blue background with lines

Otis Küresel Gizlilik Bildirimi

 

Ülke ve Dil Seçin

 

Otis Worldwide Corporation ve onun iştirakleri ve bağlı kuruluşları (birlikte “Otis”) gizliliğinize saygı gösterir. Bize emanet edilen kişisel bilgileri korumak üzere teknik, idari ve fiziksel önlemleri alırız.

Sözleşmeye dayalı ilişkilerimiz, yazışmalar, web sitelerimizle etkileşimleriniz ve sosyal medya yoluyla, uygulamalarımız ve ürünlerimizin nihai kullanıcılarıyla etkileşimlerimiz vasıtasıyla bilgi toplarız ve tüm bunlar başka şekilde özellikle belirtilmedikçe veya üzerinde mutabık kalınmadıkça bu Otis Elevator Küresel Gizlilik Bildirimi (“Otis Gizlilik Bildirimi”) ile düzenlenir.

Çalışanlarımızın ve şirketimiz bünyesinde istihdam edilmek isteyenlerin kişisel bilgileri, Otis Çalışan Gizlilik Bildirimi ve bir Otis İş Başvurusu Sahibi Gizlilik Bildirimi ile düzenlenir.

Bu Otis Küresel Gizlilik Bildirimi (“Otis Gizlilik Bildirimi”), genel olarak kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesiyle ilgili uygulamalarımızı açıklamaktadır. Otis yürürlükteki yasal gerekliliklere uyar ve kişisel bilgileri yerel yasalarca yasaklanan bir yerde veya biçimde toplamaktan veya kullanmaktan kaçınır. Bize kişisel ve başka bilgiler sağlamak suretiyle bu Gizlilik Bildiriminin hüküm ve koşullarını kabul etmiş olursunuz.

Otis ne gibi kişisel bilgiler toplar?

Otis'in topladığı veri türleri aşağıda listelenmiştir. Bu Otis Gizlilik Bildirimi çok çeşitli durumları kapsadığından, burada sizin özel durumunuzda geçerli olmayan veri unsurları listelenmiş olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz olursa lütfen “Otis'le İletişime Geçme” (belgenin sonunda yer alır) bölümünde açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçin.

