Woman facing city lights

Sosyal etki

İyilik yaparak iyiye ulaşıyoruz

Otis olarak dünyanın dört bir yanındaki 69.000 çalışanımızın birbiriyle bağlantısını sağlamaya ve daha uzun, daha hızlı ve daha akıllı bir dünyada kendilerini geliştirmelerini fırsat yaratmakla yükümlüyüz.

Hedeflerimize ulaşmak için en optimum yatırımları yapıyor ve toplum üzerinde etki yaratabilmek için anlamlı projelere odaklanıyoruz: Öğrenme süreçlerini desteklemek, sosyal eşitliği güçlendirmek ve daha canlı topluluklar yaratmak için STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) projeleri üzerinde çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın güvenliğini ve refah düzeyini önceliklendiriyor, doğal afet veya insan kaynaklı kriz dönemlerinde koşulları iyileştimeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Kişi ve Topluluk Hedefleri

Geleceğe dair hedeflerimizi oluştururken faaliyet gösterdiğimiz 200 topluluk ve bölgede kurduğumuz bağlantıların olumlu, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasını sağlamalıyız. İyilik yaparak iyiye ulaştığımıza inanıyoruz; kurumsal sosyal sorumluluğun gerçek anlamı da budur. 2030 için belirlediğimiz Kişi ve Topluluk bağlılık hedeflerimize ilişkin aşağıdaki çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini sosyal etki stratejimiz aracılığıyla yerine getiriyoruz.

Sosyal etkimiz

STEM ÖĞRENME SÜREÇLERİ 

Güçlendirilmiş programlama sayesinde öğrenciler, ilköğretimden ortaöğretime dek etkin bir öğrenme sürecine tabii olurlar.

Stratejik ortaklıkları ile kar amacı gütmeyen ve gönüllülük esasına dayalı yeni bir STEM Kits inisiyatifi olan imza niteliğindeki Made to Move Communities™ programımız, STEM’e olan hayat boyu ilgiyi canlı tutmayı ve sektörde 2030 yılı itibariyle boş kalması beklenen pozisyonları kapatmayı hedefler*.

Fotoğraf: https://news.microsoft.com/en-xm/2019/04/12/making-an-impact-for-stem-education-in-europe/

BAĞIŞ

Bağış programımız aracılığıyla dünya çapında faaliyet gösterdiğimiz dört kıtada STEM öğrenimini destekleyen, sosyal eşitliği güçlendiren ve enerjik topluluklar yaratan kuruluşlara fon, ürün ve hizmet bağışı yapıyoruz.

Ayrıca Çalışan Destek Fonu aracılığıyla doğal afetlerden ve insan kaynaklı krizlerden etkilenen çalışma arkadaşlarımıza yardım sağlıyoruz.

 

GÖNÜLLÜLÜK

Dünyanın dört bir yanındaki Otis çalışanları, topluluklara yardım etmek amacıyla tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak zaman ve emek harcıyorlar.

Pozitif etki yaratmak ve toplulukların güçlenmesine katkı sağlamak adına yürüttüğümüz hizmet ve girişimlerimizle ilgili daha detaylı alabilirsiniz.

STEM ÖĞRENME SÜREÇLERİ

Hedefimiz, 2030'a kadar 15,000 öğrenciyi STEM öğrenme ve mesleki eğitim süreçlerine dahil etmek ve geleceğin işgücünün oluşmasına katkı sağlamaktır.

Sosyal etki çalışmalarımızın örneklerini okuyun:

MTMC Students Image

Topluluklara destek olma “Made to Move Communities”

Ortaöğretim ve lise eğitimi

İmza niteliğindeki sosyal etki programımız olan Made To Move Communities, toplumdaki mobilite sorunlarına yaratıcı ve STEM tabanlı çözümler geliştirilmesine önayak olan global bir öğrenci yarışmasıdır. Otis mentorları, 2020 yılından bu yana 8 haftalık bir program ile yüzlerce ortaöğretim ve lise öğrencisine üst düzey STEM öğrenme deneyimleri sunmaktadır. Bugüne dek 20’den fazla ülke ve bölgedeki öğrenciler, COVID-19’un toplumda yarattığı etkilerden yaşlanan nüfus ve iklim değişikliği gibi konulara kadar pek çok zorluğu ele alarak toplumun mobilite engellerini ortadan kaldırmak adına çözümler ürettiler.

Read more about TOPLULUKLARI HAREKETE GEÇIRMEK
Robotics Team Image

STEM becerileri ve ilgi alanları oluşturma

İlk ve ortaöğretim

STEM kitleri, Otis gönüllülerinin daha genç öğrencilere ulaşmak adına okullara, okul sonrası programlara ve topluluk gruplarına sunduğu uygulamalı, proje tabanlı bir deneyimdir. Programın gelecekte Kuzey Amerika ve Latin Amerika’yı da kapsayacak şekilde genişlemesi planlanıyor. 

Little Engineer Image

Küçük mühendisler yetiştirme

Okul öncesi ve ilköğretim

Otis, 2010 yılından bu yana Hong Kong'daki çalışanları ile bölgedeki öğrencilere teknik mühendislik becerilerini tanıtmakta ve “Küçük Mühendisler Programı” aracılığıyla STEM konularına erken yaşlarda ilgi çekilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. Otis gönüllüleri, C.C.C. Heep Woh Primary School’un kütüphanesinde STEM odaklı bir bölüm oluşturarak programa destek vermektedir.

Liderlerimizden dinleyin

BAĞIŞ

2025 yılına dek global bağışlarımızın %50'si STEM programlarına yönlendirilecek. 

