Product and services page Place

Společenská Odpovědnost

Společenská odpovědnost jako cesta k úspěchu

Jakožto společnost působící v přibližně 200 zemích celého světa jsme skutečně globálním občanem. Ve všech zemích prosazujeme pravidlo, že finanční výsledky jdou ruku v ruce se společenskou odpovědností. 

Korporátní občanství vnímáme jako svou morální odpovědnost a základní povinnost. Abychom prosperovali, je dle našeho názoru nutné pomáhat druhým. Proto investujeme do našich komunit, podporujeme dobrovolnické aktivity zaměstnanců, snažíme se minimalizovat naši ekologickou stopu, prosazujeme diverzitu a inkluzi na pracovišti a dodržujeme nejvyšší standardy bezpečnosti, etiky a kvality. 

Chceme nejen umožňovat lidem, aby byli ve spojení a prosperovali ve vyšším, rychlejším a chytřejším světě, ale také zlepšovat život všude, kde působíme.

 

Dobrovolníci z řad našich zaměstnanců každý rok věnují tisíce hodin svého času na pomoc komunitám, v nichž žijí a pracují.

Program Green Shoots

Naši zaměstnanci se pravidelně účastní programu Green Shoots, jehož cílem je zlepšovat podmínky pro vzdělávání dětí. Program spočívá ve výstavbě a renovaci školských zařízení, zřizování knihoven a ve vzdělávání zaměřeném na ochranu životního prostředí a bezpečnost. Od roku 2011 se do programu zapojily tisícovky žáků základních škol, a to zejména z Číny, Indie, Indonésie, Japonska, Koreje, Malajsie, Myanmaru, Singapuru, Thajska a Vietnamu. 

Například v roce 2019 se naši zaměstnanci podíleli na opravě podlah, tapetování a výměně šatních skříněk v centru péče o děti v korejském Soulu. Součástí této dobrovolnické akce bylo také obeznámení dětí s bezpečným používáním výtahů a eskalátorů. V thajské provincii Lophuri naši zaměstnanci věnovali dávkovače vody, stropní ventilátory a další vybavení vesnické škole, kterou navštěvuje 700 dětí z chudých rodin.
 

 

product-info-placeholder1
product-info-placeholder2

Přinášíme radost nemocným dětem

Naši španělští zaměstnanci spojili síly s nadací Theodora Foundation a v převleku za klauny přinášejí radost a dobrou náladu dětem hospitalizovaným v nemocnicích a specializovaných pečovatelských ústavech po celém Španělsku. 

Jejich kampaň „Společně za další úsměv“ obdržela od neziskové organizace Fundación Gala, která se zasazuje o společenskou odpovědnost firem, ocenění Premios Empresa Social udělované sociálně odpovědným organizacím. Nadace Theodora Foundation byla založena v roce 1993 s cílem přinášet prostřednictvím dobrovolníků radost, smích a zábavu dětem v nemocnicích a specializovaných pečovatelských ústavech.

Pro velká vítězství na Speciálních olympiádách 

Zaměstnanci společnosti Otis dlouhodobě podporují Speciální olympiády a jejich poslání: poskytovat celoroční sportovní vyžití dětem a dospělým s mentálním postižením a radovat se ze společně stráveného času. Do speciálních olympiád a souvisejících akcí se po celém světě zapojily již tisícovky dobrovolníků z řad našich zaměstnanců. Někteří z nich působí jako trenéři různých zimních a letních sportů včetně alpského lyžování, snowboardingu, sportovní chůze, basketbalu a fotbalu, zatímco jiní svou účastí na charitativních pochodech a závodech pomáhají vybírat tolik potřebné finanční prostředky.

V únoru 2020 zaměstnanci společnosti Otis v souladu s více než dvacetiletou tradicí pomáhali organizovat zimní hry v Connecticutu.