 • Adı, soyadı, ikinci adı, tüm ekleri (örneğin Jr. veya Sr.) ve hitap (Bayan veya Bay gibi) dahil olmak üzere tam adı
 • Doğum tarihi, cinsiyet ve/veya Otis ile ilişkisi (örn. çalışan, çalışan akrabası, lehdar, müşteri, nihai kullanıcı, tedarikçi) gibi temel kimlik bilgileri
 • Geçerli yasanın gerektirdiği veya izin verdiği şekilde, doğduğu ülke, vatandaşlıkları (önceki ve şimdiki) ve sürekli ikamet durumu
 • Dil ve iletişim tercihleri
 • Telefon numarası, e-posta adresi, posta adresi ve iş yeri adresi dahil olmak üzere iş irtibat bilgileri
 • Ev adresi, kişisel e-posta adresi ve ev telefonu numarası ile kişisel cep telefonu numarası
 • Acil durum iletişim bilgileri (bize sağladığınız üçüncü taraf kişisel bilgilerini içerebilecek)
 • Belirli türlerde çalışanlar, bir sözleşme uyarınca satıcılar ve müşteriler ile katılan nihai kullanıcılar için kişisel bilgi işlem cihazlarından veya telefonlardan elde edilen, coğrafi konum verileri dahil cihaz konumu ve diğer güvenlik kimlik doğrulama verileri
 • Otis bilgisayar, ağ ve iletişim bilgileri ve şirket telefonları, bilgisayarları, elektronik iletişimini (e-posta ve elektronik takvimler gibi) kapsayan kayıtlar,
 • Kişisel tercihleriniz dahil olmak üzere, sizin veya şirketinizin Otis ürünleri ve hizmetleriyle ilişkiniz hakkındaki bilgiler
 • İş unvanı, departman, görev tanımı, maliyet merkezi ve süpervizörünüz ve asistanınızın isimleri dahil olmak üzere istihdam bilgileri
 • Şirket adı/adları, şirket konumu/konumları, şirket adresi/adresleri ve kurulduğu yargı alanı dahil olmak üzere işveren bilgileri
 • İş deneyimi, eğitim ve iş geçmişi, dil becerileri dahil olmak üzere beceri kategorileri, lisanslar, sertifikalar, belirli bir işi yapma yetkileri, katılan bir ticaret birliği veya sendikaya üyelik veya bir meslek kuruluşuna üyelik
 • Eğitim, geliştirme ve performans değerlendirmesi bilgileri
 • Bunlarla sınırlı kalmaksızın yazarı olduğunuz belgeler ve dosyalar ile size veya şirketinize atanmış görevler gibi, sizinle bir bağlantısı olabilecek iş atamaları ve iş ürünleri
 • Geçerli yasa uyarınca istendiği şekilde veya bize gönüllü olarak sağlandığı şekilde askerlik hizmeti bilgileri
 • Yaralanmayla ilgili bilgiler dahil olmak üzere çevre, sağlık ve güvenlik bilgileri
 • Katıldığınız anlaşmalar, programlar ve faaliyetler
 • Devlet tarafından verilmiş kimlik numaraları ve banka hesap numaraları dahil olmak üzere, ödeme ve faturayla ilgili bilgiler
 • Gönüllü anketler veya tanıtım yoluyla ya da ürünlerimiz veya hizmetlerimizin kullanımı yoluyla toplanan bilgiler
 • Otis binalarında, bir Otis aracında veya yakınında veya eğer asansörün bakımı veya üretimi Otis tarafından yapılmışsa bir müşteri konumunda meydana gelen herhangi bir olayın kaydı
 • Vize bilgileri, Otis'e ödenmek üzere sunulan herhangi bir gidere ait harcama bilgileri ve seyahat politikalarına veya satıcı sözleşme hükümlerine uygunluğu sağlamak üzere yürütülen denetimlerden elde edilen bilgiler dahil olmak üzere, iş atamalarıyla ilgili seyahat ve harcama bilgileri
 • Zaman ve katılım verileri, yaka kartı bilgileri, fotoğraflar, ses, görüntü, biyometrik bilgiler (örn. parmak izi, retina taraması veya ses tanıma) veya belirli bir rol veya görevlendirme için kullanılan coğrafi konum verileri gibi, belirli müşteri veya Otis tesislerine görevlendirme veya erişimin parçası olarak toplanan bilgiler; böylesi bir toplama bilinir, şeffaf ve geçerli yasalara uygun olacaktır
 • Geçerli yasalarca gerekli kılındığı veya izin verildiği şekilde, bir tıbbi muayene, uyuşturucu madde taraması (izin verilen durumlarda) ve geçmiş araştırması gibi gerekli taramalar
 • Belirli teknolojilere veya ürünlere erişiminize izin verilmesi için uluslararası ticaret yasa ve düzenlemelerine uyum için istenebilecek veya geçerli yasalarca gerekli kılınan belirli bir görevlendirme veya ziyaret için istenebilecek bilgiler
 • Bir vergi kimlik numarası, Otis tarafından verilen kimlik numarası, sosyal güvenlik/sigorta numarası, devlet tarafından verilen sürücü belgesi, vize, pasaport veya diğer belge numaraları gibi devlet tarafından verilen kimlik numaraları (tümüyle veya kısmen)
 • Üçüncü taraf referansları da içerebilecek çıkar çatışmalarının teyidi de dahil olmak üzere, bir satıcı olarak hizmet verme uygunlukları
 • Tarih, saat ve ziyaret yeri dahil olmak üzere ziyaretçi bilgileri, park amacıyla bir araca ilişkin bilgiler ve ziyaretçi kayıtları tutmak ve reddedilen taraf taraması gerçekleştirmek için gerekli bilgiler
 • Size verilmiş veya sizden alınmış olabilecek hediyelerin listesi (sembolik veya başka şekilde)
 • Haritalar, konuma dayalı olarak yazıcılara erişim veya yakınlardaki konferans odalarının müsaitliği gibi konuma dayalı hizmetler sağlayan belirli tesisler için konum bilgileri; böylesi bir toplama bilinir ve şeffaf olacaktır
 • Bunlarla sınırlı kalmaksızın otel rezervasyon bilgileri, havalimanı, uçuş numarası ve varış veya kalkış saatleri dahil olmak üzere uçuş bilgileri, beslenme düzeni tercihleri veya kısıtlamaları ve seyahate eşlik edenler dahil olmak üzere bir konferansa veya toplantıya katılımınızla ilgili bilgiler
 • Bir asansörde kalma veya bir Otis ofisine veya OtisLine™ çağrı merkezimize yapılacak bir arama durumunda olduğu gibi, bir hizmeti kolaylaştırmak veya yardım istemek üzere sağlanan bilgiler
 • Sağlık bilgilerini, devlet tarafından verilen kimlik numaralarını, konum bilgilerini veya Otis'in hak talebini doğru biçimde işleme alabilmesi için gerekli diğer bilgileri içerebilecek şekilde, bir hak talebinin işleme alınması veya istenen avantajlar veya hizmetlerin sağlanması için gerekli bilgiler
 • Bir kişinin, Otis'in dahil olduğu bir hukuki sürecin parçası olarak bir belgeye eklemeyi tercih ettiği herhangi bir bilgi.

