest news, or watch Otis President & CEO Judy Marks comment about the study results on CNBC's "Mad Money".

READ THE LATEST NEWS