Leadership Board pattern

OTIS ÇALIŞAN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

Ülke ve Dil Seçin

 

Bu Gizlilik Bildirimi (“Bildirim”) Otis Elevator Company (OTIS) ’nin çalışanlarına ait Kişisel Bilgileri ne şekilde toplayabileceği, işleyebileceği, aktarabileceği, paylaşabileceği ve saklayabileceğini açıklamaktadır. OTIS, tüm OTIS çalışanlarının Kişisel Bilgilerini güvenliğe almaya ve korumaya kararlıdır.

Bu Bildirim, OTIS'in kişisel bilgilerinizi yönetme biçimine ilişkin uygulamaları ve politikalarındaki değişiklikleri yansıtması için gerektiği şekilde zaman zaman değiştirilebilir. Eğer bu Bildirimde bir değişiklik yaparsak bu web sitesini yeni bildirimle günceller ve bir değişiklik yapıldığını vurgularız. Bu Bildirimin, dünya genelinde OTIS'in tüm çalışanlarını kapsaması öngörülmektedir; dolayısıyla bu Bildirimde açıklanan uygulamalardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Kanunen zorunlu olduğu yerlerde veya yerel ve bölgesel uygulamaları yansıtması için bu Bildirime yerel bir bildirim ekleyebiliriz.

OTIS çalışanlardan ne gibi Kişisel Bilgileri toplayabilir?

OTIS, Kişisel Bilgilerinizi doğrudan sizden veya dolaylı olarak daha önceki işverenler, iş bulma acenteleri, sizin verdiğiniz referanslar, halka açık kayıt kaynakları ve diğer üçüncü taraflar gibi kaynaklardan elde edebilir. OTIS'in topladığı Kişisel Bilgiler, yerel yasaların gerekliliklerine ve geçerli çalışan temsilcisi anlaşmalarına tabidir.

Aşağıdaki liste OTIS'in tamamı için olduğundan, burada sizin özel durumunuzda geçerli olmayan veri unsurları bulunabilir. Sorunuz varsa lütfen İK temsilcinizle iletişime geçin.

