Girl looking through glass windows

Etikk og etterlevelse

Sikkerhet, etikk og kvalitet

Vi handler med integritet, hver gang, overalt. Vi forstår at måten vi handler på betyr noe. Våre Otis Absolutes definerer oss, former vårt arbeid og skiller oss ut fra alle andre.

Når du gir folk friheten til å koble til via heiser og rulletrapper, er ingenting viktigere enn sikkerhet, enten det er menneskene som bygger og installerer vår teknologi, utfører service eller er passasjer. Derfor er sikkerhet kjernen i alt vi gjør. Vårt omdømme er så verdifullt - det er uvurderlig. Millioner av mennesker (ansatte, investorer, kunder, passasjerer) stoler på oss fordi de forventer og vet at vi driver forretninger på riktig måte; den etiske, lovlige og hjelpsomme måten. Vi leverer kvalitetsresultater i alt vi gjør.

 

Å gjøre forretninger på riktig måte - det er den vi er.

Otis absolutter

Det vi gjør er kritisk og hvordan vi handler er hva som betyr noe. Derfor fokuserer Otis Absolutter på sikkerhet, etikk og kvalitet. Våre absolutter er en refleksjon av hvordan vi gjør - og ønsker å gjøre - forretninger. De er vår guide, vårt kart, vår rettningslinje, og de er en absolutt kjerne for oss.

 

Snakker ut

Våre ansatte er bemyndiget til å stille spørsmål eller vekke bekymring da de vet at det er sammen vi bygger og opprettholder vår etiske kultur. Ulike rapporteringskanaler er tilgjengelige, inkludert alternativer for å reise bekymringer anonymt.

Acting with Integrity 

We act with integrity, and we do not tolerate bribery or corruption. Otis will compete for and pursue all business objectives solely on the merits.

ethics_compliance_text

Når vi erkjenner at vi jobber på en arena fylt med utfordringer og hindringer, foretar vi bedriftsdekkende vurderinger, gjennomganger og revisjoner for å måle samsvarsrisiko slik at vi kan identifisere årsaken til problemer og implementere avbøtningsplaner.

There are many challenges and obstacles to running a business. For this reason, Otis conducts corporate-level evaluations and audits to measure compliance risks, identify the causes of problems, and develop and apply plans for resolution.