Leadership Board pattern

Personvernerklæring for jobbsøkere

 

Velg Land og språk

 

Otis Elevator Company og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet "OTIS") er ansvarlig for personvernet for sine jobbsøkings- og rekrutteringssystemer på nett og all informasjon som en enkeltperson oppgir under søkeprosessen hos OTIS. OTIS har ulike systemer for å motta og gjennomgå jobbsøknader i ulike land. Denne personvernerklæringen for jobbsøkere dekker både de elektroniske systemene som OTIS har implementert for jobbsøknader, og prosessene som noen lokasjoner kanskje bruker som ikke involverer et nettbasert system. For begge tilnærminger har OTIS implementert tekniske, administrative og fysiske tiltak for å sikre personopplysninger som vi innhenter.

OTIS' nett- og mobilbaserte jobbsøkings- og rekrutteringssystemer, inkludert Careersdelen av Otis-nettsteder, brukes til rekruttering, til å la enkeltpersoner søke på stillinger gjennom OTIS og til å sikre at OTIS overholder gjeldende lovpålagte krav når de mottar ansettelsessøknader. Disse systemene er utviklet for at besøkende skal se gjennom, og eventuelt søke på, jobbmuligheter i OTIS. OTIS' jobbsøkings- og rekrutteringssystemer på nett skal ikke brukes til noen andre formål.

Med unntak av visse land som godtar søknader for lærlinger fra enkeltpersoner under 18 år, godtar OTIS kun søknader fra personer som er minst 18 år. Hvis du er under 18 år, skal du ikke gi OTIS dine personopplysninger med formål om å søke på en jobb, bortsett fra hvis du søker på lærlingplass i Asia.

Denne erklæringen kan endres fra tid til annen ved at det legges ut en oppdatering. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne erklæringen regelmessig for å se om det er gjort noen endringer.

Hvilke personopplysninger kan OTIS innhente?

Du blir bedt om å oppgi personopplysninger for å se poster i OTIS' jobbsøkingssystemer på nett, kommunisere med OTIS om ledige jobber og søke på en jobb hos OTIS. Med variasjoner i visse land, der man kanskje ikke blir bedt om å oppgi alle disse opplysningene eller blir bedt om å oppgi dem når ansettelsen er bekreftet eller starter, omfatter disse personopplysningene følgende:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger, inkludert adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Fødselsdato
 • Statlig identifikasjonsdokument eller -nummer, inkludert førerkort
 • Arbeidshistorikk
 • Utdannelse
 • CV og/eller følgebrev, inkludert opplysninger du oppgir i disse dokumentene
 • Statsborgerskap og/eller permanent oppholdstillatelse
 • Arbeidstillatelse, inkludert dokumentasjon på immigrasjonsstatus
 • Interesse i ansettelsesmuligheter
 • Jobbspesifikke spørsmål som gjelder en kandidats egnethet for en spesifikk jobb
 • Referanser (hvis du oppgir informasjon om andre personer, må du få deres samtykke før du gir informasjonen videre til OTIS)
 • Informasjon som vi kan være lovpålagt å be om i visse land, slik som hvorvidt du tidligere har arbeidet for en statlig myndighet, hvorvidt du har tilknytning til en offentlig tjenesteperson, tjenesteperson eller styremedlem i OTIS eller hvorvidt du er underlagt en restriktiv avtale med en nåværende eller tidligere arbeidsgiver
 • Informasjon du oppgir for å opprette sikkerhetsspørsmål og svar som brukes til å bekrefte identiteten din når du kommer tilbake til nettsiden
 • Hvor du fikk vite om den ledige jobben
 • All annen informasjon som du velger å oppgi som en del av søknaden
 • Informasjon fra tredjepartnettsteder, hvis du søker på en ledig jobb gjennom et nettsted fra tredjeparter

I USA og deres territorier vil OTIS også be personer om å selv identifisere sin etnisitet, kjønn, veteranstatus og funksjonsevne. Disse opplysningene er helt frivillig og din beslutning om oppgi eller holde tilbake slike opplysninger vil ikke ha noen negativ innvirkning når vi vurderer deg for ansettelse.