 

product-info-placeholder1
product-info-placeholder2

Udržitelná řešení


Otis je průkopníkem udržitelných technologií. Za zmínku stojí například pohon ReGen®, který je standardní součástí výtahů Gen2® a SkyRise® a vyniká schopností zachytit energii, která by jinak unikla v podobě tepla, a dodávat ji do ostatních systémů v budově. Další ekologickou inovací od společnosti Otis je systém cílového řízení CompassPlus®, který šetří energii tím, že v době mimo provozní špičky uvede některé výtahy do pohotovostního režimu. 

Náš výtah Gen2 s pohonem ReGen nejenže zabírá méně místa, ale navíc má za normálních provozních podmínek až o 75% nižší spotřebu energie než konvenční výtahy bez regenerativní technologie.

 

Bezpečnost na prvním místě

Otis neustále posiluje svou kulturu bezpečnosti, kterou definuje společný závazek zajistit, aby se všichni naši zaměstnanci každý den vrátili v pořádku domů ke svým rodinám. Bezpečnost v práci je naším společným poutem, bez něhož by zůstaly neúplné rodiny a nesplněné osobní cíle. 

Pro maximální bezpečnost práce využíváme také sílu digitálních technologií. Naši technici mají k dispozici chytré telefony se speciálními aplikacemi Otis pro bezpečnější a snadnější plnění svých pracovních úkolů. Například s novou aplikací Otis Tune nejsou technici nuceni některé problémy s hlukem a vibracemi řešit přímo na střeše výtahové kabiny. Aplikace umožňuje měření hluku a vibrací a provádí diagnostiku možných problémů. Vše, co musí technik udělat, je umístit telefon na podlahu výtahové kabiny nebo schodnici či zábradlí eskalátoru a zapnout aplikaci. 

Počátkem roku 2020 jsme zorganizovali globální bezpečnostní akci pro 69 tisíc kmenových zaměstnanců a také pracovníky našich subdodavatelů. U této příležitosti zaměstnanci společnosti Otis po celém světě diskutovali o základních pravidlech bezpečnosti práce, sdíleli své osobní zkušenosti a opětovně se zavázali dodržovat bezpečnost jako jednu z našich klíčových hodnot.
 

product-info-placeholder1
product-info-placeholder2

Wir sind viele Stimmen

Wir sind eine Gemeinschaft von 69.000 Kolleginnen und Kollegen. Durch geografische Herkunft, Rasse, Geschlecht und andere Merkmale spiegelt unsere Belegschaft die Vielfalt unserer Kunden und die Märkte wider, in denen wir tätig sind. Darauf basiert auch unsere Überzeugung, dass „die beste Idee gewinnt” – unabhängig von ihrem Ursprung und Urheber. Das gemeinsame Bekenntnis zu unserer vielfältigen Gemeinschaft ist von großer Kraft. Bei Otis spielen unsere Employee Resource Groups (ERGs) eine wichtige Rolle, um diese diverse Gemeinschaft zu gewinnen, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Fast 50 ERGs und verbundene Bereiche auf der ganzen Welt tun das.

Diese mitarbeitergeführten Gruppen bieten Mentoring, gegenseitige Unterstützung und mehr, basierend auf den individuellen Interessen und Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Sie bilden wichtige Gemeinschaften innerhalb unserer Gesamtorganisation. Rund 2.500 Otis-Mitarbeiter weltweit wirken bei den ERG-Aktivitäten mit. FORWARD beispielsweise unterstützt Frauen, die im Außendienst tätig sind und bietet in diesem traditionell von Männern dominierten Bereich Mentoring- und Ausbildungsprogramme an. Die Zahl der FORWARD-Mitglieder ist seit Gründung im Jahr 2016 auf über 500 gestiegen. Weitere ERGs sind: HOLA (Hispanic Organization for Leadership and Advancement), GLOW (Schwule und Lesben bei Otis weltweit) und apCOE (Asian Pacific Coalition of Otis Elevator).