Girl capturing buildings

Otis’ absolutte verdier

Byggesteinene som gjør at vi kan yte vårt beste

Vi kaller dette Otis’ absolutte verdier, og sammen utgjør de en rettesnor for arbeidet vårt (og måten vi arbeider på) i hele verden. De definerer hvordan vi tenker, hvordan vi fatter beslutninger, og hvordan vi handler – hver dag og overalt.

Derfor har vi satt opp de absolutte verdiene i et tydelig og omfattende dokument der vi fremhever kjerneverdien. Dette er nøkkelen som kan bidra til at vi – og verden rundt oss – når nye høyder.

LAST NED OTIS’ ABSOLUTTE VERDIER

Sikkerhet - Otis forflytter et antall mennesker som tilsvarer hele jordens befolkning . . . i løpet av tre dager

Det er en del av jobben vår å skape en høyere, raskere og smartere verden, men vi tar aldri snarveier for å oppnå det.

Enten vi bygger, installerer, gjennomfører service eller har infrastruktur i drift, kommer sikkerheten før alt annet i Otis.

Etikk  - Forretninger på den riktige måten 

Millioner av mennesker, fra kunder og aksjonærer til ansatte og passasjerer, stoler på oss fordi de vet at vi driver forretninger på den riktige måten – den etiske, lovmessige og ærlige måten.

Kvalitet  - Kvalitet er grunnlaget for alt vi gjør

Vi står for enestående kvalitet – fra ingeniørarbeid, produksjon, installasjon og service til salg, markedsføring og økonomirapportering.

Vi vil at Otis skal være best. Punktum. Det krever at alle i hele organisasjonen samarbeider om å nå kvalitetsmålene våre.

Les mer om dette

Vårt kompromissløse arbeid for sikkerhet, etikk og kvalitet i hvert valg vi gjør, er en del av det som gjør at vi lykkes.

Otis safety ethics and quality
Les Otis absolutte verdier

Last ned Otis absolutte verdier