Κανάλια Αναφοράς

Αναφέρετε μια ανησυχία

Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αισθάνονται άνετα να θέτουν τις ερωτήσεις τους και να αναφέρουν σίγουρες ή πιθανές παραβάσεις ή λάθη.

Υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας στις Αξίες της - Ασφάλεια , Ηθική και Ποιότητα-, θεμελιώδη δέσμευση όλων των υπαλλήλων της Otisαποτελεί το να πράττουν πάντα το σωστό και να γνωρίζουν πότε να θέτουν ερωτήσεις ή να εγείρουν ανησυχίες. Αν κάποιος εργαζόμενος δεν είναι σίγουρος για το αν πράττει το σωστό, υπάρχουν διάφοροι διαθέσιμοι πόροι-κανάλια για να τον βοηθήσουν. Αναφέρετε μια ανησυχία απευθείας στον προϊστάμενο, τον διευθυντή, τον Υπεύθυνο Ηθικής ή σε κάποιο μέλος του Νομικού Τμήματος ή του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιπλέον, υπάρχουν διάθεσιμα ανώνυμα κανάλια αναφοράς ανησυχιών και προβλημάτων.

Πολιτική μη- αντιποίνων

Η Otis απαγορεύει τα αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε βάσει καλής πίστης αναφέρει ή συμμετέχει σε μια έρευνα για μια πραγματική ή πιθανή παραβίαση των Αξιών της Otis, των Πολιτικών και Διαδικασίων της, των Νόμων ή των Κανονισμών.

Η ηθική κουλτούρα μας βασίζεται στις "σωστές" πραξεις των εργαζομένων μας, στο να μιλούν αν ανησυχούν για κάτι που μπορεί να μη γίνεται σωστά. Η Otis διαβεβαιώνει ότι αυτοί που εγείρουν ανησυχίες ή αναφέρουν πως γίνεται κάτι λάθος , μπορούν να το κάνουν χωρίς το φόβο των αντιποίνων. Η Otis θα ερευνήσει ενεργά κάθε μορφή αντιποίνων. Οι υπάλληλοι που θα βρεθεί πως έχουν εμπλακεί σε επιβολή αντιποίνων, θα υπόκεινται σε πειθαρχία μέχρι και τερματισμό της εργασιακής σχέσης.

 Κάνοντας αναφορά  

Πότε πρέπει να υποβάλετε αναφορά

Πρέπει να αναφέρονται ύποπτες παραβιάσεις του νόμου, της πολιτικής ή των Αξιών της Otis (Absolutes). Μπορείτε να βρείτε τις Αξίες της Otis (Absolutes) εδώ

Διατηρούμε πολιτική μηδενικής ανοχής για αντίποινα.

Πώς να υποβάλετε μια αναφορά

Η Otis έχει απευθείας και ανώνυμα κανάλια αναφοράς, Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.
Οι αναφορές μπορούν επίσης να γίνονται μέσω Τοπικών Υπεύθυνων Ηθικής και Συμμόρφωσης σε όλο τον κόσμο.

Αρχειοθέτηση ανώνυμα

Ανώνυμα κανάλια αναφοράς είναι διαθέσιμα.
Webline - ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής.
Γραμμή επικοινωνίας : 00-800-1311 – 24/7 τηλεφωνική υπηρεσία με διαθέσιμους μεταφραστές.
Mobileline - ένα εργαλείο έτοιμο για φορητές συσκευές.