OTIS topladığı kişisel bilgileri nasıl kullanabilir?

Otis, kişisel bilgilerinizi yalnızca meşru ticari çıkarlar için, bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek için veya sözleşmeye dayalı yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, bu Otis Küresel Gizlilik Bildiriminde açıklandığı şekilde kullanacaktır. Bu Otis Gizlilik Bildirimi çok çeşitli durumları kapsadığından, burada sizin özel durumunuzda geçerli olmayan sayılı kullanımlar listelenmiş olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz olursa lütfen “Otis'le İletişime Geçme” bölümünde açıklandığı şekilde bizimle iletişime geçin. Otis, verilerinizi aşağıdakiler için kullanabilir:

 • Sözleşme kaynaklı taahhütlerimizi, düzenleyicilere ve makamlara karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek, tedarikçi yönetimini, müşteri katılımını gerçekleştirmek ve yeni ürünler ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak dahil olmak üzere, düzenli iş operasyonlarını yürütmek
 • İstediğiniz bilgiyi, ürünü veya hizmeti sağlamak; bir binaya veya asansöre erişim izni vermek veya asansör hizmetlerimizin entegre özelliklerini etkinleştirmek gibi hizmetleri kolaylaştırmaya yönelik belirli uygulamalar için coğrafi konum verilerinin kullanımı da buna dahil olabilir
 • Size özel hizmetler ve özel ihtiyaçlarınız ve ilgi alanlarınızla alakalı içerik sağlamak
 • Bunlarla sınırlı kalmaksızın kurumsal kaynak planlama araçlarımız (ERP), müşteri veritabanımız ve çağrı merkezi veritabanımız OtisLine™ dahil olmak üzere yerel ve merkezi operasyonel veritabanlarımızı yönetmek
 • Performans takibi yaparak, katılımı değerlendirerek ve iş analizleri gerçekleştirerek pazarlama ve sosyal medya kampanyalarımızın etkinliğini, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin (uygulamalarımız dahil) yararlılığını değerlendirmek
 • Yeni sunumlar geliştirmek, ürünlerimizin kalitesini yükseltmek, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcılarımızın kolektif çıkarlarına dayalı olarak gelecekte daha iyi ürünler ve içerikler hazırlamak
 • Hem borçlar hem de alacaklar için faturaları ve ödemeleri yönetmek
 • Hem bir acil durumda hem de güvenlik girişimlerinin yayılması dahil olmak üzere, bir sağlık veya güvenlik riski içeren durumlara müdahale etmek
 • Uyuşturucu madde taraması dahil olmak üzere sağlık ve güvenlik programları ve hizmetleri sağlamak (yerinde sağlık taraması, bazı yargı alanlarında yasalarca gerekli kılındığı şekilde yıllık sağlık sertifikasyonları ve izin verilen veya uygun ya da gerekli görülen durumlarda uyuşturucu madde taraması da buna dahil olabilir)
 • Erişim kontrollerinin verilmesi ve felakete hazırlıklı olma dahil olmak üzere fiziksel güvenliğin yönetilmesi
 • Bilgisayar ağları, e-posta, İnternet erişimi ve bu tür faaliyetlerin içerdiği ürünle ilgili sistemlerimize erişim gibi, bilgi teknolojisi sistemlerini yönetmek, korumak ve güvenceye almak
  • Bilgisayar sistemleri ve diğer sistemlere ait erişim kontrolleri ve güvenlik için kimliğinizi doğrulamak
