İş Başvurusu Sahibi Gizlilik Bildirimi

 

Ülke ve Dil Seçin

 

Otis Elevator Company ve iştirakleri, bağlı kuruluşları, halefleri ve yetkilileri (topluca "OTIS"), çevrimiçi iş başvurusu ve işe alma sistemlerinin ve bir bireyin OTIS'ye iş başvurusunda bulunma sürecinde verebileceği her türlü bilginin gizliliğinden sorumludur. OTIS'in iş başvurularını almak ve gözden geçirmek için farklı ülkelerde farklı sistemleri bulunur. Bu İş Başvurusu Sahibi Gizlilik Bildirimi, hem OTIS'in iş başvuruları için uygulamaya koyduğu elektronik sistemleri hem de bazı konumların kullanabileceği ve çevrimiçi bir sistem içermeyen süreçleri kapsar. Her iki yaklaşım için de OTIS, toplayabileceğimiz herhangi bir kişisel bilgiyi korumak üzere teknik, idari ve fiziksel önlemler almıştır.

OTIS web sitelerinin Kariyer bölümü dâhil olmak üzere OTIS'in çevrimiçi ve mobil iş başvurusu ve işe alım sistemleri; işe alma, bireylerin OTIS'e iş başvurusunda bulunmasına olanak sağlama ve OTIS'in iş başvurusu almada yürürlükteki yasal ve mevzuata ilişkin gereklere uyduğundan emin olma amacıyla kullanılır. Bu sistemler, ziyaretçilerin OTIS iş fırsatlarını gözden geçirmesi ve muhtemelen başvurması içindir. OTIS'in çevrimiçi iş başvurusu ve işe alım sistemlerini başka herhangi bir amaç için kullanmayın.

OTIS, 18 yaş altı bireylerden gelen çıraklık başvurularını kabul eden bazı ülkeler hariç olmak üzere, yalnızca en az 18 yaşında olan bireylerden gelen başvuruları kabul eder. 18 yaşın altındaysanız, Asya'da çıraklık için başvurmadığınız sürece, kişisel bilgilerinizi iş başvurusunda bulunmak amacıyla OTIS'e vermeyin.

Bu Bildirim, güncelleme yayınlayarak zaman zaman değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik için bu bildirimi düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz.

OTIS hangi kişisel bilgileri toplar?

OTIS'in çevrimiçi iş başvurusu sistemlerindeki ilanları gözden geçirmek, OTIS ile açık pozisyonlar hakkında iletişime geçmek ve OTIS'te bir işe başvurmak için kişisel bilgilerinizi vermeniz istenir. Farklı ülkelerde bu verilerin bazılarının istenmeyebileceği veya işe alımınız onaylandığında ya da işe başladığınızda istenebileceği kaydını düşerek, istenebilecek kişiler bilgiler aşağıdakileri içerir:

 • Ad
 • Ev adresi, ev telefonu ve e-posta adresi dâhil iletişim bilgisi
 • Doğum Tarihi
 • Sürücü belgesi dâhil olmak üzere resmi kimlik belgesi veya numarası
 • İş geçmişi
 • Eğitim
 • Özgeçmiş veya curriculum vitae (CV) ve/veya bu belgelerde verdiğiniz tüm
 • bilgileri içeren bir ön yazı
 • Vatandaşlık ve/veya yasal daimi ikamet
 • Göçmenlik durumu belgeleri dâhil olmak üzere çalışmaya uygunluk
 • İş fırsatlarına gösterilen ilgi
 • Bir adayın belirli bir iş için uygunluğuyla alakalı, işe özel sorular
 • Referanslar (Diğer bireylerle ilgili bilgiler vermeniz halinde verileri OTIS'e vermeden önce onların onayını almalısınız)
 • Daha önce bir devlet kurumu için çalışıp çalışmadığınız, bir devlet memuruyla, OTIS yetkilisiyle veya bir OTIS Yönetim Kurulu üyesiyle ilişkili olup olmadığınız veya daha önceki ya da mevcut bir iş verenle kısıtlayıcı bir sözleşmeye tabi olup olmadığınız gibi, sormamızın bazı ülkelerde yasal olarak gerekli olabileceği bilgiler
 • Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde kimliğinizin doğrulanması için kullanılan güvenlik sorularını ve cevaplarını oluşturmak için sağladığınız bilgiler
 • Açık pozisyonu nereden öğrendiğiniz
 • Başvurunuzun bir parçası olarak sunmak isteyebileceğiniz diğer bilgiler
 • Açık bir pozisyona üçüncü taraf bir site aracılığıyla başvurmanız halinde üçüncü taraf site tarafından sağlanan bilgiler