 

Reporting channels available to you

Μέσω τηλεφώνου
00-800-1311

και κωδικός πρόσβασης 833.833.3001
Ανώνυμη & Γραμμή Ηθικής & Συμμόρφωσης
Φιλοξενείται από εξωτερικό προμηθευτή εκτός της Otis. Μπορείτε να καλείτε τον χωρίς χρέωση αριθμό αν βρίσκετε εντός Ηνωμένων Πολιτείων, Καναδά και Πουέρτο Ρίκο. Όταν καλείτε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει πρώτα να καλέσετε τον αριθμό της AT&T που μπορείτε να βρείτε εδώ. Ακούτε το μήνυμα και μετά πληκτρολογείτε τον αριθμό 833.833.3001 Διερμηνείς θα παρέχονται αν είναι απαραίτητο.
Ηλεκτρονικά
Ανώνυμη Πλατφόρμα Υποβολής Webline
Μπορείτε να υποβάλλετε την ανησυχία σας ηλεκτρονικά χωρίς να αποκαλύψετε το όνομά σας. Μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, θα δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να δείτε τις απαντήσεις.
Μέσω Email
Μπορείτε να υποβάλετε την ανησυχία σας με την αποστολή email στο: 
ethics@otis.com

Διαδικασία έρευνας

Συλλογή γεγονότων

Διενεργείται ενδελεχής και έγκαιρη έρευνα από ανεξάρτητο και ειδικευμένο προσωπικό για οποιονδήποτε συγκεκριμένο και αξιόπιστο ισχυρισμό περί παραβίασης του νόμου, της πολιτικής ή των Αξιών της Otis (Absolutes).

Μια Επιτροπή Πειθαρχίας & Πρόληψης εξετάζει επαληθευμένους ισχυρισμούς για την επιβολή πειθαρχίας και άλλων διορθωτικών μέτρων.

Διορθωτικές Ενέργειες & Επικοινωνία Αποτελεσμάτων

Εφαρμόζονται διορθωτικές ενέργειες και πειθαρχία, όπως απαιτείται. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στα εμπλεκόμενα μέρη.

Τα διδάγματα που αντλήθηκαν μοιράζονται σε όλη την εταιρεία όταν χρειάζεται και ενσωματώνονται στις εκτιμήσεις κινδύνου. Εάν ισχύει, τα κενά πολιτικής ή ελέγχου θα αντιμετωπιστούν και θα καλυφθούν.

Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχει κάποιος να του αναφέρω τις ανησυχίες μου;

Οι ανησυχίες μπορούν να τεθούν σε έναν προϊστάμενο, ένα μέλος του Νομικού Τμήματος ή του Τμήματος Προσωπικού, σε οποιοδήποτε διευθυντή ή στον υπεύθυνο Ηθικής. Η Otis έχει πολλούς υπεύθυνους Ηθικής που μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας ή να απευθυνθείτε σε αυτούς αν έχετε κάτι να αναφέρετε. Θυμηθείτε, όλοι παίζουμε ρόλο στην προστασία της ηθικής κουλτούρας της εταιρείας μας και τη φήμη της με το να αναφέρουμε ύποπτες ή πιθανώς λανθασμένες καταστάσεις.

Τι γίνεται αν θέλω να παραμείνω ανώνυμος;

Γενικά, ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με τη διοίκηση ή το Γραφείο Ηθικής και Συμμόρφωσης είναι η άμεση επαφή. Ωστόσο, είναι κατανοητό ότι μπορεί να υπάρξει μια περίπτωση που θέλετε να συζητήσετε σημαντικά θέματα αλλά να μην θέλετε να μοιραστείτε το όνομα ή την ταυτότητά σας. Για να παραμείνετε ανώνυμοι, μπορείτε να αναφέρετε την ανησυχία σας μέσω:

Κινητού
Ηθική & Συμμόρφωση Ανώνυμη Γραμμή επικοινωνίας

Φιλοξενείται από εξωτερικό προμηθευτή εκτός της Otis.

webline
Ανώνυμη Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω Διαδικτύου

Μπορείτε να υποβάλετε την ανησυχία σας ηλεκτρονικά χωρίς να αποκαλύψετε το όνομά σας. Με τις ηλεκτρονικές υποβολές, θα δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να ελέγξετε ξανά για απάντηση

Μέσω e-mail
Υποβολή ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Μπορείτε να υποβάλετε την ανησυχία σας στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση:  ethics@otis.com

Ποια είναι η πολιτική της Otis σχετικά με τα αντίποινα;