  • İnternet, intranet, e-posta, sosyal medya ve diğer elektronik sistem erişimi
  • Virüs, yetkisiz giriş ve şirket içi tehdit taraması ve analizleri
  • Güvenlik ve yardım masası amaçları için günlüklerin oluşturulması ve analiz edilmesi
  • Yardım masası desteği ve sistem bakım faaliyetlerinin sağlanması
  • Verilerin yedeklenmesi ve kurtarılması ile olağanüstü durum kurtarma hizmetlerinin sağlanması
 • Küresel çalışan sayısı, demografik ve ilgili maliyet bilgileri dahil olmak üzere, raporlama ve istatistiki analizleri yürütmek
 • Sağlanan hizmetlerin yönetimi, güvenlik, emniyet, verimlilik ve kolaylık sağlamak için belirli varlıkların ve uygulamaların konum izleme, süre ve diğer telematiklerini gözetmek
 • Kayıtlar ve yetkilendirmelerin yönetilmesi, kontrole tabi teknolojiler ve/veya emtiaya erişim ve yaptırıma veya kısıtlamaya tabi ülkeler veya taraflar için tarama yapılması dahil olmak üzere, ithalat, ihracat ve diğer uluslararası ticaret denetimlerine uygunluğu sağlamak ve teyit etmek.
 • Etik soruları, kaygıları ve şikayetlerini yanıtlamak
 • Geçerli politika, düzenleme ve yasalara uyumu, etik ve ticaret yasa ve düzenlemelerine uyumu sağlamak ve teyit etmek üzere denetimler ve uyum değerlendirmeleri ile kurum içi araştırmalar (dikkatimize sunulan iddialardan kaynaklananlar dahil) gerçekleştirmek ve ortaya çıkan bulguları ve ifşaları liderlerimize, yönetime ve uygun ya da gerekli olduğu durumlarda düzenleyicilere bildirmek
 • Çıkar çatışmalarını değerlendirmek ve bildirmek (iş hediyelerinin takibi dahil)
 • Yaralanma ve hasarlarla ilgili hak talepleri ve kontroller ve düzeltici adımların hayata geçirilmesi dahil olmak üzere, çevre, sağlık ve güvenlik konularını ele almak
 • Arabuluculuk, keşif ve kanıtların toplanması gibi uyuşmazlık öncesi faaliyetler dahil olmak üzere, dava, tahkim, idari ve düzenleyici işlemleri içerebilecek hak talepleriyle ilgili iddiada bulunmak, savunma yapmak ve müzakere yapmak
 • Bunlarla sınırlı kalmaksızın patent başvuruları dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını güvenceye almak ve korumak
 • İş operasyonlarımız için tahminlerde bulunmak ve plan yapmak
 • Şirket birleşmeleri, satın almaları ve elden çıkarmalarını planlamak, değerlendirmek veya gerçekleştirmek (ayrıntılı inceleme ve entegrasyon faaliyetleri dahil)
 • İşimizin veya varlıklarımızın tümünün veya bir kısmının satışını veya devrini desteklemek (iflas nedeniyle olanlar dâhil)
 • Yatırımcı yönetimini ve yatırımcı hizmetleri faaliyetlerini kolaylaştırmak
 • Ticaret birlikleri ve mesleki organizasyonlara katılımı belgelendirmek
 • Pazarlama ve satış kampanyalarını ve müşteri anketlerini gerçekleştirmek
 • Ortak girişimleri, dağıtım kanallarını ve satış temsilcisi ilişkilerini yönetmek
 • Başka şekilde geçerli yasa ve düzenlemelerce makul olarak öngörüldüğü veya açıkça yetki verildiği şekilde

Otis, burada açıklandığı şekilde işlerini yürütmesinde Otis'e yardımcı olmak üzere verilerinizi üçüncü taraflara aktarabilir. Ancak Otis verilerinizi satmayacaktır.