For visse jobber og på visse steder kan du bli bedt om å få utført medisinske undersøkelser, hørsel- eller synstester, narkotikatester, bakgrunnssjekk eller oppgi kriminelt rulleblad. Dette gjøres kun med ditt samtykke, men i visse omstendigheter kan et tilbud om ansettelse være avhengig av at du består én eller flere av disse kontrollene. OTIS foretar ikke vandelskontroll når loven ikke tillater det. OTIS kan bekrefte opplysningene som er oppgitt i søknaden, for eksempel referanser, førerkort og rulleblad, utdanning og jobbhistorikk, uten å be om ekstra samtykke.

Hvis du går inn på et OTIS-jobbsøkingssystem på nett på en mobil enhet, vil nettstedet innhente opplysninger som er nødvendig for å kommunisere med enheten og sørge for eventuelle tilpasninger du ber om. Disse opplysningene kan omfatte ID-en eller nummeret på enheten, tilbyder og plasseringen din.

I tillegg overvåker OTIS brukertrafikkmønstre på sine jobbsøkingsnettsteder, inkludert brukerens domenenavn, nettlesertype, dato og klokkeslett for tilgang samt hvilke sider som vises. Våre nettservere innhenter domenenavnene, men ikke e-postadressene til besøkende. Disse opplysningene innhentes for å måle besøkstallene på våre nettsider og til å fastslå hvilke områder av nettsidene brukere finner nyttige basert på trafikkmengden på de ulike områdene. OTIS bruker disse opplysningene til å forbedre brukeropplevelsen og tilpasse innhold basert på brukerinteresser.

Hvordan kan OTIS bruke personopplysningene de innhenter?

Innhentede personopplysninger kan brukes til å:

 • gjøre det mulig for deg å søke om ansettelse hos OTIS og evaluere din søknad, inkludert uten begrensning organisere og utføre telefonscreening, intervjuer og andre aktuelle vurderinger
 • invitere deg til å søke på og vurdere andre muligheter som finnes eller kan bli tilgjengelig
 • kontakte deg angående en søknad eller annen mulighet
 • validere referansekontroller, utføre bakgrunnssjekker og gjennomføre screeninger
 • tilrettelegge for din ansettelse og administrere din ansettelse, dersom du blir ansatt
 • overholde rettslige krav angående jobbsøkere, herunder rapportering til offentlige myndigheter
 • gi deg mulighet til å gi tilbakemelding på opplevelsen din, for eksempel gjennom en spørreundersøkelse
 • analysere søkertendenser for å kunne forstå og forbedre OTIS' rekrutteringspraksis
 • bekrefte identiteten din for å ivareta sikkerheten for et av de andre formålene som er oppført her
 • sikre eller øke sikkerheten til OTIS' elektroniske systemer
 • beskytte mot svindel
 • utføre interne undersøkelser og overholde rettslige forpliktelser

Hvem deler OTIS innhentede personopplysninger med?

OTIS vil ikke selge eller på andre måter dele dine personopplysninger utenfor OTIS' selskaper, unntatt:

 • til tjenesteleverandører som OTIS bruker til å utføre tjenester på våre vegne. OTIS vil kun dele dine personopplysninger med tjenesteleverandører som OTIS har avtaler med som hindrer tjenesteleverandørene i å bruke eller utlevere opplysningene med mindre det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller overholde rettslige krav
 • når det kreves for å overholde rettslige forpliktelser, inkludert hvis det er lovpålagt som et svar på en legitim rettslig forespørsel fra myndigheter med ansvar for håndheving av loven eller andre statlige myndigheter
 • for å undersøke mistanke om eller faktisk ulovlig aktivitet
 • for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap
 • for å støtte salg eller overføring av hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler (også i forbindelse med konkurs)

OTIS har flere tjenesteleverandører som bidrar til jobbsøkingssystemene på nett. Disse leverandørene administrerer nettsidene, leverer lagringsplass til sikkerhetskopier, bidrar med stillingsutlysninger, muliggjør videointervjuer og tilrettelegger for rekruttering av kandidater. OTIS kan også bruke andre tjenesteleverandører, men alle tjenesteleverandører som benyttes, vil være til formålene som er identifisert i denne erklæringen, og tjenestene leveres i henhold til en avtale, som nevnt ovenfor.

Hvor lagrer OTIS personopplysningene?

