Otis employee discussing with customer

Information For Suppliers

Welcome, Otis Suppliers!

We are committed to delivering world class products and services that delight our customers.
The quality of our products and services depends on the quality of our supply chain. And to ensure this quality, we work collaboratively with our suppliers to drive improvements in Quality and pricing for our customers.

Supplier Code of Conduct

Otis Elevator Company is committed to a strong Code of Ethics and ethical behavior in all aspects of our business. Our Code of Ethics, as well as the code supplement entitled "Business Gifts from Suppliers," can be accessed via the links below. Our gifts policy is predicated on maintaining impartiality and mutual respect. We wish to avoid even the appearance that Otis' business decisions are based on anything other than merits of our business relationship. In addition, the links below provide information on how you can report any concerns or violations of our ethics policy.

Reporting Misconduct

If you become aware of misconduct related to Otis or undertaken by any Otis employee, any of your employees, or any employees of your business partners, we expect you to promptly notify us. You may contact Otis’ Global Ethics & Compliance Office at ethics@otis.com or if you prefer to contact Otis anonymously, you may use one of the reporting channels set up for that purpose.

Sikkerhet kardinal regler

Otis Elevator Company er forpliktet til å oppnå en nullskadende arbeidsplass for alle som yter tjenester på våre vegne, inkludert ansatte, underleverandører og tredjeparter.

Otis Cardinal Rules er et sett av livreddende prinsipper som støtter Otis engasjement. De er blant de viktigste reglene på Otis og, hvis de er brutt, kan sette enkeltpersoner, og muligens de rundt dem, i fare for dødelig eller alvorlig skade.

Som betingelse for å jobbe med Otis, er alle underleverandører og tredjeparter pålagt å fullt ut forstå, kommunisere, overholde og strengt håndheve Otis Cardinal Rules.

En ytterligere beskrivelse av Otis Cardinal Rules kan nås ved hjelp av lenken nedenfor.

Supplier performance

Supplier performance is an essential element of developing a world-class, integrated supply chain. Otis suppliers must meet performance expectations.