Otis kişisel bilgilerinizi sizinle iletişime geçmek için kullanır mı?

Evet. Yukarıda açıklandığı şekilde sizinle iletişime geçmeye ek olarak Otis, toplandığı bilgileri Otis'in yeni ve değiştirilmiş ürünleri ve sunduğu hizmetler veya diğer özel teklifler veya yarışmalar hakkında sizinle iletişime geçmek için de kullanabilir. Otis bu bilgileri, olası güvenlik kaygıları hakkında sizi bilgilendirmek için kullanabilir. Elbette Otis tüm pazarlama iletişimlerinin size katılmamak veya abonelikten ayrılmak için basit bir yol sunmasını sağlayacaktır.

Otis bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşır mı?

Otis kişisel bilgilerinizi satmayacaktır. Otis, kişisel bilgilerinizi Otis şirketler grubu dışında şu amaçlarla paylaşabilir:

 • Bilgilerinizin, tarafımızca yüklenilen hizmetleri ifa etmek veya yasal gerekliliklere uymak için gerekli olabilmesi haricinde paylaşımına kısıtlama getiren bir sözleşme uyarınca bizim adımıza veya bina müşterilerimiz adına hizmet ifa etmek üzere Otis tarafından tutulan hizmet sağlayıcılar; örneğin, bulut hizmeti sağlayıcılar, sistem ve yazılım sağlayıcılar veya ticari danışmanlar.
 • Emniyet yetkililerinden veya diğer resmi yetkililerden gelen meşru yasal taleplere yanıt vermek gibi yasal yükümlülükleri yerine getirmek;
 • Şüphelenilen veya fiili etik dışı veya yasa dışı faaliyeti araştırmak;
 • Fiziksel zarar veya mali kaybı önlemek veya
 • İşimizin veya varlıklarımızın tümünün veya bir kısmının satışı veya devrini desteklemek (iflas nedeniyle olanlar dahil). Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizin personeli için Otis veya müşteri binalarına erişim haklarını elde etmek;

Sosyal medya siteleri üzerine Otis ile etkileşime giren bireyler için, Otis, kişisel bilgilerinizi, sitemiz üzerinde katılabileceğiniz tüm çekilişler veya yarışmalar dahil olmak üzere sosyal paylaşım faaliyetinizle bağlantılı olarak sizin ve Otis'in sosyal medya hesaplarıyla ilişkili kişilere, diğer web sitesi kullanıcılarına ve sosyal medya hesabı sağlayıcınıza ifşa edebilir. Mesaj panoları, sohbet, profil sayfaları, bloglar ve bilgi ve materyal gönderebildiğiniz diğer hizmetlere (bununla sınırlı kalmaksızın Sosyal Medya sayfalarımız dahil) bilgi göndermeyi tercih etmeniz durumunda, böylesi iletişimler elbette içeriğinizin gönderildiği sosyal medya platformlarının gizlilik bildirimine tabi olacaktır. Otis bu platformlardan sorumlu değildir.

Otis kişisel bilgileri başka ülkelere aktarır mı?

Otis birçok farklı ülkede tesisi bulunan küresel bir şirket olduğu için, bilgilerinizi yukarıda listelenen amaçlara ulaşmak amacıyla bir tüzel kişilikten diğerine veya bir ülkeden diğerine aktarabiliriz. Kişisel bilgilerinizi geçerli yasal gerekliliklere uygun biçimde aktarırız.

Otis, kişisel bilgilerin sınırlar arasında yasal aktarımını sağlamak için mevcut yasal mekanizmaları kullanır.

Otis çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini nasıl kullanır?

