Girl looking through glass windows

Etika a dodržování předpisů

Bezpečnost, etika a kvalita

Vždy a všude jednáme čestným způsobem. Jsme si vědomi toho, že na způsobu jednání záleží. Naše základní hodnoty definují, kým jsme a jak pracujeme, a odlišují nás od ostatních.

Výtahy a eskalátory Otis spojují lidi. Nic pro nás není důležitější než bezpečnost všech, kdo vyrábějí, instalují, udržují a používají naše produkty. Právě proto je bezpečnost středobodem všeho, co děláme. Naše pověst se nedá vyvážit penězi. Miliony lidí z řad zaměstnanců, zákazníků, uživatelů a investorů nám důvěřují, protože očekávají a vědí, že podnikáme správným, etickým, legálním a ohleduplným způsobem. Poskytujeme kvalitu ve všem, co děláme, a vždy podnikáme správným způsobem. 

 

Chováme se správným způsobem

Základní hodnoty Otis

Společnost Otis prosazuje tři základní hodnoty: bezpečnost, etiku a kvalitu. Tyto hodnoty odrážejí to, jakým způsobem podnikáme, představují naše vodítko a jsou pro nás naprosto zásadní. 

Možnost ozvat se

Naši zaměstnanci vědí, že kulturu postavenou na etice musíme budovat a udržovat společně, a proto mají možnost se ozvat, pokud se jim něco nezdá. K dispozici mají různé prostředky pro podávání podnětů včetně anonymních oznámení.

Acting with Integrity 

We act with integrity, and we do not tolerate bribery or corruption. Otis will compete for and pursue all business objectives solely on the merits.

ethics_compliance_text

Jsme si vědomi toho, že působíme v odvětví, ve kterém není nouze o výzvy a překážky. Proto provádíme celofiremní hodnocení, kontroly a audity s cílem měřit rizika v oblasti dodržování předpisů, určit příčiny problémů a přijímat vhodná opatření.

There are many challenges and obstacles to running a business. For this reason, Otis conducts corporate-level evaluations and audits to measure compliance risks, identify the causes of problems, and develop and apply plans for resolution.