Amerika Birleşik Devletleri'nde veya ABD topraklarında OTIS, bireylerden etnik kökenlerini, cinsiyet kimliklerini, gazilik durumlarını veya engellilik bilgilerini kendilerinin tanımlamalarını ister. Bu bilgiler tamamen gönüllü olarak verilir ve bu türdeki herhangi bir bilgiyi verme veya saklı tutma kararınız, sizi iş için nasıl değerlendirdiğimizi olumsuz etkilemez.

Bazı işler için ve bazı konumlarda tıbbi muayeneden, işitme ve görme kontrolünden, uyuşturucu testinden, geçmiş kontrolünden ve sabıka kaydı kontrolünden geçmeniz istenebilir. Bunlar yalnızca sizin onayınızla gerçekleştirilir, fakat belli durumlarda iş teklifiniz bu kontrollerden birinin veya daha fazlasının tarafınızca başarıyla tamamlanmasına bağlı olabilir. OTIS, yasalar tarafından yasaklandığı yerlerde sabıka kaydı kontrolü gerçekleştirmez. OTIS, referanslarınız, sürücü belgesi ve kaydı, eğitim ve iş geçmişi gibi, başvurunuzda sağlanan bilgileri sizin ek onayınızı almadan doğrulayabilir.

OTIS çevrimiçi iş başvurusu sistemine mobil bir cihazdan erişmeniz halinde web sitesi, cihazınızla iletişim kurmak için gereken bilgileri toplar ve isteyebileceğiniz özelleştirmeleri sunar. Bu bilgiler cihaz kimliğini veya numarasını, taşıyıcınızı ve konumunuzu içerebilir.

Buna ek olarak OTIS, iş başvurusu web sitelerinde kullanıcının alan adı, tarayıcı türü, erişim tarihi ve saati ve görüntülenen sayfalar dâhil olmak üzere kullanıcı trafiği modellerini izler. Web sunucularımız ziyaretçilerin alan adlarını toplar fakat e-posta adreslerini toplamaz. Bu bilgi, web sitelerimizin ziyaretçi sayısını ölçme ve belirli alanlardaki trafik miktarına göre kullanıcıların web sitelerinin hangi alanlarını faydalı bulduğunu belirleme amacıyla toplanır. OTIS bu bilgileri kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcıların ilgi alanlarına göre daha iyi içerik hazırlamak için kullanır.

OTIS topladığı kişisel bilgileri nasıl kullanabilir?

Toplanan herhangi bir kişisel bilgi şu amaçlarla kullanılabilir:

 • OTIS'te bir işe başvurmanıza olanak sağlamak ve telefon görüşmelerinin, mülakatların ve uygulanabilir diğer değerlendirmelerin yapılması dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla başvurunuzu değerlendirmek
 • mevcut olan veya mevcut olabilecek diğer fırsatlar için sizi değerlendirmek veya sizi başvurmaya davet etmek
 • bir başvuruyla veya başka bir fırsatla ilgili sizle iletişime geçmek
 • referans kontrollerini doğrulamak, uygun olduğu şekilde geçmiş kontrolleri gerçekleştirmek ve reddedilen taraf taraması gerçekleştirmek
 • işe alımınıza yardımcı olmak ve işe alınırsanız çalışmanızı yönetmek
 • devlet kurumlarına bildiriler sunmanın dâhil olabileceği gibi, işe başvuranlarla ilgili yasal ve mevzuata ilişkin gerekleri yerine getirmek
 • örneğin bir anket aracılığıyla deneyiminiz konusunda geri bildirim sunmanız için size fırsatlar sağlamak
 • OTIS'in işe alım uygulamalarını anlamak ve iyileştirmek için başvuru sahiplerinin eğilimleri üzerine analizler yapmak
 • burada listelenen diğer amaçlardan biri için güvenliği sağlama amacıyla kimliğinizi doğrulamak
 • OTIS'in elektronik sistemlerinin güvenliğini sağlamak ve geliştirmek
 • sahteciliğe karşı korunmak
 • iç soruşturmaları yürütmek ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek

OTIS, topladığı kişisel bilgileri kimlerle paylaşır?