 • Adı, soyadı, ikinci adı ve tüm ekleri (örneğin Jr. veya Sr.) dahil tam adı
 • Bir çalışan kimlik numarası, vergi kimlik numarası, sosyal güvenlik/sigorta numarası veya bir nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, vize, pasaport ya da devlet tarafından verilen diğer belgeler gibi devlet tarafından verilen kimlik numarası veya kartı gibi kimlik numaraları (tümüyle veya kısmen)
 • Telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresi, çağrı cihazı numarası, posta adresi ve iş yeri adresi dahil iş irtibat bilgileri
 • Ev adresi, ev telefon numaraları, kişisel cep telefonu numaraları ve kişisel e-posta adresleri dahil ev irtibat bilgileri
 • Doğum tarihi ve cinsiyet gibi temel kimlik bilgileri
 • İş deneyimi, eğitim ve iş geçmişi, dil becerileri, diğer beceri kategorileri, lisanslar, sertifikalar, ödüller, ticaret birlikleri veya meslek kuruluşları üyelikleri ve katılımı ile belirli bir işi yapma yetkileri
 • İş unvanı, departman, görev tanımı, iş türü, iş sınıflandırması/derecesi, istihdam sözleşmesi ve maliyet merkezi dahil işinizle ilgili bilgiler
 • Şirketin adı, şirketin konumu ve kurulduğu ülke dahil, işvereniniz hakkında bilgiler
 • Şirketteki pozisyonunuz, seviyeniz, süpervizörünüz, asistanınız ve/veya doğrudan astlarınızın kimliği gibi organizasyon şeması bilgileri
 • Bir fotoğraf ve belirli yerlere erişim yetkiniz gibi yaka kartları için gerekli bilgiler
 • Şirket etkinlikleri esnasında çekilen ve kurum içinde ve bazı durumlarda kurum içinde sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar (bu etkinliklerde fotoğraf çekildiği açık ve bariz olacaktır ve bunlara katılmamayı tercih etme fırsatınız olacaktır) - fotoğrafınızın sosyal medya ötesinde pazarlama materyallerinde paylaşılacak olması durumunda size bilgi verilir ve bunu reddetme fırsatınız olur.
 • Yararlanıcılarınız ve bakmakla yükümlü olduklarınıza ait kimlik bilgileri (ad, doğum tarihi, cinsiyet, kimlik numaraları, adres ve gerekli olabilecek diğer veriler gibi) ve belirli yan hak programlarına ilişkin bilgiler dahil ücret ve yan hak bilgileri
 • Eğitim, süregiden eğitim ve geliştirme kayıtları
 • Performans değerlendirme bilgileri
 • Haleflik planlaması bilgileri
 • Organizasyondaki sonraki adımlarınızı değerlendirmek üzere potansiyeliniz ve isteklerinize ilişkin bilgiler
 • OTIS bilgisayar, ağ ve iletişim bilgileri ve şirket telefonlarının, bilgisayarlarının, elektronik iletişimin (e-posta ve elektronik takvimler gibi) kullanımına dair günlükler ve bunlarla sınırlı kalmaksızın kullanıcı adı/oturum açma bilgileri, parolalar, güvenlik sorularının cevapları ve OTIS uygulamalarına, ağlarına, sistemlerine ve hizmetlerine erişmek için gerekli diğer bilgilerin yanı sıra OTIS'ın ağları ve sistemleri üzerinden kaydettiğiniz, gönderdiğiniz, sunduğunuz veya aldığınız bilgiler dahil olmak üzere diğer bilgi ve iletişim teknolojileri
 • İşyerine giriş ve çıkış saatlerinizi belirten erişim bilgileri
 • Zaman toplama ve tahsis bilgileri
 • Bunlarla sınırlı kalmaksızın yazarı olduğunuz belgeler ve dosyalar ile size atanmış görevler gibi, sizinle bir bağlantısı olabilecek iş atamaları ve iş ürünleri
 • Tarih, saat ve ziyaret yeri dahil olmak üzere ziyaretçi bilgileri, park amacıyla araç bilgisi ve ziyaretçi kayıtları ve inceleme için gerekli bilgiler
 • Bir etkinliğe katılma isteğiniz gibi etkinlik kayıt bilgileri, belirli başlık tercihleri, yiyecek tercihleri, seyahat ayarlamaları ve katılım
 • Seyahat tercihleri (koltuk, havayolu, sık uçan yolcu bilgileri, sigara içilen/içilmeyen) ve konum tercihleri (iş fırsatları için hareketliliğiniz dahil) gibi çalışma tercihleriniz hakkında bilgiler
 • Bunlarla sınırlı kalmaksızın bir takma ad, fotoğraf ve ilgi alanları dahil, elektronik sistemlerdeki bir profile gönüllü olarak eklediğiniz bilgiler
 • Acil durumda iletişime geçilecek kişiler olarak seçtiğiniz aile üyeleri veya arkadaşlar gibi çalışan olmayan kişiler hakkındaki bilgileri içerebilecek acil durum iletişim bilgileri
 • Bunlarla sınırlı kalmaksızın banka ve kredi kartı hesap bilgileri dahil olmak üzere, insan kaynakları uygulamalarını, bordro, seyahat ve harcama idaresini desteklemek için gerekli diğer veriler
 • Şirket araçları, uygulamaları, şirket tarafından verilen dizüstü bilgisayarlar, telefonlar ve ziyaret edebileceğiniz müşteri asansörleri veya küresel konumlandırma verilerini (konum takibi olarak da bilinir) içeren veya gerektiren konum bilgileri

Yerel gereksinimler ve yasaya bağlı olarak OTIS ayrıca şu bilgileri toplayabilir:

 • Pasaport bilgileri, doğum yeri, vatandaşlıkları (önceki ve şimdiki) ve ikamet durumu
 • İşitme kontrolleri, tıbbi muayeneler, uyuşturucu madde taraması ve/veya geçmiş araştırması bilgileri gibi işe alım için gerekli taramalar
 • Engellilik, hastalık izni, doğum izni ve insan kaynakları ve çevre, sağlık ve güvenlik gerekliliklerini uygulamaya geçirmek için gerekli olabilecek diğer bilgiler gibi, sağlık ve yaralanmalarla ilgili bilgiler
 • Askerlik hizmeti bilgileri
 • Fotoğraflar, ses ve görüntü veya biyometrik bilgiler (örn. parmak izi, retina taraması veya ses tanıma)
 • Seyahat geçmişi, kişisel ve/veya mesleki bağlantılar ve ciddi bir bağlantı taraması için istenebilecek diğer bilgiler dahil olmak üzere, belirli teknolojilere veya işinizle ilgili diğer bilgilere erişmenize imkan tanımak üzere güvenlik soruşturması veya uluslararası ticaret yasa ve düzenlemelerine uyum düzenlemeleri için gerekebilecek bilgiler
 • Medeni haliniz, ebeveynlerinizin adları, evlenmeden önceki soyadınız ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerle ilgili bilgiler gibi, ailevi durum ve aile üyeleri hakkındaki bilgiler
 • Irk, din veya siyasi parti ya da sendika üyeliği gibi, yerel yasaların gerektirdiği ölçüde diğer bilgiler

Hassas Kişisel Bilgilere yönelik özel koruma uygulamalarına sahip ülkelerde Otis, yalnızca yasaların gerektirdiği Hassas Kişisel Bilgilerinizi toplar, işler veya bunları kendi yükümlülüklerinin (örn. bordro veya sigorta amaçları için) yerine getirilmesinde Otis'e yardımcı olan bir üçüncü tarafa aktarır; verilerin sağlanmasının isteğe bağlı olduğu durumlarda izninizi isteriz.

Otis Kişisel Bilgilerinizi ne gibi amaçlarla kullanabilir?

