Made to Move Communities team from Kaetsu Ariake High School in Tokyo, Japan

Made to Move Communities™

Otis inspiruje a podporuje mladé inovátory při rozvoji inkluzivní mobility v nedostatečně zastoupených komunitách

V souladu s firemním sloganem Made to Move You™ je základem naší vize mobilita: umožňujeme lidem být ve spojení a dosahovat úspěchů ve vyšším, rychlejším a chytřejším světě.

Programem Made to Move Communities™, který jsme spustili v roce 2020, podporujeme mladé talenty při hledání globálních řešení pro mobilitu. Snažíme se studentům předávat praktické zkušenosti pod bezpečným dohledem mentorů z řad našich odborníků a vzbudit v nich celoživotní zájem o vědu, technologie, strojírenství a matematiku (STEM).

Díky solidním odborným základům budou studenti lépe připraveni na rychle se měnící podmínky globálního pracovního trhu, na kterém podle odhadů bude v roce 2030 chybět až 50 milionů lidí se vzděláním v oblasti STEM.

graduation hat

500+

studenti

otis engineer

600+

Otis mentor dobrovolníci

trophy

50+

finanční granty udělené

Otis global graphic gradient

Dosavadní ročníky programu Made to Move Communities™

Třetí ročník: řešení v oblasti mobility, která snižují dopad klimatické změny

Klimatická změna dnes více než kdy jindy představuje významnou hrozbu pro bezpečnost, prosperitu a blahobyt lidí a komunit po celém světě. Za třetí rok made to Move Communities  jsme zmocnili další generace inovátorů možnost být součástí řešení. Kolegové z Otis mentorovali více než 230 studentů po celém světě s cílem najít řešení na otázky spojené s klimatickými změnami, které mají dopad na mobilitu, a to ve prospěch budoucích generací. Podívejte se na video a dozvíte se více.

Řešení pro mobilitu starších generací

Podle prognóz se počet starých lidí do roku 2050 zdvojnásobí a dosáhne 1,5 miliardy2
Ve druhém ročníku programu Made to Move Communities proto měli účastníci za úkol navrhnout kreativní řešení, která pomohou městům budoucnosti přizpůsobit se potřebám starší populace. Studentské týmy ze 14 zemí a teritorií připravily pod vedením mentorů ze společnosti Otis širokou paletu vědeckých řešení od invalidních vozíků připojených k internetu přes chytré eskalátory až po zařízení pro snadnější přístup k vodě. 

Podívejte se na video a dozvíte se více.

1https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf

Řešení pro mobilitu v reakci na pandemii COVID-19

Prvního ročníku programu Made to Move Communities se zúčastnily školy z Brazílie, Číny, Hongkongu, Japonska, Německa, Ruska, Singapuru, Španělska a USA. Pod vedením mentorů ze společnosti Otis téměř stovka studentů dva měsíce pracovala na vědeckých řešeních pro mobilitu ve svých komunitách, a to zejména těch, které byly pandemií COVID-19 postiženy nejvíce. 

Podívejte se na video věnované prvnímu ročníku programu a řešením studentských týmů.

Our Winners

Show More Icon Show Less Icon

Inspirace při hledání vědeckých řešení pro mobilitu

Program Made to Move Communities představuje základ naší strategie společenské odpovědnosti (CSR) a zaměřuje se na dvě oblasti, které jsou pro společnost Otis i komunity, v nichž působíme, stěžejní: první z nich je vzdělávání v oblasti technických věd, technologií, strojírenství a matematiky (STEM) a druhou inkluzivní mobilita.

Studenty z celého světa podporujeme při hledání kreativních a technologických řešení eliminujících fyzické, geografické a finanční bariéry, které často omezují mobilitu v našich komunitách.

Inkluzivní mobilita a spokojený život

Společnost Otis si dobře uvědomuje význam mobility pro spokojený, zdravý a produktivní život. Jen málokterá společnost se tak výrazně podepsala na moderním městském prostředí jako Otis. Naše inovace neustále mění způsob, jakým žijeme a pracujeme. 

I v dnešní době však mnozí lidé postrádají přístup ke spolehlivým, cenově dostupným a praktickým prostředkům, které je dopraví tam, kde potřebují, ať už se jedná o školu, pracoviště, obchod nebo zdravotnické zařízení. 

Jsme přesvědčeni, že nové technologie, jako např. umělá inteligence, pokročilá robotika a chytrá, propojená zařízení a sítě, mohou být odpovědí na tyto výzvy a zajistit inkluzivní mobilitu pro všechny a všude. 

Studenti zapojení do programu Made to Move Communities mají možnost do této vzrušující budoucnosti nahlédnout a jsou vedeni k tomu, aby spoluvytvářeli svět pro současnou i další generace.

Pomáháme rozvíjet pracovní sílu pro 21. století

V roce 2030 bude chybět 50 milionů kvalifikovaných pracovníků

V éře průmyslu 4.0 hrají technologie důležitou roli nejen ve výrobě, ale také v celé řadě dalších oborů. Změny na pracovním trhu vyžadují, aby se dnešní studenti zaměřili na studium technických věd, technologií, strojírenství a matematiky (STEM). 

Podle jedné z prognóz bude v roce 20301 na světě chybět až 50 milionů lidí se vzděláním v oblasti STEM.

Program Made to Move Communities se snaží zaplnit některá z těchto míst tím, že školní výuku doplňuje o bezpečné a praktické vzdělávání probíhající pod dohledem našich odborníků – lidí, kteří milují technologie a pomáhají vychovávat další generaci inovátorů. 

 

https://news.microsoft.com/en-xm/2019/04/12/making-an-impact-for-stem-education-in-europe/

Otis Spain race

Volunteering to Create More Vibrant Communities

READ THE ARTICLE
Group of Student STEM winners

Otis and Cambodia Academy of Digital Technology Announce Winners of STEM Robotic Competition

READ THE ARTICLE