OTIS, aşağıdaki durumlar haricinde kişisel bilgilerinizin satışını yapmaz veya OTIS şirket ailesi dışında başka şekilde paylaşmaz:

 • OTIS'in adımıza hizmet gerçekleştirmesi için görevlendirdiği hizmet sağlayıcılar ile paylaşılması. OTIS, kişisel bilgilerinizi yalnızca adımıza hizmet sunmak veya yasal şartlara uymak için zorunlu olması haricinde, bu bilgileri kullanmama veya ifşa etmeme amacıyla OTIS tarafından sözleşmeyle sınırlanmış hizmet sağlayıcıları ile paylaşır
 • emniyet yetkililerinden veya diğer resmi yetkililerden gelen meşru yasal taleplere yanıt verme amacıyla, yasalar tarafından bunu yapmamızın gerektirildiği durumlar dâhil olmak üzere yasal yükümlülüklere uyulması
 • şüphelenilen veya fiili bir yasa dışı faaliyetin incelenmesi
 • fiziksel zarar veya mali kaybın önlenmesi
 • işimizin veya varlıklarımızın tümünün veya bir kısmının satışının veya devrinin desteklenmesi (iflas nedeniyle olanlar dâhil)

OTIS'in çevrimiçi iş başvurusu sistemlerine yardımcı olan birkaç hizmet sağlayıcısı bulunur. Bu sağlayıcılar web sitelerini yönetir, yedek depolama sağlar, iş ilanlarına yardımcı olur, video mülakatlara olanak sağlar ve adayların işe alımını kolaylaştırırlar. OTIS aynı zamanda başka hizmet sağlayıcıları kullanabilir, fakat her hizmet sağlayıcısı bu Bildirimde tanımlanan amaçlar için kullanılır ve yukarıda belirtildiği gibi bir sözleşmeye tabi olarak hizmet sağlar.

OTIS kişisel bilgileri nerede depolar?

OTIS birçok farklı ülkede tesisi bulunan küresel bir şirket olduğu için, bilgilerinizi yukarıda listelenen amaçlara ulaşmak amacıyla bir tüzel kişilikten diğerine veya bir ülkeden diğerine aktarabiliriz. Bu ülkeler, asgari düzeyde, Amerika Birleşik Devletleri'ni, birçok Avrupa Birliği üye ülkesini, Kanada'yı ve Asya'daki bazı ülkeler de dâhil olmak üzere diğer ülkeleri içerir. Kişisel bilgilerinizi geçerli yasal zorunluluklara uygun olarak ve yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu ölçüde aktarırız.

OTIS, kişisel bilgilerin sınırlar arasında yasal aktarımını sağlamak için mevcut yasal mekanizmaları kullanır. OTIS, aktarımı doğrulamak için standart sözleşme maddelerine (aynı zamanda şart maddeleri olarak adlandırılır) veya Bağlayıcı Şirket Kurallarına dayandığı ölçüde, bu zorunluluklarla bu Bildirimin çatıştığı durumlar dâhil olmak üzere, bu zorunluluklara uyar.

OTIS kişisel bilgilerinizi ne kadar süre saklar?

OTIS Kariyer web sitesi aracılığıyla başvuruda bulunan, ABD'deki iş başvurusu sahipleri için: OTIS, yasaların veya yönetmeliklerin, adli, idari işlemlerin veya tahkik işlemlerinin ya da denetleme şartının aksini gerektirdiği durumlar hariç, Kariyer web sitesindeki profilleri en son etkinlik tarihinden itibaren azami üç yıl boyunca saklar. Kişisel bilgilerinizin güncellenmesini, düzeltilmesini veya Kariyer web sitesinden silinmesini isterseniz privacy@otis.com adresine e-posta gönderin. Geçerli yasa ve yönetmeliğin, adli ve idari işlemlerin ya da tahkik işlemlerinin veya denetleme şartının bilgilerin silinmesini önlememesi durumunda OTIS, kişisel bilgilerinizi makul bir zaman dilimi içinde siler ve yalnızca adınızın, silme talebinde bulunduğunuz tarihin, başvurduğunuz işlerin ve başvuruda bulunduğunuz ülkenin kaydını saklar. OTIS bu bilgileri talebinizi yerine getirdiğini göstermek için saklar.