 • Aşağıdakiler dahil olmak üzere istihdamınızın yönetilmesi:
  • Yan hak planlarının tesisi ve yönetimi dahil, ücret ve yan haklar
  • Kesintiler ve katkılar gibi bordro yönetimi
  • Kariyer geliştirme, performans geri bildirimi ve ilerleme
  • Ödüller ve takdir
  • Zaman toplama ve tahsisi
  • Seyahat ve/veya kredi kartı yönetimi dahil, seyahat ve harcama geri ödemesi
  • Eğitim
  • Yer değiştirme, görevlendirme yazıları, yabancı çalışanlar, vizeler, izinler ve diğer çalışma izinleri için destek
  • Vergi beyanı ve stopajlar
  • Çalışan ve görevli özgeçmişleri, CV'leri ve benzeri bilgilerin tutulması
  • E-posta sistemleri ve organizasyon şemaları
  • Bunlarla sınırlı kalmaksızın sağlık ve güvenlik düzenleyicileri ile vergi otoriteleri dahil olmak üzere düzenleyicilere yapılan bildirimler
  • Çalışan katılımı etkinlikleri
 • İstihdam ve haleflik planlaması
 • Bunlarla sınırlı kalmaksızın şunlar dahil, düzenli iş operasyonlarının yürütülmesi:
  • sözleşmeler, anlaşmalar, satın alma siparişleri, raporlar ve yazışmalar dahil olmak üzere kurumsal belgeler üzerindeki kayıt onaylarınız ve imzalarınız
  • ürünler, hizmetler ve teknolojilerin tasarlanması ve geliştirilmesine yönelik olanlar dahil araştırmalara katılma
  • bunlarla sınırlı kalmaksızın maaş, seyahat ve harcama verileri dahil olmak üzere maliyetler ve giderlerin analiz edilmesi
  • müşteriler ve iş ortaklarıyla bilgi paylaşılması
  • pazar analizlerinin gerçekleştirilmesi
  • tanıtım amaçlı satış araçlarının (duruma göre fotoğraflar, pozisyon ve iletişim bilgilerini içerebilecek çalışan organizasyon şemaları gibi şeylerin yer alabileceği, müşterilere yapılacak sunumlar dahil) paylaşılması
 • Bir acil durum dahil olmak üzere bir sağlık veya güvenlik riskinin bulunduğu durumlara yanıt verilmesi (bu, yalnız çalışanların iyi olup olmadığını kontrol eden giyilebilir cihazlardan toplanan verileri de kapsayabilir ve belirli çalışanların maruz kaldığı olaylar ve kıl payı durumlarının kaydedilmesini ve düzeltici adımlar atılması için yönetime bildirilmesini içerebilir)
 • İntranet üzerinden olanlar dahil, çalışanlarla iletişime geçilmesi
 • Çalışan katılım anketleri ve yardım kampanyaları düzenlenmesi
 • Sorun giderme sistemleri dahil işgücü ve çalışan ilişkilerinin yönetilmesi
 • İlaç taraması, işçilerin tazminatının işlenmesi ve benzeri sağlık ve güvenlik programları dahil, sağlık ve güvenlik programlarının ve hizmetlerinin planlanması ve sağlanması
 • İlgili yasalarca gerekli görülen global kurumsal mevcut, demografi ve raporlama dahil, işe uygunluk taraması, çalışma ortamı, sağlık ve güvenlik raporlaması ve yönetimi gibi raporlama ve istatistiki analizler
 • Aşağıdakiler dahil olmak üzere fiziksel güvenliğin yönetimi
  • Erişim kontrolleri ve güvenlik
  • Tesis erişimi ve emniyeti
  • Felakete hazırlıklı olma
 • Aşağıdakiler dahil olmak üzere, bilgisayar ağları, e-posta, İnternet erişimi, Kurumsal Kaynak Planlama (“ERP”) sistemleri ve iş akışları gibi Bilgi Teknolojisi (“BT”) sistemlerinin yönetilmesi ve güvenceye alınması
  • Bilgisayar sistemleri ve diğer sistemler için erişim kontrolleri ve güvenlik
  • İnternet, intranet, e-posta, sosyal medya ve diğer elektronik sistem erişimi
  • Virüs, yetkisiz giriş ve şirket içi tehdit taraması ve analizi
  • Güvenlik ve yardım masası amaçları için günlüklerin oluşturulması ve analiz edilmesi
  • Yardım masası desteği ve sistem bakım faaliyetlerinin sağlanması
  • Verilerin yedeklenmesi ve kurtarılması ile olağanüstü durum kurtarma hizmetlerinin sağlanması
 • Sağlanan hizmetlerin yönetimi, güvenlik, emniyet ve verimlilik için belirli OTIS varlıklarının ve belirli uygulamaların konum izleme, süre ve diğer telematiklerinin gözetilmesi
 • Kayıtlar ve yetkilendirmelerin yönetilmesi, kontrole tabi teknolojiler ve/veya emtiaya erişimin belirlenmesi ve yaptırıma veya kısıtlamaya tabi ülkeler veya taraflar için tarama yapılması dahil olmak üzere, ithalat, ihracat ve diğer uluslararası ticaret denetimlerine uygunluğun sağlanması
 • Sorular veya kaygıların yanıtlanması
 • Geçerli politika, yönetmelik ve yasalara uyumun sağlanması amacıyla denetimlerin ve uyum gözden geçirmelerinin yapılması
 • Çıkar çatışmalarının değerlendirilmesi ve rapor edilmesi
 • Hukuki, Global Etik ve Uyum ve Uluslararası Ticaret Yasa ve Düzenlemelerine Uyum gözden geçirmeleri ve bunların sonucunda devlet kurumlarına yapılan bildirimler dahil şirket içi ve dışı incelemelerin yürütülmesi ve yönetilmesi
 • İhtilaf öncesi faaliyet, kanıt toplama, keşif, dava yolları ve e-keşif çalışmaları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dava, tahkim, idari ve düzenleyici işlemlerde hak talepleri iddiası ve savunmasında bulunulması
 • Emniyet ve diğer devlet sorgularına yanıt verilmesi
 • Patent başvuruları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet haklarının korunması
 • Yeniden yapılandırma faaliyetleri, şirket birleşmeleri, satın almaları ve elden çıkarmalarının planlaması veya yürütmesi dahil olmak üzere, iş planlaması
 • OTIS hisse senetlerine hakları olabilen çalışanlar için yatırımcı yönetim faaliyetlerinin kolaylaştırılması
 • İlgili yasa ve yönetmeliklerce gerekli görüldüğü veya açık olarak yetki verildiği şekilde

