People walking out of the elevator

Kişiler ve Topluluklar  

ESG Raporunu Görüntüle (PDF)

Birlikte Bağlanma  

Çok sesliliği ve farklı bakış açısılarının önemini benimseyen bir kültür geliştiriyoruz. Profesyonel gelişime katkı sağlamak için çalışma arkadaşlarımıza eğitim ve fırsatlar sunuyor, fark yaratan fikir ve projeleri destekleyerek çevremizdeki topluluklarla bağlantı kuruyoruz.

Kişilerin ve Toplulukların hedefleri 

Yerel topluluklarımıza yatırım yapıyor, çalışan gönüllülüğünü teşvik ediyor, her sesin güvenli bir şekilde duyurulabildiği, iyi karşılandığı bir işyeri kültürünü benimsiyor ve kendimizi dünya çapında sosyal adalet kavramını geliştirmeye adıyoruz.

Çeşitlilik neden önemlidir

1,400'den fazla şube ve ofis, yaklaşık 80 ülkede doğrudan var olma ve 200'den fazla ülke ve bölgedeki müşterilerimiz sayesinde global gücümüzü ve yerel odaklılığımızı birleştiriyoruz.

Gücümüzü, farkılıklarımızdan ve birçok kültürün, cinsiyetin, ırkın, neslin, yeteneğin sunduğu katkılardan alıyoruz.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık

Otis, uzun zamandır çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık kriterlerine bağlıdır, ancak son yıllarda sürekli olarak daha fazlasını yapmamız gerektiğini kendimize hatırlıyoruz.  

Değişim Taahhüdümüz, şeffaflığı garanti etmesinin yanı sıra bu alanlarda kaydettiğimiz ölçülebilir aşamalar konusunda hesap verilebilirliğimize katkı sağlıyor.  

İşimiz, kendimize, programımıza ve süreçlerimize bakmamızı, Otis'in ötesine ve çevre topluluklara ulaşarak yeni fırsatlar sunmamızı, yeni nesil profesyonelleri eğitmemizi ve yetiştirmemizi gerektiriyor.

Gelişim, bağlılık ve elde tutma

Başlangıçta bir dehanın izinden gittiğimizde bu yolda, onun ardından gelen yenilikçi nesiller sayesinde sektörün en ön safında yer almayı sürdürüyoruz. Çalışanlarımızı fikirlerini daha özgür bir şekilde paylaşmaları, yeteneklerini geliştirmeleri ve yaşam boyu öğrenme şeklini benimsemeleri yönünde cesaretlendirerek bu öncü kültürü beslemeye devam ediyoruz.  

Otis Üniversitesi ve Çalışan Burs Programı gibi çeşitli liderlik ve eğitim programları ile saha profesyonellerimizin becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programları sunuyoruz.  

Topluluk

Onlarca yılı aşan ortaklıkları bulunan Otis, topluluklara destek olma konusunda zengin bir tarihe sahiptir. STEM konularına yatırım yaparak sürdürülebilir ve kapsayıcı hareketlilik ile ilgili çok çeşitli konuları savunuyoruz: Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve daha birçok etkin topluluk. 

2020 yılında kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) kapsamında imza niteliğinde bir program olan Made to Move Communities™'u başlattık. Yeteri kadar temsil edilemeyen topluluklardaki öğrenci ve okullara benzersiz programlar ve doğrudan mentörlük olanağı sunarak yıl boyunca gelişmeye ve etki yaratmaya devam ediyoruz. Bu süreç, STEM projeleri için erken dönemde ilgi uyandırmayı başarıyor ve bu ilginin hayat boyu sürmesinin yolunu açıyor.  

top and bottom lines with blue background

Çevre, Sosyal ve Yönetişim Raporu 

ESG ilkeleri, stratejimize ve kültürümüze yıllardır entegredir. 2021'de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu kamu taahhütleri belirledik. Kararlı hedefler ve cesur girişimlerden oluşan bir strateji planladık. En son ESG raporumuz ile ilgili ilerleme durumumuz hakkında daha fazla bilgi edinin. 

ESG Raporunu Görüntüle (PDF)