Siden OTIS er et globalt selskap med lokasjoner i mange ulike land, kan vi overføre opplysningene dine fra en juridisk enhet til en annen eller fra et land til et annet for å oppfylle formålene ovenfor. Disse landene omfatter som et minimum USA, mange av medlemslandene i EU, Canada og andre land, inkludert noen i Asia. Vi overfører personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning og kun i den grad det er nødvendig for de ovennevnte formål.

OTIS følger de lover og bestemmelser som gjelder for overføring av personopplysninger over landegrenser. I den grad OTIS er avhengig av standard avtaleklausuler (også kalt modellklausuler) eller bindende bedriftsregler til å autorisere overføring, vil OTIS overholde disse kravene, inkludert der det kan være en konflikt mellom disse kravene og denne erklæringen.

Hvor lenge beholder OTIS personopplysningene?

For jobbsøkere i USA som søker via nettsiden UTC Careers: UTC vil beholde profiler på nettsiden Careers i maksimalt tre år fra datoen for siste aktivitet, unntatt der lover eller regler, retten, forvaltnings- eller meglingsprosesser, eller regnskapskrav krever noe annet. Hvis du ønsker at personopplysningene dine skal oppdateres, korrigeres eller slettes fra Careers-nettsiden, sender du en e-post til privacy@otis.com. Hvis ikke gjeldende lover eller bestemmelser, domstolskrav, forvaltnings- eller voldgiftssaker eller regnskapskrav forhindrer sletting, vil OTIS slette personopplysningene innen en rimelig periode og kun beholde en logg over navn, datoen du ba om sletting, jobben(e) du søkte på og landet du søkte fra. OTIS beholder disse opplysningene for å kunne dokumentere at de har oppfylt forespørselen.

For alle andre jobbsøkere: Opplysninger gitt på andre jobbsøkingssystemer på nett (annet enn Careers-nettsiden) eller via manuelle midler (for eksempel e-post), er underlagt lokale retningslinjer for bevaring av opplysninger. For mer informasjon om bevaring av opplysninger i spesifikke situasjoner eller for forespørsel om sletting kan du sende en e-post eller ringe din lokale rekrutteringskontakt.

Utover bevaringsperiodene og for søkere som har bedt om sletting, kan OTIS beholde anonyme opplysninger til statistiske formål for å kunne forstå og forbedre rekrutteringspraksisen.

Hvilke valg har du om hvordan OTIS bruker dine personopplysninger?

Du kan velge hvorvidt du ønsker å gi personopplysningene dine til OTIS, men hvis du ikke oppgir personopplysninger, kan ikke OTIS vurdere deg for en stilling. OTIS ber kun om opplysninger som er nødvendige for å vurdere deg for en stilling du søker på, til å autentifisere deg når du logger på våre søkesystemer på nett samt til å oppfylle krav i gjeldende lovgivning.

OTIS kan be om å vurdere din jobbsøknad for en annen stilling enn den du søkte på. Før OTIS vurderer dine personopplysninger for en annen stilling, vil de be om ditt samtykke, enten ved å be deg om å søke på stillingen eller ved å kontakte deg for å be om tillatelse. I USA er det vanligvis et krav at du søker på en stilling før vi kan vurdere deg for denne jobben.

Hvordan bruker OTIS informasjonskapsler eller annen sporingsteknologi?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til og lagres på brukeres datamaskiner, og som gjør det mulig for nettsider å kjenne igjen brukere, tilrettelegge brukeres tilgang til nettsider og la nettsider samle opplysninger for å forbedre innholdet. Informasjonskapsler skader ikke brukernes datamaskiner eller filer. Sporingsbilder er gjennomsiktige grafiske bilder, ofte ikke større enn en enkelt piksel, som lar nettsider spore aktivitet på siden.

OTIS bruker både informasjonskapsler og sporingsbilder på Careers-nettsiden og andre OTIS-jobbsider for å innhente samlede og anonyme bruksdata, slik at OTIS kan forbedre nettsidens funksjonalitet. OTIS kan også bruke informasjonskapsler til å gi deg en bedre brukeropplevelse. For eksempel så kan du kanskje velge språk og/eller geografisk plassering, som da lagres for fremtidige besøk.