OTIS, topladığı bilgileri kimlerle paylaşır?

Çalışanların Kişisel Bilgilerine şirket içinde erişim, ancak gerektiği takdirde sağlanır. Örneğin, dünya genelinde şirket içindeki İnsan Kaynakları ve Bordro uzmanları, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili Kişisel Bilgilere erişebilir. Çok az sayıdaki kişi, dünya genelinde insan kaynakları programlarına yönelik sorumluluklarından dolayı belirli OTIS bilişim sistemlerindeki tüm Kişisel Bilgilere erişebilir. Yöneticiler ve amirler, kendilerine bağlı çalışanların işle ilgili bilgilerine erişebilirler.

Kişisel Bilgiler, yukarıda belirtilen amaçlarla OTIS'nin dünya genelinde faaliyet gösteren şirketleri, bağlı kuruluşları, şubeleri veya grupları tarafından kullanılır ve paylaşılır. İş iletişim bilgileriniz, düzenli iş operasyonlarını desteklemek üzere müşteriler, potansiyel müşteriler, satıcılar ve iş ortaklarıyla da paylaşabiliriz. OTIS, Kişisel Bilgilerinizi şirketleri arasında aktardığında, bunu, geçerli yasalara ve OTIS'in Şirket Politikası El Kitabına uygun olarak yapar.

Ayrıca OTIS, gereken durumlarda, OTIS tesisleri veya sistemlerine erişim izni verilen güvenilir hizmet sağlayıcılar, danışmanlar ve yükleniciler ile devlet kurumları ve yasalar tarafından zorunlu tutulan diğer kurumlar gibi üçüncü taraflara, Kişisel Bilgilerin erişimini ve paylaşımını sağlayabilir. OTIS, Kişisel Bilgilerinizi OTIS şirketler grubu dışında ancak şu amaçlarla paylaşır:

 • OTIS'in görevlendirdiği hizmet sağlayıcıların adımıza hizmet gerçekleştirmesine imkan sağlamak için. Bu durumlarda OTIS, bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen hizmet sağlayıcılar ile paylaşacaktır
 • Bunlarla sınırlı kalmaksızın, vergiye ve düzenlemelere ilişkin yükümlülüklere uymak, sendikalar ve işyeri konseyleriyle veri paylaşmak ve bir mahkeme emrine veya emniyet makamlarından veya diğer devlet kurumlarından gelen meşru bir hukuki isteğe yanıt vermek dahil olmak üzere, yasal yükümlülüklere uymak
 • Şüphelenilen veya fiili bir yasa dışı faaliyeti araştırmak
 • Fiziksel zarar veya mali kaybı önlemek
 • İşimizin veya varlıklarımızın tümünün veya bir kısmının satışını veya devrini desteklemek (iflas nedeniyle olanlar dâhil)

OTIS Kişisel Bilgilerinizi nerede saklar?

OTIS, yaklaşık 200 ülke ve bölgede faaliyet gösteren tüzel kişiliklere sahip küresel bir şirkettir. Dolayısıyla, bilgilerinizi yukarıda listelenen amaçlara ulaşmak amacıyla bir tüzel kişilikten diğerine veya bir ülkeden diğerine aktarmak için bir gerekçeye sahip olabiliriz. Kişisel Bilgilerinizi geçerli yasal zorunluluklara uygun olarak ve yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu ölçüde aktarırız.

