Varslingskanaler 

Send bekymringsmelding

Alle ansatte skal føle at det er trygt å stille spørsmål og melde inn faktiske eller mistenkte brudd på regelverk eller andre ugjerninger.

Til grunn for selskapets absolutte verdier – sikkerhet, etikk og kvalitet – ligger den grunnleggende forpliktelsen om at Otis’ ansatte alltid skal gjøre det som er riktig, og at de skal vite når de bør stille spørsmål eller ta opp bekymringer. Hvis en ansatt ikke er sikker på hva han eller hun skal gjøre, finnes det ressurser som er til hjelp. Meld inn en bekymring direkte til en overordnet, en leder, en etikk- og samsvarsansvarlig eller en ansatt i juridisk avdeling eller personalavdelingen. Alternativt finnes det anonyme varslingskanaler.

Varsling skal ikke føre til represalier

Otis forbyr represalier mot alle som i god tro melder inn eller deltar i undersøkelser av et faktisk eller mistenkt brudd på Otis’ absolutte verdier, retningslinjer eller prosedyrer i selskapet eller lover og regelverk.

Vår kultur for etikk er avhengig av at ansatte gjør det som er riktig, og at de sier fra om og melder inn brudd på regelverk. Otis sørger for at de som melder inn bekymringer eller ugjerninger, kan gjøre det uten frykt for represalier. Otis vil undersøke alle påstander om represalier grundig. Ansatte som har gitt represalier, vil bli ilagt disiplinærtiltak, og i verste fall vil arbeidsforholdet deres hos Otis bli avsluttet.

 Making a report 

When to file a report

Suspected violations of law, policy or the Otis Absolutes must be reported. You can find Otis Absolutes here

We maintain a zero tolerance policy for retaliation.

How to file a report

Otis has direct and anonymous reporting channels, More Details Here.
Reports can also be made through Local and Regional Ethics & Compliance Officers around the world.

Filing anonymously

Anonymous reporting channels are available.
Webline – online submittal tool.
Hotline 833.833.3001 – 24/7 telephonic service with translators available.
Mobileline– a mobile ready tool.

 

The reporting channels available to you

Per telefon
833.833.3001

800-190-11
Etikk- og samsvarsavdelingens anonyme kontakttelefon
Drevet av en ekstern leverandør utenfor Otis. Du kan ringe dette gratisnummeret fra USA, Canada og Puerto Rico. Når du ringer fra andre land, må du først taste inn AT&Ts direktetilgangsnummer, som du finner her. Ring opp direktetilgangsnummeret, og tast deretter inn gratisnummeret når du blir bedt om det. Det vil bli tilbudt tolk om nødvendig.
Elektronisk
Nettbasert anonymt elektronisk Webline-skjema
Du kan sende inn bekymringsmeldingen elektronisk uten å avsløre hvem du er. Ved elektronisk innsending vil du få en tilgangskode som du kan bruke for å se etter svar senere.
På e-post
Du kan sende inn bekymringsmeldingen på e-post til 
ethics@otis.com

Investigation process

Fact gathering

A thorough and timely investigation is conducted by independent and qualified personnel for any specific and credible allegation of a violation of law, policy, or The Otis Absolutes.

A Discipline & Prevention Committee reviews verified allegations to impose discipline and other corrective actions.

Corrective Actions & Communication of Results

Corrective actions and discipline are implemented, as necessary. Results are communicated to involved parties.

Lessons learned are shared across the company when appropriate, and incorporated into risk assessments. If applicable, policy or control gaps will be addressed and closed.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan jeg melde inn bekymringer til?

Bekymringer kan meldes inn til en overordnet, en ansatt på juridisk avdeling eller personalavdelingen, en leder eller en etikk- og samsvarsansvarlig. Otis har mange etikk- og samsvarsansvarlige som kan svare på spørsmål, eller som du kan ta kontakt med hvis du har noe å melde fra om. Husk at vi alle spiller en viktig rolle for å beskytte selskapets kultur for etikk og omdømmet vårt, ved å melde inn mistenkte eller potensielle brudd på regelverk.

Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å være anonym?

Generelt er det best å kommunisere med ledelsen eller etikk- og samsvarsavdelingen ved å ta direkte kontakt. Samtidig er vi bevisst på at det kan finnes tilfeller der du ønsker å drøfte viktige saker uten å avsløre navnet ditt eller identiteten din. For å være anonym kan du melde inn bekymringen slik:

Mobileline
Etikk- og samsvarsavdelingens anonyme kontakttelefon

Drevet av en ekstern leverandør utenfor Otis.

Webline
Nettbasert anonymt elektronisk Webline-skjema

Du kan sende inn bekymringsmeldingen elektronisk uten å avsløre hvem du er. Ved elektronisk innsending vil du få en tilgangskode som du kan bruke for å se etter svar senere.

På e-post
E-postinnsendelse

Du kan sende inn bekymringsmeldingen på e-post til ethics@otis.com

Hvilke retningslinjer har Otis for represalier?

Hos Otis tolererer vi ikke represalier etter varsling, og regelverket vårt om at varsling skal ikke føre til represalier, er et eksempel på det langsiktige arbeidet vårt for et arbeidsmiljø som er basert på respekt og fritt for frykt, mobbing, represalier eller andre negative konsekvenser. Selskapet vårt forbyr represalier mot alle som i god tro melder inn eller deltar i undersøkelser av et faktisk eller mistenkt brudd på Otis’ absolutte verdier, selskapets retningslinjer eller lover og regelverk. Bekymringer kan meldes inn gjennom flere varslingskanaler til ledelsen, personalavdelingen, juridisk avdeling og etikk- og samsvarsavdelingen, og det kan gjøres enten direkte eller anonymt. Otis vil undersøke alle påstander om represalier grundig, uansett om represaliene er åpenlyse eller diskré, og vil sette i verk tiltak basert på resultatene.

How is confidentiality preserved if I submit a concern by a written communication?

Otis respekterer personvernet i den personlige informasjonen du gir oss når du sender inn skjemaet. Med mindre det finnes krav i lokal lovgivning om at du identifiserer deg, er all personlig informasjon du oppgir, frivillig. Hvis du må identifisere deg, trenger du bare å oppgi navnet ditt. Basert på innholdet i bekymringen eller spørsmålet kan det også være at vi ber om mer informasjon, men det vil være opp til deg om du ønsker å oppgi dette. Vær likevel klar over at mangel på informasjon kan gjøre det vanskeligere for oss å ta tak i bekymringen din.

Den personlige informasjonen du oppgir, vil bare bli brukt 1) til å ta tak i det du melder inn, 2) til statistikk- og rapporteringsformål, men da uten identifiserbar informasjon og i sammenstilt form, 3) ved salg eller overføring av alle eller deler av Otis’ eiendeler til en ny eier og 4) til å oppfylle krav i lov. Du kan be om å få se gjennom personopplysninger som er lagret i dette systemet, for å rette, endre eller slette informasjon som du kan vise at er unøyaktig eller ufullstendig, så lenge det ikke er forbudt i gjeldende lovgivning. Personopplysninger kan brukes og lagres på tvers av Otis-enheter, datterselskaper og tilknyttede selskaper, gjeldende myndighetsorganisasjoner og tjenestetilbydere, i samsvar med tillatelse eller krav i lov, forskrift eller rettskjennelse. Otis henter inn kontraktsmessige forsikringer fra tjenestetilbydere om at de skal sikre ansattes personopplysninger i tråd med denne erklæringen. Vi selger ikke personopplysningene dine videre.

Hvem kontakter jeg om varslingskanaler?

Spørsmål om varslingskanaler kan du rette til din nærmeste etikk- og samsvarsansvarlige.
Generelle spørsmål eller problemer med denne siden kan du sende til ethics@otis.com.

EU Whistleblowing Directive Kontakttelefon for menneskehandel Department of Defense Fraud, Waste, Abuse Department of Defense: Whistleblower
Link to Directive Lenke til nettside

Lenke til nettside

Lenke til plakat


Lenke til nettside

Lenke til plakat