Στην Otis δεν δεχόμαστε αντίποινα και η πολιτική μας κατά των αντιποίνων ενισχύει την μακροχρόνια δέσμευσή μας για ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στο σεβασμό, χωρίς φόβο, εκφοβισμό, αντίποινα ή άλλες αρνητικές συνέπειες. Η πολιτική της εταιρείας μας απαγορεύει αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε που, με βάση την καλή πίστη, αναφέρει ή συμμετέχει σε έρευνα για κάποια πραγματική ή πιθανή παράβαση των Αξιών της Otis, των Πολιτικών της, των Νόμων και των Κανονισμών. Ανησυχίες μπορεί να απευθυνθούν σε κανάλια αναφοράς, στη διεύθυνση, στο Ανθρώπινο Δυναμικό, στο Νομικό Τμήμα, στον Υπεύθυνο Ηθικής & Συμμόρφωσης, απευθείας ή ανώνυμα. Η Otis ενεργά ερευνά όλους τους ισχυρισμούς αντιποίνων και λαμβάνει δράση.

Πώς διατηρείται η εμπιστευτικότητα εάν υποβάλω μια ανησυχία μέσω γραπτής επικοινωνίας;

Η Otis σέβεται την ιδιωτικότητα των προσωπικών πληροφοριών που μπορεί να παρέχονται κατά την υποβολή της φόρμας. Αν ο τοπικός νόμος δεν σας υποχρεώνει να χρησιμοποιήσετε την ταυτότητά σας, όλες οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε, παρέχονται καθαρά εθελοντικά απο εσάς. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ταυτότητά σας, η μόνη πληροφορία που θα χρειαστεί να παρέχετε είναι το όνομά σας. Ανάλογα με τη φύση της ανησυχίας σας, μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε περαιτέρω προσωπικές πληροφορίες, αλλά θα είναι δική σας επιλογή το να τις παρέχετε. Πρέπει όμως να καταλάβετε ότι ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά μας να απαντήσουμε στην ανησυχία σας.

Οι προσωπικές πληροφορίες που θα παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο: 1) για να λύσουμε την ανησυχία σας 2) για στατιστικούς λόγους και σκοπούς αναφορών αφού αφαιρεθούν οι πληροφορίες ταυτότητας 3) σε περίπτωση πώλησης ή μεταφοράς κάποιων στοιχείων της Otis ή εξαγορά σε νέο ιδιοκτήτη και 4) όπως ζητά ο νόμος. Μπορείτε να ζητήσετε να ξαναδείτε τις προσωπικές πληροφορίες εργαζομένων που συντηρούνται στο σύστημα για να τις διορθώσετε, να τις τροποποιήσετε ή να διαγράψετε πληροφορίες που μπορεί να είναι ανακριβείς ή ημιτελείς. Προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να μοιραστούν και να κοινοποιηθούν μεταξύ οντοτήτων της Otis, θυγατρικών, εταιρειών που σχετίζονται με το Δημόσιο και εξωτερικών συενργατών και παρόχων υπηρεσιών όπως επιτρέπεται από το νόμο, τους κανόνες ή τις αποφάσεις δικαστηρίων. Η Otis αποκτά έγγραφες βεβαιώσεις απο τους παρόχους υπηρεσιών ότι θα προστατεύσουν τις προσωπικές πληροφορίες των εργαζομένων βάσει της Πολιτικής Απορρήτου. Δεν θα πουλήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Με ποιον επικοινωνώ για τα κανάλια αναφοράς;

Ερωτήσεις για τα κανάλια αναφοράς μπορείτε να απευθύνετε στον Υπεύθυνο Ηθικής & Συμμόρφωσης.
Γενικές ερωτήσεις ή θέματα σχετικά με την ιστοσελίδα μπορείτε να στέλνετε στο ethics@otis.com.

EU Whistleblowing Directive Human Trafficking Hotline Department of Defense Fraud, Waste, Abuse Department of Defense: Whistleblower


Link to Directive

List of External Authority
Link to Website

Link to Website

Link to Poster


Link to Website

Link to Poster