Otis, web sitelerinde ve uygulamalarında çerezler kullanabilir. Çerezler, kullanıcı bilgisayarlarına gönderilip orada depolanan ve web sitelerinin sürekli kullanıcıları tanımasını, kullanıcıların web sitelerine erişimini kolaylaştırmayı ve web sitelerinin içerik iyileştirme amaçları için toplu verileri derlemesini sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler kullanıcı bilgisayarlarına veya dosyalarına zarar vermez. Çerezlerin bu web sitesi veya diğer herhangi bir Otis web sitesi veya uygulaması tarafından erişilebilir olmasını istemiyorsanız elektronik cihazınızdaki tarayıcı programınızdaki veya sisteminizdeki ayarları çerez kullanımını reddedecek veya devre dışı bırakacak şekilde değiştirmelisiniz. Bunu yaparak, Otis'in web siteleri, bilgisayar ve mobil uygulamaları ve sosyal medya platformlarının tüm fonksiyonlarını kullanabilme kabiliyetinizi azaltabileceğinizi veya tümüyle ortadan kaldırabileceğinizi lütfen dikkate alın.

Bir otis web sitesindeyken Otis'in, kullanıcının alan adı, tarayıcı türü, erişim tarihi ve saati ve görüntülediği sayfalara göre kullanıcı trafiği modellerini izlediğini bilmelisiniz. Bu bilgi, web sitemizin ziyaretçi sayısını ölçme ve ziyaretçilerimizin hangi alanları faydalı bulduğunu belirleme amacıyla toplanır. Otis bu bilgileri ziyaretçi deneyimini iyileştirmek ve gelecekte daha iyi içerik hazırlamak için kullanır. Web sitemizi ziyaret edenlerden bazı kişisel bilgileri sağlamaları istenebilir. Bu durumda kişisel bilgilerin toplandığı size şeffaflık çerçevesinde bildirilecektir. Böylesi kişisel bilgileri paylaşmamayı tercih etmek için tarafınıza bir fırsat sunulacaktır ancak belirli bilgileri sağlamama kararınızın, sitenin fonksiyonlarını azaltabileceğini ve hatta sitenin sunduklarına tam anlamıyla katılabilme kabiliyetinizi sınırlandırabileceğini lütfen unutmayın. Mobil hizmet sağlayıcınız da kendilerinin cihazını kullanımınızla ilgili kendi gizlilik politikasını uygulayabilir. Otis, başkalarının kişisel bilgilerinizi toplaması ve işlemesinden sorumlu değildir ve bunu gerçekleştirme biçimlerini kontrol etmez.

Bu web sitesinde görünebilecek üçüncü taraf bağlantıları hakkında neleri bilmelisiniz?

Bazı durumlarda Otis, Otis tarafından kontrol edilmeyen web sitelerine bağlantılar sağlayabilir ve böyle durumlarda bunu belirtmek için makul çabayı gösterecektir. Bununla birlikte Otis söz konusu üçüncü taraf web sitelerini kontrol etmez ve onlar tarafından kullanılan gizlilik uygulamalarından veya içerikten sorumlu olamaz.

Otis kişisel bilgileri ne kadar süre saklar?

Otis, kişisel bilgileri kendisinin sözleşmelerden kaynaklanan ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Eğer kişisel bilgiler sözleşmeden kaynaklanan veya yasal yükümlülüklere tabi değilse Otis bu verileri, asıl toplanma amacı için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Bir Otis web sitesine, uygulamasına veya medya sitesine erişmemiş bir kullanıcıyla ilgili olarak çevrimiçi toplanan tüm kişisel bilgiler, geçerli yasalarca yasaklanmadıkça veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça makul bir süre içerisinde dosyalarımızdan silinecektir.

Kişisel bilgilerinizle ilgili seçenekleriniz nelerdir?