Disse nettsidene med stillingsutlysninger bruker også informasjonskapsler fra OTIS' tjenesteleverandører. Disse informasjonskapslene inneholder en økt-ID for å administrere din aktivitet under en økt. Våre tjenesteleverandører bruker også informasjonskapsler til å fastslå om du navigerte til denne nettsiden fra en ekstern side, slik at det er mulig å spore effektiviteten til eksterne meldinger.

Hvis du ikke ønsker at informasjonskapsler fra denne eller andre OTIS-nettsider skal ha tilgang, kan du tilpasse innstillingene i nettleseren slik at informasjonskapsler deaktiveres eller ikke godtas. OTIS er ikke ansvarlig for nettleserinnstillingene dine.

Hva bør du vite om koblinger fra tredjeparter som vises på denne nettsiden?

I noen tilfeller kan OTIS ha koblinger til nettsider som ikke er kontrollert av OTIS. OTIS har imidlertid ikke kontroll over slike nettsider fra tredjeparter og er ikke ansvarlig for innholdet eller personvernpraksiser som brukes av andre nettsider. Hvis du søker på en jobb hos OTIS gjennom en nettside fra en tredjepart, vil vilkårene i personvernerklæringen for den aktuelle nettsiden også gjelde.

Hvilken ekstra informasjon bør spesifikke brukere ha?

Brukere fra California: Under "California Consumer Protection Act" (CCPA) har brukere bosatt i California tilleggsrettigheter, inkludert rettigheter oppført under "California Civil Code" 1798.110, 1798.115 og 1798.125, for eksempel retten til videreformidling og retten til ikke å bli diskriminert ved utøvelsen av slike rettigheter. Forespørsler om informasjon om hvordan Otis behandler personopplysninger kan gjøres ved å ringe oss på 833-833-3001 eller ved å sende epost til privacy@otis.com.

Otis selger ikke personopplysningene dine.

Som definert i Californias "Shine the Light"-lov, kan brukere bosatt i California årlig be om og få informasjon om hvordan Otis overfører personopplysninger til andre virksomheter til egen bruk til direktemarkedsføring innen forrige kalenderår. Otis deler ikke personopplysningene dine med andre virksomheter til egen bruk til direktemarkedsføring.

Årlig kan brukere fra California forespørre og få informasjon som OTIS har delt med andre virksomheter til egen bruk til direktemarkedsføring innen forrige kalenderår (som definert i Californias "Shine the Light"-lov). Siden OTIS ikke deler personopplysningene til jobbsøkere med tredjeparter til direktemarkedsføring, gjelder ikke denne loven personopplysninger som er innhentet fra jobbsøkere.

Brukere fra EU og andre land med personvernlover: Du har rett til å legge inn en klage til din nasjonale eller statlige datavernmyndighet, som også kan være kjent som et tilsynsorgan. Du har rett til å: (i) be om innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger, (ii) begrense, eller (iii) protestere mot behandling av visse personopplysninger, og under visse omstendigheter benytte retten til dataportabilitet. Kontakt OTIS med forespørsler om innsyn, korrigering, sletting, protester, begrensning eller restriksjoner eller portabilitet ved hjelp av kontaktmetodene angitt i slutten av denne meldingen.

Brukere fra USA: OTIS innhenter personnumre der det er lovpålagt, for eksempel til skatt- og lønnsformål for sine ansatte. Når OTIS innhenter og/eller bruker personnumre, iverksetter OTIS nødvendige tiltak for å beskytte konfidensialitet, begrense tilgangen på behovsbasert grunnlag og implementere egnede tekniske sikkerhetstiltak og lagringsforhold.

Hvordan kan du korrigere eller endre personopplysningene dine?

For å endre opplysningene dine i et av OTIS' jobbsøkingssystemer på nett logger du deg på profilen din og korrigerer og sletter som nødvendig. Hvis du har søkt på en jobb på andre måter (for eksempel via e-post), kan du kontakte din lokale rekrutteringskontakt. Du kan rapportere problemer med Careers-nettsiden eller stille spørsmål ved å sende en e-post til careers@Otis.com.

Hvordan kan du kontakte OTIS?

Hvis du har kommentarer eller spørsmål eller hvis det er andre ting vi kan gjøre for å optimalisere nytten av OTIS' jobbnettsider eller systemer, kan du sende en e-post til careers@Otis.com. Hvis du har spørsmål om OTIS' personvernpraksis, kan du sende en e-post til privacy@otis.com or call 833-833-3001.