Sosyal etki çalışmalarımızın örneklerini okuyun:

İnovasyonun gelecek nesillerine yatırım yapıyoruz 

Asya Vakfı ve Kamboçya Dijital Teknolojisi Akademisi

Otis APAC, Asya Vakfı ve Kamboçya Dijital Teknoloji Akademisi’nden (CADT) lise sonrası öğrencilerle “Kentsel Hareketlilik” teması altında üç aylık bir robotik yarışması başlatmak üzere işbirliği yaptı. Oluşturulan üç ekip, trafik sıkışıklığı ve sağlık hizmetlerine erişim zorluklarıyla başa çıkabilmek için yenilikçi çözümler üretti ve her biri okullarında yeni STEM programlaması için hibe aldı.

Sosyal eşitlik ve kapsayıcılığı geliştiriyoruz

Özel Olimpiyatlar

Dünyanın dört bir yanındaki Otis çalışanları, zihinsel ve / veya fiziksel engelli gençler ve yetişkinler için yıl boyunca spor eğitimi sağlayan Özel Olimpiyatlar sponsorluğumuzu coşkuyla desteklemektedir. Çalışanlarımız, Yaz ve Kış Oyunlarında gönüllü koç olarak görev yapmaktadır. Ülke düzeyindeki ilişkilerin gelişmesi adına hibe desteği sağlamaktan gurur duyuyoruz.

Kriz zamanlarında çalışanlarımıza destek oluyoruz

Otis Afet Yardım Fonu

Otis Afet Çalışan Yardım Fonu, büyük doğal afetler ve insani krizler sonrasında acil maddi destek sağlamaktadır. Çalışanlarımız, ihtiyaç duydukları zamanlarda meslektaşlarını doğrudan desteklemek için fona katkıda bulunmaya veya kişisel yardım başvurusunda bulunmaya davet edilir.

BAĞIŞ YAP

Çalışanlarımızın katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz 

Eşleştirilmiş bağış

Eşleştirilmiş bağış programımızı, dünyadaki ülkelerdeki daha fazla hizmet odaklı meslektaşlarımıza fayda sağlamak için aktif olarak genişletiyoruz. Otis meslektaşları, en tutkulu oldukları nedenleri ilerleterek uygun hayır kurumlarına katkıda bulunabilir ve etkilerini iki katına çıkarabilir.

GÖNÜLLÜLÜK

2030 yılına kadar STEM öğrenimini, sosyal eşitliği ve dinamik toplulukları desteklemek için yarım milyon çalışanımızın gönüllü çalışmasını hedefliyoruz. Yıllık olarak düzenlenen bu gönüllü yarışmaya katılan farklı bölgelerdeki çalışanlarımız, hem gönüllü çalışmalarının etkisini gözlemleme hem de keyifli vakit geçirme fırsatı bulurlar. Çabalarımız, topluluklarda somut bir etki yaratıyor ve on yıllık süre içerisinde hedefimize ulaşmamıza yardımcı oluyor.

Sosyal etki çalışmalarımızın örneklerini okuyun:

Otis Amerika

Konut ve ulaşımın her zamanki şaşırtıcı maliyetleri, son zamanlardaki ekonomik çalkantılar ile birleştiğinde birçok ailenin geçim sıkıntısı çekmesine sebep oldu. Otis ekibi, bu acil ihtiyaca cevap vermek amaçlı Feeding Palm Beach County'de ihtiyaç duyulabilecek yiyecek malzemeleri ve kişisel eşyaları toplayıp sahiplerine ulaştırdı.

Otis APAC

Nippon Otis Japonya, 2017 yılından bu yana hasta çocukların tedavisi için seyahat eden ailelere ev sahipliği yapan Tokyo Üniversitesi Hastanesi'ndeki Ronald McDonald Evi'ni desteklemek için gönüllü çalışanlarını organize etmektedir. Gönüllüler, lobi ve konuk süitleri gibi yoğun trafik alanları da dahil olmak üzere rahat bir konaklama imkanı sağlamaya yardımcı olmak üzere tesisteki tüm alanların temizlik süreçlerini gerçekleştirmektedir.

Otis Çin

Otis gönüllüleri, STEM sektörlerine daha fazla kadın katılımını teşvik etmek için bir burs programı organize ederek mentorluk desteği sağlamaktadır. Bugüne kadar 160 kadın üniversite STEM öğrencisi, finansal hibe ile desteklendi, Otis'teki kadın danışmanların mentorlüğünü aldı, staj ve istihdam fırsatları ile programdan yararlandı.

Otis EMEA

Otis İspanya, yaklaşık on yıldır Leganés’teki tesisinin etrafında bir dayanışma yarışına ev sahipliği yapmaktadır. Etkinlik, Ana Carolina Díez Mahou Vakfı ve mitokondriyal nöromüsküler genetik hastalıkları olan çocukları ve ailelerini destekleyen Primera Estrella (veya First Star) programına destek sağlamaktadır. 700’den fazla Otis çalışanı da dahil olmak üzere her yaş grubunda 900’den fazla kişi, hem fiziki olarak hem de ilk kez çevrimiçi olarak yarışa katıldı.

Otis Global

Otis global hukuk ekibi ve Connecticut Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Lifting The Law programı ile Hartford Erkek ve Kız Kulübü'ndeki gençlere hukuk ve hukuk mesleği hakkında bilgi vermek için işbirliği yapmaktadır. 8 haftalık program, hukuk fakültesine yapılan ziyaret gezisi ve canlandırılmış duruşma odalarında eğitim ile desteklenmektedir.

Otis Spain race

Volunteering to Create More Vibrant Communities

READ THE ARTICLE
Group of Student STEM winners

Otis and Cambodia Academy of Digital Technology Announce Winners of STEM Robotic Competition

READ THE ARTICLE