Mümkün olan durumlarda Otis size, kişisel bilgilerinizi sağlayıp sağlamayacağınıza karar verme fırsatı tanıyacaktır. Otis ağlarına erişime sahip bireyler için virüs ve zararlı yazılım taraması benzeri BT güvenliği amaçları gibi, size bir seçim hakkının verilmeyeceği durumlar olabilir. Bazı yargı alanlarında bireylere, kişisel bilgilerine erişme, bunlarda düzeltme ve güncelleme yapma isteğinde bulunma hakkı da dahil olmak üzere haklar tanınmaktadır. Otis böylesi isteklere derhal yanıt verecek ve kişisel bilgilerinizle ilgili tüm yasal gerekliliklere uyacaktır. Otis bilgileri dakik bir şekilde güncellemek için makul çabayı gösterecek ve yasaların gerekli kıldığı durumlarda kişisel bilgilerinizi Otis dosyalarından silecektir. Kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini korumak için Otis, istenen herhangi bir değişikliği yapmadan önce kullanıcı kimliğini doğrulamak için gereken işlemleri yapacaktır. Kişisel bilgilerinize erişmek, bunları değiştirmek veya silmek için, soru sormak için veya kaygılarınızı dile getirmek için privacy@otis.com adresinden Otis'e e-posta gönderin. Web sitelerimiz, uygulamalarımız ve sosyal medya hesaplarımızdan bazıları, Otis'le iletişime geçmenize gerek kalmadan doğrudan düzeltme yapmanıza imkan sağlar.

Avrupa Birliği'ndekiler gibi belirli ülkelerde ayrıca denetleyici kurum olarak da bilinebilen, milli veya resmi veri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkınız vardır.

Kişisel bilgilerinizin korunmasında size yardımcı olsak da, parolalarınızı ve diğer erişim bilgilerinizi başkalarından korumanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen dikkate alın.

BELİRLİ GRUPLARA AİT KİŞİLER İÇİN BİLGİLE

Connecticut ve Birleşik Devletler'in geri kalanında bulunan bireyler için

Otis, web siteleri veya uygulamaları vasıtasıyla Sosyal Güvenlik Numaraları toplamaz. Bununla birlikte Otis, yasanın gerektirdiği durumlarda, örneğin vergiye dair amaçlarla, Sosyal Güvenlik Numaralarını toplar. Otis, Sosyal Güvenlik Numaralarını topladığında ve/veya kullandığında gizliliği koruyarak, toplamayı sınırlandırarak, “bilinmesi gerekli” temelinde erişim sağlayarak, uygun teknik önlemleri uygulamaya koyarak ve doğru biçimde imhayı sağlayarak gerekli özeni gösterir.

Kalifornia'da ikamet edenler için

Kaliforniya Tüketicinin Gizliliği Yasası (CCPA) uyarınca Kaliforniya'da ikamet edenler, Kaliforniya Yasası'nın 1798.110, 1798.115 ve 1798.125 bölümlerinde sayıldığı üzere kişisel bilgileriyle ilgili belirli haklara sahiptirler ve bu haklar şunları da içerir:

 • bilgi kategorileri, bilgiyi hangi amaçla kullandığımız, kimlerle paylaştığımız ve varsa birey olarak sizinle ilgili olarak sahip olduğumuz spesifik bilgiler dahil olmak üzere, Otis'in sizin hakkınızda sahip olduğu kişisel bilgiler hakkında ayrıntılı bilgi isteme;
 • verilerinizin silinmesini isteme ve
 • Otis'e verilerinizi satmama direktifi verme (NOT: Otis kişisel bilgilerinizi satmaz).

Not: Otis Gizlilik Bildirimimizin bu bölümündeki haklar, Kaliforniya'da ikamet etmekle birlikte çalışan olarak Otis'e başvuran veya Otis'le etkileşime giren kişiler, çalışanlarımızla (sağlık yardımları alan aile üyeleri veya acil durumda iletişime geçilecek kişiler gibi), yüklenicilerimizle, iş başvuru sahiplerimizle veya iş başvuru sahiplerimizle ilişkileri nedeniyle bilgilerine sahip olduklarımızla (referanslar gibi) ilişkileri neticesinde Otis'in hakkında bilgi sahibi olduğu kişiler ve şirketler arası etkileşimler sonucunda hakkında bilgi sahibi olduğumuz kişiler (bir şirket müşterisi veya satıcısının personeli gibi) için geçerli değildir.

Eğer sorularınız ya da kaygılarınız olursa veya size sağlanan hakları kullanmak isterseniz, 833-833-3001 numaralı hattı arayarak veya privacy@otis.com adresine e-posta göndererek Otis ile iletişime geçmelisiniz.