OTIS, Kişisel Bilgilerin sınırlar arasında yasal aktarımını sağlamak için mevcut yasal mekanizmaları kullanır. OTIS, standart sözleşme maddelerine (aynı zamanda şart maddeleri olarak adlandırılır) dayandığı ölçüde, bu zorunluluklarla bu Bildirimin çatıştığı durumlar dâhil olmak üzere, bu zorunluluklara uyar.

OTIS'in Kişisel Bilgilerinizi kullanmasına yönelik seçenekleriniz nelerdir?

Kişisel Bilgileriniz, OTIS'nin dünya genelinde insan kaynakları yönetimi için kritik öneme sahiptir. Sonuç olarak yasalara, toplu iş sözleşmesine veya OTIS tarafından kabul edilmiş çalışma konseyi kısıtlamalarına aykırı olmaması şartıyla, bu bildirimde açıklandığı şekilde Kişisel Bilgilerinizin toplanması ve kullanımı istihdamınız için genellikle gereklidir. Kişisel Bilgileriniz, tarafınıza ödeme yapılması, istihdamınızın yönetilmesi ve vergi yasaları ve uyum düzenlemeleri gibi yasal yükümlülüklere uyulması için gereklidir.

Çalıştığınız yere bağlı olarak yerel yasalar, belirli durumlarda Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması ve/veya açıklanması için özel bir onay vermenizi gerekli kılabilir. OTIS, gereken yerlerde bu onayı, uygun ve izin verilen yollarla isteyecektir.

OTIS Kişisel Bilgileri ne kadar süre saklar?

OTIS insan kaynakları Kişisel Bilgilerinizi istihdamınız süresince ve yasa ve yönetmelikler, adli, idari işlemler veya tahkim işlemleri veya denetim yükümlülükleri ile gerekli görülen ek süreler boyunca saklar. İnsan kaynakları bilgilerinizin saklanması hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel İK temsilcinize başvurun.

OTIS, bunlarla sınırlı kalmaksızın şu veriler gibi, işle ilgili ve hukuki amaçlar için gerekli verileri saklayabilir: (a) örneğin müşteriler, ürünler, hizmetler, teknolojiler, iş ortakları ile ilgili çalışma dosyaları veya iş kayıtları ve tesadüfen sizinle ilgili bilgiler içerebilecek diğer işle ilgili çabalar gibi meşru iş amaçları için gerekli olan; (b) yürürlükteki saklama sürelerine tabi olarak paylaşılan saklama alanlarına kaydettiğiniz; (c) aktif bir hukuki soruşturmaya, adli veya idari kovuşturmaya, denetime veya başka hukuki gerekliliğe konu olan ve (d) OTIS'in bir sözleşmeden kaynaklanan, hukuki, düzenleme kaynaklı veya denetime ilişkin yükümlülük altında saklaması gereken.

Belirli çalışanlar hangi ek bilgilere sahip olmalıdır?

AB'deki veya gizlilik yasalarına sahip başka ülkelerdeki çalışanlar: Kişisel bilgilerinize dair erişim, düzeltme veya silme talebinde bulunma, belirli Kişisel Bilgilerin kısıtlanmasını isteme veya işlenmesine itiraz etme ve belli durumlarda veri taşınabilirliği isteme hakkına sahip olabilirsiniz. OTIS ile erişim, düzeltme, silme, itiraz etme veya kısıtlama ya da taşınabilirlik isteme hakkında iletişime geçmek için lütfen bu bildirimin sonunda belirtilen iletişim yöntemlerini kullanın. Ayrıca denetleyici kurum olarak da bilinebilen, milli veya resmi veri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkınız vardır. Ayrıca ulusal veya yerel yönetim düzenleyicinizin iletişim bilgilerini sağlayan bir ek de tarafınıza sağlanabilir. Eğer veri koruma makamınızı belirleme konusunda yardıma ihtiyaç duyarsanız Gizlilik Profesyonelini veya Veri Koruma Sorumlunuzla iletişime geçin veya privacy@otis.com adresinden bize e-posta gönderin.