Diğer tüm iş başvurusu sahipleri için: Diğer çevrimiçi iş başvurusu sistemlerinde (Kariyer web sitesi hariç) veya manuel yöntemlerle (e-posta gibi) sağlanan bilgiler, yerel veri saklama politikalarına tabidir. Bilgilerin belirli durumlarda saklanması veya silme talebi hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel işe alım yetkilisiyle e-posta veya telefon üzerinden iletişime geçin.

Saklama süreleri geçtikten sonra ve silme talebinde bulunmuş iş başvurusu sahiplerinin olması durumunda OTIS, işe alım uygulamalarını anlamak ve iyileştirmek için istatistikte kullanılması amacıyla isimsiz verileri saklayabilir.

OTIS'in kişisel bilgilerinizi kullanmasına yönelik seçenekleriniz nelerdir?

OTIS'e kişisel bilgilerinizi verme veya vermeme seçeneğiniz vardır, fakat bilgilerinizi vermemeyi seçerseniz OTIS sizi bir pozisyon için değerlendiremez. OTIS, yalnızca sizi başvurabileceğiniz bir pozisyon için değerlendirmek ve çevrimiçi başvuru sistemlerinde oturum açtığınızda sizi doğrulamak için gerekli olan ve geçerli yasaların gerektirebileceği bilgileri ister.

OTIS, iş başvurunuzu başvurduğunuz pozisyon dışındaki bir pozisyon için değerlendirmeyi isteyebilir. OTIS kişisel bilgilerinizi farklı bir pozisyon için değerlendirmeden önce sizden pozisyona başvurmanızı isteyerek veya izin almak için sizle iletişime geçerek sizin onayınızı ister. ABD'de sizi bir iş için değerlendirebilmemiz için genellikle o pozisyon için başvurmanız gerekir.

OTIS çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini nasıl kullanır?

Çerezler, kullanıcıların bilgisayarlarına gönderilip orada depolanan ve web sitelerinin sürekli kullanıcıları tanımasını, kullanıcıların web sitelerine erişimini kolaylaştırmayı ve web sitelerinin içerik iyileştirmelerine imkan verecek toplu verileri derlemesini sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler kullanıcıların bilgisayarlarına veya dosyalarına zarar vermez. Web işaretçileri, genellikle sadece bir piksel boyutunda olan ve web sitelerinin sitedeki faaliyeti izlemelerini sağlayan saydam grafik imgelerdir.

OTIS, Kariyer web sitesinde ve diğer OTIS iş ilanı sitelerinde toplu ve isimsiz kullanım verilerini derlemek ve böylece web sitesinin işlevselliğini iyileştirebilmek için hem çerezleri hem de web işaretçilerini kullanır. OTIS, çerezleri aynı zamanda kullanıcı deneyimini geliştirmek için de kullanabilir. Örneğin web sitesi sizin bir dil ve/veya coğrafi konum tercihinde bulunmanıza izin verebilir ve bu bilgi daha sonraki ziyaretler için saklanır.

Bu iş ilanı web siteleri aynı zamanda OTIS'in hizmet sağlayıcılarının çerezlerini de kullanır. Bu çerezler bir oturum sırasında faaliyetinizi yönetmek için bir oturum kimliği içerir. Hizmet sağlayıcılarımız, ayrıca dış ilanların etkisini izlemek için bu web sitesine bir dış web sitesinden gelip gelmediğinizi belirlemek amacıyla çerezleri kullanır.

Çerezlerin bu web sitesi veya diğer herhangi bir OTIS web sitesi tarafından erişilebilir olmasını istemiyorsanız tarayıcı programınızdaki ayarları çerez kullanımını reddedecek veya devre dışı bırakacak şekilde değiştirmelisiniz. OTIS sizin tarayıcı ayarlarınızdan sorumlu değildir.

Bu web sitesinde görünebilecek üçüncü taraf bağlantıları hakkında neleri bilmelisiniz?

Bazı durumlarda OTIS, OTIS tarafından kontrol edilmeyen web sitelerine bağlantı verebilir. Ancak OTIS söz konusu üçüncü taraf web sitelerini kontrol etmez ve diğer web siteleri tarafından kullanılan gizlilik uygulamalarından veya içerikten sorumlu olamaz. OTIS'e üçüncü taraf bir site aracılığıyla iş başvurusunda bulunmanız durumunda, söz konusu sitesinin gizlilik bildiriminin şartları da geçerli olur.