Lütfen adınızı, Otis'in sizinle iletişime geçebileceği bir yolu (bir e-posta adresi gibi), Otis ile ilişkinizi (müşteri, satıcı, ürünlerimizi kullanan kamunun bir üyesi) ve bizden ne gibi bir işlem yapmamızı istediğinizi lütfen belirtin. Kimliğinizi doğrulamaya ve varsa sizinle ilgili ne tür kişisel bilgilere sahip olduğumuzu belirlemeye çalışacağız. Talebinizi izleyen 30 gün içerisinde size yanıt vereceğiz. Bazı durumlarda talebinizi yerine getiremeyebiliriz ancak bu durumda size bir gerekçe sunacağız.

Otis, kişisel verileriniz satmayacaktır ancak bu Otis Gizlilik Politikasının yukarıdaki Otis bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşır mı? başlıklı bölümünde açıklandığı şekilde üçüncü taraflarla paylaşabilir Üçüncü taraflarla böylesi bir paylaşımda bulunduğumuzda bunu, satıcılarımızın kişisel bilgilerinizle yapabilecekleri şeyleri sınırlayan hükümlere uygun olarak yaparız.

İlaveten Kaliforniya'daki “Shine the Light Law”, Kaliforniya'da ikamet eden kişilere, Otis'in kendi doğrudan pazarlama kullanımı için kişisel bilgileri başka şirketlerle nasıl paylaştığı hakkında yıllık olarak bilgi isteme hakkını tanır. Bununla birlikte, Otis'in kişisel bilgilerinizi diğer şirketlerle onların doğrudan pazarlama kullanımları için paylaşmadığını bilmenizi isteriz.

Gizlilik yasalarına sahip ülkelerdeki (AB dahil) bireyler için

Denetleyici kurum olarak da bilinebilen, milli veya resmi veri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkınız vardır. Aynı zamanda: (a) izninizi geri çekme, (b) kişisel bilgilerinize dair erişim, düzeltme veya silme talebinde bulunma; (c) bazı kişisel bilgilerin kısıtlanmasını isteme veya (d) işlenmesine itiraz etme ve belli şartlarda veri taşınabilirliği isteme hakkınız vardır. Otis, verilerinizi otomatik karar vermede veya size açıklanmamış amaçlar için kullanmayacaktır. Bu haklar hakkında veya veri kontrolörüne ait spesifik ayrıntılar için veya yerel Veri Koruma Sorumlusu ile iletişime geçmek için lütfen privacy@otis.com e-posta adresini kullanın; isteğinizi ilgili kişiye ulaştırırız.

Ebeveynler ve yasal vasiler için

Her ne kadar OTIS web sitesi çocuklara yönelik olmasa da, OTIS Birleşik Devletler'deki Çocukların Çevrimiçi Gizliliğinin Korunması Yasası ve Avrupa Birliği'ndeki Genel Verilerine Korunması Yönetmeliği (“GDPR”) (yürürlüğe girdiğinde) gibi tüm geçerli yasalar ve gerekliliklere uymaya büyük önem vermektedir. OTIS, 13 yaş altı çocuklardan bilerek bilgi toplamaz (çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişiler veya lehdarlar hariç). Eğer OTIS 13 yaş altı bir çocukla (Otis bursu veya ödülü kazananlar dahil olmak üzere, çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişiler veya diğer lehdarlar hariç) ilgili kişisel bilgilerin sağlandığını öğrenirse bu bilgileri kendi sistemlerinden silecektir.

Otis bu politikayı ne şekilde değiştirebilir?

Otis bu web sitesini genişletip geliştirdikçe bu politikada güncellemeler yapmamız gerekebilir. Bu politika, önceden bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik için bu politikayı düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. Önemli değişiklikler politikanın en üstünde belirtilecektir. Yeni Kaliforniya CCPA uyarınca bu Gizlilik Politikasını yıllık olarak yeniden ziyaret etmemiz ve güncellememiz gerektiğine dikkatinizi çekeriz.

Otis ile nasıl iletişim kurabilirsiniz?

Genel olarak Otis'in gizlilik uygulamaları hakkında sorularınız varsa lütfen privacy@otis.com adresinden bize e-posta gönderin. Veya 833-833-3001 numaralı hattan bizi arayabilirsiniz.