Connecticut dahil ABD'deki kullanıcılar: OTIS, yasanın gerektirdiği durumlarda, örneğin vergi ve bordroya dair amaçlarla, Sosyal Güvenlik Numaralarını toplar. OTIS, Sosyal Güvenlik Numaralarını topladığında ve/veya kullandığında gizliliği koruyarak, toplamayı sınırlandırarak, “bilinmesi gerekli” temelinde erişim sağlayarak, uygun teknik önlemleri uygulamaya koyarak ve doğru biçimde imhayı sağlayarak gerekli özeni gösterir.

Aile üyeleri ve başkaları hakkında bilgi sağlayan çalışanlar: Acil durumda iletişim bilgileri için, bakmakla yükümlü olduklarınızı mevcut yan haklarla güvence altına almak ve lehdarların kimliğini tespit edebilmek amacıyla, OTIS'e aile üyeleriniz ve sizinle bağlantılı diğer kişiler hakkında bilgi sağlamayı tercih edebilirsiniz. Bu bilgileri OTIS'e sağlamadan önce, bunu yapmak için hukuki ehliyete sahip olduğunuzdan emin olmalısınız. Küçük çocukların yasal temsilcisi olarak bilgi sağladığınız ölçüde, bilgi sağlama tercihiniz OTIS'in bu bilgileri sağlandığı amaçlar için ve bu Bildirimde ortaya konduğu şekilde toplayabileceğine, işleyebileceğine ve aktarabileceğine dair bir izin temsil eder.

Kişisel Bilgilerinize nasıl erişebilir, bunları nasıl düzeltebilir, değiştirebilir veya bunların silinmesini veya bir kopyasını nasıl isteyebilirsiniz?

Pek çok kişi, muhtelif OTIS İK sistemlerinde yer alan Kişisel Bilgilerinin çoğuna doğrudan erişebilir ve bu doğrudan erişimi kullanarak Kişisel Bilgilerine erişebilir, bunları düzeltebilir, değiştirebilir, silebilir veya kopyalayabilir. OTIS talep üzerine, ilgili kişilere normalde erişilebilir olmayan Kişisel Bilgilere makul erişim sağlayabilir. Doğrudan erişimi bulunmayan veya ek erişim isteyen kişiler, yerel İK temsilcilerine başvurmalıdır. İnsan kaynakları verilerinin dışında kalan Kişisel Bilgilerinizle ilgili istekler için, yerel Etik ve Uyum Sorumlunuzla, Veri Koruma Sorumlunuzla veya Gizlilik Profesyonelinizle iletişime geçin (daha fazla ayrıntı için aşağıya bakın).

OTIS ile nasıl iletişim kurabilirsiniz?

Kişisel bilgileriniz hakkında bir sorunuz veya kaygınız varsa veya hangi OTIS tüzel kişiliklerinin Kişisel Bilgilerinizin veri kontrolörü olduğu hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız, yerel İK temsilciniz, yerel Etik ve Uyum bağlantınız veya Gizlilik Profesyoneliniz veya Veri Koruma Sorumlunuzla iletişime geçmelisiniz. Kendi işletmenizde kiminle konuşacağınızdan emin değilseniz 833-833-3001 numaralı hattan veya privacy@otis.com adresinden bize her zaman ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 24/1/20

İş kolları, birimleri, bölümleri ve her nerede olursa olsun tüm diğer faaliyet gösteren kurumları (Otis Elevator Company'nin çoğunluk hissesine ya da etkin kontrole sahip olduğu ortak girişim, iş ortaklığı ve diğer ticari düzenlemeler dahil olmak üzere) (birlikte, “OTIS” veya “biz”) içerecek şekilde