Belirli kullanıcılar hangi ek bilgilere sahip olmalıdır?

California'da yaşayan kullanıcılar: California Consumer Protection Act (CCPA) kapsamında, California sakinleri, California Civil Code 1798.110, 1798.115, ve 1798.125'te belirlenenler dahil olmak üzere ifşa hakkı ve bu hakları kullanmaktan ötürü ayrımcılığa uğramama hakkı gibi ek haklara sahiptir. Otis'in kişisel bilgileri nasıl yönettiği konusunda bilgi istemek için bizi 833-833-3001 numaralı telefondan arayabilir veya privacy@otis.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Otis kişisel verilerinizi satmayacaktır.

California'daki “Shine the Light Law”da tanımlandığı gibi, California sakinleri, Otis'in bir önceki takvim yılı içinde kendi doğrudan pazarlama kullanımı için kişisel bilgilerinizi diğer şirketlerle nasıl taşıdığını her yıl isteyebilir ve bu bilgileri alabilir. Otis'in kişisel bilgilerinizi diğer şirketlerle onların doğrudan pazarlama kullanımları için paylaşmadığını bilmenizi isteriz

California sakinleri, Otis'in bir önceki takvim yılı içinde kendi doğrudan pazarlama kullanımı için kişisel bilgilerinizi diğer şirketlerle nasıl paylaştığını her yıl isteyebilir ve bu bilgileri alabilir (California'daki “Shine the Light Law”da tanımlandığı gibi). OTIS iş başvurusu sahiplerinin kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla doğrudan pazarlama çalışmaları için paylaşmadığından, bu yasa, başvuru sahiplerinden toplanan kişisel bilgiler için geçerli değildir.

AB'deki ve veri gizliliği yasaları bulunan diğer ülkelerdeki kullanıcılar: Ayrıca denetleyici kurum olarak da bilinebilen, milli veya resmi veri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkınız vardır. Aynı zamanda: (i) kişisel bilgilerinize dair erişim, düzeltme veya silme talebinde bulunma; (ii) bazı kişisel bilgilerin kısıtlanmasını isteme veya (iii) işlenmesine itiraz etme ve belli şartlarda veri taşınabilirliği isteme hakkınız vardır. OTIS ile erişim, düzeltme, silme, itiraz etme veya kısıtlama ya da taşınabilirlik isteme hakkında iletişime geçmek için lütfen bu Bildirimin sonunda belirtilen iletişim yöntemlerini kullanın.

ABD'deki kullanıcılar: UTC, yasanın gerektirdiği durumlarda, örneğin çalışanları için vergi ve bordroya dair amaçlarla, Sosyal Güvenlik Numaralarını toplar. OTIS, Sosyal Güvenlik Numaralarını topladığında ve/veya kullandığında gizliliği koruyarak, erişimi "bilinmesi gerekli" temelinde sınırlayarak, uygun teknik önlemleri ve saklama planlarını uygulamaya koyarak gerekli özeni gösterir.

Kişisel bilgilerinizi nasıl düzeltebilir veya değiştirebilirsiniz?

Bilgilerinizi OTIS'in çevrimiçi iş başvurusu sistemlerinden birinde değiştirmek için profilinizde oturum açabilir ve gerekli tüm düzeltmeleri veya silmeleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir işe diğer yöntemlerle başvurduysanız (örneğin e-posta) yerel işe alım yetkilinizle iletişime geçin. Kariyer web sitesi ile ilgili sorunları bildirmek veya soru ya da endişelerinizi dile getirmek için careers@Otis.com adresine e-posta gönderin.

OTIS ile nasıl iletişim kurabilirsiniz?

Herhangi bir yorumunuz veya sorunuz ya da OTIS'in iş ilanı web sitelerinin veya sistemlerinin değerini azami düzeye çıkarmak için yapabileceğimiz başka şeyler varsa lütfen careers@Otis.com adresine e-posta gönderin. OTIS'in gizlilik uygulamaları hakkında sorularınız varsa lütfen privacy@otis.com adresine e-posta gönderin veya 833-833-3001 numaralı telefonu arayın.